معرفی اداره فناوری اطلاعات
معرفی اداره فناوری اطلاعات
با پیشرفت فناوری اطلاعات و نفوذ آن در سازمان‌ها، اغلب شرکت‌ها، نهادها و سازمان‌های بزرگ فعالیت‌های خود را بر این اساس استوار کرده‌اند. رشد و پیشرفت هر مجموعه‌ای، به پیشرفت آن در حوزه فناوری اطلاعات وابستگی شدید پیدا کرده است و در واقع، سازمانی در حوزه کسب و کار موفق است که از فناوری اطلاعات منعطف و پیشرو برخوردار باشد. این قاعده در حوزه پژوهش نیز مستثنا نیست و بر این اساس، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با بیش از صد عضو هیئت علمی و تعداد زیادی از محققان حوزه علوم اسلامی، به‌عنوان سازمانی پیشرو در حوزه علمیه، بایستی در فعالیت‌های خود از فناوری اطلاعات بهره کافی گیرد.برای پوشش این هدف، مدیریت فناوری اطلاعات در سال 1388 در پژوهشگاه تأسیس گردید.

 اهداف و مأموریت‌ها
1. مدیریت، نظارت و پشتیبانی امور مرتبط با سخت افزار، نرم‌افزار و شبکه‌های کامپیوتری پژوهشگاه؛
2. شناسایی و به کارگیری سرویس‌های نوین فناوری اطلاعات در حوزه پژوهش؛
3. طراحی و مطالعه فرآیندهای جاری و لازم در بخش‌های مختلف و ارائه پیشنهادهای مبتنی بر تکنولوژی فناوری اطلاعات برای بهینه‌سازی این فرآیندها به منظور رسیدن به اهداف سازمانی؛
4. یکپارچه‌سازی اطلاعاتی پژوهشگاه و ارائه هویت واحد از پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در محیط مجازی؛
5. سیاستگذاری و ارائه استانداردهای حوزه فناوری اطلاعات پژوهشگاه.

مهمترین پروژه ها و طرح های انجام شده
توسعه سامانه جامع نشر الکترونیک پژوهان؛ 
طراحی و پیاده‌سازی سایت‏های پژوهشگاه و مراکز وابسته؛
طراحی و پیاده‌سازی فروشگاه الکترونیکی کتب و آثار پژوهشگاه؛
دریافت مجوز نشر دیجیتال پژوهشگاه؛
پیاده‌سازی نرم‌افزار مدیریت قراردادها؛
پیاده سازی رادیو پژوهش؛
پیاده سازی تلویزیون پژوهش؛
پیاده سازی درگاه احراز هویت یکپارچه (SSO)؛
پیاده سازی سامانه ذخیره سازی ابری؛
پیاده سازی نمایشگاه مجازی.
طرح‏های در حال انجام
توسعه سامانه جامع نشر الکترونیک پژوهان؛ 
توسعه طراحی و پیاده‌سازی پایگاه دانشنامه اهلبیت(ع)؛
طراحی و پیاده‌سازی نرم‌افزار ماخذشناسی جامع فقه اسلامی؛
طراحی و پیاده سازی سامانه رویدادهای پژوهشی؛
پیاده سازی سامانه یکپارچه فعالیت های پژوهشی؛
و...


