به همت اداره نشریات شعبه خراسان رضوی شمارۀ 5 دوفصلنامۀ علمی ـ پژوهشی پژوهش‌های عقلی نوین منتشر شد پنجمین شماره دوفصلنامۀ علمی ـ پژوهشی پژوهش‌های عقلی نوین به همت اداره نشریات شعبه خراسان رضوی چاپ و منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان رضوی پنجمین شماره دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی «پژوهش‌های عقلی نوین» مربوط به بهار و تابستان 1397 به همت اداره نشریات شعبه خراسان رضوی چاپ و منتشر شد و مقالات این شماره بر روی سامانه نشریه به آدرس http:Novin.isca.ac.ir  نمایه گردید. 
مقالات چاپ شده در این شماره همراه نام نویسندگان عبارت از:
«مقایسۀ فرونسیس در اندیشۀ هایدگر و ملاصدرا» نوشته مریم صمدیه، مجید ملایوسفی، محمدصادق زاهدی و محمدحسن حیدری؛
«تفکر سیستمی حکمت متعالیه در شناخت محیط زیست (مطالعة موردی زمی)» به قلم علی مسروری، علیرضا نجف‌زاده و علیرضا آزاد؛
«تأثیر عوامل غیرمعرفتی بر معرفت در فلسفۀ فارابی» اثر مهدی عباس‌زاده؛
«تأمّلاتی در زوج مفاهیم «اصیل» و «اعتباری» در راستای مباحث وجود و ماهیت» نوشته محمود هدایت‌افزا؛
«بررسی و تبیین  نقش زبان در بازنمود واقعیت از دیدگاه ملاصدرا» به قلم وحیده فخار نوغانی و سیدمرتضی حسینی شاهرودی؛
«بازخوانی اخلاقیِ مسئلۀ گوشت‌خواری در عرفان اسلامی» اثر محسن شعبانی و سروش دباغ میباشند

 
منبع: اداره نشریات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
کلمات کليدي
اداره نشریات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی, دوفصلنامۀ علمی ـ پژوهشی پژوهش‌های عقلی نوین, دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان رضوی
 
امتیاز دهی
 
 

[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 301
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما