پژوهشگر فلسفه و فضای مجازی: نیازمند درس فلسفه تکنولوژی در حوزه هستیم حجت الاسلام هاشمی با اشاره به توسعه روزافزون تکنولوژی در جهان و عدم توجه علوم انسانی به این مسأله تأکید کرد که امروز نیازمند درس فلسفه تکنولوژی در حوزه علمیه هستیم.  نشست علمی «نسبت آینده