مرکز همکاری های علمی و بین المللی

     
رزومه همکاران مرکز همکاری‌های علمی و بین‌الملل

رجبعلی اسفنديار (مدیر مرکز همکاری های علمی و بین الملل)
 

زندگی نامه علمی (CV)

•    متولد دهم فروردین 1345 فیروزکوه، دماوند، تهران، ایران .
•    دکتری علوم سیاسی، علاقمند به مطالعه فلسفه سیاسی، مسایل ایران و اندیشه امام خمینی(ره)، آشنا به دو زبان عربی و انگلیسی.
•    عضو هیأت علمی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
•    دانش آموخته حوزه علمیه قم، خارج فقه و اصول.

          
•    تحقیق و تألیف
         
 کتاب
1 - «وجوه سياسی فلسفه شيخ اشراق» / بوستان کتاب، 1385 .     
2 - المعجم المفهرس لالفاظ احاديث بحارالانوار (مجلد 11 تا 14) / گروهی / مرکز مطالعات و تحقيقات اسلامی دفتر تبليغات اسلامی، 1375.     
 3 - المعجم المفهرس لاعلام احاديث بحارالانوار (مجلد 1 تا 3) / گروهی / مرکز مطالعات و تحقيقات اسلامی دفتر تبليغات اسلامی، 1378 .   
4 - «روش¬شناسی حکمت اشراق مجموعه مقالات روش¬شناسی در حوزه تمدن اسلامی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،  1387 .  
5 - مطالعات فلسفه سیاسی، مجموعه نشست¬ها و گفتگوها / پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1390.        
6 - قانون اساسی مدينه و مسئله امنيت در دولت نبوی، مجموعه مقالات سيره سياسی پيامبر اعظم(ع)، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1386.
7 - چکیده آثار منتشر شده پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی / گردآوری / پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،   1389.  
8- مؤلفه ها و ارزش های اساسی انقلاب اسلامی ایران/ تالیف/ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،   1397.
 9-مجموعه نشست های علمی اولین همایش علوم انسانی- اسلامی / به کوشش / پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،   1401.
10- اندیشه سیاسی علمای شیعه در عصر قاجاریه / تالیف / پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،   در دست نشر

     
   مقاله
1 - حاکم مطلوب از ديدگاه شيخ اشراق / فصلنامه علوم سياسی / شماره 17 .    .                
2 - روش¬شناسی انديشه سياسی اشراق / فصلنامه علوم سياسی / شماره 28 .                                            
3 - معرفی کتاب «رايات الجهاد فی اعلام العباد» / اثر شيخ ابوالحسن بن محمد کاظم جاجرمی / فصلنامه علوم سياسی/  شماره 16 .    
4 - فلسفه سياسی سهروردی / روزنامه همشهری / 10 خرداد 83  .     
5 - مأخذشناسی انديشة سياسی اسلام، فصلنامه پژوهش و حوزه / شماره 22 – 21 .       
6 - حاکمیت عقل قدسی / روزنامه همشهری / 17 فروردین 1388.          
 7 - معرفی کتاب «الإسلام والأمن الاجتماعی» فصلنامه علوم سياسی، شماره 33. 
8- اندیشه سیاسی شیخ شهاب الدین سهروردی / فصلنامه سیاست متعالیه شماره 3.  
9- مناسبات فرهنگ و سیاست از دیدگاه امام خمینی(ره) / مطالعات پژوهش های معاصر انقلاب اسلامی /شماره1، بهار 1394 . 
10-آزادی /مقاله مشترک  در اندیشه نامه انقلاب اسلامی /موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی،حفظ و نشر آثارحضرت  آیت الله خامنه ای/ 1395 . 
11- سرمایه داری  /مقاله مشترک در اندیشه نامه انقلاب اسلامی /موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی،حفظ و نشر آثارحضرت آیت الله خامنه ای/ 1396 .
12- وحدت ملی /مقاله مشترک در اندیشه نامه انقلاب اسلامی /موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی،حفظ و نشر آثارحضرت آیت الله خامنه ای/ 1397 .
13- سیاست  /مقاله مشترک در اندیشه نامه انقلاب اسلامی /موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی،حفظ و نشر آثارحضرت آیت الله خامنه ای/ 1398 
14- قدرت  /مقاله مشترک در اندیشه نامه انقلاب اسلامی /موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی،حفظ و نشر آثارحضرت آیت الله خامنه ای/ 1398 .
15- تشکل  /مقاله مشترک در اندیشه نامه انقلاب اسلامی /موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی،حفظ و نشر آثارحضرت آیت الله خامنه ای/ 1398 .
16- زندگی  /مقاله مشترک در اندیشه نامه انقلاب اسلامی /موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی،حفظ و نشر آثارحضرت آیت الله خامنه ای/ 1399 .
17- نظم مطلوب در اندیشه سیاسی حاج ملاهادی سبزواری و سید جعفر کشفی/فصلنامه علوم سیاسی/شماره79.
18-قدرت نرم جمهوری اسلامی در مواجهه با چالش های بین المللی / فصلنامه علوم سیاسی / شماره 87.

•    تدریس

1 - درس « انقلاب اسلامی ایران» / دانشگاه شهيد چمران و علوم پزشکی اهواز / دانشگاه شهيد رجايي تهران (سال1381 - 1390) .            
2 - درس «تاريخ اسلام» / دانشگاه شهيد چمران اهواز / (از سال 1381) .
3 - درس «آشنايي با قانون اساسی جمهوری اسلامی» / دانشگاه شهيد چمران اهواز (از سال 1384) .
4 - درس انقلاب اسلامی ایران / دانشگاه شهید رجایی تهران « (سال 1385) .
5- فن دیپلماسی و آداب کنسولی /دانشگاه شهید چمران اهواز (سال 1393 و 1394)
 6- سیاست خارجی قدرت های بزرگ / دانشگاه شهید چمران اهواز (سال 1393 و 1394).
7- انقلاب اسلامی ایران 1و2 /موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه خواهران ، سطح3 ، 1393 و 1394).
8-نظام سیاسی اسلام /  موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه خواهران،  سطح2 ، (1394).
 9- مبانی علم سیاست / دانشگاه باقرالعلوم (ع) / کارشناسی ارشید / 1401

•    عضویت، مسئولیت و همکاری علمی - پژوهشی

 1 - مدير امور پژوهشی پژوهشکده علوم و انديشه سياسی (از سال 1381 تا 1393) .      
 2 -  مدير گروه تشکيل پرونده علمی دانشنامه امام خمينی(ره)، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام(ره) (1381 – 1390)       
 3 - عضو شورای علمی گروه فلسفه سياسی، پژوهشکده علوم و انديشه سياسی (از سال 1379) .      
4 - دبير کارگروه علوم و انديشه سياسی / نهضت نرم¬افزاری و توليد دانش دفتر تبليغات اسلامی (سال 1383).
5 - همکاری با گروه خبر راديو معارف در قسمت دبيری و سردبيری برنامه معارف در مطبوعات (1378 –  1379) .
6 - همکاری با واحد نمايه مرکز مطالعات و تحقيقات اسلامی (1375 - 1376) .
7 - همکاری با واحد معجم بحارالانوار مرکز مطالعات و  تحقيقات اسلامی (1373 - 1375) .
8 – دبير کميته علمي همايش «سيره سياسي و حکومتي پيامبر اعظم(ص)» (1385).                  
 9 – کارشناس مسئول هيأت علمي دفتر تبليغات اسلامي(1386).                      
10 – عضو کمیته کارشناسی هیأت علمی دفتر تبلیغات اسلامی(از سال 1387 – 1390).           
11 – دبیر کمیته فرهنگی اجتماعی کمیسیون مطالعات اسلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام (سال 1388).
12 –مدیر گروه اجتماع و سیاست دانشنامه امام خمینی(ره)، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) (سال 1388 –  1389).
13-عضوشورای علمی همایش ملی روحانیت وانقلاب اسلامی(سال1388)                 
14-دبیراجرایی همایش روحانیت وانقلاب اسلامی (1388)  
15-عضو کمیته علمی همایش سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه (1387)        
16-دبیراجرایی همایش سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه (1387)       
17-عضو کمیسیون فلسفه سیاسی همایش ملی چشم انداز دانش سیاسی در ایران(ازسال1387)       
18-مدیر کلان پروژه اندیشه سیاسی متفکران مسلمان(ازسال1388)          
19 –سرپرست حوزه ریاست پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (از سال 1389و1390 و از 1393).  
 20 –رییس مرکز همکاری های علمی و بین الملل (از سال1396).  
21- دبیر اتاق فکر تحول علوم انسانی( از سال1401).


حجت الاسلام و المسلمین آقای جلال عراقی(رئیس اداره بین الملل مرکز همکاری های علمی و بین الملل)
      ایمیل: Eraghi115@gmail.com
تلفن: 02531156874
متولد 1362،ایران ، استان گلستان.

سوابق تحصیلی
حوزوی: در حال تدوین رساله سطح چهار حوزه علمیه
دانشگاهی:دانشجوی دکترای تخصصی گرایش قفه و حقوق(در حال نگارش پایان نامه)
کتاب:
1.دانشنامه اسلام محیط زیست کشاورزی جلد یک و دو ،انتشارات جامعه المصطفی ،(گروهی)
2.نگاهی مقایسه ای به امر به معروف و نهی از منکر،انتشارات دانشوران ، قم
3.مجموعه مقالات بررسی آرای تفسیری علامه محمد هادی معرفت ، انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ ، قم
4.مجموعه مقالات فقه اطلاعاتی ،جلد دوم ، انتشارات دانشگاه اطلاعات و امنیت،تهران(گروهی)

مقالات:
1. عنصر مراقبت در فرهنگ و مدیریت جهادی همایش ملی مدیریت و فرهنگ جهادی سال 88
2. نقش دوست در سرنوشت انسان ره توشه مبلغان دفترتبلیغات اسلامی سال 92
3. نگاهی مقایسه ای به مراتب امر به معروف و نهی از منکر ،نشریه علمی پژوهشی کاوشی نو در فقه شماره 74
4. بررسی فقهی حقوقی شرط عند الاستطاعه در مهریه،نشریه علمی پژوهشی دانشگاه بناب،ش27 ،بهار 95
5. سیره فقها در بهره‌گیری از روش‌های پنهان‌کاری در حفظ دین،همایش ملی فقه اطلاعاتی 95
6.نشانه شناسی داستان داستان مصور جنسی ؛القای بی غیرتی ناموسی در فضای مجازی، سومین همایش ملی فضای مجازی پاک95
7.تحلیل گفتمان داستان های جنسی در فضای مجازی ،دانشگاه مجازی جامعه المصطفی العالمیه 95
8.بررسی ملاک حرمت ربا از نگاه آیت الله محمد هادی معرفت96
9.مبانی فقهی نظم و امنیت در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی 96
10. تاثیر تنوع شؤون معصوم بر استنباط فقها و رفع تعارض روایات نشریه علمی پژوهشی دانشگاه بناب،ش27 ،زمستان 96

سخنرانی علمی:
1. نقش ازدواج در سلامت اجتماعی ،سخنرانی در همایش ملی نقش ازدواج در سلامت اجتماعی
2.همبستگی امت اسلامی و ترویج فرهنگ تقریب مذاهب اسلامی
3. تقریب و همگرایی مذاهب اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره)

راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه:
1.حقوق کودک در خانواده از منظر کتاب و سنت،نویسنده مهنا سادات حسینی،حوزه علمیه خواهران سطح سه

مصاحبه ها و گفتگوها:
1. موانع فراروی نهضت نرم افزاری و تولید دانش، سایت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
2. فقه پویا، سایت ، خبرگزاری شبستان
3. ضرورت پژوهش ، سایت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
4. خرافه گرایی در عزاداری (واقعيتي تلخ که هنوز محو نشده است ) چه عواملی موجب پدید آمدن خرافات می شود؟ ،هفته نامه شما
5. غایت گرایی فقه شیعه بستری برای پاسخگویی به مسائل جدید، هفته نامه شما

مشاغل مدیریتی
1. مسؤول دبیرخانه ممیزی توسعه علوم ارزشی ومعرفتی،معاونت پژوهش حوزه های علمیه انجمن های علمی 1388-1390
2. مسوول دبیرخانه شورای پیگیری رهنمودهای مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید در امور حوزه های علمیه ،جامعه مدرسین حوزه علمیه قم1390-1396
3.رئیس اداره همکاری‌های علمی و پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
4.نماینده طلاب شرق استان گلستان در مجمع نمایندگان طلاب حوزه علمیه قم (دوره هشتم)
5.سرپرست دانشگاه مذاهب اسلامی واحد استان گلستان(گنبد کاووس)

مشاغل علمی:
1. پژوهشگرمطالعات اسلامی، مرکز مطالعات وتحقیقات حوزه نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهادکشاورزی،1384-1387
2. عضو شورای علمی نشریه خردنامه ، مؤسسه همشهری وابسته به شهرداری تهران،1389-1391
3. دبیر علمی دو گروه فلسفه فقه و حقوق و دانش های وابسته به فقه و محقق پژوهشکده فقه و حقوق1390-1394
4. دبیر علمی اولین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و اجتماعی1395
5. دبیر علمی دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و اجتماعی1395
6. عضو هیأت علمی و کمیته داوران کنفرانس ملی علوم تربیتی و روانشناسی ،مطالعات اجتماعی و فرهنگی ایران1395
7. دبیر علمی سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی1395
8. عضو شورای علمی و دبیر همایش ملی بررسی آرای تفسیری علامه محمد هادی معرفت 1396
9. عضو شورای علمی همایش بین المللی صلح پژوهی موسسه بین المللی صلح فرهنگ و عقلانیت 1397

تدریس:
1.حوزه علمیه دروس پایه‌های یکم تا ششم و سطح دو پایه‌های هفتم و هشتم (مکاسب ،رسائل ،اصول فقه ، ادبیات عرب)مدرسه علمیه امام محمد باقر علیه السلام (از سال 1383 تا 1389)
2.دانشگاه پیام نور واحد جعفریه (روش تحقیق ، صرف و نحو کاربردی،اصول فقه ،فقه 4 ،5 و ..)سال 89 تا 91
3.دانشگاه پیام نور مرکز قم(مبادی فقه ،قواعد فقه ، اصول فقه 1،2،3 و ..) سال 1391 الی 1397
4.دانشگاه مذاهب اسلامی واحد استان گلستان(گنبد کاووس) 1397 تاکنون
5. دانشگاه گنبد کاووس / 1398 تاکنون 

ارزیابی مقالات:
1. جایگاه مصالح مسلمین در فقه 1394
2.پیش فروش در فقه و حقوق موضوعه 1394
3.مبانی نظری تمدن نوین اسلامی بر اساس قرآن و حدیث1394
4.مقایسه حقوق بشر از دیدگاه قرآن کریم و اعلامیه جهانی 1394
5.تبیین تربیتی پیامدهای عزت نفس در سبک زندگی اسلامی از منظر قرآن و احادیث1394
6.کمال گرایی از منظر قرآن و آمیزه های اسلام 1394
7.بررسی وضعیت حقوقی ازدواج اتباع ایرانی با بیگانه 95
8.مقایسه ازدواج سفید با متعه 95
9.کاربرد قواعد فقهی در قوانین راهنمایی و رانندگی 95
10.ابعاد فقهی و حقوقی کلاهبرداری الکترونیک در فضای مجازی 95
11.بررسی حقوق کودک در فقه اسلامی و حقوق موضوعه 95
12.بررسی نقش خانواده و مدرسه در تربیت فرزندان95
13.بررسی اختلافات تفسیری علامه طباطبایی و آیت الله معرفت ذیل واژه تأویل1396
14. احکام و تشابه از دیدگاه علامه طباطبایی و علامه معرفت1396
15. مقایسه و بررسی نظرات امام خمینی (ره) و علامه معرفت درباره محکم و متشابه1396
16. سیر تحول و تطور سیره ی عقلاء نزد اصولیون مذاهب اسلامی نشریه فقه دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
17. رهن مال مشاع نشریه فقه دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
و ... 

دبیر علمی نشست‌های تخصصی:
1.اینترنت و افق های دین پژوهی 1387 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
2.روش شناسی علم دینی 1388 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
3.مناسبات سبک زندگی و اخلاق؛مفهوم و قلمرو 1395موسسه تخصصی سبک زندگی اسلامی
4.اسم گرایی ،کارکردگرایی و هویت گرایی در فقه و هنر 1396 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
5.انقلاب اسلامی و توسعه مدیریت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی1397
6.انقلاب اسلامی و توسعه اقتصاد پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 1397
و ...
سابقه تبلیغی:
بیش از 15 سال سابقه تبلیغی در مناسبات های مخلف سال، اعزامی از سوی معاونت تبلیغ حوزه ، دفتر تبلیغات اسلامی
ناظر و رابط دفتر تبلیغات با مبلیغن در استان گلستان دو دوره


ماشااله پاپی جوهرزاده (رئیس اداره همکاری‌های علمی و بین الملل)

 

خلاصه سوابق علمی

  • متولد دهم دی‌ماه 1350 دزفول، خوزستان، ایرن
  • فارغ‌التحصیل دانشگاه علامه طباطبایی در رشته کارشناسی مترجمی زبان فرانسه
  • آشنا به زبان‌های انگلیسی و فرانسه
  • تخصص: ترجمه متون فرانسوی

                    

عدالت عابدینی (کارشناس بین‌الملل:  بسط و توسعه همکاری‌ها )

 کارشناس مترجمی زبان انگلیسی 
وظایف: 
-    تنظیم، ثبت، پیگیری و تمدید تفاهم نامه های بین المللی
-    تولید محتوا برای سایت اداره بین الملل و اطلع رسانی در سایت های دفتر و خبرگزاری های معتبر
-    پیگیری ترجمه عربی و انگلیسی مطالب منتخب سایت اداره همکاری ها
-    اطلاع رسانی و ارتباط با اشخاص و مراکز بین الملل از طریق ایمیل و شبکه های اجتماعی 

محمدرضا عمو حسینی(کارشناس ترجمه)
کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی
کارشناس ترجمه در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 
کارشناس آموزش زبان انگلیسی و فرانسه در مرکز امور بین الملل دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم به مدت سه سالمظاهر رضایی(متصدی تشریفات)
متولد: .1 آبان 1351، زنجان، ایران،

سوابق تحصیلی:
 دیپلم علوم انسانی و تحصیلات حوزوی. 

شرکت در دوره های آموزشی:
1- آیین نگارش و مکاتبات اداری
2- بنیانهای حکومت اسلامی و ولایت فقیه (ولایت فقیه استدلالی)
3-  اصول بیمه
4- مسابقه کتابخوانی _ کتاب بهداشت حرفه ای و خطرات تهدیدکننده سلامت اداری کارکنان
5- ورد کاربردی
6-  قانون کار و تامین اجتماعی
7- آییننامههای اختصاصی (آیین نامه حقوق و دستمزد)
8- آشنایی با نظام احکام اسلامی
9- آمار کاربردی
10- مسابقه کتابخوانی تفسیر آیات برگزیده قرآن کریم
11- آداب و اسرار نماز
12- بنیانهای حکومت اسلامی و ولایت فقیه (ولایت فقیه مقدماتی)
13- منشور حقوق شهروندی
14- آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به بازنشستگی و وظیفه
15- قوانین و مقررات اداری و استخدامی
16- سیستم دبیرخانه و بایگانی مکانیزه (اتوماسیون اداری)
17- اخلاق اداری (روابط خانوادگی)
18- اخلاق اداری (اخلاق فردی)
19- صفحه گستردهها (Excel)
20- واژه پردازها (Word)
21- ارائه مطالب (PowerPoint)
22- بانکهای اطلاعاتی (Access)
مشاغل اجرایی در دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم:
متصدی در معاونت فرهنگی هنری .
فعالیت در نگارستان اشراق .
فعالیت در صندوق دفتر(متصدی) .
فعالیت در دفتر ریاست محترم دفتر، جناب آقای ربانی 4سال(متصدی و کارپرداز) .
فعالیت در دبیرخانه پژوهشگاه (3سال).
فعالیت در قسمت پشتیبانی پژوهشگاه (3سال).
مسئول دفتر رئیس وقت مرکز همکاری های علمی وبین الملل(دکتر نصرتی) .
نامه رسان و مسئول باکس پژوهشگاه در اداره پست .
فعالیت و حضوردرعرصه های مختلف فرهنگی و ورزشی مخصوصا فوتبال ،به مدت حدودا 20 سال.
کسب مقام قهرمانی کشوری و استانی (26 بار).
اجرای مداحی و اجرای اشعار  در برنامه  و مناسبت های مختلف رادیو و تلویزیون.
عضوگروه سرود و خواننده اشعار حماسی وسرودهای مختلف در زمان جنگ تحمیلی.
برگزاری کلاس های مختلف مداحی و سبک بیان برای دانش آموزان و طلاب .
سرمربی حال حاضر تیم فوتسال فدائیان و کسب سه جام قهرمانی در استان. (جام فدائیان ولایت. جام مدافعان حرم. جام ولایت.)

سابقه تبلیغی:
بیش از 15 سال سابقه تبلیغی در مناسبات های مختلف سال


حسن سادین

کارشناس رسانه و ارتباطات 

حبیب قهرمانی

 کارشناس تبادل آثار و ظرفیت ها

سعید لطفی

کارشناس همایش ها


اباصلت غريب (کارشناس مسئول تشریفات)

آدرس الکترونیکی: Abasalt711@yahoo.com 

2- میزان تحصیلات :

حوزوی: سطح2 حوزه علمیه  

سوابق فعاليت هاي فرهنگی و اجرايي:

ردیف

ردیف

نام مرکز

عنوان فعاليت

وظایف محوله

زمان

1

دفتر امام جمعه ساوه

مسئول دفتر

امور اجرايي دفتر و مسئول کتابخانه حوزه علميه ساوه

به مدت 1 سال

 

2

مرکز مديريت حوزه علميه

مسئول دفتر مدارج علمي

امور دفتري و هماهنگي با بخش هاي مرتبط و پيگيري هاي ويژه و  مراجعات مدارج علمي

به مدت 2 سال

 

3

پژوهشگاه دفتر تبليغات اسلامي

متصدي امور دفتري و بايگاني مديريت ساماندهي پژوهش‌هاي ديني

امور دفتري و بايگاني‌ها

از سال 87 به مدت 3 سال

 

4

همکاري در همايش هاي بزرگ و نشست هاي علمي

مثل همايش پايان نامه هاي برتر در عرصه دين پژوهي، کنگره بين المللي آخوند خراساني و نشست هاي مرکز همکاري ها  و همايش فقه و ارتباطات و ........

امور اجرايي، امور رسانه اي، امور بين الملل و تشريفات

 

5

مرکز همکارهاي علمي و پژوهشي

همکاري در بانک اطلاعات دين پژوهان

هماهنگي براي مصاحبه 700 تن از اساتيد دين پژوه

 

6

مرکز همکارهاي علمي و پژوهشي

مسئول ارتباطات و هماهنگی برگزاری جشنواره هم انديشي در پايان نامه هاي برتر در عرصه دين پژوهي

ارتباطات و هماهنگي ها و تعامل با مراکز دين پژوهي

 

7

مرکز همکارهاي علمي و پژوهشي

مسول امور مالي مرکز

امور مالي

به مدت 2 سال

 

8

اداره همکارهاي علمي و پژوهشي پژوهشگاه دفتر تبليغات اسلامي

کارشناس ارتباطات پژوهشی و همکاری‌های علمی

1/6/94 تا 96

 

9

مرکز همکارهاي علمي و بین الملل

کارشناس همکاری‌های علمی

96

 

10

مرکز همکارهاي علمي و بین الملل

کارشناس مسئول ارتباطات و تشریفات

از ابتدای سال 97

 


برگزاری کارگاه های آموزشی

مرکز آموزش

تاریخ پایان

تاریخ شروع

عنوان دوره

ردیف

دفتر تبلیغات اسلامی

1392/11/28

1392/11/14

قانون دیوان محاسبات کشور

دفتر تبلیغات اسلامی

1395/02/22

1395/02/19

بنیان‌های حکومت اسلامی و ولایت فقیه (ولایت فقیه استدلالی)

دفتر تبلیغات اسلامی

1394/11/24

1394/11/05

ورد کاربردی

دفتر تبلیغات اسلامی

1393/08/20

1393/07/01

حکومت مهدوی و وظایف منتظران

دفتر تبلیغات اسلامی

1396/09/09

1396/09/09

آسیب شناسی فضای مجازی

دفتر تبلیغات اسلامی

1395/12/21

1395/11/02

توجیهی بدو خدمت

دفتر تبلیغات اسلامی

1393/09/16

1393/09/09

فن بیان و آئین سخنوری

دفتر تبلیغات اسلامی

1392/11/28

1392/11/14

خصوصیات شخصیتی و رفتاری مسوولان دفاتر و منشی‌ها

دفتر تبلیغات اسلامی

1392/09/26

1392/09/26

ارتباطات سازمانی

دفتر تبلیغات اسلامی

1393/06/19

1393/06/15

آیین‌نامه‌های عمومی دفتر تبلیغات اسلامی

دفتر تبلیغات اسلامی

1392/10/15

1392/10/14

وظایف اداری و دفتری

دفتر تبلیغات اسلامی

1396/10/05

1396/09/28

آشنایی با نمایه سازی (مقدماتی)

دفتر تبلیغات اسلامی

1396/11/03

1396/10/26

آشنایی با نمایه سازی (مقدماتی)

دفتر تبلیغات اسلامی

1394/11/14

1394/10/26

بنیان‌های حکومت اسلامی و ولایت فقیه (ولایت فقیه مقدماتی)

دفتر تبلیغات اسلامی

1396/11/25

1396/11/17

منشور حقوق شهروندی

دفتر تبلیغات اسلامی

1396/12/12

1396/11/23

اکسل کاربردی

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

سال 96

کارگاه روش تحقیق

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

سال 96

کارگاه آموزش فرایند ثبت طرح پژوهشی

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

سال 96

کارگاه مبانی و الزامات مسأله محوری

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

سال 96

کارگاه شیوه رتبه بندی مراکز پژوهشی

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

سال 96

کارگاه معرفی پایگاه اطلاعات علوم اسلامی

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

سال 96

کارگاه کاربرد فرهنگ نامه قرآن در علوم انسانی

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

سال 96

روش مقاله نویسی دائره المعارفی با گرایش مداخل فقهی و اخلاقی

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

سال 96

شیوه تدوین راهبردنویسی در پروژه‌های ناظر به کارآمدی

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

سال 96

کارگاه کاربرد مطالعات میان رشته ای در دانشنامه نویسی

;

منبع: اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
کلمات کليدي
اخبار, معرفی مرکز, معرفی پژوهشگاه
 
امتیاز دهی
 
 

[Part_Lang]
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 24182
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما