به همت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛ کتاب «تحلیل و بررسی روایات رایات سود» منتشر شد کتاب «تحلیل و بررسی روایات رایات سود» به قلم نصرت الله آیتی در ۲۸۸ صفحه منتشر شد. به گزارش پایگاه  اطلاع رسانی ایسکا (پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی کتاب «تحلیل و بررسی روایات رایات سود» به همت پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شد. 
رایات سود از موضوعاتی است که در طول تاریخ فراز و فرود بسیاری داشته است؛ دامنه این بحث چندان گسترده است که یک سوی آن، قیام ابومسلم خراسانی و سوی دیگر آن القاعده، داعش و جبهه النصره وجود دارد و این در کنار ذهنیتی که درباره ارتباط افراشته‌شدن بیرق‌های سیاه در آخرالزمان با ظهور مهدی موعود(عج) وجود دارد، ضروت پرداختن به این موضوع را دو چندان کرده است.
کتاب «تحلیل و بررسی روایات رایات سود»، در حدود ۲۸۸ صفحه و با قطع رقعی به همت مرکز چاپ و نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی روانه بازار نشر شد.


در  ذیل مقدمه کتاب  برای علاقه مندان به این  اثرآورده می شود:
مقدمه
برافراشته‌شدن پرچم‌های سیاه از موضوعات مشترک بین شیعه و اهل‌سنت است و دراین‌باره به‌ویژه در منابع اهل‌سنت روایات فراوانی وجود دارد. مقصود از این اصطلاح آن است که بر اساس پاره‌ای از روایات، در آستانه ظهور مهدی موعود علیه السلام جمعیتی که حامل پرچم‌های سیاه‌اند ـ به منظور زمینه‌سازی برای ظهور و فراهم‌کردن بسترهای حکومت جهانی امام مهدی علیه السلام ـ آغازگر حرکتی نظامی خواهند بود و موجبات تغییر معادلات جهانی به سود امام مهدی علیه السلام را فراهم خواهند کرد.
دیدگاه‌های مربوط به روایات این موضوع را می‌توان به دو دستۀ دیدگاه‌های ناظر به سند و دیدگاه‌های ناظر به محتوا تقسیم کرد.
در مورد اسناد احادیث رایات سود سه نظریۀ اصلی وجود دارد:
1. دیدگاه مجعول‌بودن این احادیث؛
2. دیدگاه سنی‌بودن این احادیث؛
3. دیدگاه شیعی و سنی‌بودن این احادیث.
در خصوص تحلیل محتوای این احادیث نیز شش دیدگاه وجود دارد:
1. دیدگاه پیشگویی احادیث از قیام ابومسلم خراسانی؛
2. دیدگاه افراشته‌شدن پرچم‌های سیاه در آستانۀ ظهور امام مهدی علیه السلام؛
3. دیدگاه حضور مهدی علیه السلام در میان رایات سود؛
4. دیدگاه نامربوط‌بودن رایات سود با مهدی موعود علیه السلام؛
5. دیدگاه نمادین‌بودن رایات سود؛
6. دیدگاه تعدد رایات سود.
دربخش نخست پژوهش پیش‌رو دیدگاه‌های سه‌گانۀ مربوط به اسناد احادیث پرچم‌های سیاه به‌ترتیب بیان و ارزیابی خواهد شد و نظریۀ مختار تبیین و از آن دفاع خواهد شد.
در این بخش افزون بر جمع‌آوری تمامی روایات مأثوری که دراین‌باره در مصادر شیعه و اهل‌سنت وجود دارد، کوشیده خواهد شد اعتبار یا عدم اعتبار اسناد آنها نیز بررسی شود.
در بخش دوم به دیدگاه‌های ناظر به محتوای احادیث موردنظر پرداخته خواهد شد.
در این بخش، نخست دیدگاه‌های شش‌گانه‌ای که دراین‌باره وجود دارد، طرح و دلایل و قراینی که هرکدام از آنها را تقویت می‌کند، استقصا خواهد شد. در ادامه به نقد و بررسی هریک از این دیدگاه‌ها پرداخته خواهد شد و درنهایت دیدگاه منتخب، طرح و از آن دفاع خواهد شد
پرداختن به مسئله رایات سود و تبیین و تحلیل روایات آن از این جهت ضروری می‌نماید که از یک ‌سو این روایات در گذشتۀ تاریخ و نیز در زمان حاضر دستاویز جریان‌های انحرافی شده است؛ جریان‌هایی که کوشیده‌اند با تطبیق آن بر خویش، برای خودشان جایگاهی کسب کنند. از نمونه‌های تاریخی سوءاستفاده از پرچم‌های سیاه می‌توان ابومسلم خراسانی را نام برد و از نمونه‌های معاصر نیز می‌توان سوءاستفادۀ داعش از پرچم‌های سیاه را برشمرد.
از سوی دیگر بیم آن می‌رود که در آینده نیز فرقه‌های انحرافی دیگری با مصداق‌سازی و مدیریت آینده بر اساس روایات موجود، فتنه‌هایی سهمگین بیافرینند. بر این اساس نظر به نبود تحلیل جامع و صحیح علمی دراین‌باره، بایسته است این روایات در پژوهشی جامع پالایش شوند و صحیح و سقیمشان از یکدیگر متمایز شود و محتوای آنها نیز به صورت دقیق منقح گردد تا زمینه برای سوءاستفادۀ فتنه‌گران به حداقل برسد.
دربارۀ موضوع موردنظر تحقیق جامعی که مفصل به همۀ ابعاد آن پرداخته باشد، یافت نشد. با وجود این در دو کتاب دانشنامۀ امام مهدی علیه السلام و تحلیل تاریخی نشانه‌های ظهور به‌اختصار از این موضوع و روایات آن سخن گفته شده است؛ همچنین استاد نجم‌الدین طبسی در درس خارج مهدویت که به صورت جزوه منتشر شده است، به برخی از ابعاد موضوع موردنظر پرداخته‌اند. با این همه به نظر می‌رسد با توجه به اهمیت این موضوع و حجم سوءاستفاده‌هایی که از آن در دوران معاصر شده است، بررسی تفصیلی این موضوع و واکاوی تمامی ابعاد آن همچنان ضرورت دارد. روش تحقیق پیش‌رو توصیفی ـ تحلیلی است و در گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه‌ای استفاده خواهد شد.

 
منبع: پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
http://shop.isca.ac.ir/DAA9D8AAD8A7D8A8D987D8A7/product/839-D8AAD8ADD984DB8CD984-D988-D8A8D8B1D8B1D8B3DB8C-D8B1D988D8A7DB8CD8A7D8AA-D8B1D8A7DB8CD8A7D8AA-D8B3D988D8AF کلمات کليدي
اداره نشر پژوهشگاه, آثار علمی پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی
 
امتیاز دهی
 
 

[Part_Lang]
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 188
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما