دومین نشست انگلیسی معنویت شیعی برگزار شد: فقه شیعه و سبک زندگی ایرانی دومین نشست تخصصی انگلیسی معنویت شیعه در عصر حاضر، روز یک‌شنبه 21 آبان، با ارائه دکتر عبدالمجید مبلغی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، گروه اسلام و مطالعات معنویتِ پژوهشکده اخلاق و معنویت، روز یکشنبه 21 آبان 1402، در راستای دور اول از سلسله نشستهای معنویت شیعی و سبک زندگی انسان معاصر، دومین نشست تخصصی خود را به زبان انگلیسی و با عنوان فقه شیعه و سبک زندگی ایرانی (Shia Fiqh and Iranian Lifestyle ) برگزار کرد و دکتر عبدالمجید مبلغی، عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات انسانی و فرهنگی، بحث خود را در این زمینه ارائه کرد.