1.    رئیس اداره (محمود متین فر)
•         آگاهی از اهداف، خط مشی ها، سیاست ها و برنامه های دفتر و پژوهشگاه؛
•         اطلاع و اجرای قوانین و مقررات، آیین نامه ها، دستور العمل ها و فرایندهای مربوط؛
•         مدیریت و نظارت بر فعالیت های فناوری اطلاعات معاونت پژوهشی و پژوهشگاه در دو حوزه ارایه خدمات و تولید محصولات؛
•         مدیریت فرایند تبدیل و تولید محتوای علمی فعالیت های پژوهشگاه به محصولات و خدمات حوزه فناوری اطلاعات؛
•         برنامه ریزی و نظارت در ارتقای کیفی و کمی محصولات فناوری اطلاعات پژوهشگاه؛
•         برنامه ریزی و نظارت در ارتقای کیفی و کمی خدمات فناوری اطلاعات به اعضای هیأت علمی و پژوهشگران؛
•         برنامه ریزی و نظارت در تأمین نیازهای سخت افزاری، نرم افزاری و شبکه ای پژوهشگاه؛
•         ارایه مشاوره در امور فناوری اطلاعات به معاونت ها، پژوهشکده ها، مراکز و ادارات پژوهشگاه؛
•         نظارت بر اجرای قراردادهای مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات پژوهشگاه؛
•    نظارت بر حسن انجام فعالیت های فناوری اطلاعات پژوهشگاه؛
•    دبیری جلسات شورای فناوری اطلاعات پژوهشگاه از قبیل تدوین صورت جلسه و پیگیری اجاری مصوبات؛
•    نظارت و تأیید خریدهای نرم افزاری و تجهیزات سخت افزاری مورد نیاز پژوهشگاه؛
•    تعامل با سایر واحدها و مراکز فناوری اطلاعات خارج از پژوهشگاه؛
•    برنامه ریزی و نظارت بر حضور پژوهشگاه در نمایشگاه های ملی و بین المللی در حوزه فناوری اطلاعات؛
•    تدوین برنامه سالانه برابر شرح وظایف، سیاست ها و اولویت های پژوهشگاه؛
•    حفظ محرمانه بودن داده ها و تهیه پشتیبان از اطلاعات مربوط به صورت مستمر و ذخیره سازی در محل مناسب با نظر مقام مافوق؛
•    تهیه پیش نویس های لازم جهت پاسخ نامه ها؛
•    تهیه گزارش های آماری – تحلیلی در امور مربوط و ارایه به مقام مافوق؛
•    انجام سایر امور محوله مرتبط با پست سازمانی.


2.    کارشناس فنی سایت و پورتال (حسن جوزدانی)
•         آگاهی از اهداف، خط مشی ها، سیاست ها و برنامه های دفتر و پژوهشگاه؛
•         اطلاع و اجرای از قوانین و مقررات، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و فرایندهای مربوط؛
•         طراحی، پیاده سازی و به روز رسانی فنی سایت های پژوهشگاه، پژوهشکده ها، مراکز و ادارات؛
•         طراحی و پیاده سازی فنی سامانه های تحت وب پژوهشگاه؛
•         برنامه ریزی و مدیریت فنی سایت اصلی پژوهشگاه و پورتال پژوهشی؛
•         طراحی و پشتیبانی پورتال داخلی پژوهشگاه؛
•         مطالعه و استخراج شیوه های نوین امنیتی جهت جلوگیری از نفوذ به سایت ها؛
•         اطلاع یابی از شیوه های نوین فناوری اطلاعات در بستر web جهت پیاده سازی در سایت ها و به روزرسانی آن ها؛
•         عیب یابی، پاسخگویی و رفع مشکلات سایت ها؛
•    ارایه خدمات فنی و مشاوره ای به مسئولان فنی سایت ها؛
•    ارایه  خدمات آموزشی و برگزاری کارگاه های آموزشی و بهره برداری از پورتال و سایت های پژوهشگاه به کاربران و راهبران محتوایی سایت ها؛
•    بررسی و نظارت بر وضعیت سایت های وابسته به پژوهشگاه؛
•    نظارت فنی بر قراردادهای حوزه سایت و پورتال؛
•    تدوین برنامه سالانه برابر شرح وظایف، سیاست ها و اولویت های پژوهشگاه؛
•    حفظ محرمانه بودن داده ها و تهیه پشتیبان از اطلاعات مربوط به صورت مستمر و ذخیره سازی در محل مناسب با نظر مقام مافوق؛
•    تهیه پیش نویس های لازم جهت پاسخ نامه ها؛
•    تهیه گزارش های آماری – تحلیلی در امور مربوط و ارایه به مقام مافوق؛
•    انجام سایر امور محوله مرتبط با پست سازمانی.

3.    کارشناس نرم افزار (مجتبی روحانی نژاد)
•         آگاهی از اهداف، خط مشی ها، سیاست ها و برنامه های دفتر و پژوهشگاه؛
•         اطلاع و اجرای قوانین و مقررات، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و فرایندهای مربوط؛
•         نظارت بر انجام مراحل فنی و پشتیبانی تولید نرم افزار در پژوهشگاه؛
•         نظارت بر قراردادهای نرم افزاری و ارایه گزارشات لازم در این خصوص؛
•         ارایه خدمات مشاوره در حوزه تحلیل، طراحی و پیاده سازی نرم افزار؛
•         کارشناسی جهت شناسایی، تهیه و استقرار سامانه های نرم افزاری مطابق با استانداردهای تعریف شده؛
•         تهیه و ارایه مستندات فنی و آموزشی مربوط به نرم افزارها و سامانه های پژوهشگاه؛
•         بررسی صحت کارکرد نرم افزارها و سامانه های پژوهشگاه از لحاظ عملکرد، امنیت و منابع زیرساختی؛
•         بررسی و ارزیابی دوره ای عملکردی و امنیتی نرم افزارها و سامانه های پژوهشگاه و ارایه گزارش به مقام مافوق؛
•    دریافت و بررسی خطاها، اشکالات و نیازهای کاربران سامانه ها و تلاش جهت رفع اشکالات؛
•    پشتیبانی فنی سامانه های نرم افزاری پژوهشگاه؛
•    ارایه گزارش کار دوره ای حوزه فعالیتی خود به مقام مافوق؛
•    تدوین برنامه سالانه برابر شرح وظایف، سیاست ها و اولویت های پژوهشگاه؛
•    حفظ محرمانه بودن داده ها و تهیه پشتیبان از اطلاعات مربوط به صورت مستمر و ذخیره سازی در محل مناسب با نظر مقام مافوق؛
•    تهیه پیش نویس های لازم چهت پاسخ نامه ها؛
•    تهیه گزارش های آماری – تحلیلی در امور مربوط و ارایه به مقام مافوق؛
•    انجام سایر امور محوله مرتبط با پست سازمانی.

4.    کارشناس نشر دیجیتال (مهدی دانش پژوه)
•    آگاهی از اهداف، خط مشی ها، سیاست ها و برنامه های دفتر و پژوهشگاه؛
•    اطلاع و اجرای قوانین، مقررات، آئین نامه ها، دستورالعمل ها و فرایندهای مربوط؛
•    نظارت و پیگیری امور اجرایی سامانه های حوزه نشر دیجیتال پژوهشگاه؛
•    پشتیبانی و نگهداری سامانه نشر دیجیتال (پژوهان)؛
•    برنامه ریزی و نظارت بر آماده سازی کتاب، مجلات و سایر آثار پژوهشگاه جهت انتشار دیجیتال؛
•    پاسخگویی به کاربران سامانه نشر دیجیتال و رفع مشکلات آنان؛
•    شناسایی و ایجاد ارتباط با ناشران دیجیتال به منظور تبادل اطلاعات به آن ها؛
•    ارتباط و تعامل با سازمان ها، ناشران و مؤلفان جهت دریافت سفارشات و انجام امور مربوط به تولید و انتشارات دیجیتال آثار؛
•    کنترل و بارگذاری نسخه های دیجیتال کتب و نشریات؛
•    تهیه گزارش از فهرست و وضعیت انتشار و فروش کتب و نشریات پژوهشگاه؛
•    شرکت در نمایشگاه و جشنواره های مرتبط با نشر دیجیتال؛
•    فعالیت و گسترش در حوزه بازاریابی نشر دیجیتال؛
•    پیگیری جهت صدور مجوزهای لازم برای فعالیت در حوزه نشر دیجیتال؛
•    تهیه گزارش های آماری – تحلیلی در امور مربوط به ارایه به مقام مافوق؛
•    تدوین برنامه سالانه برابر شرح وظایف، سیاست ها و اولویت های پژوهشگاه؛
•    حفظ محرمانه بودن داده ها و تهیه پشتیبان از اطلاعات مربوط به صورت مستمر و ذخیره سازی در محل مناسب با نظر مقام مافوق؛
•    تهیه پیش نویس های لازم جهت پاسخ نامه ها؛
•    انجام سایر امور محوله مرتبط با پست سازمانی.


5.    کارشناس فنی سامانه پژوهشی (محمد کریمی)
•    آگاهی از اهداف، خط مشی ها، سیاست ها و برنامه های دفتر و پژوهشگاه؛
•    اطلاع و اجرای قوانین و مقررات آئین نامه ها، دستورالعمل ها و فرایندهای مربوط؛
•    برنامه ریزی، کنترل و نظارت بر سامانه های پژوهشی از قبیل سیستم های مدیریت فرآیندهای پژوهشی، طرح های پژوهشی، قراردادهای پژوهشی، فعالیت های اعضای هیات علمی و ...؛
•    شناسایی فرآیندهای پژوهشی پژوهشگاه جهت پیاده سازی در سامانه جامع پژوهش؛
•    نظارت بر مراحل فنی، پیاده سازی و پشتیبانی سامانه های پژوهشی؛
•    راهبری، گسترش و پشتیبانی از فعالیت های سامانه های پژوهشی؛
•    نظارت بر سامانه های پژوهشی پژوهشگاه از قبیل پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، ویکی علوم اسلامی و ...؛
•    نظارت بر قراردادهای سامانه های پژوهشی؛
•    بررسی و ارزیابی دوره ای عملکردی و امنیتی سامانه های پژوهشی پژوهشگاه؛
•    تهیه و ارایه مستندات فنی و آموزشی مربوط به نرم افزارها سامانه های پژوهشگاه؛
•    اطلاع یابی از شیوه های نوین فناوری اطلاعات جهت پیاده سازی در سامانه های پژوهشی,
•    بررسی جهت خرید محصولات سامانه های پژوهشی مطابق با استانداردهای تعریف شده؛
•    تدوین برنامه سالانه برابر شرح وظایف، سیاست ها و اولویت های پژوهشگاه؛
•    حفظ محرمانه بودن داده ها و تهیه پشتیبانی از اطلاعات مربوط به صورت مستمر و ذخیره سازی در محل مناسب با نظر مقام مافوق؛
•    تهیه پیش نویس های لازم جهت پاسخ نامه ها؛
•    تهیه گزارش های آماری – تحلیلی در امور مربوط و ارایه به مقام مافوق؛
•    انجام سایر امور محوله مرتبط با پست سازمانی.

6.    کارشناس پیگیری فناوری اطلاعات (حسن بختیاری)
•    آگاهی از اهداف، خط مشی ها، سیاست ها و برنامه های دفتر و پژوهشگاه؛
•    اطلاع و اجرای قوانین، مقررات، آئین نامه ها، دستور العمل ها و فرایندهای مربوط؛
•    تنظیم جلسات مقام مافوق و دیگر کارشناسان فناوری اطلاعات و پیگیری مصوبات جلسات؛
•    پیگیری نامه های وارده به بخش فناوری اطلاعات و انجام امور اداری نامه های صادره شده از فناوری اطلاعات؛
•    ثبت و پیگیری انجام امور مربوط به قرادادهای حوزه فناوری اطلاعات؛
•    پیگیری انجام امور مربوط به شرکت در نمایشگاه ها و جشنواره ها؛
•    پیگیری انجام امور اداری، مالی و پشتیبانی مربوط؛
•    رعایت جهات محرمانه بودن امور مربوط؛
•    پیگیری امور مربوط به پرداخت ها و هزینه های اداری فناوری اطلاعات؛
•    نظارت بر نحوه نگهداری و بایگانی کردن پرونده ها، نامه ها، گزارش ها و سایر اسناد و مدارک؛
•    مطالعه دقیق نامه ها و مکاتبات صادره و حصول اطمینان از رعایت آیین نگارش و اصول مکاتبات اداری و نظارت بر ثبت اطلاعات نامه های وارده و صادره؛
•    تدوین برنامه سالانه برابر شرح وظایف سیاست ها و اولویت های پژوهشگاه؛
•    حفظ محرمانه بودن داده ها و تهیه پشتیبان از اطلاعات مربوط به صورت مستمر و ذخیره سازی در محل مناسب با نظر مقام مافوق؛
•    تهیه پیش نویس های لازم جهت پاسخ نامه ها؛
•    تهیه گزارش های آماری – تحلیلی در امور مربوط و ارایه به مقام مافوق؛
•    انجام سایر امور محوله مرتبط با پست سازمانی.
 تاریح بروز رسانی  17 اردیبهشت ماه 1401
ساختار اداره فناوری اطلاعات

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

تلفن دفتر

داخلی

محمود متین فر

رئیس اداره

دانشجوی دکتری

مهندسی نرم افزار

025-31156838

6838

حسن بختیاری

کارشناس پیگیری

کارشناسی

روابط عمومی

025-31156835

6835

مهدی دانش پژوه

کارشناس نشر دیجیتال

کارشناسی

مهندسی نرم افزار

025-31156839

6839

حسن جوزدانی

کارشناس فنی سایت و پورتال

کارشناسی

تکنولوژی نرم افزار

025-31156840

6840

مجتبی روحانی نژاد

کارشناس نرم افزار

کارشناسی

فناوری اطلاعات

025-31156952

6952

محمد کریمی

کارشناس فنی سامانه‏ های پژوهشی

کارشناسی ارشد

فناوری اطلاعات

025-31156809 6809
منبع: اداره فناوری اطلاعات
کلمات کليدي
معرفی, اداره فناوری اطلاعات
 
امتیاز دهی
 
 

[Part_Lang]
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 23774
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما