پژوهشکده مطالعات تمدنی و اجتماعی - مطالعات عدالت اجتماعی پژوهشکده مطالعات تمدنی-اجتماعی
 ب) گروه مطالعات عدالت اجتماعی
عدالت اجتماعی یکی از مسائل مهم در عرصه بین الملل و نیز میهن عزیزمان است. مسأله عدالت در کشور دو بُعد دارد؛ اول، فقدان یک نظریه جامع اسلامی عدالت و دوم ضعف  مناسبات عادلانه در نظام مقدس جمهوری اسلامی. ، قسمت دوم مسأله یعنی ضعف مناسبات عادلانه، خود یکی از تبعات قسمت اول یعنی فقدان نظریه است. بنابراین با توجه به رویکرد دفتر تبلیغات اسلامی و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در راستای مسئله محوری، مسئله عدالت اجتماعی به عنوان یک کلان مسئله در دستور کار قرار گرفته است و گروه مطالعات اجتماعی با تکیه بر منابع علمی و دستاوردهای پژوهشی مسئله عدالت اجتماعی و مطالعات مربوط به آن را وجهه همت خود قرار داده است. مطالعات متعددی که همه زوایای مختلفی از موضوع عدالت را تشکیل می دهند و تمرکز بر دستیابی به نظریه جامع عدالت اجتماعی مبتنی بر آموزه ها و رویکرد اسلامی و منطبق بر زیست بوم جامعه دینی، هویت علمی و مطالعاتی گروه را تشکیل می دهد.

مأموریت
دست یابی به نظریه جامع عدالت اجتماعی مبتنی برآموزه های اسلامی.

اهداف‌ بلندمدت
1- تقویت و تعمیق پژوهش های مرتبط با عدالت اجتماعی.
2-تبیین روشمند و عالمانه مبانی، اصول و نظام عدالت اجتماعی از دیدگاه اسلام و ناظر به مسائل انضمامی.
3-آسیب شناسی مسائل عدالت اجتماعی در جامعه اسلامی و ارائه راهکارهای برون رفت از وضعیت بی عدالتی. 
4-استخراج و معرفی الگوهای تحقق عدالت با توجه به متون دینی و تحقیقات انجام یافته در سطح بین الملل. 

اهداف کوتاه‌مدت
مطالعه و پژوهش به منظور:

الف: مبانی نظری عدالت اجتماعی
1-    مبانی فلسفه عدالت و الهیات عدالت
2-    نظریه های عدالت
3-    معیارها و شاخص های عدالت

ب: مباحث انضمامی عدالت
1-    فرهنگ و عدالت (شامل مسائل عدالت فرهنگی مانند عدالت رسانه ای، عدالت جنسیتی، عدالت آموزشی و ....)
2-    مطالعات برابری (شامل مطالعات مرتبط با برابری و نابرابری اجتماعی، شکاف طبقاتی، فلسفه برابری، جامعه شناسی نابرابری و...)
3-    سیاست و عدالت (شامل مسائل عدالت سیاسی مانند توسعه سیاسی، عدالت ساختاری در حکمرانی، انتخابات و ...)
4-    اقتصاد و عدالت (شامل مسائل عدالت اقتصادی مانند بانکداری، فقر، تولید و ...)
5-    ادراک عدالت(شامل احساس اجتماعی عدالت، زیست اجتماعی مفهوم عدالت، جریان های عدالت خواهی و...)
6-    و دیگر حوزه های مرتبط با عدالت و نابرابری های اجتماعی

 
منبع: پژوهشکده مطالعات تمدنی و اجتماعی
کلمات کليدي
پژوهشکده مطالعات تمدنی و اجتماعی
 
امتیاز دهی
 
 

[Part_Lang]
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 4016
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما