پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن - فرهنگنامه‌های قرآنی                               پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن - گروه فرهنگنامه‌ها و معاجم قرآنی
مأموریت اصلی:
تدوين فرهنگ نامه های موضوعی و تخصصصی و معاجم قرآن و تهیه فرهنگ نامه های موضوعی تفاسیر 
اهداف بلند مدت :
1. تدوین فرهنگ‌نامه‌ها و معاجم قرآنی متناسب با نیاز روز به صورت تخصصی و عمومی؛
2.  شناسایی یا ابداع بهترین روش فرهنگ‌نامه نویسی و معجم نگاری قرآنی و تدوین و ارائه آن؛
3.  نظام‌مندسازی وساماندهي علوم و معارف قرآن؛
4.  تسهيل در دسترسي قرآن پژوهان به اطلاعات قرآني؛
5.  فراهم نمودن زمينه ارتقاي فرهنگ قرآن در جامعه.

اهدف کوتاه مدت :
1.  تدوین کتاب فرهنگ نامه سبک زندگی براساس آموزه های قرآن و اهلبیت علیهم السلام؛
2.  تدوین کتاب تحلیل واژگان مشابه در قرآن(چهار جلد)؛
3.  ترجمه کتاب فرهنگ قرآن به زبان عربی با عنوان «المفتاح الجامع»
4.  باز نگری کتاب فرهنگ قرآن؛
5.  تدوین فرهنگ نامه وجوه ونظایر در قرآن
6.  فرهنگ موضوعی سوره های قرآن
7.  فرهنگ موضوعی تفاسیر
8.   معجم آیات(ترجمه اردوی فرهنگ قرآن) 

مدیر گروه: 
حجه الاسلام و المسلمین عیسی عیسی زاده

پست الکترونیک     e.eisazadeh@isca.ac.ir
تلفن ثابت     025371160
تلفن داخلی     1275
شورای علمی گروه: 
نام  و نام خانوادگی                                      پست الکترونیک

حجه الاسلام و المسلمین عیسی عیسی‌زاده          e.eisazadeh@isca.ac.ir
حجه الاسلام و المسلمین محمدمهدی فیروزمره    
حجه الاسلام و المسلمین محمد سحرخوان    
حجه الاسلام و المسلمین عبدی چاری              m.saharkhan@isca.ac.ir
حجه الاسلام و المسلمین فرج الله میرعرب    
حجه الاسلام و المسلمین عباس کوثری    
حجه الاسلام و المسلمین حسن شیرزادکمانگر    
اعضای هیأت علمی:
نام و نام خانوادگی    پست الکترونیک
حجه الاسلام و المسلمین عیسی عیسی‌زاده        e.eisazadeh@isca.ac.ir

محققان گروه:
نام و نام خانوادگی                                              پست الکترونیک

حجه الاسلام و المسلمین حسن شیرزادکمانگر        Shirzad4343@gmail.com
کارشناس پژوهش گروه:

 فاضل ارجمند علی میرزائی     تلفن داخلی: 1287      alimirzaii1356@gmail.com


     آثار منتشر شده: 
•    
سبک زندگی بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت(علیهم السلام)
1)    آراستگی، بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت(ع)
2)    عبادت و بندگی، بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت(ع)
3)    دعا، بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت(ع)
4)    نماز، بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت(ع)
5)    سبک زندگی اهل بیت(ع)، ویژگی ها، حجیت و قلمرو
6)    خواب و بیداری، بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت(ع)
7)    اوقات فراغت، بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت(ع)
8)    دانش¬اندوزی، بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت(ع)
9)    سفر، بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت(ع)
10)    تغذیه(خوردن و آشامیدن)، بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت(ع)
11)    مهمانی، بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت(ع)
12)    پوشش، بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت(ع)
13)    مبانی سبک زندگی اسلامی، بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت(ع)
14)    زکات، بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت(ع)
15)    روزه، بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت(ع)
16)    بهداشت، بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت(ع)
17)    رفتار با پدر و مادر، بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت(ع)
18)    کسب و کار، بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت(ع)
19)    رفتار با خویشاوندان، بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت(ع)
20)    مهارت های ارتباطی با سالمندان، بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت(ع)
21)    حج، بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت(ع)
22)    رفتار با جوانان، بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت(ع)
23)    رفتار با فرزند، بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت(ع)
24)    رفتار با همسر، بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت(ع)
25)    مسکن، بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت(ع)
26)    امربه معروف ونهی از منکر، بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت(ع)
27)    تعامل طلبکار و بدهکار ، بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت(ع)
28)    رفتار با همسایه، براساس آموزه های قرآن واهل بیت(ع)
29)    تعامل با فرق ومذاهب، بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت(ع)
30)    تعامل با نیازمندان، بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت(ع)
31)    جهاد  نظامی، بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت(ع)
32)    جهاد فرهنگی، بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت(ع)
33)    رفتار با دشمنان، بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت(ع)
34)    تعامل با دوستان، بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت(ع)
35)    ورزش و تربیت بدنی، بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت(ع)
36)    رفتار با حیوانات، بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت(ع)
37)    تعامل با بیمار وبیماری، براساس آموزه های قرآن واهل بیت(ع)
38)    خودسازی، براساس آموزه های قرآن واهل بیت(ع)
39)    تعامل با اهل کتاب، براساس آموزه های قرآن واهل بیت(ع)
   
 فرهنگ نامه و دانشنامه های های قرآنی
1)    فرهنگنامه و دانشنامه قرآنی اخلاق 
2)    فرهنگنامه  و دانشنامه قرآنی اقتصاد 
3)    فرهنگنامه و دانشنامه قرآنی الگوی پیشرفت  
4)    فرهنگنامه و دانشنامه قرآنی امنیت و اطلاعات 
5)    فرهنگنامه قرآنی مبادی قرآنی؛ بیانیه گام دوم انقلاب 
6)    فرهنگنامه و دانشنامه قرآنی تاریخ و اعلام 
7)    .فرهنگنامه و دانشنامه قرآنی جهاد و شهادت 
8)    .فرهنگنامه و دانشنامه قرآنی حج 
9)    فرهنگنامه و دانشنامه قرآنی خانواده 
10)    فرهنگنامه و دانشنامه قرآنی رمضان 
11)    .فرهنگنامه و دانشنامه قرآنی فقه وحقوق 
12)    فرهنگنامه و دانشنامه قرآنی سیاست 
13)    فرهنگنامه و دانشنامه قرآنی عفاف و حجاب 
14)    فرهنگنامه ودانشنامه قرآن و سلامت 
15)    فرهنگنامه و دانشنامه قرآنی کلام اسلامی 
16)    فرهنگنامه و دانشنامه قرآنی محیط زیست 
17)    فرهنگنامه و دانشنامه قرآنی مطالعات اجتماعی و تمدنی 
18)    فرهنگنامه و دانشنامه مقاومت 
19)    فرهنگنامه و دانشنامه مدیریت 
20)    فرهنگنامه و دانشنامه قرآنی معنویت 
21)    فرهنگنامه قرآنی محمد(ص) 
22)    فرهنگنامه و دانشنامه قرآنی هنر
  
   ترجمه فرهنگ نامه ها:
1)    المفتاح الجامع لمصطلحات القرآن و مفاهیمه (جلد 1 تا 7)
2)    معجم آیات(ترجمه اردوی فرهنگ قرآن)


     آثار دیگر
1)    فرهنگ قرآن (33 جلد)؛
2)    بازنگری فرهنگ قرآن
3)    فرهنگنامه تحلیل واژگان مشابه در قرآن (جلد 1 تا 3)
4)    نمایه های تفسیر راهنما: جمعی از محققان، 
5)    کتاب اعجاز هدایتی قرآن، کوثری .عباس سال96
6)    چکیده مقالات همایش ملی بررسی آرای تفسیری علامه معرفت، عیسی عیسی زاده و جلال عراقی    1396
7)    نقش سیاق در تفسیر قرآن و فقه: عباس کوثری، سال92؛
8)    مفتاح التفاسیر: جمعی از محققان مرکز، سال70؛
9)    معجم الدراسات القرآنیه/ 2 جلد:عبدالجبار رفاعی، سال 77؛
10)    فرهنگ موضوعی تفاسیر/ 3جلد: جمعی از محققان مرکز، سال82؛
11)    اصطلاح نامه معارف قرآن : جمعی از محققان مرکز، سال85؛
12)    مأخذشناسی رسول اعظم(ص)در تفاسیر: پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن، سال86؛
13)    ترادف در قرآن کریم: سید علی میر لوحی، سال92؛
14)    امامت، امامیه و اهل سنت، عیسی عیسی زاده، سال93؛
15)    فرهنگ موضوعی تفاسیر/ 3جلد: جمعی از محققان مرکز، سال82؛
16)    اصطلاح نامه معارف قرآن : جمعی از محققان مرکز، سال85؛

 
    محصولات نرم‌افزاری:
1)    فرهنگ‌نامه‌ها و دانش‌نامه‌های موضوعی قرآن در 22 موضوع
2)    فرهنگنامه قرآن و سلامت
3)    دانشنامه قرآن و سلامت
4)    نرم‌افزار فرهنگ موضوعی تفاسیر؛
1.    نرم افزار فرهنگ موضوعی سوره های قرآن
 
    آثار در دست نشر: 
1)     مهارت های رفتاری با معلولان بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت(علیهم السلام)
2)    ازدواج، براساس آموزه های قرآن واهل بیت(ع)
3)    تعامل با زندانی واسیر، براساس آموزه های قرآن واهل بیت(ع)
4)    تعامل با مصیبت دیدگان، براساس آموزه های قرآن واهل بیت(ع)
5)    رفتار با منافقان، براساس آموزه های قرآن واهل بیت(ع)
6)    رفتار با محیط زیست، براساس آموزه های قرآن واهل بیت(ع)
7)    تعامل حکومت ومردم، براساس آموزه های قرآن واهل بیت(ع)
8)    آداب کشت وزرع، براساس آموزه های قرآن واهل بیت(ع)
9)    رفتار با همکیشان، براساس آموزه های قرآن واهل بیت(ع)
10)    آسیب شناسی سبک زندگی فردی،  براساس آموزه های قرآن واهل بیت(ع)
11)    اعتکاف، براساس آموزه های قرآن واهل بیت(ع)
12)    رفتار با نعمت های الهی، براساس آموزه های قرآن واهل بیت(ع)
13)    رفتار با نامحرم، بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت(ع)
   
 فرهنگ نامه های قرآنی
1)    فرهنگنامه تحلیل واژگان مشابه در قرآن جلد 4 در دست نشر
2)    فرهنگ نامه های تخصصی
3)    فرهنگ موضوعی سوره های قرآن حمد، بقره، آل عمران، نساء، توبه، کوثر و انسان
4)    المفتاح الجامع لمصطلحات القرآن و مفاهیمه (جلد 9)5
5)    جایگاه قرآن واستلزامات آن در مرجعیت علمی قرآن

  
   آثار در دست تدوین: 
•   سبک زندگی بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت(علیهم السلام)

1)    آسیب شناسی سبک زندگی اجتماعی، بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت(ع)
2)    رفتار با مجرمان، بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت(ع)
3)    تعامل با قرآن، بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت(ع)
4)    رفتار با یتیمان، بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت(ع)
5)    راهکارهای اسلامی شدن سبک زندگی، بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت(ع)
6)    رفتار با همکار، بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت(ع)
7)    رفتار با بیوه، بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت(ع)
8)    تعامل با همکار، بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت(ع)
9)    انصاف در معاشرت، بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت(ع)
10)    مدارا و ملایمت در معاشرت، بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت(ع)
11)    رفتار با اعضاء و جوارح(چشم، گوش و زبان)،  بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت(ع)
12)    رفتار متقابل مبلغان و مردم، بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت(ع)

•    فرهنگ نامه های قرآنی
1)     فرهنگنامه تحلیل واژگان متضاد (در دست اقدام)
2)    فرهنگ نامه های تخصصی
•    نرم افزار فرهنگ موضوعی سوره های قرآن
1)    سوره انعام 
•    ترجمه فرهنگ نامه ها
1)    المفتاح الجامع لمصطلحات القرآن و مفاهیمه (جلد 10)
•    آثار دیگر
1)    جایگاه فرهنگ قرآن 
2)    شناسایی، سنجش و ریشه یابی باورهای نادرست اجتماعی و فرهنگی درباره‎ی قرآن

 به رورز رسانی در سایت 10 بهمن ماه 1401
 
منبع: اختصاصی/سایت ایسکا
فايلها
پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن - گروه فرهنگنامه‌ها و معاجم قرآني.pdf 745.631 KB
کلمات کليدي
پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن, پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن- گروه تفسیر قرآن, پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن- گروه علوم قرآنی, پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن-دائره المعارف قرآنی
 
امتیاز دهی
 
 

[Part_Lang]
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 9254
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما