پژوهشکده اخلاق و معنویت کتاب «شبه جنبش های معنوی» کتاب «شبه جنبش های معنوی (درآمدی بر پیشگیری و رهاسازی)» اثر حمیدرضا مظاهری سیف در 300 صفحه روانه بازار نشر شد.
به گزارش روابط عمومی  پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، کتاب «شبه جنبش های معنوی (درآمدی بر پیشگیری و رهاسازی)» اثر حمیدرضا مظاهری سیف است که در پژوهشکده اخلاق و معنویت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تهیه و به همت نشر این پژوهشگاه در 300 صفحه به چاپ رسید.  

شبه جنبش های معنوی که با نام «جنبش های دینی جدید» شناخته می شوند، دارای آسیب های متعددی هستند، امروزه برای ادیان بزرگ اسلام و مسیحیت و برخی جامعه شناسان و روان شناسان به صورت یک مسئله اجتماعی فراگیر درآمده اند. 
هر جا ردی از شبه جنبش های معنوی دیده می شود، مسئله شیوه مواجهه با افرادی که در معرض این جریان ها هستند نیز به میان می آید. 
مواجهه مؤثر با بازدارنده روشی حساب شده از مداخلات منظم و هدف دار است که از گرایش افراد به شبه جنبش های معنوی پیشگیری کند. مسئله مواجهه با افراد در معرض معنویت های نوظهور، بیش از آنکه از جنس تعارض و مقابله باشد، از جنس هدایت و هم کوشی است. 
این تحقیق شروعی است برای یافتن شیوه های سازنده و مؤثر مواجهه با افراد در معرض معنویت های نوظهور. 
مؤلف در این اثر کوشیده تا تجربیان خود را در قالب یک مدل کاربردی سر و سامان دهد و به اشتراک گذارد. این که یافته های این تحقیق در عمل چقدر کارآمد و گره گشاست و نقاط قوت و ضعف آن چیست، با کارآزمایی های بعدی مشخص خواهد شد. 

ساختار اثر
این کتاب در هفت فصل تألیف شده است؛ در فصل اول به تعاریف و مفاهیم پایه ای و برخی پیش فرض ها در باب معنویت و شبه جنبش های معنوی پرداخته شده و در فصل دوم روش تحقیق به تفصیل شرح داده شده است. 
فصل سوم گرایش به شبه جنبش های معنوی را تحلیل کرده و انواع و سطوح و علل گرایش به شبه جنبش های معنوی را به توصیف در آورده است. 
در فصل چهارم مثلث نیاز، جاذبه، گرایش تحلیل شده و نظریه تبیینی تحقیق در این فصل ارائه شده است. 
فصل پنجم به روش های تشخیص مثلث نیاز، جاذبه و گرایش و کشف شالوده گرایش به شبه جنبش های معنوی در افراد اختصاص دارد. 
فصل ششم اصول کلی مداخلات پیشگیرانه را توضیح می دهد و در نهایت در فصل هفتم با بیان شیوه های مواجهه با افراد در معرض بر اساس سطوح پیشگیری کتاب را به پایان می رساند. 

برشی از اثر
روش پیشگیری از گرایش به شبه جنبش های معنوی باید با توجه به جزئیاتی طراحی شود که درباره سطوح و انواع گرایش به شبه جنبش های معنوی و ابعاد فردی و اجتماعی آن مطرح شد. تأخیر معنوی به ادراک نیاز معنوی باز می گردد؛ از این رو روش های پیشگیری از گرایش به شبه جنبش های معنوی ماهیتی شناختی دارند؛ اما بر خلاف شناخت درمانی در روان شناسی که بر باورهای فرد و افکار خودآیند او متمرکز است، درمان اخلالات معنوی بر واقعیت های معنوی و تطابق شناخت های فرد با واقعیت های معنوی بر انگیزد و تحریف های دربرگیرنده تجربه های معنوی را بزداید. 
شالوده اصلی برنامه های مداخله و پیشگیری از گرایش به شبه جنبش های معنوی به مثلث ن.ج.گ (نیاز، جاذبه، گرایش) مربوط می شود. برنامه ها و شیوه های مختلف پیشگیری تدابیری هستند که به منظور فروپاشی مثلث ن.ج.گ طراحی و اجرا می شوند و صد البته این فروپاشی زمانی بازگشت پذیر و ناپایدار خواهد بود که مثلث ن.ج.گ بر اساس واقع گرایی معنوی نوسازی باشد و ابعاد شناختی و هیجانی را در بر گیرد. 
علاقه مندان برای خرید اینترنتی این کتاب می توانند به نشانی اینترنتیhttp://shop.isca.ac.ir/  مراجعه کنند.
منبع: اداره نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
http://shop.isca.ac.ir/hikashop-menu-for-brands-listing/product/1010-D8B4D8A8D987-D8ACD986D8A8D8B4-D987D8A7DB8C-D985D8B9D986D988DB8C کلمات کليدي
معرفی آثار, آثار علمی پژوهشکده اخلاق و معنویت
 
امتیاز دهی
 
 

[Part_Lang]
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 1821
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما