معرفی اداره حراست

در راستای  ترویج فرهنگ مسئولیت پذیری ، قانون گرائی و تعمیم آن در سازمان . تلاش در تامین امنیت شغلی مدیران و کارکنان ، تلاش در جهت استقرار شایسته سالاری ونیز پیش گیری از وقوع تخلف ها اداره حراست ایجاد گردید

عناوین وظایف و مسوولیت های اداره حراست
1.رئیس اداره
1.1. آگاهی از اهداف، خط مشی ها، سیاست ها و برنامه های دفتر و پژوهشگاه؛
1.2. اطلاع و اجرای قوانین و مقررات، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و فرایندهای مربوط؛
1.3. برنامه ریزی و مدیریت به منظور حفظ امنیت و ایمنی کارکنان، تأسیسات، ساختمانها و حراست از اسناد و مدارک پژوهشگاه؛
1.4. مطالعه آیین نامه ها و دستورالعمل های حفاظتی و ارایه پیشنهاد جهت رفع نواقص و بهبود روش های حراستی در پژوهشگاه به رئیس پژوهشگاه؛
1.5. نظارت بر فعالیت های مجازی کارکنان اعم از اعضای هیأت علمی و کارکنان پژوهشگاه؛
1.6. تلاش در جهت سالم سازی محیط کاری و اداری پژوهشگاه؛
1.7. همکاری با مراجع ذی صلاح به منظور برقراری امنیت در مراسم، همایش ها، نشست های علمی و مناسبت های مختلف؛
1.8. نظارت بر صدور کارتهای شناسایی پرسنل اعم از هیأت علمی و کارکنان؛
1.9. نظارت بر سیستم های امنیتی به منظور نگه داری اسناد و مدارک طبقه بندی شده؛
1.10. تعامل با ستاد دفتر تبلیغات اسلامی، ادارات و سازمانهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی کشور در چارچوب قوانین و مقررات مصوب کشوری متناسب با پژوهشگاه؛
1.11.انجام تحقیقات و پیگیری استعلامات مورد نیاز جهت اظهارنظر برای متقاضیان جذب در پژوهشگاه؛
1.12. نظارت بر عملکرد کارشناس حراست و نگهبانان پژوهشگاه؛
1.13. تدوین برنامه سالانه برابر شرح وظایف، سیاستها و اولویت های پژوهشگاه؛
1.14. حفظ محرمانه بودن داده ها و تهیه پشتیبان از اطلاعات مربوط به صورت مستمر و ذخیره سازی در محل مناسب با نظر مقام مافوق؛
1.15. تهیه پیش نویس های لازم جهت پاسخ نامه ها؛
1.16. تهیه گزارش های آماری تحلیلی در امور مربوط و ارایه به مقام مافوق؛ -
1.17. انجام سایر امور محوله مرتبط با پست سازمانی.

2. کارشناس حراست
2.1.آگاهی از اهداف، خطمشیها، سیاستها و برنامه های دفتر و پژوهشگاه؛
2.2.اطلاع و اجرای قوانین و مقررات، آیین نامه ها، دستورالعملها و فرایندهای مربوط؛
2.3.انجام اقدامات لازم به منظور تأمین امنیت کارکنان، تأسیسات و ساختمان ها؛
2.4.نظارت بر عملکرد نگهبانان؛
2.5. ایجاد و برقراری سیستمهای امنیتی جهت نگهداری اسناد و مدارک طبقهبندی شده؛
2.6.همکاری در صدور کارتهای شناسایی پرسنل اعم از هیأت علمی و کارکنان؛
2.7. انجام امور مربوط به اجرای طرحهای حفاظتی، امنیتی و نظارت مستمر بر اجرای آنها؛
2.8. همکاری در انجام تمامی امور امنیتی مربوط با هماهنگی مقام مافوق؛
2.9. نظارت بر کارکرد تجهیزات ایمنی ساختمان ها و اطمینان از عملکرد صحیح آنها؛
2.10. تدوین برنامه سالانه برابر شرح وظایف، سیاستها و اولویت های پژوهشگاه؛
2.11. حفظ محرمانه بودن داده ها و تهیه پشتیبان از اطلاعات مربوط به صورت مستمر و ذخیره سازی در محل مناسب با نظر مقام مافوق؛
2.12. تهیه پیش نویس های لازم جهت پاسخ نامه ها؛
2.13.تهیه گزارش های آماری تحلیلی در امور مربوط و ارایه به مقام مافوق؛ -
2.14. رعایت جهات محرمانه بودن امور مربوط؛
2.15. انجام اقدامات لازم برای مقابله با حوادث غیرمترقبه و آشنایی با قوانین و مقررات حفاظتی؛
2.16. انجام سایر امور محوله با پست سازمانی.

3. نگهبان
3.1. آگاهی از اهداف، خطمشیها، سیاستها و برنامه های دفتر و پژوهشگاه؛
3.2. اطلاع و اجرای قوانین و مقررات، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و فرایندهای مربوط؛
3.3.حفظ و حراست از ابنیه، ساختمانها و محوطههای پژوهشگاه طبق دستور مقام مافوق؛
3.4. کنترل ورود و خروج افراد، وسایط نقلیه و حمل و نقل اموال، تجهیزات و ثبت آنها در سیستم
مربوط؛
3.5. پیش بینی و انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از حوادث مترقبه از قبیل آتش سوزی، دزدی، خرابی و سایر حوادث در ساختمانها، کالاها و تجهیزات؛
3.6.رعایت نظم و انضباط و پاکیزگی و آراستگی؛
3.7. اطلاع رسانی فوری در مورد اتفاقات و حوادث ناگهانی به مراجع ذیربط؛
3.8.جلوگیری از ورود پرسنل و اشخاص بدون هماهنگی قبلی مسئولین در ایام تعطیل؛
3.9.حفظ محرمانه بودن داده ها و تهیه پشتیبان از اطلاعات مربوط به صورت مستمر و ذخیره سازی در محل مناسب با نظر مقام مافوق؛
3.10.معرفی فرد جایگزین در صورت استفاده از مرخصی با هماهنگی و موافقت ریس اداره حراست پژوهشگاه؛
3.11.رعایت شئونات اداری و اخلاقی در برخورد با همکاران و ارباب رجوع؛
3.12.جلوگیری از تجمع افراد غیرمتفرقه اعم از همکاران و ارباب رجوع در محل اتاق نگهبانی؛
3.13.رعایت جهات محرمانه بودن امور مربوط؛
3.14. انجام سایر امور محوله از سوی رئیس اداره حراست پژوهشگاه؛

 محل استقرار اداره حراست

طبقه همکف ساختمان پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی 
 تلفن تماس با رئیس اداره حراست 371160 داخلی 2704
کلمات کليدي
معرفی پژوهشگاه
 
امتیاز دهی
 
 

[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 18937
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما