کلان پروژه پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
گروه تدوین سازمان های دانش
کلان پروژه های انجام شده: 
1-    اصطلاح‌نامه
•    منتشر شده: 13 مورد
o    اصطلاح‌نامه علوم قرآنى 1376،
o    اصطلاح‌نامه فلسفه اسلامى (2 جلد) 1376،
o    اصطلاح‌نامه منطق 1381،
o    اصطلاح‌نامه كلام اسلامى (2 جلد) 1382،
o    اصطلاح‏نامه اصول فقه‏ 1378،
o    اصطلاح‌نامه اخلاق اسلامی 1386،
o    اصطلاح‏نامه علوم حديث 1390،
o    اصطلاح‏نامه معارف مهدوی (الکترونیکی) 1393،
o    اصطلاح‌نامه اصلاح الگوی مصرف 1389،
o    درآمدی بر مبانی اصطلاح‌نامه علوم اسلامی 1375،
o    منهج تدوین معجم مصطلحات العلوم الاسلامیة 1386،
o    مجموعه مقالات همایش اصطلاح‌نامه و کاربرد آن در محیط الکترونیکی 1391،
o    اصطلاحنامه فقه (8 جلد) 1397 .
•    آماده نشر: 7 مورد
o    اصطلاح‌نامه راویان حدیث،
o    اصطلاح‏نامه کلام جدید (مسائل جدید کلامی)،
o    اصطلاح‌نامه حقوق جزای اختصاصی، 
o    اصطلاح‌نامه حقوق جزای عمومی، 
o    اصطلاح‌نامه ادیان، 
o    اصطلاح‌نامه علوم قرآنی (ویرایش دوم)، 
o    اصطلاح‌نامه هنر اسلامی(بخش معماری) 
2-    فرهنگ‌نامه‌:
•    منتشر شده:  2 مورد
o    فرهنگ‌نامه اصول فقه 1389، 
o    فرهنگ‌نامه علوم قرآنی 1394.
•    آماده نشر: 1 مورد
o    فرهنگ‌نامه جامع منطق،
کلان پروژه های در دست انجام: 
1-    اصطلاح‌نامه: بروزرسانی و تدوین اصطلاحنامه های علوم اسلامی 4 مورد
o    اصطلاح‌نامه عرفان اسلامی، 
o    اصطلاح‌نامه تعلیم و تربیت اسلامی، 
o    اصطلاح‌نامه هنر اسلامی، 
o    اصطلاح‌نامه تاریخ و سیره. 
2-    فرهنگ‌نامه‌: ادامه تدوین فرهنگنامه های علوم اسلامی 2 مورد
o    فرهنگ‌نامه کلام اسلامی،
o    فرهنگ‌نامه فلسفه اسلامی.
گروه سازماندهی اطلاعات و مدارک
کلان پروژه انجام شده:
نمایه سازی منابع علوم اسلامی
    نمایه سازی موضوعی 
•    انجام گرفته: 20 موضوع
الف: نمایه های موضوعی ترکیبی منابع اسلامی
1. نمایه سازی موضوعی ترکیبی رشته های تخصصی علوم اسلامی 
1) نمایه سازی منابع اصول فقه
2) نمایه سازی منابع علوم قرآنی
3) نمایه سازی منابع کلام اسلامی
4) نمایه سازی منابع کلام جدید
5) نمایه سازی منابع اخلاق اسلامی
6) نمایه سازی منابع معارف مهدوی
2. نمایه موضوعی مجموعه آثاری
3. نمایه موضوعی پایان کتاب منشورات پژوهشگاه: از سال 1395 تا کنون بیش از 200 مورد از کتب نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی انجام شده و همچنان ادامه دارد.
ب: نمایه اجمالی موضوعی منابع اسلامی
o    علوم قرآن: 500 جلد، 
o    اصول فقه: 248 جلد، 
o    کلام اسلامی: 1200جلد، 
o    اخلاق اسلامی: 300جلد، 
o    فقه: 1200 جلد، 
o    علوم حدیث: 32 جلد 
o    فلسفه: 29 جلد، با بیش 20000 نمایه.
ج: نمایه موضوعی پایان نامه های اسلامی و حوزوی
تعداد  9500 پایان نامه دانشگاهی و تعداد 6000 پایان نامه حوزوی نمایه موضوعی شده اند.
•    بانک اطلاعات آثار مکتوب مرتبط با صداقت
•    بانک اطلاعات و اسناد فقه هنر
•    نمایه سازی موضوعی کتب دست اول فقه (جواهرالکلام)

کلان پروژه در دست انجام:
•    ادامه نمایه سازی منابع علوم اسلامی
•    بانک اطلاعات سبک زندگی
•    بانک اطلاعات طلاق
گروه اشاعه اطلاعات و دانش
الف: محصولات فناورانه برخط
    پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی https://thesaurus.isca.ac.ir
    پایگاه آیه یاب و روایت یاب http://vf.isca.ac.ir
    پایگاه کتابخانه دیجیتال http://dl.isca.ac.ir/faces/home.jspx
    ویکی علوم اسلامی http://wiki.isca.ac.ir/wiki/index.php
    پایگاه تخصصی بازنمایی آثار امام موسی صدر http://imammoussasadr.ir
    سامانه مدیریت دانش http://kms.isca.ac.ir

ب: محصولات فناورانه غیر برخط
(نرم افزارهای مبتنی بر اصطلاح‌نامه، فرهنگ‌نامه و نمایه علوم اسلامی)
1-    نرم افزار مطهر:
2-    نرم افزار نجم:
3-    نرم افزار خطیب:
4-    نرم افزار پایگاه تخصصی علوم قرآنی:
5-    نرم افزار التمهید
6-    نرم افزار پایگاه تخصصی اصول فقه
 اپلیکیشن‌های همراه: نرم افزار کتابشناسي در حوزه کتابخانه ها ویژه تلفن همراه، ارائه دانشنامه اصول فقه از طریق افزونه بابیلون

 
منبع: اخبار پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
کلمات کليدي
کلان پروژه ها, کلان پروژه های پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
 
امتیاز دهی
 
 

[Part_Lang]
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 1007
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما