معرفی معاونت پژوهشی معرفی معاونت پژوهشی 
معاونت پژوهشی پژوهشگاه یکی از دو معاونت پژوهشگاه است و طبق اساسنامه و نظام نامه پژوهشگاه دارای وظائف و اختیاراتی به شرح زیر است: 
1. شناسایی نیاز‌ها و خلأها و تعیین اولویت‌های پژوهشی؛ 
2. بررسی و ارزیابی فعالیت‌های پژوهشی، شناسایی مسائل و مشکلات موجود و ارایه پیشنهادات اصلاحی؛
3. نظارت بر فعالیت‏ اعضای هیأت علمی و محققان به منظور شرکت محققان در همایش‌های علمی و فرهنگی؛
4. نظارت بر تولید محصولات پژوهشی براساس استانداردها و ضوابط پژوهشی؛
5. تنظیم استاندارد‌ها، قوانین، مقررات و ضوابط پژوهشی در قالب آیین‌نامه و دستورالعمل و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها؛
6. برنامه‏ریزی به منظور ایجاد هماهنگی میان فعالیت‌های مراکز پژوهشی و شعب دفتر؛
7. بهینه‌سازی و طراحی سیستم‌ها و روش‌ها و انجام اقدامات لازم به منظور استقرار آن‌ها در پژوهشکده‌ها و مراکز پژوهشی.
این معاونت سه زیر مجموعه دارد: 
.  اداره کتابخانه ها و اسناد
. گروه برنامه‌ریزی، نظارت و ارزیابی پژوهشی
 .اداره نشریات
معاونت پژوهشی در حال حاضر، متشکل از معاون، مسئول دفتر و کارشناس امور پژوهشی می‌باشد.
1. معاون پژوهشی؛
2. مسئول دفتر؛
3. کارشناس امور پژوهشی


1.     معاون پژوهشی: حجت الاسلام والمسلمین حسین الهی نژاد
1.1.آگاهی از اهداف، خط‌مشی‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های دفتر و پژوهشگاه و اتخاذ سیاست‏های اجرایی هماهنگ با آن؛
1.2.    اطلاع و اجرای قوانین و مقررات، آیین‏ نامه ‏ها‏، دستورالعمل‏ ها و فرایندهای مربوط؛
1.3.    شناسایی نیاز‌ها و خلأها و تعیین اولویت‌های پژوهشی؛ 
1.4.    تعیین نیازها و اولویت‌های آموزشی اعضای هیأت علمی و محققان و برنامه‌ریزی جهت تأمین آن‌ها با همکاری مراجع ذی‏ربط؛
1.5.    بررسی و ارزیابی فعالیت‌های پژوهشی، شناسایی مسائل و مشکلات موجود و ارایه پیشنهادات اصلاحی؛
1.6.    تنظیم و تدوین مشخصات برنامه‌های پژوهشی سالانه با همکاری پژوهشکده‏ ها، مراکز و گروه‌های پژوهشی؛
1.7.    نظارت بر فعالیت‏ اعضای هیأت علمی و محققان به منظور شرکت محققان در همایش‌های علمی و فرهنگی؛
1.8.    مطالعه، تدوین و پیشنهاد اهداف، سیاست‌ها و استراتژی‌های پژوهشی؛
1.9.    نظارت بر تولید محصولات پژوهشی براساس استانداردها و ضوابط پژوهشی؛
1.10.    تنظیم استاندارد‌ها، قوانین، مقررات و ضوابط پژوهشی در قالب آیین‌نامه و دستورالعمل و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها؛
1.11.    ارایه پیشنهادات لازم به منظور ایجاد پژوهشکده، مرکز و گروه‏های علمی در حوزه علوم و فرهنگ اسلامی؛
1.12.    برنامه ‏ریزی به منظور ایجاد هماهنگی میان فعالیت‌های مراکز پژوهشی و شعب دفتر؛
1.13.    بهینه‌سازی و طراحی سیستم‌ها و روش‌ها و انجام اقدامات لازم به منظور استقرار آن‌ها در پژوهشکده‌ها و مراکز پژوهشی؛
1.14.    نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و آیین‎نامه‎ها و دستورالعمل‎های مربوط به معاونت پژوهشی؛
1.15.    تدوین برنامه سالانه برابر شرح وظایف، سیاست‏ ها و اولویت‏ های پژوهشگاه؛
1.16.    تأیید و پیشنهاد بودجه سالانه معاونت پژوهشی به ریاست پژوهشگاه برای طی مراحل تصویب‎خواهی؛
1.17.    تهیه پیش ‏نویس ‏های لازم جهت پاسخ نامه ‏ها برای مقام مافوق؛
1.18.    حفظ محرمانه‏ بودن داده‏ها و تهیه پشتیبان از اطلاعات مربوط به صورت مستمر و ذخیره‏ سازی در محل مناسب با نظر مقام مافوق؛
1.19.    تهیه گزارش‎های آماری-تحلیلی در امور مربوط و ارایه به مقام مافوق؛
1.20.    انجام سایر امور محوله مرتبط با پست سازمانی.


 
2. مسئول دفتر: علی جهانگیری

2.1.    آگاهی از اهداف، خط‎‎مشی‎ها، سیاست‎ها و برنامه‎های دفتر و پژوهشگاه؛
2.2.    اطلاع و اجرای قوانین و مقررات، آیین‏ نامه‏ ها‏، دستورالعمل‏ ها و فرایندهای مربوط؛
2.3.    مطالعه دقیق نامه‎ها و مکاتبات صادره و حصول اطمینان از رعایت آیین نگارش و اصول مکاتبات اداری؛
2.4.    نظارت بر نحوه ارسال نامه‎ها و اسناد و مدارک شامل آماده‎سازی، شمارش ورق، لاک و مهر و نحوه نگهداری و بایگانی پرونده‏ها، گزارش ‏ها و اسناد و مدارک و سایر تمهیدات لازم؛
2.5.    نظارت بر نحوه ارسال نامه‎های روزانه جهت رؤیت معاون و تفکیک و توزیع نامه‎ها، گزارش‎ها و سایر مکاتبات و پیگیری آن‎ها؛
2.6.    تنظیم برنامه ملاقات متقاضیان با معاون؛
2.7.    تهیه و تنظیم گزارش‎های لازم پیرامون مطالب و وقایع مهم جهت ارایه به معاون؛
2.8.    ابلاغ دستورات مافوق و پیگیری آن‎ها؛
2.9.    آماده‎سازی سوابق و پرونده‎های مربوط به شوراها، کارگروه‏ها، جلسات و همایش‏ ها برای اطلاع و مطالعه قبلی معاون؛
2.10.    برنامه‏ ریزی و هماهنگی برای برگزاری جلسات و کارگروه‏ها، و اطلاع‏رسانی به افراد شرکت کننده در جلسه؛
2.11.    پاسخگویی به مراجعان و راهنمایی آن‎ها؛
2.12.    پیگیری انجام امور اداری، مالی و پشتیبانی مربوط؛
2.13.    رعایت جهات محرمانه‏بودن امور مربوط؛
2.14.    پیگیری نامه‏ های ارسالی و ارجاعی معاونت به مدیران پژوهشگاه تا حصول نتیجه؛
2.15.    تهیه پیش نویس‏ های لازم جهت پاسخ نامه‎ها؛
2.16.    تهیه گزارش‎های آماری-تحلیلی در امور مربوط و ارایه به مقام مافوق؛
2.17.    حفظ محرمانه ‏بودن داده‏ ها و تهیه پشتیبان از اطلاعات مربوط به صورت مستمر و ذخیره‏سازی در محل مناسب با نظر مقام مافوق؛
2.18.    تدوین برنامه سالانه برابر شرح وظایف، سیاست‏ها و اولویت‏های پژوهشگاه؛
2.19.    برقراری ارتباط تلفنی داخل و خارج از مجموعه و پاسخگویی به مراجعات تلفنی؛
2.20.انجام سایر امور محوله مرتبط با پست سازمانی.


3. کارشناس امور پژوهشی: فیروز گراوند
3.1.آگاهی از اهداف، خط مشی‏ها، سیاست‏ ها و برنامه‏ های دفتر و پژوهشگاه؛
3.2.اطلاع و اجرای از قوانین و مقررات، آیین نامه‏ ها، دستورالعمل‏ها و فرایندهای مربوط؛
3.3.انجام امور دبیری جلسات مربوط به معاونت پژوهش و تنظیم صورت‏ جلسه؛
3.4.انجام امور مربوط به جلسات شورای پژوهشی پژوهشگاه؛
3.5.پیگیری اجرای تصمیمات جلسات و اقدامات محول‎شده به سایر واحدها؛
3.6.انجام پیگیری های لازم در مورد اقدامات اداری معاونت پژوهشی تا حصول نتیجه؛
3.7.بررسی و تنظیم آمار و اطلاعات جمع‏آوری‏شده و تهیه گزارشات لازم در مورد آن‏ها؛
3.8.ایجاد و به‏ روزرسانی بانک اطلاعاتی در زمینه‏ های فعالیت‏ های مرتبط؛
3.9.همکاری در خصوص تهیه و تنظیم برنامه‏ های سالانه و تقویم اجرایی فعالیت‏های حوزه پژوهش؛
3.10.تهیه گزارشات لازم طبق ارجاع مقام مافوق؛
3.11.تهیه پیش‎نویس‏ های لازم از نامه ‏ها و مکاتبات اداری مربوط به فعالیت ‏های حوزه پژوهش؛
3.12.تدوین برنامه سالانه برابر شرح وظایف، سیاست‏ها و اولویت‏ های پژوهشگاه؛
3.13.تهیه گزارش‎های آماری-تحلیلی در امور مربوط و ارایه به مقام مافوق؛
3.14.حفظ محرمانه‏ بودن داده‏ ها و تهیه پشتیبان از اطلاعات مربوط به صورت مستمر و ذخیره‏سازی در محل مناسب با نظر مقام مافوق؛
3.15.انجام سایر امور محوله مرتبط با پست سازمانی
.

معرفی زیرمجموعه های معاونت پژوهشی:

      یکی از ادارات تابعه معاونت پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی اداره کتابخانه‌ها و اسناد است. این اداره دارای بخش سازماندهی و مجموعه سازی و بخش کتابدارها و سالن های مطالعه است.
رسالت کتابخانه پشتیبانی اعضای هیات علمی، محققان، کارشناسان پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و عموم روحانیان و دانشگاهیان در حوزه منابع مکتوب و دیجیتال است. 
تاریخ تاسیس این کتابخانه به پیش از انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام راحل(قده) می رسد؛ اما پس از انقلاب به شکوفایی رسید و  تالارهای مطالعه و  مخازن کتاب آن چندین برابر شد. 
کتابخانه های زیر پوشش در رشته های دانشی تفسیر و علوم قرآنی، فقه و حقوق، فلسفه و کلام، علوم و اندیشه سیاسی، تاریخ و سیره، مهدویت و آینده پژوهی، اخلاق و تربیت، اقتصاد و جامعه‌شناسی، غرب‌شناسی منابع معتبر و روزآمدی را جمع‌ آوری نموده است. تعداد منابع موجود در این کتابخانه بیش از 120.000 عنوان و بیش از 250.000 جلد است. همچنین منابع لاتین آن 5.200 عنوان در 8.000 جلد است. این کتابخانه از آرشیو مطبوعات و تعداد قابل توجهی نسخه خطی و سنگی برخوردار است.


نرم افزار کتابخانه

در حال حاضر، نرم افزار مورد استفاده جهت سازماندهی و بازیابی اطلاعات کتابشناختی این مجموعه، نرم افزار "سیمرغ" متعلق به شرکت نوسا است. این نرم افزار با فراهم کردن امکان "جستجوی ساده"، "جستجوی کامل"، و "جستجوی پیشرفته" و همچنین "جستجوی لاتین" و "جستجوی منابع دیجیتال" به صورت جداگانه امکانات بازیابی خوبی را برای کاربر نهایی فراهم نموده است. از دیگر ویژگیهای این نرم افزار، امکان تعامل کامل و هم افزایی با پایگاه های اطلاعات کتابشناختی مراکز دیگری است که از نرم افزار سیمرغ برای مجموعه منابع اطلاعاتی خود استفاده می نمایند. این ویژگی هم به منظور امور سازماندهی منابع داخل مجموعه کتابخانه و هم از لحاظ جستجوی کاربر نهایی و راهنمایی او بر اینکه منبع مورد نظر در چه مراکز دیگری وجود دارد، بسیار حائز اهمیت است. همچنین امکان الصاق منابع دیجیتالی در این نرم افزار و تشکیل کتابخانه ترکیبی یعنی سنتی و دیجیتال به صورت همزمان، از دیگر ویژگی های مهم این نرم افزار می باشد.
رده‌بندی کنگره (LC) مبنای سازماندهی اطلاعات در مجموعه کتابخانه های زیر پوشش مدیریتی این اداره است و تا کنون بیش از 250.000 کتاب فهرست نویسی و در نرم افزار کتابشناختی سیمرغ ورود اطلاعات شده است.
پایگاه اطلاع رسانی و دسترسی آزاد به اطلاعات دسترسی به اطلاعات کتابشناختی از درگاه زیر برای همگان آزاد است.
http://lib.dte.ir

تالار شیخ صدوق و مخزن کتابخانه های عمومی و امانی
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برای حمایت از کتابخوانی تالار مطالعه شیخ صدوق را برای استفاده عموم دانشگاهیان و روحانیان اختصاص داده است. این تالار از ساعت 7 صبح تا 21 آماده خدمات رسانی به دوستداران کتاب است. همچنین برای کتاب دوستانی که نیاز به امانت کتاب دارند. این کتابخانه آماده تحویل کتاب امانی است.
تالار پیامبر اعظم (ص) و کتابخانه مرکز احیاء آثار اسلامی
اعضای هیات علمی و محققان پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در تالار پیامبر اعظم(ص) و کتابخانه مرکز احیاء آثار اسلامی استقرار یافته و از خدمات متنوع برای مطالعه و تولید علم برخودارند. امکاناتی اختصاصی از قبیل میز ، رایانه، اینترنت، نرم افزاهای شبکه‌ای نور و دیگر ابزارهایی که نیاز پژوهشی آنان را بر طرف سازد.
تالار شیخ طوسی 
از کتابخانه های مهم در حوزه تخصصی تفسیر و علوم قرآنی کتابخانه تخصصی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن وابسته به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی است. بیش از 25.000 عنوان در 50.000 جلد کتاب در این کتابخانه وجود دارد. به 60 زبان مختلف ترجمه قرآنی در تالار شیخ صدوق وجود دارد. همچنین 770 پایان نامه قرآنی برای استفاده پژوهشگران قرآنی در این تالار وجود دارد. بیشترین منابع این کتابخانه به زبان عربی است. 
اداره کتابخانه‌ها و اسناد در حال حاضر متشکل از رئیس، کاردان کتابداری، مسئول کتابدارها و سالن های مطالعه، مسئول سازماندهی و مجموعه سازی کتابخانه ها و 20 کارشناس می‌باشد.
1. رئیس اداره؛
2.کاردان کتابدارها؛
3.مسئول کتابدارها و سالن های مطالعه؛
4. مسئول سازماندهی و مجموعه سازی کتابخانه ها؛
5. کارشناس کتابداری (تأمین و ثبت)؛
6. کارشناس کتابداری(منابع دیجیتال)؛
7. کارشناس کتابداری(مطبوعات و منابع دیجیتال)؛
8. کارشناس کتابداری (شناسایی منابع)؛
9. کارشناس کتابداری(پایگاههای اطلاعاتی)؛
10. کارشناس کتابداری(همکار پژوهش)؛
11. کارشناس کتابخانه دیجیتال(2 کارشناس)؛
12. کارشناس فهرست‌نویسی(2 کارشناس)؛
13. کارشناس کتابداری( 10 کارشناس).

جهت آشنایی کامل با فعالیت ها و شرح وظائف اداره کتابخانه‌ها و اسناد کلیک نمائید

2.    گروه برنامه ریزی و ارزیابی پژوهشی
گروه برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی پژوهشی به منظور اثربخشی و کارآمدی پژوهش‌های پژوهشگاه در جهت پاسخ به مسائل و نیازهای جامعه، امور مربوط به برنامه‌ریزی و ارزیابی فعالیت‌های پژوهشی را به عنوان ابزاری مهم مد نظر قرار می‌دهد. از این‌روی شناسایی آیین‌نامه‌های پژوهشی مورد نیاز و آسیب‌شناسی آیین‌نامه‌های موجود؛ بررسی و ارزیابی فعالیت‌ها و فرآورده‌های پژوهشی و نظارت بر روند تولید آنها؛ بررسی و ارزیابی وضعیت کمی و کیفی فعالیت‌های اعضای هیأت علمی و محققان رسمی؛ بررسی و کنترل فعالیت‌های پژوهشی از حین انعقاد قرارداد تا زمان انتشارآثار؛ بررسی و نظارت برفعالیت‌های اعضای هیات علمی در ابعاد پژوهشی؛ تهیه و تنظیم گزارش های دوره ای از عملکرد پژوهشکده‌ها، مراکز و شعب دفتر و تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری و ارائه پیشنهادهای اصلاحی براساس نتایج ارزیابی‌های به عمل آمده به مقام مافوق؛ مطالعه، بررسی و پیشنهاد نظام ارزیابی پژوهشی پژوهشگاه و نظارت بر اجرای یکسان شاخص‌های ارزیابی در بخش‌های مختلف پژوهشی از اهم فعالیت های این گروه می‌باشد.
این گروه در حال حاضر متشکل از رئیس، متصدی امور پژوهشی و شش کارشناس با شرح وظایف ذیل می‌باشد.
.1 رئیس گروه؛
.2 متصدی امور پژوهشی؛
.3 کارشناس ترفیع و ارتقاء؛
.4 کارشناس ارزیابی آثار و طرح های پژوهشی؛
.5 کارشناس امور پژوهشی؛
.6 کارشناس برنامه ریزی، نظارت وارزیابی؛
.7 کارشناس امور پژوهشی؛
.8 کارشناس امور قطبهای فکری و فرهنگی.

جهت آشنایی کامل با فعالیت‌ها و شرح وظایف گروه برنامه ریزی و ارزیابی پژوهشی کلیک نمائید
3.اداره نشریات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
معاونت‌ پژوهشی‌ پژوهشگاه‌ علوم و فرهنگ اسلامی با هدف‌ تولید و ترویج علوم مرتبط با حوزه علوم اسلامی انسانی و به‌ منظور تقویت‌ مبادله‌ یافته‌های‌ علمی‌ و تحقیقاتی‌ بین‌ مراکز علمی‌، ایجاد وحدت‌ رویه‌ در فرایند چاپ‌ و نشر فصل‌نامه‌های علمی پیشنهاد تأسیس اداره نشریات را به هیئت امنای دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ارائه نمود و در تاریخ 30/04/1397 تصویب و طی نامه شماره 1040/100/ه ابلاغ گردید. این اداره هم اکنون متولی مدیریت و نشر 18 نشریه ذیل می‌باشد:
نشریات معاونت پژوهش و پژوهشگاه دفتر تبلیغات اسلامی: 18 نشریه

    نشریات علمی ـ پژوهشی
1.    فصلنامه پژوهش‌های قرآنی (Jqr.isca.ac.ir)؛
2.    فصلنامه نقدونظر (Jpt.isca.ac.ir)؛
3.    فصلنامه فقه (Jf.isca.ac.ir)؛ 
4.    فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی (Jiss.isca.ac.ir)؛
5.    دوفصلنامه پژوهش‌های عقلی نوین (Novin.isca.ac.ir)؛

    نشریات علمی ـ ترویجی
6.    فصلنامه اخلاق (akhlagh.morsalat.ir)؛
7.    دوفصلنامه سیره‌پژوهی اهل‌بیت: (sirepajouhi.isca.ac.ir)؛

    نشریات علمی ـ تخصصی
8.    فصلنامه حوزه (jh.isca.ac.ir)؛
9.    دوماهنامه آینه پژوهش (jap.isca.ac.ir)؛
10.    فصلنامه الکترونیکی مطالعات علوم قرآن (jqss.isca.ac.ir)؛
11.    دوفصلنامه الکترونیکی مدیریت دانش اسلامی (Jikm.isca.ac.ir)؛
12.    دوفصلنامه مطالعات ادبی متون اسلامی (jrla.isca.ac.ir)؛ 
13.    دوفصلنامه الکترونیکی Islamic Political Studies (مطالعات سیاسی اسلامی) (jips.isca.ac.ir)؛
14.    دوفصلنامه الکترونیکی فقه و سیاست (Jp.isca.ac.ir)؛
15.    دوفصلنامه الکترونیکی جامعه مهدوی (jm.isca.ac.ir)؛

    نشریات در دست اقدام
16.    دوفصلنامه الکترونیکی Journal of Mind Studies (مطالعات نفس)(انگلیسی) (jms.isca.ac.ir)؛
17.    دوفصلنامه الکترونیکی الفکر سیاسی الاسلامی (عربی) (ipt.isca.ac.ir)؛
18.    دوفصلنامه الکترونیکی الفقه والتجدید: رؤیة مقارنه (عربی) (jfm.isca.ac.ir)؛
این اداره با پنج پست ساختاری رئیس اداره نشریات و چهار کارشناس امور اجرایی فصلنامه‌ها و سه پست غیرساختاری مدیرمسئول، سردبیر و دبیر تحریریه برای هر نشریه تشکیل شده است.


جهت آشنایی کامل با فعالیت‌ها و شرح وظایف اداره نشریات کلیک نمائید

منبع: تولید محتوای معاونت پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
فايلها
معرفي معاونت پژوهشي.pdf 474.048 KB
کلمات کليدي
معرفی پژوهشگاه, معاونت پژوهشی
 
امتیاز دهی
 
 

[Part_Lang]
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 33655
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما