پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی - فلسفه اخلاق گروه فلسفه اخلاق
درک عمومى ما از اخلاق، آن بخش از قواعدى را برمى تابد که رفتارهاى ما را هدایت مى کنند. اما، اندیشه ورزى و تدقیق نظر در این بخش از حوزه انسانى، مباحث پیچیده اى را شامل مى شود که حجم زیادى از پژوهش هاى فلسفى و نظرى را به خود اختصاص داده است. نظر به اهمیت مسئله اخلاق در زندگى انسان و گستردگى مباحث نظرى این حوزه در بخش هاى مختلف اخلاق هنجارى و فراخلاق، به ویژه اهمیت حوزه اخلاق کاربردى، پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامى نیز با تشکیل گروه فلسفه اخلاق، پى گیر پژوهش هاى محققانه در این موضوع بوده و سعى دارد تا با پرداختن به مسائل عمده اخلاقى، تعریف برنامه هاى کلان پژوهشى، تشکیل حلقه هاى علمى، برگزارى نشست ها و نشر آثار پژوهشى و معتبر، جامعه پژوهشى فرهنگى ما را غنا بخشد.
کلمات کليدي
اخبار پژوهشکده فلسفه و کلام, پژوهشکده فلسفه و کلام-گروه فلسفه اخلاق, پژوهشکده فلسفه و کلام-گروه کلام
 
امتیاز دهی
 
 

[Part_Lang]
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 9437
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما