به همت پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی انجام شد کرسی ترویجی باعنوان : تحلیل و بررسی شاخصه های فرهنگی جامعه منتظر در این کرسی:«تحلیل و بررسی شاخصه های فرهنگی جامعه منتظر در اندیشه مقام معظم رهبری» ارائه دهنده محترم جناب آقای حجت الاسلام سید مجتبی معنوی عنوان کرد: انتظار به نظر مقام معظم رهبری یک مساله فردی نیست بلکه اجتماعی است و انتطار را از جنس عمل عنوان کرد؛، و فرهنگ را به نظر مقام معظم رهبری از اقتصاد مهمتر دانستند به تعبیر دیگر فرهنگ مانند هوا است که مردم در آن تنفس می کنند.
شاخصه های فرهنگ انتظار را از نگاه مقام معظم رهبری به نه قسمت تقسیم میشود: خوانش صحیح از انتظار، انتظار عالمانه، امید و نشاط ، خداباوری و توحید، آمادگی برای امتحان، عدالت خواهی، ایثار و گذشت، خلق نیکو، تلاش و کوشش از جمله این شاخصه ها است.
در این جلسه ناقدین محترم نقدهای خود در این کرسی جمع آوری مطالب پراکنده کمکی در تولید نظریه نیست چرا که اصل ایجاد این جلسه و مقالات کمک برای رسیدن به نظریه انتظار است؛ آیا منظور فرهنگ آرمانی است یا فرهنگی که آلان وجود دارد باید تفکیک شود؛ باید چارچوب های نظری هر علم را تخصصی آورده شود؛ منظور شما شاخصه است یا مولفه است، به نظر اینها نمی تواند شاخصه باشد؛ تحلیل مطالب کافی نیست، مبانی فرهنگی مشخص نشده و اینکه خوانش صحیح از انتظار، امید و نشاط و عدالت چگونه میتوانند شاخصه باشندو اینکه بین فرهنگ و جامعه تفاوت قائل نشده اشت

توصیه هایی هم در جلسه مطرح شده است مانند: آموزه های مهدوی باید درست تبین شود، مهدویت بین رشته ای شود و با نگاه برون دینی این مسئله مورد توجه قرار گیرد هر چند دستیانی به این موارد توصیه شد امری دشوار است اما در را بدست آوردن یک نظریه باید تلاش فراوان انجام گردد.

 
منبع: اخبار پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی
کلمات کليدي
اخبار پژوهشکده مهدویت و آینده‌پژوهی
 
امتیاز دهی
 
 

[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 248
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما