طرح های انجام شده  
    طرح‌هاي پژوهشي پژوهشگاه منتشر شده:  858 طرح پژوهشي ؛    
 برخي از مهم‌ترين طرح‌های پژوهشی پژوهشگاه
    دایره‌المعارف‌ها و دانش‌نامه‌های منتشر شده
1.    دائره المعارف قرآن کریم (تاکنون 15جلد منتشر شده است)؛
2.    دانشنامه قرآن کریم ویژه نوجوانان( تاکنون 3جلد منتشر شده است)؛

3.    دانشنامه اعلام قرآن (تاکنون 5 جلد منتشر شده است)؛
4.    دانشنامه قرآنی اخلاق (تاکنون 1جلد منتشر شده است)؛
5.    دانشنامه اصولیان شیعه (تاکنون 2جلد منتشر شده است)؛
6.    دانشنامه علوم قرآنی(تاکنون 1جلد منتشر شده است)؛
7.    دانشنامه قرآنی معارف عقلي (تاکنون 1جلد منتشر شده است)؛
8.    دانشنامه قرآنی فقه و اصول (تاکنون 1 جلد منتشر شده است)؛
9.    دانشنامه حج و حرمين (تاکنون 1 جلد منتشر شده است)؛
10.    معجم بحارالانوار(14 جلد).

    اصطلاح‌نامه‌های منتشر شده
1.    اصطلاح‌نامه علوم قرآنى؛
2.    اصطلاح‌نامه فلسفه اسلامى (2 جلد)؛
3.    اصطلاح‌نامه منطق؛
4.    اصطلاح‌نامه كلام اسلامى (2 جلد)؛
5.    اصطلاح‏نامه اصول فقه‏؛
6.    اصطلاح‌نامه اخلاق اسلامی؛
7.    اصطلاح‏نامه علوم حديث؛
8.    اصطلاح‏نامه معارف مهدوی ( الکترونيکي)؛
9.    اصطلاح‌نامه اصلاح الگوی مصرف؛
10.    اصطلاح نامه معارف قرآن .

    فرهنگ‌نامه‌های منتشر شده
1.    فرهنگ قرآن(33 جلد)؛
2.    فرهنگ موضوعی تفاسیر(3 جلد)؛
3.    فرهنگ‌نامه تحلیل واژگان مشابه در قرآن کريم(تاکنون 2جلد منتشر شده است)؛
4.    فرهنگ¬نامه تحلیلی وجوه و نظائر در قرآن کريم(تاکنون 2جلد منتشر شده است)؛
5.    فرهنگ‌نامه اصول فقه ؛
6.    فرهنگ‌نامه علوم قرآنی؛
7.    فرهنگ‌نامه مؤلفان اسلامي(جلد1و2و3و4) ؛
8.    فرهنگ کاربردی واژگان قرآن؛
9.    المعجم التطبیقی للقواعد الاصولیه فی الفقه الامامیه (6 جلد)؛
10.    المفتاح الجامع لمصطلحات القرآن و مفاهیمه(6جلد)؛
11.    مأخذ شناسی جامع فقه اسلامی(5جلدی)؛
12.    مأخذ شناسی قواعد فقه؛
13.    مأخذ شناسي مسائل مستحدثه پزشکي.

    مجموعه آثار (موسوعه‌ها) منتشر شده
1.    موسوعه علامه شرف‌الدین (11جلد)؛
2.    موسوعه شهید اول(21 جلد)؛
3.    موسوعه شهید ثاني (30جلد)؛
4.    موسوعه علامه بلاغی (9جلد)؛
5.    موسوعة الاجماع فى فقه الامامية؛
6.    موسوعة احکام المرتد(2 جلد)؛
7.    موسوعه علامه کاشف الغطاء/ آثار کلامی (14 جلد)؛
8.    موسوعه حضرت آیه الله العظمی مظاهری( 27جلد)؛
9.    میراث موضوعی فقه و اصول، (تاکنون 1جلد منتشر شده است).

    کلان‌پروژه‌های منتشر شده
1.    سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه (تاکنون 18 اثر منتشر شده است)؛
2.    اندیشه نامه متفکران مسلمان(تاکنون 48 اثر منتشر شده است)؛
3.    دانش سیاسی در ایران معاصر(تاکنون 4 اثر منتشر شده است)؛
4.    فلسفه فقه سیاسی(تاکنون4 اثر منتشر شده است)؛
5.    فقه نظام سیاسی(تاکنون 5 اثر منتشر شده است)؛
6.    سیاست در قرآن کریم(تاکنون 4 اثر منتشر شده است)؛
7.    موسوعه روایات سیاسی(تاکنون  5 اثر منتشر شده است)؛
8.    فلسفه سیاسی مشا (تاکنون  2 اثر منتشر شده است)؛
9.    فلسفه علم سیاست (تاکنون  1 اثر منتشر شده است)؛
10.     اخلاق و سیاست (تاکنون  4 اثر منتشر شده است)؛
11.    فقه روابط بین‌الملل و سیاست خارجی(تاکنون 3 اثر منتشر شده است)؛
12.    امنيت در اسلام(تاکنون 3  اثر منتشر شده است)؛
13.    روحانیت و سیاست(تاکنون 9  اثر منتشر شده است)؛
14.    فلسفۀ زبان و علم اصول (تاکنون2  اثر منتشر شده است)؛
15.    رابطة نفس و بدن(تاکنون 20  اثر منتشر شده است)؛
16.    توانايى‏هاى فلسفۀ اسلامى و ربط و نسبت آن با حيات سياسى‏ـ اجتماعى(تاکنون 3  اثر منتشر شده است)؛
17.    عقل و دین (تاکنون 5  اثر منتشر شده است)؛
18.    اندیشه‌نامه متکلمان امامیه (تاکنون 8 اثر منتشر شده است)؛
19.    انوارالفقاهه(در 10 مجلد منتشر شده است)؛
20.    الهيات اخلاق(تاکنون10  اثر منتشر شده است)؛
21.    مباني روانشناختي تربيت اخلاقي-ديني(تاکنون2  اثر منتشر شده است)؛
22.    مختلف الشيعه، (در10جلد منتشر شده است)؛
23.    رؤيت هلال، (در 5 جلد منتشر شده است)؛
24.    البراهین القاطعه فی شرح تجرید العقائد، (در 4جلد منتشر شده است)؛
25.    منتقد المنافع فی شرح مختصر النافع (در 10 مجلد منتشر شده است)؛
26.    الصحابه الکرام، (در 3جلد منتشر شده است)؛
27.    مدل‌های نواندیشی، روشنفکری و احیاگری دینی (تاکنون 1اثر منتشر شده است)؛
28.    فقر و توسعه (تاکنون 5 اثر منتشر شده است)؛
29.    مسائل مستحدثه پزشکی (2 جلد)؛
30.    پارادایم مکتب‌های عرفانی شیعه (تاکنون 1اثر منتشر شده است)؛
31.    الزامات فراموش شده توسعه پایدار؛
32.    فقه قرائت (تاکنون1اثر منتشر شده است)؛
33.    اخلاق کاربردی (تاکنون 5 اثر منتشر شده است)؛
34.    نقد معنویت‌های کاذب (تاکنون 2 اثر منتشر شده است) ؛
35.    تبیین ابعاد معنویت اسلامی (تاکنون 4 اثر منتشر شده است).

    ترجمه‌ها
•    41 مجلد با همکاری مرکزالحضاره، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي،‌ دارالمعارف الحکمية و مرکزالهدف .

به روز رساني در  تاريخ 1398/6/24
منبع: اخبار اختصاصی ایسکا
کلمات کليدي
طرح های پژوهشی, پروژه های انجام شده, اخبار معاونت پژوهشی
 
امتیاز دهی
 
 

[Part_Lang]
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 19685
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما