سیره فرهنگی و اجتماعی معصومان علیه السلام این کتاب به سیره فرهنگی و اجتماعی معصومان: در کتاب‌های چهارگانه شیعه پرداخته و دارای دو بخش فرهنگی و اجتماعی است. در بخش فرهنگی به اهتمام به فرهنگ در اسلام توجه شده و مفهوم فرهنگ بیان و مبارزه رسول خدا  (ص) با فرهنگ جاهلی تبیین شده و از کتاب و آثار شیعی یاد گردیده است . عنوان: سیره فرهنگی اجتماعی معصومان علیهم السلام در کتاب های چهارگانه شیعه
مؤلف : علی اکبر ذاکری
تاریخ انتشار1398

چکیده: فرهنگ و آموزش زیر بنای تمدن و باعث رشد جوامع بشری است. رفتار منطقی اجتماعی، در سامان یابی جامعه نقش بسزائی دارد. این کتاب به سیره فرهنگی و اجتماعی معصومان: در کتاب‌های چهارگانه شیعه پرداخته و دارای دو بخش فرهنگی و اجتماعی است. در بخش فرهنگی به اهتمام به فرهنگ در اسلام توجه شده و مفهوم فرهنگ بیان و مبارزه رسول خدا  (ص) با فرهنگ جاهلی تبیین شده و از کتاب و آثار شیعی یاد گردیده است. شیوه‌های گوناگون آموزش در اسلام و توجه به علوم نافع مورد توجه قرار گرفته است. استفاده از زبان اشاره و نظارت بر امور فرهنگی، در سیره، مواد آموزش، محل آموزش که در آن مقطع مسجد بوده است و انواع آموزش‌ها مانند تدریس، نگارش و آموزش در سفر موردتوجه قرار گرفته است. از دیگر فصول این کتاب: ادب پرسش و پاسخ است، در این فصل ابتدا از اهمیت پرسش سخن به میان آمده سپس انواع پرسش و پاسخ‌ها بیان شده که هدف از پرسش باید فهم باشد نه ایجاد مشکل برای پاسخ دهنده، معرفی پرسشگران از ادیان مانند یهود و نصارا و اصناف مختلف مانند حاکمان و قاضیان و دیگر اقشار و تعیین وقت برای پاسخگوئی در سیره معصومان آمده و نمونه‌هایی از سؤالات آنان ارائه شده است. سیره معصومان در برخورد با پرسش‌های مخالفان از جمله دهریان و زندیقان بیان شده است. فصل دیگر آن در باره تربیت شاگرد است، علی (ع) به عنوان برترین و عالم‌ترین شاگرد پیامبر(ص) معرفی شده است. برخی شاگردان دیگر ائمه از جمله تعدادی از شاگردان امام صادق(ع) معرفی شده‌اند و توجهی که ایشان به تربیت شاگرد متخصص در رشته‌های مختلف فقهی و کلامی داشتند. 
بخش دوم کتاب ویژه سیره اجتماعی است. فصل اول با ارائه اصولی کلی در این باره از جمله عدالت و حق گرائی آغاز می‌شود. فصل دوم در باره شیوه برخورد معصومان با دیگر مسلمانان و گروه‌های مختلف اجتماعی همراه با تبیین اندیشه آنان از جمله رفتار با خوارج، ناصبیان، اسماعیلیه، مرجئه، واقفه است و فصل سوم برخورد آنان با دهریان و  مرتدان مورد واکاوی قرار گرفته است

 
منبع: اخبار پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت علیهم السلام
http://shop.isca.ac.ir/index.php/books/760-D8B3DB8CD8B1D987-D981D8B1D987D986DAAFDB8C-D988-D8A7D8ACD8AAD985D8A7D8B9DB8C-D985D8B9D8B5D988D985D8A7D986 کلمات کليدي
اخبار پژوهشکده تاریخ و سیره, حجت الاسلام علی اکبر ذاکری
 
امتیاز دهی
 
 

[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 334
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما