معرفی معاونت منابع انسانی و پشتیبانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

معرفی معاونت منابع انسانی و پشتیبانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
معاونت منابع انسانی و پشتیبانی با هدف پاسخ‌گویی به نیازهای نیروی انسانی، اداری، مالی و پشتیبانی پژوهشگاه و فراهم آوردن امکانات لازم برای همکاران و اعضای هیأت علمی ایجاد شده است. مأموریت اصلی معاونت منابع انسانی و پشتیبانی را می‌توان به شرح ذیل طبقه‌بندی کرد:
1. تدبیر امورمنابع انسانی، مالی و پشتیبانی؛
2. بکارگیری نیروی انسانی و اجرای نظام روابط کار کارکنان؛
3. انجام امور عمومی، نقلیه و خرید کالا؛
4. انطباق اسناد و مدارک مالی، پرداخت، ثبت، کنترل، نگهداری حساب و نظارت بر حفظ و جابه‌جایی اموال. کنترل و نظارت مستمر بر تمامی امور مالی و اداری، ثبت و ضبط تمامی دارایی ها، تأمین نیروی انسانی، تأمین ملزومات و تجهیزات مورد نیاز برای فعالیت‌های پژوهشگاه، نظم بخشیدن به مسائل مالی و اداری با تکیه بر قوانین و آیین¬نامه¬های ابلاغی، ایجاد امکانات و فضای مناسب کاری و توزیع امکانات و تجهیزات از فعالیت‌های این معاونت به شمار می‌رود.
پست‌های سازمانی و شرح وظایف معاونت منابع انسانی و پشتیبانی پژوهشگاه
این معاونت زیرمجموعه ریاست پژوهشگاه است و در حال حاضر با سه اداره به شرح ذیل در حال انجام وظیفه می‌باشد
:

1. معاون (آقای علیرضا عالمی)
1.1.آگاهی از اهداف، خط‎مشی‎ها، سیاست‎ها و برنامه ‎های منابع انسانی و پشتیبانی دفتر و پژوهشگاه و اتخاذ سیاست‎های اجرایی هماهنگ با آن؛
1.2.اطلاع و اجرای قوانین و مقررات، آیین ‏نامه ‏ها‏، دستورالعمل‏ها و فرایندهای مربوط؛
1.3.برنامه ‎ریزی، سازماندهی، نظارت و هدایت تمامی امور مربوط به منابع انسانی و پشتیبانی در چارچوب اهداف، وظایف و اختیارات مصوب؛
1.4.ایجاد هماهنگی و انسجام بین ادارات معاونت منابع انسانی و پشتیبانی؛
1.5.نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و آیین‎نامه‎ها و دستورالعمل‎های مربوط به حوزه معاونت منابع انسانی و پشتیبانی؛
1.6.ایجاد ارتباط و تعامل با معاونت منابع انسانی و پشتیبانی ستاد دفتر مرکزی و مدیریت‎های تابعه آن؛
1.7.همکاری با معاونت منابع انسانی و پشتیبانی ستاد دفتر مرکزی در حسابرسی حوزه‎های مربوط؛
1.8.تأمین و بکارگیری نیروی انسانی برابر ساختار و سازمان نفرات پژوهشگاه؛
1.9.ارتباط با کارکنان و بازخوردگیری از نتیجه فعالیت‎ها جهت سنجش اثربخشی برنامه‎ها؛
1.10.نظارت بر ثبت و بایگانی اسناد و مکاتبات سازمانی پژوهشگاه؛
1.11.امضای تمامی اسناد و اوراق تعهدآور و بهادار براساس ضوابط و مقررات؛
1.12.تأیید و پیشنهاد بودجه سالانه معاونت منابع انسانی و پشتیبانی به ریاست پژوهشگاه برای طی مراحل تصویب‎خواهی؛
1.13.نظارت بر ثبت و بایگانی اسناد مالی و ارایه گزارش‎ها و ترازنامه مالی پژوهشگاه به ریاست؛
1.14.برنامه‎ریزی و تدبیر ارایه خدمات اداری، پشتیبانی و پژوهشی به پژوهشکده‎ها، مراکز و واحدهای تابعه؛
1.15.نظارت بر تأمین اقلام مورد نیاز واحدهای پژوهشگاه؛
1.16.نظارت برانجام امور تأسیساتی، خدماتی، تعمیر و نگهداری ابنیه پژوهشگاه و واحدهای تابعه؛
1.17.نظارت بر انجام امور مالی، نیروی انسانی و امور عمومی و پشتیبانی؛
1.18.حفظ محرمانه‏بودن داده‏ها و تهیه پشتیبان از اطلاعات مربوط به صورت مستمر و ذخیره ‏سازی در محل مناسب با نظر مقام مافوق؛
1.19.تهیه گزارش‎های آماری-تحلیلی در امور مربوط و ارایه به مقام مافوق؛
1.20.تدوین برنامه سالانه برابر شرح وظایف، سیاست‏ها و اولویت‏های پژوهشگاه؛
1.21.تهیه پیش‏ نویس‏های لازم جهت پاسخ نامه ‏ها برای مقام مافوق؛
1.22.انجام سایر امور محوله مرتبط با پست سازمانی.


