معرفی اداره حراست

در راستای  ترویج فرهنگ مسئولیت پذیری ، قانون گرائی و تعمیم آن در سازمان . تلاش در تامین امنیت شغلی مدیران و کارکنان ، تلاش در جهت استقرار شایسته سالاری ونیز پیش گیری از وقوع تخلف ها اداره حراست ایجاد گردید

عناوین وظایف و مسوولیت های اداره حراست
1.رئیس اداره
1.1. آگاهی از اهداف، خط مشی ها، سیاست ها و برنامه های دفتر و پژوهشگاه؛
1.2. اطلاع و اجرای قوانین و مقررات، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و فرایندهای مربوط؛
1.3. برنامه ریزی و مدیریت به منظور حفظ امنیت و ایمنی کارکنان، تأسیسات، ساختمانها و حراست از اسناد و مدارک پژوهشگاه؛
1.4. مطالعه آیین نامه ها و دستورالعمل های حفاظتی و ارایه پیشنهاد جهت رفع نواقص و بهبود روش های حراستی در پژوهشگاه به رئیس پژوهشگاه؛
1.5. نظارت بر فعالیت های مجازی کارکنان اعم از اعضای هیأت علمی و کارکنان پژوهشگاه؛
1.6. تلاش در جهت سالم سازی محیط کاری و اداری پژوهشگاه؛
1.7. همکاری با مراجع ذی صلاح به منظور برقراری امنیت در مراسم، همایش ها، نشست های علمی و مناسبت های مختلف؛
1.8. نظارت بر صدور کارتهای شناسایی پرسنل اعم از هیأت علمی و کارکنان؛
1.9. نظارت بر سیستم های امنیتی به منظور نگه داری اسناد و مدارک طبقه بندی شده؛
1.10. تعامل با ستاد دفتر تبلیغات اسلامی، ادارات و سازمانهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی کشور در چارچوب قوانین و مقررات مصوب کشوری متناسب با پژوهشگاه؛
1.11.انجام تحقیقات و پیگیری استعلامات مورد نیاز جهت اظهارنظر برای متقاضیان جذب در پژوهشگاه؛
1.12. نظارت بر عملکرد کارشناس حراست و نگهبانان پژوهشگاه؛
1.13. تدوین برنامه سالانه برابر شرح وظایف، سیاستها و اولویت های پژوهشگاه؛
1.14. حفظ محرمانه بودن داده ها و تهیه پشتیبان از اطلاعات مربوط به صورت مستمر و ذخیره سازی در محل مناسب با نظر مقام مافوق؛
1.15. تهیه پیش نویس های لازم جهت پاسخ نامه ها؛
1.16. تهیه گزارش های آماری تحلیلی در امور مربوط و ارایه به مقام مافوق؛ -
1.17. انجام سایر امور محوله مرتبط با پست سازمانی.

2. کارشناس حراست
2.1.آگاهی از اهداف، خطمشیها، سیاستها و برنامه های دفتر و پژوهشگاه؛
2.2.اطلاع و اجرای قوانین و مقررات، آیین نامه ها، دستورالعملها و فرایندهای مربوط؛
2.3.انجام اقدامات لازم به منظور تأمین امنیت کارکنان، تأسیسات و ساختمان ها؛
2.4.نظارت بر عملکرد نگهبانان؛
2.5. ایجاد و برقراری سیستمهای امنیتی جهت نگهداری اسناد و مدارک طبقهبندی شده؛
2.6.همکاری در صدور کارتهای شناسایی پرسنل اعم از هیأت علمی و کارکنان؛
2.7. انجام امور مربوط به اجرای طرحهای حفاظتی، امنیتی و نظارت مستمر بر اجرای آنها؛
2.8. همکاری در انجام تمامی امور امنیتی مربوط با هماهنگی مقام مافوق؛
2.9. نظارت بر کارکرد تجهیزات ایمنی ساختمان ها و اطمینان از عملکرد صحیح آنها؛
2.10. تدوین برنامه سالانه برابر شرح وظایف، سیاستها و اولویت های پژوهشگاه؛
2.11. حفظ محرمانه بودن داده ها و تهیه پشتیبان از اطلاعات مربوط به صورت مستمر و ذخیره سازی در محل مناسب با نظر مقام مافوق؛
2.12. تهیه پیش نویس های لازم جهت پاسخ نامه ها؛
2.13.تهیه گزارش های آماری تحلیلی در امور مربوط و ارایه به مقام مافوق؛ -
2.14. رعایت جهات محرمانه بودن امور مربوط؛
2.15. انجام اقدامات لازم برای مقابله با حوادث غیرمترقبه و آشنایی با قوانین و مقررات حفاظتی؛
2.16. انجام سایر امور محوله با پست سازمانی.

3. نگهبان
3.1. آگاهی از اهداف، خطمشیها، سیاستها و برنامه های دفتر و پژوهشگاه؛
3.2. اطلاع و اجرای قوانین و مقررات، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و فرایندهای مربوط؛
3.3.حفظ و حراست از ابنیه، ساختمانها و محوطههای پژوهشگاه طبق دستور مقام مافوق؛
3.4. کنترل ورود و خروج افراد، وسایط نقلیه و حمل و نقل اموال، تجهیزات و ثبت آنها در سیستم
مربوط؛
3.5. پیش بینی و انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از حوادث مترقبه از قبیل آتش سوزی، دزدی، خرابی و سایر حوادث در ساختمانها، کالاها و تجهیزات؛
3.6.رعایت نظم و انضباط و پاکیزگی و آراستگی؛
3.7. اطلاع رسانی فوری در مورد اتفاقات و حوادث ناگهانی به مراجع ذیربط؛
3.8.جلوگیری از ورود پرسنل و اشخاص بدون هماهنگی قبلی مسئولین در ایام تعطیل؛
3.9.حفظ محرمانه بودن داده ها و تهیه پشتیبان از اطلاعات مربوط به صورت مستمر و ذخیره سازی در محل مناسب با نظر مقام مافوق؛
3.10.معرفی فرد جایگزین در صورت استفاده از مرخصی با هماهنگی و موافقت ریس اداره حراست پژوهشگاه؛
3.11.رعایت شئونات اداری و اخلاقی در برخورد با همکاران و ارباب رجوع؛
3.12.جلوگیری از تجمع افراد غیرمتفرقه اعم از همکاران و ارباب رجوع در محل اتاق نگهبانی؛
3.13.رعایت جهات محرمانه بودن امور مربوط؛
3.14. انجام سایر امور محوله از سوی رئیس اداره حراست پژوهشگاه؛

 محل استقرار اداره حراست

پردیسان -انتهای بلوار دانشگاه-پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی- طبقه سوم
 تلفن تماس با رئیس اداره حراست
 025-31156812
منبع: روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
کلمات کليدي
معرفی پژوهشگاه
 
امتیاز دهی
 
 

[Part_Lang]
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 32699
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما