مدیر گروه فقه کاربردی پژوهشکده اسلام تمدنی : چرا به امام رضا (ع) عالم آل محمد می‌گویند؟ مقام علمی و پرتوهای پرفروغ دانش و اندیشه حضرت امام رضا(ع) سبب شده است تا لقب عالم آل محمد به این امام بزرگوار برسد.