2. مسئول دفتر (آقای مجید رجایی‌نجف‌آبادی)
2.1.آگاهی از اهداف، خط‎‎مشی‎ها، سیاست‎ها و برنامه‎های دفتر و پژوهشگاه؛
2.2.اطلاع و اجرای قوانین و مقررات، آیین‏ نامه‏ ها‏، دستورالعمل‏ها و فرایندهای مربوط؛
2.3.مطالعه دقیق نامه‎ها و مکاتبات صادره و حصول اطمینان از رعایت آیین نگارش و اصول مکاتبات اداری؛
2.4.نظارت بر نحوه ارسال نامه‎ها و اسناد و مدارک شامل آماده‎سازی، شمارش ورق، لاک و مهر و نحوه نگهداری و بایگانی پرونده‏ ها، گزارش‏ها و اسناد و مدارک و سایر تمهیدات لازم؛
2.5.نظارت بر نحوه ارسال نامه‎های روزانه جهت رؤیت معاون و تفکیک و توزیع نامه‎ها، گزارش‎ها و سایر مکاتبات و پیگیری آن‎ها؛
2.6.برنامه‏ریزی جهت بازدید معاون از پژوهشکده ‏ها، مراکز و ادارات پژوهشگاه و برگزاری نشست‏های مشترک؛
2.7.تنظیم برنامه ملاقات متقاضیان با معاون؛
2.8.تهیه و تنظیم گزارش‎های لازم پیرامون مطالب و وقایع مهم جهت ارایه به معاون؛
2.9.ابلاغ دستورات مافوق و پیگیری آن‎ها؛
2.10.آماده‎سازی سوابق و پرونده‎های مربوط به شوراها، کارگروه‏ها، جلسات و همایش‏ها برای اطلاع و مطالعه قبلی معاون؛
2.11.برنامه ‏ریزی و هماهنگی برای برگزاری جلسات و کارگروه‏ها، و اطلاع‏رسانی به افراد شرکت کننده در جلسه؛
2.12.پاسخگویی به مراجعان و راهنمایی آن‎ها؛
2.13.تنظیم صورت‏ جلسات کمیته‎ها، نشست‏ های مشترک، رؤسای ادارات و... معاونت منابع انسانی و پشتیبانی و پیگیری اجرای مصوبات مربوط؛
2.14.پیگیری انجام امور اداری، مالی و پشتیبانی مربوط؛
2.15.برقراری ارتباط تلفنی داخل و خارج از مجموعه و پاسخگویی به مراجعات تلفنی؛
2.16.پیگیری نامه‏ های ارسالی و ارجاعی معاونت به معاونان، رؤسا و مدیران دفتر و پژوهشگاه تا حصول نتیجه؛
2.17.تهیه پیش نویس ‏های لازم جهت پاسخ نامه‎ها؛
2.18.تهیه گزارش‎های آماری-تحلیلی در امور مربوط و ارایه به مقام مافوق؛
2.19.حفظ محرمانه‏ بودن داده‏ها و تهیه پشتیبان از اطلاعات مربوط به صورت مستمر و ذخیره‏سازی در محل مناسب با نظر مقام مافوق؛
2.20.تدوین برنامه سالانه برابر شرح وظایف، سیاست‏ها و اولویت‏های پژوهشگاه؛
2.21.رعایت جهات محرمانه‏ بودن امور مربوط؛
2.22.انجام سایر امور محوله مرتبط با پست سازمانی.


 اداره منابع انسانی
جمع‌آوری نیاز واحدهای پژوهشگاه به نیروی انسانی، تطبیق با ساختار، پست‌ها و اعتبارات مصوب، همکاری با اداره کارگزینی دفتر مرکزی برای انجام امور مربوط به مأموریت، مرخصی و جابه‌جایی کارمندان، همکاری با اداره آموزش و ارزشیابی برای معرفی کارمندان پژوهشگاه جهت طی دوره‌های آموزشی دفتر، انجام ارزشیابی عملکرد سالانه کارمندان، همکاری با اداره بیمه و رفاه برای استفاده کارمندان از خدمات بیمه‌ای، رفاهی، بهداشتی و ورزشی، هم‌چنین انجام امور دبیرخانه از جمله دریافت، ارسال، ثبت، توزیع و بایگانی مکاتبات و مرسولات اداری و ارائه خدمات فنی و تکثیر پژوهشگاه از اهم وظایف این اداره است.

1. رییس اداره (سید محمدرضا پاکدامن) 
1.1.آگاهی از اهداف، خط‎‎مشی‎ها، سیاست‎ها و برنامه‎های دفتر و پژوهشگاه؛
1.2.اطلاع و اجرای قوانین و مقررات، آیین‏ نامه‏ ها‏، دستورالعمل‏ها و فرایندهای مربوط؛
1.3.انجام امور مربوط به جابجایی، انتقال، مأموریت، مرخصی و تسویه حساب کارکنان؛
1.4.پیگیری فرایند تأمین نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای پژوهشگاه برابر ساختار و سازمان نفرات مصوب؛
1.5.بررسی مستمر وضعیت نیروی انسانی و ارایه نظرات و پیشنهادهای اصلاحی به مقام مافوق؛
1.6.نظارت بر حسن اجرای قوانین، آیین‎نامه‎ها، بخش‎نامه‎‎‎ها و دستورالعمل‎ها و فرایندهای حوزه اداری و منابع انسانی؛
1.7.صدور کارت شناسایی اعضای هیأت علمی؛
1.8.نظارت بر فعالیت‎های مکاتبات اداری، ایمیل‏ سازمانی و دبیرخانه؛
1.9.بازخوردگیری از عملکرد اداره منابع انسانی و بررسی فرایندهای اداری موجود و ارایه پیشنهاد لازم به معاون منابع انسانی و پشتیبانی؛
1.10.برنامه ‏ریزی و هماهنگی لازم جهت برگزاری آموزش‏های ضمن خدمت مورد نیاز از طریق ستاد دفتر مرکزی به منظور ارتقای مهارت و سطح معلومات اداری کارکنان؛
1.11.نظارت بر فعالیت‎ها و عملکرد طبقات شغلی زیردست در جهت اطمینان از صحت عملکرد آنان؛
1.12.تهیه و تولید اخبار معاونت منابع انسانی و پشتیبانی و ارسال به مراجع ذی‏ربط و پیگیری انتشار آن؛
1.13.انجام وظایف دبیری کمیته نمایشگاهی، شورای منابع انسانی و کمیته‏های مرتبط منابع انسانی؛
1.14.بازنگری آیین‏ نامه، دستورالعمل و فرایندهای موجود و ارایه پیشنهاد لازم به مقام مافوق؛
1.15.برنامه ‏ریزی فعالیت‏های امور فرهنگی و عبادی پژوهشگاه؛
1.16.برنامه ‏ریزی امور رفاهی، سلامت، توسعه ورزش همگانی، بازدید از مراکز علمی-پژوهشی و ... برای اعضای هیأت علمی و کارکنان؛
1.17.نظارت و کنترل ورود و خروج کارکنان و رفع نواقص مربوط؛
1.18.برقراری تعامل با ادارات اداره کل منابع انسانی دفتر مرکزی(کارگزینی، آموزش و ارزشیابی، بیمه و رفاه، جذب و گزینش) در پیگیری امور مربوط به کارکنان پژوهشگاه؛
1.19.تنظیم و پیشنهاد بودجه سالانه اداره منابع انسانی به معاونت منابع انسانی و پشتیبانی؛
1.20.تأیید مستندات پرونده جذب نیروهای پیشنهادی و ارسال آن به اداره جذب و گزینش ستاد دفتر مرکزی؛
1.21.تأیید سوابق نیروهای ساعتی و پروژه‎ای جهت پیگیری امور بیمه معوقه، بازخریدی و صدور گواهی مربوط توسط ستاد دفتر مرکزی؛
1.22.انجام مکاتبات اداری با مقامات همطراز درون سازمانی؛
1.23.بررسی و اظهارنظر کارشناسی در خصوص درخواست‏ها و نامه‎های رسیده به منابع انسانی و ارایه پاسخ مستدل و مکتوب؛
1.24.تهیه پیش‎نویس‏ های لازم جهت پاسخ نامه‏ ها؛
1.25.تهیه گزارش آماری-تحلیلی در امور مربوط به منابع انسانی و ارایه آن به مقام مافوق؛
1.26.تدوین برنامه سالانه برابر شرح وظایف، سیاست‏ها و اولویت‏های پژوهشگاه؛
1.27.حفظ محرمانه ‏بودن داده‏ها و تهیه پشتیبان از اطلاعات مربوط به صورت مستمر و ذخیره‏سازی در محل مناسب با نظر مقام مافوق؛
1.28.انجام سایر امور محوله مرتبط با پست سازمانی.

2. کمک کارشناس امور اداری (آقای احمد اخلی) 

2.1.آگاهی از اهداف، خط‎‎مشی‎ها، سیاست‎ها و برنامه‎های دفتر و پژوهشگاه؛
2.2.اطلاع و اجرای قوانین و مقررات، آیین‏ نامه‏ ها‏، دستورالعمل‏ها و فرایندهای مربوط؛
2.3.تشکیل پرونده جذب نیروهای پیشنهادی و ارسال آن به مقام مافوق؛
2.4.تهیه و تنظیم سوابق نیروهای ساعتی و پروژ‏ه‎ای جهت پیگیری امور بیمه معوقه و بازخریدی و ارایه به مقام مافوق؛
2.5.پیگیری و پاسخ نامه‎های ارجاعی از سوی مقام مافوق؛
2.6.تنظیم جدول ساختار پژوهشگاه و بروزرسانی تغییرات و جابجایی‎ها؛
2.7.بایگانی اسناد، مدارک، آیین‎نامه‎ها و اوراق اداری در پرونده‌های امور اداری؛
2.8.بررسی اضافه کار ماهانه کارکنان و محققان پژوهشگاه برابر مقررات مربوط؛
2.9.برنامه ‏ریزی در تحویل به موقع هدایای کارکنان پژوهشگاه با هماهنگی ستاد دفتر مرکزی؛ 
2.10.انجام امور اداری مربوط به کارکنان از قبیل دریافت کارنامه، طرح اوقات فراغت فرزندان کارکنان و... و ارسال به ستاد دفتر مرکزی؛
2.11.انجام امور مربوط به مأموریت و مرخصی کارکنان برابر مقررات؛
2.12.انجام امور رفاهی، سلامت، توسعه ورزش همگانی، بازدید از مراکز علمی-پژوهشی و ... برای اعضای هیأت علمی و کارکنان؛
2.13.پیگیری، بررسی و تعیین تکلیف اسناد راکد غیرقابل استفاده پژوهشگاه از طریق مجاری قانونی و کمیته‏های مربوط؛ 
2.14.بررسی و اظهارنظر کارشناسی در خصوص درخواست‏ها و نامه‏های رسیده حوزه امور اداری و تهیه و ارایه پاسخ مستدل و مکتوب؛
2.15.به‏روزرسانی فهرست‎ اعضای هیأت علمی، مدیران، کارشناسان، کارکنان، شورای پژوهشی و ارسال به مقام مافوق؛
2.16.اطلاع‏رسانی در خصوص امور مربوط به منابع انسانی از جمله بیمه و رفاه، جذب و گزینش، آموزش و ارزشیابی و امور کارگزینی؛
2.17.تنظیم و توزیع جدول نظرسنجی از اجرای برنامه‏های اداره منابع انسانی، و...، استخراج نظرات، طبقه‏بندی و تحلیل داده‏ها و ارسال آن به مقام مافوق؛
2.18.تکمیل فرم‏های ارسالی از سوی اداره جذب و گزینش ستاد دفتر مرکزی جهت جذب همکاران جدید پژوهشگاه برابر مقررات مربوط؛
2.19.بررسی اولیه درخواست انتصاب کارکنان به پست‏های سازمانی برابر جدول وظایف و شناسنامه مشاغل کارکنان؛
2.20.دریافت دوره‎های مورد نیاز آموزش ضمن خدمت درخواست شده از سوی پژوهشکده‎ها، مراکز و ادارات و جمع‎بندی آن جهت پیشنهاد به اداره آموزش و ارزشیابی دفتر تبلیغات اسلامی؛
2.21.انجام تسویه حساب داخلی اعضای هیأت علمی، کارکنان و محققان بازنشسته، بازخرید و انتقالی و پیگیری امور اداری مربوط؛
2.22.تدوین برنامه سالانه برابر شرح وظایف، سیاست‏ها و اولویت‏های پژوهشگاه؛
2.23.تهیه پیش‏نویس‎های لازم جهت پاسخ نامه‎ها؛
2.24.تهیه گزارش‎های آماری-تحلیلی در امور مربوط و ارایه به مقام مافوق؛
2.25.حفظ محرمانه ‏بودن داده‏ ها و تهیه پشتیبان از اطلاعات مربوط به صورت مستمر و ذخیره‏سازی در محل مناسب با نظر مقام مافوق؛
2.26.رعایت جهات محرمانه ‏بودن امور مربوط؛
2.27.انجام سایر امور محوله مرتبط با پست سازمانی.

3. کارشناس امور دبیرخانه (آقای علی مولوی)
3.1.آگاهی از اهداف، خط‎‎مشی‎ها، سیاست‎ها و برنامه‎های دفتر و پژوهشگاه؛
3.2.اطلاع و اجرای قوانین و مقررات، آیین ‏نامه ‏ها‏، دستورالعمل ‏ها و فرایندهای مربوط؛
3.3.انجام صحیح و به موقع امور مربوط به ارسال و تحویل نامه‎ها و ثبت نامه‎های دریافتی و ارسالی پژوهشگاه در سیستم نرم‏افزار دیدگاه و دفاتر مربوط؛
3.4.انجام امور بایگانی اسناد، نامه‏ های اداری در فایل‎های مربوط طبق ضوابط و اصول بایگانی؛
3.5.بازنگری آیین‎نامه‎ها، دستورالعمل‎ها و فرایندهای مربوط به دبیرخانه و ارایه پیشنهاد به مقام مافوق؛
3.6.تعامل سازنده با کارشناسان ستاد دفتر مرکزی، مراکز هزینه دفتر و پژوهشکده‏ها، مراکز و ادارات پژوهشگاه در امور دبیرخانه؛
3.7.اخذ کپی از اسناد، قراردادهای پژوهشی، دستور پرداخت‎ها و سایر موارد جهت تحویل به امور مالی و مراجع ذی‏ربط و بایگانی در دبیرخانه؛
3.8.پاسخگویی به مراجعات حضوری و تلفنی؛
3.9.ثبت و ضبط دستور پرداخت تمامی قراردادهای تحقیق، نظارت، خدمات پژوهشی، پروژه‎ای و همکاری‎های علمی؛
3.10.بررسی روزانه پست الکترونیکی پژوهشگاه و دریافت و ارسال ایمیل‏های مرتبط؛
3.11.ایجاد پوشه‎های بایگانی برای مکاتبات (نامه‎های وارده و صادره) در سیستم دیدگاه و انجام امور بایگانی نامه‎های ارجاعی جهت بایگانی در پوشه‎های مربوط؛
3.12.تهیه گزارش‎های آماری-تحلیلی در امور مربوط و ارایه به مقام مافوق؛
3.13.حفظ محرمانه ‏بودن داده‏ها و تهیه پشتیبان از اطلاعات مربوط به صورت مستمر و ذخیره‏سازی در محل مناسب با نظر مقام مافوق؛
3.14.تهیه پیش‏نویس‎های لازم جهت پاسخ نامه‎ها؛
3.15.رعایت جهات محرمانه‏ بودن امور مربوط؛
3.16.انجام سایر امور محوله مرتبط با پست سازمانی.
4. متصدی امور اداری (آقای رضا کیهانی‌اشرف)
4.1. آگاهی از اهداف، خط‎‎مشی‎ها، سیاست‎ها و برنامه‎های دفتر و پژوهشگاه؛
4.2.اطلاع و اجرای قوانین و مقررات، آیین‏نامه‏ها‏، دستورالعمل‏ها و فرایندهای مربوط؛
4.3.اخذ رسید و یا امضای نامه‎های عادی و طبقه‎بندی شده به طور جداگانه؛
4.4.پیگیری امور مربوط به صندوق پستی پژوهشگاه نزد اداره پست از جمله انعقاد قرارداد، سرکشی منظّم، دریافت نامه ‏ها و...؛
4.5.مراقبت در توزیع نامه‎ها و گزارش‎ها و ثبت آن‎ها در دفاتر ارسال مراسلات؛
4.6.ارتباط با دفتر مرکزی و واحدهای پژوهشگاه، جهت تحویل و دریافت نامه‎ها و موارد مرتبط؛
4.7.پاسخ گویی به ارباب رجوع برابر وظایف محوله؛
4.8.تعامل سازنده با کارشناسان ستاد دفتر مرکزی، پژوهشکده‎ها، مراکز و ادارات پژوهشگاه؛
4.9.آماده‎سازی مرسولات پژوهشکده‏ها، مراکز و ادارات پژوهشگاه برای ارسال به اداره پست؛
4.10.تفکیک و توزیع روزانه نامه‎ها و مراسلات دریافتی شامل(کتاب، مقاله، نشریات، نامه‏ها و...) از طریق پست و پیک برای پژوهشکده‏ها، مراکز و ادارات مربوط؛
4.11.پیگیری ارسال نامه‏ ها و مرسولات پژوهشکده ‏ها، مراکز و ادارات پژوهشگاه از طریق اداره پست و مؤسسات مربوط؛
4.12.ثبت نامه‎ها و مراسلات دریافتی و ارسالی پژوهشگاه در دفاتر مربوط؛
4.13.پیگیری انجام امور اداری، مالی و پشتیبانی مربوط؛
4.14.پیگیری اجرای برنامه ‏های فرهنگی و عبادی پژوهشگاه مثل موالید و شهادات، مراسم ملی و مذهبی برابر دستورالعمل مربوط؛
4.15.انجام امور مربوط به دبیری جلسات داخلی اداره منابع انسانی و پیگیری مصوبات؛
4.16.تدوین برنامه سالانه برابر شرح وظایف، سیاست‏ها و اولویت‏های پژوهشگاه؛
4.17.حفظ محرمانه ‏بودن داده‏ ها و تهیه پشتیبان از اطلاعات مربوط به صورت مستمر و ذخیره‏ سازی در محل مناسب با نظر مقام مافوق؛
4.18.تهیه پیش‏نویس‎های لازم جهت پاسخ نامه‎ها؛
4.19.رعایت جهات محرمانه‏ بودن امور مربوط؛
4.20.انجام سایر امور محوله مرتبط با پست سازمانی.


 اداره امور پشتیبانی 
حمل و نقل درون شهری نفرات و ملزومات پژوهشگاه، نظافت، نگهداری و تعمیرات جزئی و كلی ابنیه، تاسیسات و تجهیزات اداری پژوهشگاه، خرید اقلام مورد نیاز پژوهشگاه، پذیرائی از میهمانان و مدعوین همایش‌ها، سمینارها، نشست‌های علمی، جلسات و مراسم پژوهشگاه و نگهداری و پشتیبانی امور مخابراتی پژوهشگاه از اهم وظایف این اداره است.

1. رییس اداره (آقای فتح اله موسیوند)
1.1.آگاهی از اهداف، خط‌مشی‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های دفتر و پژوهشگاه؛
1.2.اطلاع و اجرای قوانین و مقررات، آیین‏ نامه ‏ها‏، دستورالعمل‏ها و فرایندهای مربوط؛
1.3.نظارت بر انجام خدمات عمومی مثل: نظافت، تعمیر و نگهداری ساختمان‎ها، تجهیزات اداری و نگهداری فضای سبز؛
1.4.برنامه‎ریزی، خرید و تأمین وسایل و تجهیزات اداری و پشتیبانی، کالاها و مواد مصرفی مورد نیاز؛
1.5.برنامه‎ریزی جهت انجام امور ترابری، حمل و نقل بار و ایاب وذهاب مأموران؛
1.6.تدبیر امور مربوط به نگهداری تأسیسات، ساختمان‎ها، انجام خدمات عمومی و وسایل ارتباطی و مخابراتی؛
1.7.نظارت بر طبقه‎بندی و تنظیم اسناد و مدارک لازم برای خریدهای کلی و عمومی با همکاری پژوهشکده‏ها، مراکز و ادارات پژوهشگاه؛
1.8.تهیه و تنظیم مدارک و اسناد خرید و ارایه گزارش به مقام مافوق؛
1.9.همکاری درخصوص امور مربوط به مزایده، مناقصه و فروش اموال اسقاطی براساس دستورالعمل‎های مربوط؛
1.10.برنامه ریزی و پیش‏بینی اقلام مصرفی عمومی مورد نیاز؛
1.11.بازنگری آیین‎نامه‎ها و دستورالعمل‎ها و فرایندهای مربوط و ارایه پیشنهاد به مقام مافوق؛
1.12.حفظ محرمانه‏ بودن داده‏ها و تهیه پشتیبان از اطلاعات مربوط به صورت مستمر و ذخیره‏سازی در محل مناسب با نظر مقام مافوق؛
1.13.تدوین برنامه سالانه برابر شرح وظایف، سیاست‏ها و اولویت‏های پژوهشگاه؛
1.14.تهیه پیش‎نویس‏ های لازم از جمله انعقاد قراردادها با بخش خصوصی در زمینه امور خدماتی و پشتیبانی؛
1.15.تنظیم و پیشنهاد بودجه سالانه اداره پشتیبانی به مقام مافوق؛
1.16.تهیه گزارش‎های آماری-تحلیلی در امور مربوط و ارایه به مقام مافوق؛
1.17.تهیه پیش ‏نویس‎های لازم جهت پاسخ نامه‎ها؛
1.18.انجام مکاتبات اداری با مقام همطراز درون سازمانی؛
1.19.بررسی و اظهارنظر کارشناسی در خصوص درخواست‏ها و نامه‎های رسیده به اداره پشتیبانی و تهیه و ارایه پاسخ مستدل و مکتوب؛
1.20.نظارت پشتیبانی بر فروشگاه‏های آثار پژوهشگاه و ارایه گزارش به مقام مافوق؛
1.21.نظارت بر امور تکثیر پژوهشگاه؛
1.22.برنامه‎ریزی جهت پشتیبانی از برگزاری همایش‎ها، نشست‏ها، جلسات و نمایشگاه‎‏ها؛
1.23.لیست‎برداری و جمع آوری اقلام و اموال مستهلک مجموعه و انتقال به انبار ستاد دفتر مرکزی؛
1.24.انجام سایر امور محوله مرتبط با پست سازمانی.


2. کارشناس امور پشتیبانی و تالارها (آقای سیامک معمارپور)
2.1.آگاهی از اهداف، خط‌مشی‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های دفتر و پژوهشگاه؛
2.2.اطلاع و اجرای قوانین و مقررات، آیین ‏نامه ‏ها‏، دستورالعمل‏ها و فرایندهای مربوط؛
2.3.برنامه‏ ریزی جهت انجام خدمات عمومی شامل: نظافت ساختمان‏ها، نگهداری فضای سبز و سایر خدمات؛
2.4.برنامه‏ ریزی، تدارک و تأمین وسایل و تجهیزات، کالاها و مواد مصرفی مورد نیاز؛
2.5.اجرای برنامه‏ های مربوط به امور ترابری و حمل و نقل؛
2.6.انجام امور مربوط به نگهداری تأسیسات و ساختمان‎ها و تأمین خدمات و وسایل ارتباطی و مخابراتی؛
2.7.اداره و نگهداری تأسیسات و ساختمان‎ها و تأمین خدمات و وسایل ارتباطی و مخابراتی؛
2.8.انجام امور مربوط به دبیری جلسات و یادداشت خلاصه مذاکرات و تنظیم صورت‏جلسه؛
2.9.پیگیری طبقه ‏بندی و تنظیم اسناد و مدارک لازم از قبیل اخذ مجوز، برآورد هزینه و تهیه پیش فاکتور برای خریدهای کلی و عمومی؛
2.10.پیگیری امور مربوط به مزایده‏ها، مناقصه و فروش اموال إسقاطی بر اساس دستورالعمل‏ های مربوط؛
2.11.نظارت در بهره ‏برداری بهینه از سیستم ‏های آب‏رسانی، برق، گرمایش و سرمایش؛
2.12.پیگیری ایمنی ساختمان‏ های پژوهشگاه؛
2.13.نظارت بر تعمیرات و نگهداری تأسیسات و تجهیزات حرارتی، برودتی و روشنایی؛
2.14.نظارت بر فعالیت‏های نیروهای تأسیساتی پژوهشگاه؛
2.15.پیش‏ بینی به موقع لوازم مورد نیاز تأسیساتی(سرمایش، گرمایش، آب‏رسانی، برق و روشنایی) و ارایه پیشنهاد به مقام مافوق؛ 
2.16.انجام کارشناسی و پیگیری انعقاد قرارداد با بخش خصوصی در زمینه‎ی امور خدماتی و پشتیبانی؛ 
2.17.اجرای برنامه ‏های مربوط به پشتیبانی از همایش‏ ها، نشست‏ها، جلسات و نمایشگاه‎ها؛
2.18.تنظیم برنامه استفاده از تالارهای پژوهشگاه مطابق با سیاست‏ها، اولویت‏ها و مقررات مربوط؛
2.19.انجام هماهنگی با متصدیان هر یک از تالارها از قبیل نوبت‏دهی، انعقاد قرارداد، تأمین لوازم مورد نیاز و ...؛
2.20.    تنظیم قراردادهای مربوط به تالارهای پژوهشگاه از جمله خواجه نصرالدین طوسی، شیخ طبرسی، امام مهدی(عج) و واریز مبالغ به حساب درآمدهای پژوهشگاه و ارایه فاکتور به اداره امور مالی؛
2.21.حفظ و نگهداری اموال تالارها و ثبت و ضبط اموال؛
2.22.حضور در اتاق فرمان تا پایان همایش‎ها، نشست‏ها و کرسی‎ها؛
2.23.هماهنگی و درخواست وسیله نقلیه رفت و برگشت مأموریت درون شهری و برون شهری کارکنان پژوهشگاه از طریق تماس تلفنی و ثبت و ارسال پیام از طریق سیستم دیدگاه با مسئول موتوری دفتر؛ 
2.24.بررسی فاکتورهای وسیله نقلیه مأموریت‎های انجام شده و ارجاع جهت تأیید و پرداخت به‏صورت ماهیانه؛
2.25.تهیه گزارش‎های آماری-تحلیلی در امور مربوط و ارایه به مقام مافوق؛
2.26.تدوین برنامه سالانه برابر شرح وظایف، سیاست‏ها و اولویت‏های پژوهشگاه؛
2.27.حفظ محرمانه‏ بودن داده‏ها و تهیه پشتیبان از اطلاعات مربوط به صورت مستمر و ذخیره‏سازی در محل مناسب با نظر مقام مافوق؛
2.28.تهیه پیش ‏نویس‎های لازم جهت پاسخ نامه‎ها؛
2.29.انجام سایر امور محوله مرتبط با پست سازمانی.


3. کاردان کارپردازی (آقای غلامرضا بداقی)
3.1.آگاهی از اهداف، خط‌مشی‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های دفتر و پژوهشگاه؛
3.2.اطلاع و اجرای قوانین و مقررات، آیین‏ نامه ‏ها‏، دستورالعمل‏ها و فرایندهای مربوط؛
3.3.بررسی و تحقیق درخصوص قیمت و کیفیت کالاهای مورد نیاز برابر استانداردها، مقررات و انتخاب نوع کالا و تجهیزات مورد نیاز؛
3.4.دریافت درخواست‎های خرید از مقام مافوق و ‎برنامه‎ریزی جهت تأمین آن‎ها؛
3.5.خرید لوازم و تجهیزات فنی و کالاهای مصرفی مورد نیاز واحدهای پژوهشگاه؛
3.6.ثبت منظم پیش پرداخت‎ها و اسناد هزینه‎های انجام شده در نرم‏افزار مربوط؛
3.7.تهیه، تنظیم و ثبت سیستمی منظّم اسناد مالی(فاکتورها) جهت ارایه به اداره امور مالی؛  
3.8.پیگیری نصب و جمع‏آوری پلاکارد‏ها و پرچم‏ها در مناسبت‏های مختلف؛
3.9.تحویل اجناس خریداری‏شده به درخواست‏کنندگان و تحویل سند هزینه به اداره امور مالی؛
3.10.تحویل و کنترل کالاهای خریداری‏شده و ثبت و امضای فرم‏های مربوط؛ 
3.11.تهیه و تنظیم مدارک و اسناد خرید و ارایه گزارش به مراجع مربوط؛
3.12.تهیه گزارش خرید سایر مدارک و اسناد مربوط جهت ارایه به مراجع ذی‏ربط؛
3.13.پیگیری انجام تعمیرات لوازم اداری و برقی و الکترونیکی؛
3.14.پیگیری نامه ‏های ارسالی و ارجاعی مقام مافوق؛
3.15.ثبت و ضبط گزارش و فعالیت‏های اداره امور پشتیبانی؛
3.16.تهیه پیش ‏نویس‎های لازم جهت پاسخ نامه‎ها؛
3.17.تهیه گزارش‎های آماری-تحلیلی در امور مربوط و ارایه به مقام مافوق؛
3.18.تدوین برنامه سالانه برابر شرح وظایف، سیاست‏ها و اولویت‏های پژوهشگاه؛
3.19.حفظ محرمانه ‏بودن داده‏ها و تهیه پشتیبان از اطلاعات مربوط به صورت مستمر و ذخیره‏سازی در محل مناسب با نظر مقام مافوق؛
3.20.انجام سایر امور محوله مرتبط با پست سازمانی. 


4. مسئول تکثیر و نمایشگاه‌ها (آقای حمزه ملاگلی)
4.1.آگاهی از اهداف، خط‌مشی‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های دفتر و پژوهشگاه؛
4.2.اطلاع و اجرای قوانین و مقررات، آیین‏نامه‏ها‏، دستورالعمل‏ها و فرایندهای مربوط؛
4.3.انجام هماهنگی و نظارت بر امور تکثیر و چاپ دیجیتال با امضای مقام مجاز؛
4.4.نگهداری از انواع وسایل تکثیر پژوهشگاه؛
4.5.بررسی و گزارش نواقص دستگاه‎های موجود و تأیید اقلام مورد استفاده پس از تعمیر دستگاه‏ها؛ 
4.6.برنامه ریزی و نظارت شارژ و تعمیر تمامی کاتریج‎های پرینتر؛
4.7.برنامه ‏ریزی جهت مراقبت، بازبینی و تعمیر ماشین‏های اداری از قبیل: دستگاه کپی، فاکس و پرینتر؛
4.8.انجام امور مربوط به دبیری جلسات و یادداشت خلاصه مذاکرات و تنظیم صورت‏جلسه و پیگیری مصوبات تا حصول نتیجه؛
4.9.تدوین تقویم سالانه حضور پژوهشگاه در نمایشگاه‏های داخلی و خارجی؛
4.10.برنامه ‏ریزی و انجام هماهنگی لازم برای شرکت پژوهشگاه در نمایشگاه‏های معتبر برابر تقویم سالانه؛
4.11.پيش‌بيني و پیگیری تأمین امكانات موردنياز جهت برگزاري نمایشگاه‏ها از قبیل انعقاد قرارداد، ثبت‏نام، تحویل غرفه‏ها، تأمین محل اسکان، ایاب و ذهاب، هماهنگی در حمل و نقل وسایل و...؛
4.12.تنظیم برنامه بازدید میهمانان و شخصیت‏های علمی و فرهنگی از نمایشگاه پژوهشگاه؛ 
4.13.برنامه‏ ریزی و پیگیری بازدید مسئولان، اعضای هیأت علمی و محققان از نمایشگاه‏ها؛ 
4.14.پيش‌بيني اعتبار موردنياز اجراي فعاليت‌هاي مربوط به نمایشگاه‏ها؛
4.15.همکاری در تهيه طرح‌هاي لازم در مورد دعوت‌نامه‌هاي مدعوين و مسئولين مربوط؛
4.16.همکاری با رئیس و دبیر کمیته نمایشگاهی پژوهشگاه در امور مربوط؛
4.17.بازخوردگیری و تهیه گزارش‏های تحليلي از افكار عمومي و مخاطبين نسبت به برگزاری نمایشگاه‏ها؛
4.18.برقراري ارتباط با سازمان‌ها و نهادهاي فرهنگي و پژوهشی کشور در برگزاری نمایشگاه‏های مشترک؛
4.19.تهیه گزارش‎های آماری-تحلیلی در امور مربوط و ارایه به مقام مافوق؛
4.20.تهیه پیش‏ نویس‎های لازم جهت پاسخ نامه‎ها؛
4.21.تدوین برنامه سالانه برابر شرح وظایف، سیاست‏ها و اولویت‏های پژوهشگاه؛
4.22.حفظ محرمانه ‏بودن داده‏ها و تهیه پشتیبان از اطلاعات مربوط به صورت مستمر و ذخیره‏سازی در محل مناسب با نظر مقام مافوق؛
4.23.انجام سایر امور محوله مرتبط با پست سازمانی.


اداره امور مالی . ذیحسابی    
تهیه و تنظیم درخواست وجه تنخواه‌گردان، حسابداری، پرداخت هزینه، پیش‌پرداخت‌ و علی‌الحساب فعالیت‌های پژوهشگاه‌، جمع‌آوری، ثبت، طبقه‌بندی و تلخیص رویدادهای مالی پژوهشگاه، حفظ، نگهداری و بایگانی اسناد و مدارك مالی، اخذ صورت حساب‌های بانكی و تطبیق با دفاتر و اسناد مالی و رفع مغایرت‌های احتمالی، تهیه گزارش‌های عملكرد مالی و مانده اعتبارات واحدهای پژوهشگاه، ثبت مشخصات اموال و تحویل گیرندگان آن و الصاق برچسب اموال براساس ضوابط، اقدام برای بیمه اموال و دارایی‌های پژوهشگاه، اموال‌ گردانی سالانه و تعیین كسری و خسارت‌های وارده به اموال پژوهشگاه از اهم وظایف این اداره است.

1. رییس اداره (آقای محمد اسدزاده)

1.1.آگاهی از اهداف، خط‌مشی‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های دفتر و پژوهشگاه؛
1.2.اطلاع و اجرای قوانین و مقررات، آیین‏نامه‏ها‏، دستورالعمل‏ها و فرایندهای مربوط؛
1.3.نظارت بر بودجه و امور مالی و محاسباتی پژوهشگاه و تهیه گزارش‎های مورد نیاز؛
1.4.بررسی و اظهارنظر کارشناسی در خصوص درخواست‏ها و نامه‎های رسیده به امور مالی و تهیه و ارایه پاسخ مستدل و مکتوب؛
1.5.تأمین اعتبار هزینه‎های پژوهشگاه و معاونت پژوهشی و تأیید پرداخت هزینه‎ها پس از بررسی صحت و سقم آن‎ها؛
1.6.کنترل اسناد مالی و امضای اسناد حسابداری و چک‎های مربوط؛
1.7.نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به امور مالی و عامل ذی‏حسابی؛
1.8.نظارت بر ثبت به موقع اسناد و مدارک مالی؛
1.9.پیگیری درخواست وجه ماهانه براساس فصول و کد فعالیت‎ها پس از اخذ تخصیص گروه برنامه‏ریزی و بودجه؛
1.10.پرداخت تنخواه به تنخواه گردان برابر درخواست و رعایت مقررات پس از تأیید مقام مافوق؛
1.11.اعلام موارد خلاف ضوابط و مقررات به مسئول مربوط و ارایه راهکار مناسب جهت رفع مشکلات؛
1.12.پرداخت هزینه، پیش پرداخت و علی الحساب فعالیت‎های پژوهشگاه و تسویه حساب آن‎ها براساس ضوابط؛
1.13.تأیید عملکرد حقوق و مزایای اعضای هیأت‎‎ علمی پژوهشگاه؛
1.14.پرداخت هزینه حقوق و مزایای همکاران پژوهشی و همکاران حضوری پژوهشگاه؛ 
1.15.برنامه ‏ریزی جهت حفظ و نگهداری و بایگانی اسناد و مدارک مالی؛
1.16.بررسی و تأیید صورت مغایرت حساب‎های بانکی و تطبیق با دفاتر و اسناد مالی و رفع مغایرت‎های احتمالی؛
1.17.تهیه گزارش‎های عملکرد مالی و مانده اعتبارات پژوهشکده‏ها، مراکز و ادارات پژوهشگاه؛
1.18.ارایه اسناد و مدارک مورد نیاز به مراجع ذی‏صلاح برای نظارت بر فعالیت‎های مالی پژوهشگاه؛
1.19.بازنگری قوانین و مقررات، آیین‎نامه‎ها، دستورالعمل‎ها و فرایندهای مالی و ارایه به معاون منابع انسانی و پشتیبانی؛
1.20.انجام مکاتبات اداری با مقامات همطراز درون‏ سازمانی؛
1.21.نظارت مالی بر فعالیت فروشگاه‏های آثار پژوهشگاه و ارایه گزارش به مقام مافوق؛
1.22.تهیه و تنظیم بودجه سالانه اداره امور مالی و ارسال به معاون منابع انسانی و پشتیبانی؛
1.23.وصول کسورات قانونی (مالیات، بیمه) و ارسال آن‎ها به مراجع ذی‏ربط؛
1.24.ثبت تمامی رویداد مالی در سامانه اداره امور مالیاتی (طبق ماده 169ق.م.م)؛
1.25.بکارگیری نرم‏افزار مالی مورد تأیید ستاد دفتر مرکزی و یا پژوهشگاه(مثل نرم‏افزار قراردادها)؛
1.26.ثبت، تأمین و کنترل بودجه و قراردادها در نرم افزار قراردادها؛
1.27.تهیه پیش‏نویس‎های لازم جهت پاسخ نامه‎ها؛
1.28.تهیه گزارش‎های آماری-تحلیلی در امور مربوط و ارایه به معاون منابع انسانی و پشتیبانی؛
1.29.تدوین برنامه سالانه برابر شرح وظایف، سیاست‏ها و اولویت‏های پژوهشگاه؛
1.30.حفظ محرمانه‏ بودن داده‏ ها و تهیه پشتیبان از اطلاعات مربوط به صورت مستمر و ذخیره‏سازی در محل مناسب با نظر مقام مافوق؛
1.31. انجام سایر امور محوله مرتبط با پست سازمانی.

2. کارشناس حسابداری (آقایان: ابوالفضل میهن‌دوست، محمدجواد ضائفی و محسن صادقی دهنوی)
2.1.آگاهی از اهداف، خط‌مشی‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های دفتر و پژوهشگاه؛
2.2.اطلاع و اجرای قوانین و مقررات، آیین‏نامه‏ها‏، دستورالعمل‏ها و فرایندهای مربوط؛
2.3.انجام امور مربوط به ثبت دریافت‎ها و پرداخت‎ها پس از اخذ دستورات از مقام مافوق؛
2.4.کنترل موجودی بانک و تهیه صورت مغایرت بانکی و صورت حساب‎های درخواستی و ارایه گزارش به مقام مافوق؛
2.5.نگهداری تمامی حساب‎های بانکی و تنظیم آن‎ها در نرم‏افزار سازمانی؛

2.6.پیگیری وصول مطالبات و صدور اعلامیه حسابداری؛
2.7.صدور اسناد دریافت، پرداخت و هزینه و ثبت در نرم‏افزار مربوط؛
2.8.ثبت اعتبارات اسنادی و سایر پیش پرداخت‎ها در نرم‏افزار مربوط؛
2.9.تهیه فهرست  هزینه‏ های انجام شده از محل اعتبارات تأمین شده مربوط؛

2.10.انجام امور مربوط به تشخیص و تعیین سرفصل حساب‎ها، تهیه تراز عملیات، تهیه و تنظیم حساب ماهانه در موعد مقرر و اعلام مغایرت آن‎ها؛
2.11.تلفیق، تجزیه و تحلیل و ارایه خلاصه اطلاعات مالی به مقام مافوق؛
2.12.رسیدگی به پیش پرداخت‎ها، علی الحساب‎ها و اسناد و مدارک دریافت، پرداخت و هزینه از نظر رعایت و اجرای قوانین و مقررات مالی؛
2.13.ثبت تضمین‏ های اخذ شده از انعقاد قراردادها در نرم‏افزار مربوط؛
2.14.بکارگیری نرم ‏افزار مالی مورد تأیید دفتر و یا پژوهشگاه مثل نرم‏افزار قراردادها؛
2.15.رسیدگی به وجوه برگشتی از محل علی‏الحساب‎ها و پیش پرداخت‎ها و اعتبارات اسنادی؛
2.16.تدوین برنامه سالانه برابر شرح وظایف، سیاست‏ها و اولویت‏ های پژوهشگاه؛
2.17.حفظ محرمانه‏ بودن داده‏ها و تهیه پشتیبان از اطلاعات مربوط به صورت مستمر و ذخیره ‏سازی
در محل مناسب با نظر مقام مافوق؛
2.18.تهیه پیش ‏نویس‎های لازم جهت پاسخ نامه‎ها؛

2.19.تهیه گزارش‎های آماری-تحلیلی در امور مربوط و ارایه به مقام مافوق؛
2.20.انجام سایر امور محوله مرتبط با پست سازمانی.


3. کاردان کارپردازی
3.1.آگاهی از اهداف، خط‌مشی‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های دفتر و پژوهشگاه؛
3.2.اطلاع و اجرای قوانین و مقررات، آیین‏نامه‏ها‏، دستورالعمل‏ها و فرایندهای مربوط؛
3.3.دریافت اسناد و نامه‎ها، مکاتبات و یادداشت‎های اداری و مالی و دستورات شفاهی و کتبی مقام مافوق و رساندن آن به مراجع ذی ربط؛
3.4.انجام جابجایی اسناد مالی، ارسال و مراسلات مالی طبق دستور مقام مافوق؛
3.5.اقدام جهت اخذ تأیید اسناد مالی و ارایه چک‎های صادره و وارده به بانک مربوط و پیگیری پرداخت و دریافت آن‎ها؛
3.6.مراجعه به بانک‎ها و اخذ اسناد، حوالجات و مدارک مالی؛
3.7.حفظ و نگهداری نامه‎ها، اوراق، اسناد و مدارک و پرونده‎های محرمانه مطابق مقررات و اصول بایگانی؛
3.8.اسکن تمامی اسناد مالی از طریق نرم افزار تعریف شده بر مبنای اسناد صادره در هر سال مالی؛
3.9.بایگانی نامه‎ها و مدارک پیوست آن‎ها با توجه به دستورالعمل بایگانی مربوط؛
3.10.بکارگیری نرم‏افزار مالی مورد تأیید دفتر و یا پژوهشگاه مثل نرم‏افزار قراردادها؛
3.11.تهیه صورت اموال زاید و اسقاطی و ارایه به مقام مافوق؛
3.12.تحویل اموال به واحدها و تهیه صورت اموال با امضای تحویل گیرنده؛
3.13.نظارت بر اموال سازمان اعم از موجودی کالا و اموال تحویلی؛
3.14.حفظ و نگهداری اسناد اموال سرمایه‏ای منقول و غیرمنقول پژوهشگاه؛
3.15.پیگیری ثبت مشخصات کامل اموال و تحویل‏گیرندگان آن و الصاق برچسب اموال بر اساس ضوابط از طریق ستاد دفتر مرکزی؛
3.16.پیگیری اموال گردان سالانه پژوهشگاه بر اساس ضوابط از طریق ستاد دفتر مرکزی؛
3.17.پیگیری تعیین کسری و خسارت‏های وارده به اموال پژوهشگاه از طریق ستاد دفتر مرکزی برابر مقررات مربوط؛
3.18.تدوین برنامه سالانه برابر شرح وظایف، سیاست‏ها و اولویت‏های پژوهشگاه؛
3.19.حفظ محرمانه‏ بودن داده‏ها و تهیه پشتیبان از اطلاعات مربوط به صورت مستمر و ذخیره‏سازی در محل مناسب با نظر مقام مافوق؛
3.20.تهیه پیش‏نویس‎های لازم جهت پاسخ نامه‎ها؛
3.21.تهیه گزارش‎های آماری-تحلیلی در امور مربوط و ارایه به مقام مافوق؛
3.22.رعایت جهات محرمانه‏بودن امور مربوط؛
3.23.انجام سایر امور محوله مرتبط با پست سازمانی.

 ساختار و سازمان نفرات معاونت منابع  انسانی و پشتیبانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

ردیف

نام و  نام‌خانوادگی

سِمت

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

پست الکترونیکی

تلفن دفتر

داخلی

1

احمد احسانی

معاون

دکتری

علوم سیاسی

31150

6665

2

مجید رجایی‌نجف‌آبادی‌

مسئول دفتر

کارشناس

امور فرهنگی

"   "

6880

3

سید محمدرضا پاکدامن

رییس اداره منابع انسانی

کارشناس ارشد

---

"   "

6504

4

احمد اخلی

کمک کارشناس امور اداری

سطح 1

"   "

6891

5

علی مولوی

کارشناس امور دبیرخانه

سطح 2

"   "

6819

6 آقای محمد اسدزاده

رییس اداره امورمالی و عامل ذیحساب

کاردان

"   "

6892

7

محمدجواد ضائفی

کارشناس حسابداری

لیسانس

"   "

6895

8

ابوالفضل میهن‌دوست

کارشناس حسابداری

کارشناس ارشد

"   "

6893

9

محسن صادقی‌دهنوندی

کارشناس حسابداری

کارشناس

"   "

6894

10

فتح‌اله موسیوند

رییس اداره امور پشتیبانی

سطح 2

"   "

6900

11

سیامک معمارپور

کاردان کارپرداز

دیپلم

"   "

6936

12

حمزه ملاگلی

مسئول تکثیر و نمایشگاه‎ها

دیپلم

"   "

6969

معاونت منابع انسانی و پشتیبانی بهمن 1399

منبع: تولید محتوای اداره منابع انسانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
کلمات کليدي
معرفی پژوهشگاه
 
امتیاز دهی
 
 

[Part_Lang]
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 26674
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما