پژوهشکده اسلام تمدنی - قرآن و مطالعات اجتماعی

گروه قرآن و مطالعات اجتماعی پژوهشکده اسلام تمدنی

گروه در یک نگاه

 • مدیر : دکترسیدمصطفی احمدزاده
 • تأسیس: ۱۳۶۸شمسی
 • ۵۳ اثر منتشر شده
 • اجرای بیش از ۲۴ پروژه

اعضای هیئت علمی

 • دکتر سیدمصطفی احمدزاده
 • دکتر سیدعلی نقی ایازی
 • دکتر سیدمحسن میرسندسی
 • محمد بهرامی

افتخارات

 • رتبه شایسته تقدیر، مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان
 • رتبه سوم، کتاب سال حوزه
 • مقام دوم، همایش بین المللی قرآن و مطالعات میان رشته ای
 • رتبه اول نشریات، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
 • رتبه سوم نشریات، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
 • رتبه سوم، سیزدهمین فراخوان آثار پژوهشی حوزه علمیه خراسان

معرفی:

دغدغه های قرآن پژوهی و بهره گیری از قرآن متناسب برای رفع نیازهای روز جامعه اسلامی و جهانی، بیش از پیش محققان را به سوی فعالیت های تخصصی قرآن محور کشانید. از این رو گروه پژوهشی «قرآن و مطالعات اجتماعی» با پشتوانۀ تجارب طولانی  شکل گرفت. این گروه با همگراسازی دو گروه پیشین مرکز، یعنی گروه تفسیر و علوم قرآنی که  از سال ۱۳۶۸ فعالیت خود را آغاز کرده بود و گروه مطالعات اجتماعی دین که از سال ۱۳۷۰ فعالیت میکرد، با رویکرد جدید به انجام مأموریت می پردازد.

مأموریت:

تأمین پشتوانه‌های علمی تمدن نوین اسلامی ـ ایرانی با انجام پژوهش‌های قرآنی معطوف به دغدغه‌های اجتماعی.

اهداف کوتاه  مدت (۲ ساله)

پژوهش در زمینه های:

۱- مبانی و روش های تفسیر اجتماعی قرآن کریم؛

۲- الگوی عدالت اجتماعی در قرآن کریم؛

۳- روش های نوین در فهم آیات اجتماعی قرآن؛

۴- بررسی جامعه شناختی عدالت بر اساس آموزه های قرآن.

اهداف بلند مدت(۵ ساله)

پژوهش در زمینه  های:

۱- سبک زندگی اجتماعی از دیدگاه قرآن کریم؛

۲- جامعه شناسی دین داری از دیدگاه قرآن کریم؛

۳- تفسیر اجتماعی قرآن کریم در راستای ایجاد تمدن نوین؛

۴- آسیب‌های اجتماعی از منظر قرآن و راهکارهای رفع آن معطوف به تمدن اسلامی ایرانی.

اعضای  گروه:

۱- دکتر سیدمصطفی احمدزاده، دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، مدیر گروه

۲- محمد بهرامی،  استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

۳-  دکترسیدعلی نقی ایازی ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

۴- سیدمحسن میرسندسی ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

 اعضای شورای علمی گروه:

۱- دکترسیدمصطفی احمدزاده ، دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

۲- محمد بهرامی؛ استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

۳ -دکترسیدعلی نقی ایازی ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

۴- سیدمحسن میرسندسی‌،  استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

۵- حسن حکیم‌باشی- پژوهشگر و محقق حوزۀ قرآن

 محققان:

۱- حجت‌الاسلام سید موسی صدر مدرس و پژوهشگر؛

۲- دکتر شهره شاهسوندی عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی و همکار پژوهشی پژوهشکده ؛

۳- دکتر حسن نقی‌زاده عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی و همکار پژوهشی پژوهشکده ؛

۴- دکتر محمدباقر آخوندی عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند و همکار پژوهشی پژوهشکده.

۵-  دکتر محمد سهیلی  ـ مدرس دانشگاه و فعال فرهنگی.

۶- دکتر سعید نمازی زادگان ـ استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد.

۷- مهدی فردوسی- دانشجوی دکتری دانشگاه ادیان و مذاه

پروژه های در دست تحقیق:

۱- فرهنگ واژگان قرآن جلد۳ سعید نمازی زادگان؛

۲- بررسی آراء مفسران درباره صداقت حجت الاسلام حسن نقی‌زاده.

۳- موانع اجتماعی شکل گیری جامعۀ مطلوب از دیدگاه قرآن کریم- دکتر سید محسن میرسندسی؛

۴- بررسی جامعه شناختی ضعف صداقت براساس آموزه های قرآن- دکتر سید علی نقی ایازی؛

۵- کاربست روش فراتحلیل کیفی در پژوهش های تفسیری؛ مطالعه موردی زدن زن از دیدگاه قرآن کریم- سیدمصطفی احمدزاده؛

۶- اهمیت‌سنجی امنیت و عدالت در قرآن- محمد بهرامی

۷- رابطه سرمایه اجتماعی با تحکیم وکارآمدی خانواده در تعالیم اسلامی- دکتر سیدعلی نقی ایازی

۸- تولید گزارش مربوط به شبکه نیاز و پاسخ در حوزه علوم اسلامی- دکتر مهدی سهیلی

۹- تولید گزارش مربوط به شبکه نیاز و پاسخ در حوزه علوم اسلامی (فاز دوم)- محمد سهیلی

۱۰-امکان‌سنجی تفسیر سیستمی قرآن کریم- دکتر سیدمصطفی احمدزاده

۱۱-عوامل موثر بر نشاط اجتماعی در منابع دینی- دکتر سیدعلی‌نقی ایازی

۱۲- نظریه امنیت اجتماعی در قرآن- محمد بهرامی

۱۳- ابعاد جامعه‌شناختی جامعۀ مطلوب از دیدگاه قرآن کریم- سیدمحسن میرسندسی

۱۴- فقه قرآنی در دو رویکرد (مبانی و روش‌ها)- حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر علی شفیعی

۱۵- سلسله‌ نشست‌های روش‌شناسی قرآن و مطالعات اجتماعی (زیرمجموعه فعالیت برگزاری همایش‌ها و نشست‌های گفتمان‌سازی در حوزۀ مرجعیت قرآن کریم)

 پروژه‌های اتمام یافته در سال ۱۴۰۰-۱۳۹۵:

۱- روش‌شناسی تحلیل محتوای کیفی در تفسیر قرآن، چیستی ایمان دکتر سیدمصطفی احمدزاده؛

۲- درآمدی بر هنجارسازی اجتماعی-دکتر سید محسن میرسندسی

۳- بررسی جامعه‌شناختی الگوی اسلامی پیشرفت براساس آموزه‌های قرآن با تأکید بر کنش‌های پیشرفت‌زا دکتر سیدعلی نقی ایازی؛

۴- پژوهشی در هنجارسازی حجاب دختران- دکتر سیدمحسن میرسندسی

۵- کاربست روش تحلیل محتوای کیفی در تفسیر قرآن کریم: چیستی ایمان- دکتر سیدمصطفی احمدزاده

۶- تحلیل محتوای روش‌های پژوهش در مقالات علمی- پژوهشی قرآنی (۱۳۹۰-۱۳۹۷)

۷- امنیت اجتماعی در قرآن- محمد بهرامی

۸- بررسی تطبیقی روش‌های نوین تفسیری در کشف دیدگاه اجتماعی قرآن با مطالعه موردی عفاف و حجاب- دکتر محمد خامه‌گر.

۹- مطالعه جامعه شناختی اسلام شیعی و مردم سالاری دکتر محمدمسعود سعیدی

۱۰- جامعه شناسی دین و سکولارشدن دکتر محمدمسعود سعیدی

۱۱- موانع تفکر در فرایند پیشرفت دکتر سیدعلی نقی ایازی

۱۲- چیستی عمل صالح از دیدگاه قرآن کریم دکترسیدمصطفی احمدزاده

۱۳- تفسیر اجتهادی سوره تحریم دکتر محمد خامه‌گر

۱۴- کشف استدلالی غرض سوره‌های قرآن کریم دکتر محمد خامه‌گر

۱۵- پژوهشی در عرفان حلقه و انرژی درمانی- دکتر محمدمسعود سعیدی

۱۶- عرفان در گرو حلقه- دکتر محمدمسعود سعیدی

۱۷- مبانی تفسیر قرآن به قرآن- محمد بهرامی

آثار منتشر شده:

۱-مطالعه جامعه شناختی اسلام شیعی و مردم سالاری دکتر محمدمسعود سعیدی

۲- جامعه شناسی دین و سکولارشدن دکتر محمدمسعود سعیدی

۳- موانع تفکر در فرایند پیشرفت دکتر سیدعلی نقی ایازی

۴- چیستی عمل صالح از دیدگاه قرآن کریم دکترسیدمصطفی احمدزاده

۵- تفسیر اجتهادی سوره تحریم دکتر محمد خامه‌گر

۶- کشف استدلالی غرض سوره‌های قرآن کریم دکتر محمد خامه‌گر

۷- پژوهشی در عرفان حلقه و انرژی درمانی- دکتر محمدمسعود سعیدی

۸- عرفان در گرو حلقه- دکتر محمدمسعود سعیدی

۹- مبانی تفسیر قرآن به قرآن- محمد بهرامی

۱۰- کتاب بررسی جامعه شناختی الگوی اسلامی پیشرفت براساس آموزه های قرآن با تأکید بر کنش های اجتماعی، دکتر سیدعلی نقی ایازی

۱۱- کتاب درآمدی بر هنجارسازی اجتماعی، دکتر سیدمحسن میرسندسی

۱۲-کتاب چیستی ایمان در قرآن کریم به روش تحلیل محتوای کیفی، دکتر سیدمصطفی احمدزاده

۱۳- کتاب پژوهشی در هنجارپذیری حجاب دختران، دکتر سیدمحسن میرسندسی

آثار در دست نشر:

۱- مطالعه جامعه‌شناختی زمینه‌های تحقق عدالت بر اساس آموزه های قرآن- دکتر سیدعلی‌نقی ایازی

۲- مبانی تفسیر اجتماعی قرآن- دکتر سیدمصطفی احمدزاده

۳- امنیت اجتماعی در قرآن- محمد بهرامی

۴- فرهنگ کاربردی واژگان قرآن کریم (عربی-فارسی)- دکتر سعید نمازی‌زادگان

5- نظریه نفوذ اجتماعی دین در قرآن کریم- دکتر محمدباقر آخوندی

6- اصول و قواعد استنباط ائمه (ع) از قرآن- حجت الاسلام والمسلمین سیدموسی صدر

مقالات علمی ـ پژوهشی:

۱- سنجش شیعه‌گری ابن مسیب دکتر محمد خامه‌گر؛تحقیقات علوم و قرآن و حدیث، ش ۳۰

۲- فواید پیوستگی آیات از منظر موافقان و مخالفان دکتر محمد بهرامی؛پژوهش های قرآنی ، ۱۳۹۵ ، ش۸۰

۳-شاخص‌های کیفی عدالت از دیدگاه قرآن کریم سیدمصطفی احمدزاده؛

۴- تأثیر کنش های اجتماعی در فرایند پیشرفت بر اساس آموزه های قرآن- دکتر سیدعلی نقی ایازی؛ پژوهش های قرآنی،سال ۹۶،ش۸۵

۵- قاعده ترجمه لغات مشترک فارسی و عربی و بررسی آن در ترجمه های معاصر قرآن کریم-کاظم مصباح، پژوهش های قرآنی،سال ۹۶،ش۸۴

۶- مدخل حقیقت  نزول وحی در  قرآن کریم- دکتر محمد خامه‌گر؛ دانشنامه جهانی شیعه و قرآن،سال ۹۶،

۷- مدخل  وحدت موضوعی سوره های قرآن- دکتر محمد خامه‌گر؛ دانشنامه جهانی شیعه و قرآن،سال ۹۶،

۸-موانع پایبندی به هنجارها در قرآن کریم- سید محسن میرسندسی، پژوهش های قرآنی،سال ۹۶،ش

۹- هنجارسازی اجتماعی و تبلیغ دینی- سید محسن میرسندسی، اسلام و مطالعات اجتماعی،سال ۹۶،ش

۱۰- تفسیر مجمع البیان- محمد بهرامی، دانشنامه جهانی شیعه و قرآن،سال ۹۶،

۱۱- تفسیر کنز العرفان- محمد بهرامی، دانشنامه جهانی شیعه و قرآن،سال ۹۶،

۱۲- اهمیت سنجی عدالت و امنیت- محمد بهرامی، پژوهش های قرآنی،سال ۹۶،ش

۱۳- کشف استدلالی ترتیب نزول سوره فتح با روش روایی اجتهادی،محمد خامه گر علمی -پژوهشی؛معارج۱۳۹۶،ش ۳

۱۴- نگاهی به چگونگی نزول سوره های قرآن کریم-محمد خامه گر،علمی پژوهشی-پژوهش های قرآنی،۱۳۹۶ ،ش۸

۱۵-  ساختار هندسی سوره های قرآن و تأثیر آن در استنباط فقهی،محمد خامه گر مجموعه مقالات ۱۳۹۶،ش۱

۱۶- اصول و قواعد  معناشناسی  واژگان فقهی در تفسیر تسنیم -محمد خامه گر علمی تخصصی،فصلنامه معارج ۱۳۹۶،ش۴

۱۷- کشف استدلالی ساختار و غرض سوره تحریم با رویکرد جامع -محمد خامه گر علمی تخصصی نشریه پژوهش های نوین علوم قرآن و تفسیر۱۳۹۶،ش۲

۱۸- بررسی میزان همدلی گزاره‌های بنیادین جامعه‌شناسی، با دین اسلام- محمد مسعود سعیدی،مقاله در همایش۱۳۹۶

‌۱۹- معنای متن در قرآن پژوهی ابوزید و هرمنوتیک هرش، محمد بهرامی، کتاب قیم، علمی پژوهشی، بهار و تابستان ۱۳۹۷، شماره ۱۸، صص ۱۶۵-۱۸۴

۲۰- کارایی نظریه هالیدی در ترسیم انسجام متنی سوره‌های قرآن، محمد خامه گر، پژوهشهای قرآنی، بهار ۱۳۹۷، شماره ۸۶، صص ۴-۲۹

۲۱- بررسی وضعیت و زمینه‌های مصونیت فرهنگی در بین جوانان شهر مشهد، سیدمحسن میرسندسی، علوم اجتماعی (دانشگله علامه طباطبایی)، علمی پژوهشی، بهار ۱۳۹۷، شماره ۸۰، صص ۱۰۹-۱۳۶.

۲۲- توان‌سنجی منطق فازی در تفسیر قرآن کریم، دکتر سیدمصطفی احمدزاده (با همکاری آقای دکتر سیّد مجید ظهیری)، فصلنامۀ جستارهایی در فلسفه و کلام، دانشکدۀ الهیات دانشگاه فردوسی مشهد، شمارۀ۱۰۱، ۱۳۹۷.

۲۳- امنیت اجتماعی خوارج در حکومت امام علی (ع )، محمد بهرامی، سیره پژوهی اهل بیت (ع)، علمی- ترویجی، بهار و تابستان ۱۳۹۷.

۲۴- ترجمه و نقد مقالۀ انگلیسیِ «فهم ساختار موضوعی قرآن کریم: رویکرد چند متغیرۀ اکتشافی، نوشتۀ نجلا ثابت»، سید مصطفی احمدزاده (با همکاری آقای دکتر سیّد مهدی جباری نوقابی)، فصلنامۀ تخصصی مطالعات قرآن و حدیث سفینه، علمی ترویجی، شمارۀ ۶۰ ، موسسه فرهنگی نبأ مبین، ۱۳۹۷.

۲۵- تأثیر زیارت مشهدالرضا (علیهالسلام) بر کاهش بیتفاوتی اجتماعی دانشجویان (مطالعه موردی؛ دانشجویان دانشگاه آیتالله العظمی بروجردی)، سیدعلی‌نقی ایازی، فرهنگ رضوی، علمی پژوهشی، پاییز ۱۳۹۷، شماره ۲۳.

۲۶- اهمیت‌سنجی عدالت و امنیت از منظر قرآن، محمد بهرامی، پژوهشهای قرآنی، علمی پژوهشی، بهار ۱۳۹۷، شماره ۸۶

۲۷- جامعه پذیری در نهاد خانواده بر اساس آموزه های قرآنی، سیدعلی نقی ایازی، ارائه شده در « همایش ملی خانواده و مسایل نو پدید»، اردیبهشت ۱۳۹۷، نمایه شده در پایگاه استنادی کنفرانس های کشور civilica

۲۸-تفسیر ساختاری سورۀ بینه با تبیین قواعد روش تفسیر ساختاری سوره های قرآن کریم، محمد خامه گر، مطالعات تفسیری، علمی پژوهشی، بهار ۱۳۹۸، شماره ۳۷، صص ۱۷۳-۱۹۰۲۸

۲۹-چیستی ایمان در قرآن کریم به روش تحلیل محتوای کیفی، سیدمصطفی احمدزاده، دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث ، بهار و تابستان ۱۳۹۸.

۳۰- شاخص های غذای طیب از دیدگاه قرآن کریم به روش تحلیل محتوای کیفی، سیدمصطفی احمدزاده، مهدی زمانی، فصلنامه قرآن و طب معاونت، پاییز ۱۳۹۸.

۳۱- تفسیر ساختاری سوره بینه، محمد خامه گر، نشریه علمی مطالعات تفسیری، بهار ۱۳۹۸.

۳۲- قواعد ترجمه آیات علمی (با مطالعه موردی آیات جنین شناسی)، محمد خامه گر، دو فصلنامه  قرآن و علم، علمی-ترویجی، تابستان ۱۳۹۸.

۳۳- عوامل موثر بر شکل گیری تمدن نوین اسلامی در بیانات مقام معظم رهبری، سیدعلی نقی ایازی، مجموعه مقالات بیانیه گام دوم انقلاب، همایش ملی دارای برند ISC، بهمن ۱۳۹۸.

۳۴- راهبردهای هنجارسازی در تبلیغ دینی، سیدمحسین میرسندسی، مطالعات فرهنگی اجتماعی، بهار و تابستان ۱۳۹۸

۳۵- عوامل موثر بر هنجارسازی فرهنگی از دیدگاه قرآن کریم، سیدمحسین میرسندسی، آموزه های قرآنی، پاییز و زمستان، ۱۳۹۹، شمارۀ ۳۲.

۳۶- مقاله علمی- پژوهشی معناشناسی سیستمی واژگانی قرآن کریم، دکتر سیدمصطفی احمدزاده، دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های زبانشناختی قرآن، پاییز و زمستان ۱۴۰۰، شماره ۲

۳۷- مقاله علمی پژوهشی تحلیل محتوای مجله‌های علمی- پژوهشی قرآنی ایران: روش‌های پژوهش، دکتر سیدمصطفی احمدزاده و حامد بخشی، فصلنامه پژوهش های قرآنی، شماره ۹۶

۳۸- مقاله علمی پژوهشی برسی ضعف صداقت (دروغگویی) در آموزه‌های قرآن، دکتر سیدعلی نقی ایازی، دو فصلنامه علمی پژوهشی آموزه های قرانی، شماره ۳۵

۳۹- مقاله علمی پژوهشی تحلیل محتوای کیفی مضامین اجتماعی در سوره حجرات، دکترسیدمحسن میرسندسی، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های قرآنی، بهار ۱۴۰۱، شماره ۱۰۲

۴۰- مقاله علمی پژوهشی ظرفیت نهاد حوزه های علمیه در سیاست های جمعیتی کشور، دکتر سیدمحسن میرسندسی، دو فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات فرهنگی اجتماعی حوزه، بهار و تابستان ۱۴۰۱ ، شماره ۱۱

۴۱- : مقاله علمی پژوهشی کشف استدلالی ساختار و غرض سورۀ تحریم با رویکرد جامع نوشته دکتر محمد خامه گر، در پژوهش‌نامۀ نقد آراء تفسیری، اسفند ۱۴۰۰

۴۲-  مقاله علمی پژوهشی تقدیم و تأخیر در قرآن از نگاه طباطبایی نوشته سجاد نیازی فرد و دکتر سیدمصطفی احمدزاده، پژوهش‌نامۀ نقد آراء تفسیری، اسفند ۱۴۰۰

برگزاری همایش/ نشست/ کارگاه :

۱- نشست معنویت های نوظهور با تأکید بر عرفان حلقه

نوع: نشست ذیل پروژه/ موضوع: عرفان حلقه/ مکان برگزاری: اتاق جلسات تخصصی/ تاریخ: ۱۴آذر ۱۳۹۵ / سطح: استانی

۲- دین و نوسازی،موضوع: معرفت شناسی، مکان برگزاری: اتاق جلسات تخصصی/ تاریخ:  ۳۰/۴/۹۷

۳- نشست معرفی و نقد کتاب«فرهنگ کاربردی واژگان قرآن:عربی- فارسی انگلیسی» (از سلسله نشست های معرفی و نقد کتاب)/ ارائه دهندگان: دکتر شهره شاهسوندی و دکتر سعید نمازی زادگان/ ناقدین: آقایان حسین انصاری پور و سیدمحمد حسن مددی موسوی/ مکان برگزاری: اتاق جلسات تخصصی/ زمان برگزاری: ۱۸/۰۷/۱۳۹۷

۴- نشست معرفی و نقد کتاب «اصول و قواعد کشف استدلالی غرض سوره های قرآن » (از سلسله نشست های معرفی و نقد کتاب)/ ارائه دهنده: دکتر محمد خامه گر/ استاد ناقد: دکتر عباس اسماعیلی زاده (عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد)/ مکان برگزاری: اتاق جلسات تخصصی/ زمان برگزاری: ۳۰/۰۸/۱۳۹۷

۵- نشست تخصصی معرفی و نقد کتاب تفسیر اجتهادی سورۀ تحریم، ارائه دهنده: حجت‌الاسلام دکتر محمد خامه گر/ ناقد: حجت‌الاسلام سیدحسین هاشمی (مدرس و پژوهشگر جامعه المصطفی مشهد)/ مکان برگزاری: اتاق جلسات تخصصی/ تاریخ: ۲۱/۱۲/۱۳۹۷

۶- ترجمه‌های معاصر قرآن کریم و انتقال مفاهیم به مخاطبان ( بایسته ها وآسیب ها) (نشست دوم از سلسله نشست‌های ضعف مرجعیت و حضور قرآن کریم در فرهنگ عمومی و تخصصی)/ حجت الاسلام والمسلمین کوشا (محقق و قرآن پژوه)/ مکان برگزاری: اتاق جلسات تخصصی/ زمان برگزاری: ۱۶ بهمن ۱۳۹۷

۷- واکاوی ظرفیت‌ها و ظرافت‌های قصه در قرآن کریم (نشست سوم از سلسله نشست‌های ضعف مرجعیت و حضور قرآن کریم در فرهنگ عمومی و تخصصی)/ حجت‌الاسلام والمسلمین جواد محدثی (محقق و نویسندۀ ادبیات دینی)/ مکان برگزاری: اتاق جلسات تخصصی/ زمان برگزاری: ۳۱/۰۴/۱۳۹۸

۸- روش شناسی ترجمه زیباشناسانه و ادبی قرآن کریم(از مجموعه گفتگوی علمی فرهیختگان)، استاد کمال الدین غراب (محقق و قرآن پژوه)، دبیر علمی: حجت‌الاسلام عباس عبدالله‌پور، مکان برگزاری اتاق جلسات تخصصی/ زمان برگزاری: ۱۷ مهرماه ۱۳۹۸.

۹- چالش‌های تصمیم‌گیری زائران برای سفر پیادۀ اربعین (از مجموعه گفتگوی علمی فرهیختگان)، حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا صدیق اورعی (استاد دانشگاه فردوسی مشهد)، دبیر علمی: اویس استادی، مکان برگزاری اتاق جلسات تخصصی/ زمان برگزاری: ۱۰ مهرماه ۱۳۹۸.

۱۰- نظریۀ نفوذ اجتماعی دین در قرآن کریم(از مجموعه گفتگوی علمی فرهیختگان)، دکتر محمدباقر آخوندی (هیئت علمی دانشگاه بجنورد)، دبیر علمی: اویس استادی، مکان برگزاری اتاق جلسات تخصصی/ زمان برگزاری: ۲۴ مهرماه ۱۳۹۸.

۱۱- کرسی ترویجی موانع تفکر در فرایند پیشرفت، بر اساس آموزه های قرآن، دکتر سیدعلی نقی ایازی، دبیر علمی: اویس استادی، ناقدین: دکتر محمد معسود سعیدی، حجت الاسلام دکترسیدعلی طالقانی، مکان برگزاری اتاق جلسات تخصصی/ زمان برگزاری: ۷ بهمن‌ماه ۱۳۹۸.

۱۲- مدرسه تابستانی گروه قرآن و مطالعات اجتماعی: «مبانی تفسیر اجتماعی»، ارائه دهنده : دکتر سیدمصطفی احمدزاده ، دبیر علمی: سیدحجت جعفری، زمان: ۷ تیرماه ۱۴۰۰

۱۳- مدرسه تابستانی گروه قرآن و مطالعات اجتماعی: اعتماد اجتماعی در قرآن، ارائه دهنده : دکتر سیدعلی نقی ایازی، دبیر علمی: سیدحجت جعفری، ۷ تیرماه ۱۴۰۰

۱۴- مدرسه تابستانی گروه قرآن و مطالعات اجتماعی: «امنیت اجتماعی در قرآن»، ارائه دهنده : محمد بهرامی، دبیر علمی: سیدحجت جعفری، ۸ تیرماه ۱۴۰۰

۱۵- مدرسه تابستانی گروه قرآن و مطالعات اجتماعی: «هنجارسازی اجتماعی در قرآن»، ارائه دهنده : سیدمحسن میرسندسی، دبیر علمی: سیدحجت جعفری، ۷ تیرماه ۱۴۰۰

۱۶- کرسی ترویجی کنش های اجتماعی در فرآیند پیشرفت براساس آموزه های قرآن ، ارائه دهنده : دکتر سیدعلی نقی ایازی، ناقدان: حجت الاسلام و المسلمین دکتر شمس الله مریجی، دکتر محمد مسعود سعیدی، دبیرعلمی: اویس استادی، ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

۱۷- نشست علمی روش شناسی تفسیر اجتماعی از جزء نگری تا کل گرایی، ارائه دهنده : دکتر سیدمصطفی احمدزاده ، دبیر علمی: دبیر علمی: اویس استادی ، ۲۷ آذرماه ۱۴۰۰

۱۸- کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی امنیت اجتماعی از منظر قرآن کریم، ارائه دهنده : محمد بهرامی، ناقدان: دکتر سید محمد میرسندسی استاد یار دانشگاه امام حسین ع /:دکتر قاسم درزی استاد یار پژوهشگاه مطالعات میان رشته ای قرآن دانشگاه شهید بهشتی /:دبیر علمی:آقای دکتر سید علی نقی ایازی استاد یار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۱۹- کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی دومین پیش نشست همایش بین المللی تفسیر اجتماعی در جهان اسلام /دینداری و تاب آوری اجتماعی در قرآن کریم، ارائه دهنده : دکتر سیدعلی نقی ایازی، ناقدان: دکتر علی یوسفی دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد /دکتر قاسم درزی استادیار پژوهشکده مطالعات میان رشته ای قرآن دانشگاه شهید بهشتی/: دبیرعلمی: سیدمجید نبوی دبیرگروه قرآن و حدیث سازمان سمت، ۴ اسفند ۱۴۰۰

۲۰- نشست علمی اعتبار روش فراترکیب در مطالعات تفسیری، ارائه دهنده: دکتر سیدمصطفی احمدزاده، دبیر علمی: اویس استادی، ۲۶ تیرماه ۱۴۰۱

۲۱- حسینیه مجازی پژوهشکده اسلام تمدنی- محرم؛ فناوری نرم، قدرت هوشمند- ۴ محرم، ارائه دهنده: دکتر سید مصطفی احمدزاده، دبیر علمی: علی ابوترابی، ۱۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

افتخارات:

۱- کتاب مطالعه جامعه شناختی رابطۀ اسلام شیعی و مردم سالاری دینی

 نویسنده: دکتر محمدمسعود سعیدی/ عنوان جایزه یا برگزیدگی: شایسته تقدیر/ مرجع اعطاکننده: مرکز مدیریت حوزۀ علمیه خراسان/ سطح جایزه: استانی

۲- کتاب  اصول و مبانی تفسیر موضوعی

نویسنده: دکتر محمد خامه گر/ عنوان جایزه یا برگزیدگی: رتبه سوم کتاب سال حوزه/ مرجع اعطاکننده: مرکز مدیریت حوزه  علمیه خراسان/ سطح جایزه: استانی

۳- مقاله نظریه سیستم ها و کارکردهای قرآنی آن

نویسنده: دکتر سید مصطفی احمدزاده با همکاری دکتر محمد حسن رستمی و محمد مهدی آجیلیان مافوق/ عنوان جایزه یا برگزیدگی: مقام دوم همایش بین المللی قرآن و مطالعات میان رشته ای/ مرجع اعطاکننده: دانشگاه تهران- شورای عالی انقلاب فرهنگی- وزارت علوم تحقیقات و فناوری وسازمان فعالیت های قرآنی دانشگاهیان کشور/ سطح جایزه: ملی

۴- نشریه پژوهش های قرآنی

سردبیر: احمد ترابی،رتبه اول نشریات،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،۱۳۹۵

۵- نشریه پژوهش های قرآنی

سردبیر: احمد ترابی،رتبه سوم،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،۱۳۹۶

۶- مقاله کشف استدلالی ترتیب نزول سوره فتح با روش روایی- اجتهادی

نویسنده: دکتر محمد خامه گر/ عنوان جایزه یا برگزیدگی: رتبه سوم سیزدهمین فراخوان آثار پژوهشی سال ۹۶-۹۷ حوزه علمیه خراسان/ مرجع اعطاکننده: مرکز مدیریت حوزه علمیه  قم/ سطح جایزه: استانی

۷- کتاب اصول و قواعد کشف استدلالی غرض سوره های قرآن

نویسنده: دکتر محمد خامه گر/ عنوان جایزه یا برگزیدگی: رتبه دوم سیزدهمین فراخوان آثار پژوهشی سال ۹۶-۹۷ حوزه علمیه خراسان/ مرجع اعطاکننده: مرکز مدیریت حوزه علمیه  قم/ سطح جایزه: استانی

۸- مقاله نگاهی به چگونگی نزول سوره های قرآن کریم

نویسنده: دکتر محمد خامه گر/ عنوان جایزه یا برگزیدگی: رتبه سوم سیزدهمین فراخوان آثار پژوهشی سال ۹۶-۹۷ حوزه علمیه خراسان/ مرجع اعطاکننده: مرکز مدیریت حوزه علمیه قم/ سطح جایزه: استانی

۹- مقاله تأثیر کنش های اجتماعی در فرایند پیشرفت براساس آموزه های قرآن

نویسنده: دکتر سیدعلی نقی ایازی/ عنوان جایزه یا برگزیدگی: رتبۀ سوم سیزدهمین فراخوان آثار پژوهشی سال ۹۶-۹۷ حوزه علمیه خراسان/ مرجع اعطاکننده: مرکز مدیریت حوزه علمیه قم/ سطح جایزه: استانی

۱۰- کسب عنوان پژوهشگر برگزیده از میان دانش آموختگان سطح چهار حوزه دکتر سیدمحسن میرسندسی

اهدا کننده: حوزه علمیه خراسان، تقدیر شده از: دکتر سیدمحسن میرسندسی، عنوان رتبه: پژوهشگر برگزیده از میان دانش آموختگان سطح چهار حوزه- رتبه دوم، سال۱۴۰۰  ،سطح: داخلی

۱۱- کسب عنوان پژوهشگر برگزیده از میان دانش آموختگان سطح چهار حوزه دکتر سیدعلی نقی ایازی

اهدا کننده: حوزه علمیه خراسان، تقدیر شده از: دکتر سیدعلی نقی ایازی، عنوان رتبه: پژوهشگر برگزیده از میان دانش آموختگان سطح چهار حوزه- رتبه سوم، ، سال ۱۴۰۰ ، سطح: داخلی

به روز رسانی شده در آبان ماه 1401

منبع: اخبار پژوهشکده اسلام تمدنی
کلمات کليدي
گروه حکمت و کلام جدید, گروه هنر و تمدن اسلامی, گروه فقه و کاربردی
 
امتیاز دهی
 
 


مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب
[Part_Lang]
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 10487
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما