دکتر سیدعلیرضا واسعی عضو هیأت علمی گروه هنر و تمدن اسلامی بیان نمود: دائره‌المعارف‌ها جامع تمام نظریات کهن هستند. به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اسلام تمدنی، دکتر سیدعلیرضا واسعی عضو هیأت علمی گروه هنر و تمدن اسلامی در کرسی نقد و بررسی دائره‌المعارف آستان قدس رضوی به‌ نقد دائره‌المعارف آستان قدس رضوی پرداخت و عنوان کرد: