پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی - تدوین سازمان‌های دانش بیانیه مأموریت و اهداف و برنامه های گروه پژوهشی تدوین سازمان های دانش
الف. بیانیه مأموریت
مأموریت گروه پژوهشی تدوین سازمان های دانش، تولید اصطلاح نامه ها و فرهنگ نامه های علوم اسلامی و تدوین و بومی سازی سیستم های نوین اطلاعاتی به منظور ذخیره و بازیابی دقیق اطلاعات علوم اسلامی.
ب. اهداف بلند مدت (5 ساله)
1. پژوهش به منظور ارتقا و تکمیل اصطلاح نامه های حقوق جزای عمومی، ادیان، کلام جدید و ادیان
2. پژوهش در راستای تولید فرهنگ نامه های کلام اسلامی، منطق و کلام جدید
3. طرح تولید هستی شناسی علوم اسلامی (فاز اول)
4. پژوهش با رویکرد علم سنجی در حوزه کلام اسلامی
ج. اهداف کوتاه مدت (2 ساله)
1. پژوهش به منظور ارتقا و تکمیل اصطلاح نامه‌های حقوق جزای عمومی و ادیان
2. پژوهش در راستای تکمیل فرهنگ نامه کلام اسلامی و  منطق
3. طرح تولید هستی شناسی علوم اسلامی (مرحله اول از فاز اول)

د. برنامه ها
    انتشار اصطلاح‌نامه حقوق جزای اختصاصی و عمومی در قالب نرم افزار و پایگاه و کتاب
    اهتمام اصلی به آماده سازی فرهنگنامه منطق، فرهنگنامه کلام قدیم  و فرهنگنامه فلسفه اسلامی (ویرایش اول آنها) است.
    تصویب اصطلاحات پیشنهادی در آثار نمایه شده
    شناسایی و جذب نیروهای مستعد
    رفع مشکلات و اختلالات برنامه پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی با همکاری گروه اشاعه اطلاعات و دانش
    اهتمام به انجام برنامه های پیشنهادی قطبی در راستای مسئله محوری

 
منبع: پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
کلمات کليدي
پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی, گروه تدوین سازمان های دانش, گروه اشاعه اطلاعات و تبادل دانش, گروه سازماندهی اطلاعات و مدارک
 
امتیاز دهی
 
 

[Part_Lang]
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 10313
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما