به همت پژوهشکده فقه و حقوق پیش اجلاسیه کرسی نظریه پردازی « نقد رویه الشهید الصدر فی توسع العقلایی فی الحیازه» انجام شد پیش اجلاسیه کرسی نظریه پردازی« نقد رویه الشهید الصدر فی توسع العقلایی فی الحیازه » به تاریخ 27 بهمن 1397 در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  برگزار شد. ارائه دهنده نظریه حجت الاسلام و المسلمین دکتر خالد غفوری الحسنی بودند که نقد خود بر نظریه شهید صدر را به زبان عربی ارائه نمودند و نظریه شهید صدر مبنی بر توسعه در حیازت و برگرداندن همه مالکیت ها به حیازت را به نقد گذاشتند.
جهاتی که در نظریه شهید صدر برای توسعه حیازت در نظر گرفته شده و برخی از آن ها در این جلسه به نقد گذاشته شد عبارت اند از:
1- از جهت توسعه دادن در حیازت کننده
2- توسعه ای که به مرور زمان متوجه مال حیازت شده و نماهای ناشی از آن است
3- از جهت تحمیل غرامت بر حیازت کننده و
4- از جهت داخل شدن افراد دیگر در مالکیت و تزاحم آن با مالکیت حیازت کننده اول.
پس از نقد نظریه، ناقدان محترم حجج اسلام و المسلمین آقایان: دکتر سید امید موذنی، حسنعلی علی اکبریان، دکتر مجید رضایی و دکتر سعید فراهانی فرد از ابعاد مختلف نقد ایشان بر نظریه شهید صدر را بررسی و اشکالاتی را بر آن وارد دانستند.
در ادامه جلسه، آقای خالد غفوری با تاکید بر جدید بودن نقد، علمی و فنی و مستند بودن و در نهایت روشمند بودن بحث به نقدهای ناقدان پاسخ داده و اشکال نظریه شهید صدر را تاکید بر فرضیه حیازت و منحصر دانستن آن به شمار آوردند و با نقد آن و طرح فرضیه های رقیب به این نتیجه دست یافتند که علاوه بر حیازت راه های دیگری را هم برای مالکیت و انتقال مالکیت باید در نظر گرفت و نظریه شهید قابل نقد است.

در ادامه جلسه مطالبی را حاضران مطرح کردند و داوران جلسه نکاتی را برای رفع ابهام از مطالب ناقدان و ارائه دهنده نظریه مطرح کردند که در نهایت پاسخ هایی از طرف ارائه دهنده نظریه به مطالب یادشده داده شد و در نهایت با داوری حجج اسلام و المسلمین آقایان دکتر حسن آقا نظری شاهرودی، سیف الله صرامی و  رضا اسفندیاری نقد نظریه پذیرفته شد.
مدیر جلسه یادشده دکتر اسماعیل آقابابائی و ناظر جلسه دکتر محسن موسی وند بودند.

 
منبع: تولید محتوای پژوهشکده فقه و حقوق
کلمات کليدي
حجت الاسلام و المسلمین دکتر خالد غفوری الحسنی, اخبار پژوهشکده فقه و حقوق, یش اجلاسیه کرسی نظریه پردازی, دکتر سید امید موذنی, حجت الاسلام دکتر حسنعلی علی اکبریان, نقد رویه الشهید الصدر فی توسع العقلایی فی الحیازه
 
امتیاز دهی
 
 

[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 58
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما