به همت گروه فلسفه فقه و حقوق؛ انجام شد: برگزاری سمینار مقاله «حجیت و کارآمدی» سمینار مقاله «حجیت و کارآمدی» با ارائه حجة الإسلام و المسلمین حسنعلی علی¬اکبریان در روز شنبه 6/7/98 در تالار امام مهدی عج الله تعالی برگزار گردید. 

در این جلسه ارائه دهنده، اعضای هیئت علمی پژوهشکده فقه وحقوق و کارشناس اداره پژوهش به همراه نماینده معاونت پژوهشی پژوهشگاه و نماینده حوزه ریاست پژوهشگاه حضور داشتند. 
مدیر گروه فلسفه فقه و حقوق در ارائه سمینار پروژه مذکور مطالب خود را در سه بخش ارائه داد:
بخش نخست را به مفاهیم و مبانی اختصاص داد. مهمترین مبانی مطرح شده عبارت بودند از؛ معیار کار آمدی حکم شرعی و اقسام آن، امکان شناخت ناکارآمدی حکم شرعی، کارآمدی احکام واقعی.
بخش دوم مربوط به نقش کارآمدی حکم شرعی در مقام استنباط بود که آنها را در مسائل احراز صدور روایت، استظهار اولی و ثانوی، توسعه دایره طلب بدون توسعه در موضوع حکم، تحدید دایره موضوع حکم، حل تعارض و شناخت شأن صدور حدیث ارائه داد.
بخش سوم مربوط به نقش کارآمدی حکم شرعی در مقام اجرا بود که به دو بخش نقش کار آمدی حکم شرعی در قانونگذاری و در امتثال فردی تقسیم شد.
در بحث نقش کارآمدی حکم شرعی در قانونگذاری، مسائل نقش کارآمدی در تعیین فتوای معیار، و ایجاد خلاء قانونی و تفسیر موارد خلاء مطرح شد و در امتثال فردی، مسائل، تقسیم احکام به امور حسبه و غیر حسبه و نقش کارآمدی در هر یک ارائه شد.

پس از ارائه مقاله اعضای حاضر نقطه نظرات خود را در مورد مقاله ارائه شده بیان کردند.

 
کلمات کليدي
اخبار پژوهشکده فقه و حقوق, گروه فلسفه فقه و حقوق اسلامی, سمینار علمی-پژوهشکده فقه و حقوق, حجیت و کارآمدی
 
امتیاز دهی
 
 

[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 169
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما