پژوهشکده ها و مراکز

پژوهشکده فقه و حقوق

 
پژوهشکده فقه و حقوق در سال 1374 با هدف بازکاوی روش‌ها و چارچوب‌های نظری دانش فقه در عرصه‌های فردی و اجتماعی تأسیس شد. این مجموعه علاوه بر تحقیق گسترده در مسائل جدید فقهی و ترجمه آثار حقوقی، به تدوین کتاب‌شناسی‌های مرجع و موسوعه‌های تخصصی در موضوعات فقهی و حقوقی اهتمام ورزیده است.
برای نخستین بار فلسفه فقه و حقوق اسلامی به صورت یک گرایش مستقل در دستور کار پژوهشکده قرار گرفت و به دانش­های پایه­ای فقه، به­عنوان زیر­ساخت مطالعات فقهی، توجه ویژه گردید. این پژوهشکده از نظر روزآمدی و گستره موضوعات، انجام مطالعات تطبیقی در دانش فقه و حقوق و التزام به روش­های نو پژوهشی، در سطح کشور جایگاه ممتاز و کمنظیری دارد و تاکنون 108 اثر منتشر شده و28 اثر برگزیده داشته است.
 

گروههای پژوهشی

1. فلسفه فقه و حقوق اسلامی؛
2. دانشهای وابسته به فقه (اصول فقه، قواعد فقه، رجال و حدیث)؛
3. مسائل فقهی و حقوقی.
 

مهم­ترین آثار منتشر­شده

 1. حسبه یک نهاد حکومتى؛ سیف‏اللّه صرامى؛ 1377؛ برگزیده در کتاب سال حوزه 1378.
 2. بررسى تطبیقى مجازات اعدام؛ ‏محمد‌ابراهیم شمس ناترى؛ 1388؛ برگزیده در کتاب سال حوزه 1378.
 3. جاسوسى و خیانت به کشور؛ عادل ساریخانى؛ 1378؛ برگزیده در کتاب سال حوزه 1378.
 4. مجهول بودن مورد معامله؛ سیدحسن وحدتى شبیرى؛ 1378؛ برگزیده در کتاب سال حوزه 1378.
 5. بارورى‏هاى پزشکى از دیدگاه فقه و حقوق؛ محمدرضا رضانیا معلم؛ 1386؛ برگزیده در پژوهش فرهنگی سال 1379، کتاب سال دانشجویی1384 (تشویقی)، کتاب سال حوزه 1384، پژوهشگران حوزه دین و فرهنگ 1386.
 6. مداراى بین مذاهب؛ سیدصادق سیدحسینى تاشی؛ 1383؛ برگزیده در کتاب سال تقریب 1386، جشنواره بین‌المللی فارابی 1389.
 7. تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جزا؛ قدرت‌الله انصارى و همکاران؛ 1386؛ برگزیده در کتاب سال حوزه 1386، پژوهش برتر کنگره دین‌پژوهان 1385.
 8. پیوند اعضا از بیماران فوت‌شده و مرگ مغزی؛ ‌اسماعیل آقابابایى؛ 1386؛ برگزیده در دبیرخانه دین‏پژوهان 1384.
 9. مبانى سیاست جنایى حکومت اسلامی‏، جلال الدین قیاسى، 1386؛ برگزیده در دبیرخانه دین‌پژوهان 1383، کتاب سال حوزه 1386.
 10. مبانى مسئولیت مدنی قراردادی (مطالعه تطبیقی در حقوق و فقه)؛ سیدحسن وحدتى شبیرى؛ 1385؛ برگزیده در دبیرخانه دین‌پژوهان 1383، کتاب سال حوزه سال1386.
 11. فقه وقانونگذارى (مجموعه گفتگو)؛ به کوشش: ابراهیم شفیعى سروستانى؛ 1385؛ برگزیده در پژوهش برتر جشنواره حکومت اسلامی 1385.
 12. حق، حکم و تکلیف (مجموعه گفتگو)، به کوشش: سیف اللّه صرامى،1385.
 13. پژوهشى فقهى در خبر و خبرگزارى؛ جواد فخار طوسى؛ 1385.
 14. رابطه جرم و گناه؛ سیدصادق سیدحسینى تاشی؛ 1386.
 15. مسئولیت مدنى در فقه امامیه (مبانى و ساختار)؛ محمود حکمت‌نیا؛ 1389؛ برگزیده در دبیرخانه دین‏پژوهان 1384.
 16. حکم ثانوى در تشریع اسلامى‏؛ على‏اکبر کلانترى؛ 1378؛ برگزیده دبیرخانه دین‌پژوهان کشور 1376؛ کتاب سال حوزه 1379؛ کتاب سال دانشجویی 1387.
 17. نقش تقیه در استنباط احکام؛ نعمت‌الله صفری؛ 1381؛ برگزیده در کتاب سال حوزه 1381، دبیرخانه دین‌پژوهان 1382، کتاب سال دانشجویی 1382، کتاب سال جمهوری اسلامی 1383، همایش اهل قلم اصفهان 1386، جشنواره بین‌المللی فارابی1389.
 18. جایگاه مبانى کلامى در اجتهاد؛ سعید ضیائى‏فر؛ 1382؛ برگزیده در پایان‌نامه دانشجویی سال 1378، پژوهش فرهنگی وزارت ارشاد 1380، کتاب سال حوزه 1383، جشنواره آیین و خرد 1384، دومین همایش اهل قلم اصفهان 1384، جشنواره بین‌المللی فارابی 1389.
 19. پیش­درآمدى بر مکتب‏شناسى فقهی(مجموعه گفتگو)؛ به کوشش: سعید ضیائى‏فر؛ 1385 .
 20. ملاکات احکام و شیوه‏هاى استکشاف آن؛ سیدمحمدعلى ایازى؛ 1389؛ برگزیده در دبیرخانه دین‏پژوهان 1384.
 21. موسوعه احکام المرتد (2و1)؛ حسین امینى علیان و عبدالرسول هادیان؛ 1387؛ برگزیده در کتاب فصل جمهوری اسلامی 1387.
 22. رویکرد حکومتی به فقه(مجموعه مقالات و نشست‌ها)؛ به کوشش: سعید ضیائی‌فر؛ 1391.
 23. بررسى تطبیقى ماهیت حکم ظاهرى؛ ‏رضا اسفندیارى (اسلامى)؛ 1380؛ برگزیده در دبیرخانه دین‌پژوهان 1381.
 24. موسوعه الاجماع فى فقه الامامیه(ج1)؛ احمد مبلغى؛ 1384؛ برگزیده در جشنواره آیین و خرد 1384، کتاب سال حوزه 1384.
 25. نظریه حق‏الطاعه؛ رضا اسفندیارى (اسلامى)؛ 1386؛ برگزیده در کتاب سال حوزه 1386.
 26. قاعده عدالت(مجموعه گفتگو)؛ به کوشش: حسنعلى على‏اکبریان؛ 1386.
 27. اصول فقه حکومتى(مجموعه گفتگو)؛ به کوشش: رضا اسفندیارى (اسلامى)؛ 1387.
 28. حجاب مسئولیت‏ها و اختیارات دولت اسلامى (مقالات فقهی، حقوقی ،گفتگوها و.....)؛ ابراهیم شفیعى سروستانى؛ 1387.
 29. معیارهاى بازشناسى احکام ثابت از متغیر (ج1و2)؛ حسنعلى علی‌اکبریان؛ 1388؛ برگزیده در کتاب سال حوزه 1387.
 30. اهداف دنیوی فقه؛ محمدعلی سلطانی؛ 1388.
 31. فقه المسائل المستحدثه؛ سید علی عباس الموسوی؛ برگزیده در کتاب فصل جمهوری اسلامی 1388.
 32. تأثیر اخلاق در اجتهاد(مجموعه گفتگو)؛ سعید ضیائی؛ 1388؛ در کتاب فصل جمهوری اسلامی 1388.
 33. بررسی فقهی حقوقی شرکت های هرمی؛ اسماعیل آقابابائی؛ 1389؛ برگزیده در کتاب فصل جمهوری اسلامی 1389.
 34. مبانى و تاریخ تحول اجتهاد؛ حسین عزیزى؛ 1389؛ برگزیده در پژوهش فرهنگی سال 1380، دبیرخانه دین‌پژوهان 1381، کتاب سال دانشجویی 1385.
 35. پژوهشی فقهی وحقوقی در جرائم مطبوعاتی؛ عادل ساریخانی؛ 1389؛ برگزیده در کتاب سال حوزه 1390، کتاب فرهنگی سال1390.
 36. بررسی فقهی وحقوقی مسئولیت مدنی ناشی از تصمیمات قضایی؛ محمد صالحی مازندرانی؛ 1391؛ برگزیده در کتاب سال حوزه1392.
 37. تصرفات حقوقی منافی با حقوق متعهدله؛ اسماعیل نعمت اللهی؛ 1391.
 38. حقوق متهمان(بررسی فقهی و حقوقی)؛ جواد فخار طوسی؛ 1391.
 39. مسئولیت مدنی ناشی از تخریب محیط زیست در فقه و حقوق ایران؛ عزیزالله فهیمی؛ 1391.
 40. مسائل فقهى و حقوقى قتل از روی ترحم اتانازى؛ اسماعیل آقابابائی؛ 1391؛ برگزیده در کتاب سال حوزه1392.
 41. پژوهشی فقهی در شناخت موضوع و بازنگری ادله سن یائسگى؛ سیدضیاء مرتضوی؛ 1391؛ برگزیده در کتاب سال حوزه1392.  
 42. مقایسه منابع و روش‌های فقه و حقوق(مجموعه گفتگو)؛ به کوشش: سیف‌الله صرامی؛ 1391.
 43. موضوع‌شناسی در فقه(مجموعه گفتگو)؛ به کوشش: علیرضا فرحناک؛ 1391.
 44. بررسی فقهی مدیریت در روابط زن و شوهر؛ امیر رحمانی؛ 1391؛ برگزیده در کتاب سال حوزه1392.
 45. تأثیردیدگاههای فقهی بر قوانین کیفری ؛ 1394 ؛ اسماعیل آقا بابایی؛ دبیرخانه دین پژوهان
 46. میراث فرهنگی؛1394 ؛سید محسن فتاحی؛ کتاب سال حوزه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی

پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی، در سال 1373 به منظور تبیین و معرفی آموزه­های نظری اسلام با رویکرد عقلی- نقلی، بازشناسی و بازسازی میراث فلسفی و کلامی و پاسخ­گویی به شبهات فکری تأسیس گردید. این پژوهشکده در سال‌های اخیر علاوه بر اهتمام به ترجمه آثار مهم فلسفی و الاهیاتی غرب، معرفی میراث غنی متفکران مسلمان و توجه به موضوعات فکری روز، جهت غنابخشی به مطالعات بنیادی، چندین کلان طرح پژوهشی مانند اندیشه­نامه متکلمان شیعه و مسئله رابطه نفس وبدن را در دستور کار خود قرار داده است.
همچنین توجه به حوزه‌های مهم فکری و کاربردی مانند فلسفه اخلاق و فلسفه نفس و نیز انجام مطالعات تطبیقی در عرصه دین و عقل، دین و دانش‌های زبانی، از برنامه­های برجسته این پژوهشکده به شمار می‌آید.
توانمندسازی فلسفه اسلامی و برقراری ربط و نسبت آن با نیازهای اجتماعی و سیاسی، و نیز نوسازی علم کلام شیعه به منظور حضور فعال‌تر در مواجهه با اندیشه‌های رقیب، از جمله محورهای مورد توجه در برنامه­های حال و آینده ­پژوهشکده است. این پژوهشکده تاکنون 91 اثر منتشر شده و 24 اثر برگزیده داشته است.
 

گروه‌های پژوهشی

1. فلسفه؛
2. کلام اسلامی؛
3. فلسفه اخلاق.
 

مهم­ترین آثار منتشر­شده

1. تأثیر گناه بر معرفت آدمى از دیدگاه آگوستین؛ زهرا پورسینا؛ 1385.
2. عقل و دل؛ ویلیام وین رایت؛ ترجمه محمدهادى شهاب؛ 1385؛ شایسته تقدیر در کتاب سال جمهوری اسلامی 1386.
3. مابعدالطبیعه؛ ریچارد تیلور؛ ترجمه و تحشیه محمدجواد رضایى؛ 1379؛ برگزیده در کتاب سال دانشجویى 1381.
4. مبانى فلسفه مسیحیت؛ اتین ژیلسون؛ ترجمه محمد محمدرضایى و سید محمود موسوى؛ 1376؛ برگزیده در کتاب سال دانشجویى 1375.
5. حقیقت دینى در عصر ما؛ ویلیام مونتگمرى وات؛ ترجمه ابوالفضل محمودى؛ 1379؛ تقدیر در کتاب سال دانشجویى 1380.
 1. نقد برهان ناپذیرى وجود خدا؛ عسکرى سلیمانى امیرى؛ 1380؛ برگزیده در کتاب سال حوزه 1380؛ برگزیده در کنگره دین‏پژوهان کشور 1380.
 2. علیت از دیدگاه فیلسوفان مسلمان و فیلسوفان تجربه‏گرا؛ عین‏الله خادمى؛ برگزیده در دومین جشنواره انتخاب کتاب معلم 1380.
 3. انتظار بشر از دین؛ محمدامین احمدى؛ 1384؛ برگزیده در کنگره دین‏پژوهان کشور 1382.
 4. عقلانیت و دین؛ راجر تریگ؛ ترجمه حسن قنبرى؛ 1385.
 5. دوازده جانشین؛ پژوهشى در باب احادیث خلفاء اثنى‏عشر؛ غلامحسین زینلى؛ 1386.
 6. بازگشت به مبناگروی سنتی؛ ریچارد فومرتن؛ ترجمه و مقدمه رضا صادقی؛ 1387.
 7. هشام بن حکم؛ علی‌رضا اسعدی؛ 1388؛ شایسته تقدیر در کتاب سال جمهوری اسلامی 1388؛ در کتاب فصل جمهوری اسلامی1388.
 8. درآمدی بر فلسفه ذهن؛ کیت مسلین؛ ترجمه مهدی ذاکری؛ 1388.
 9. اسلام و مسیحیت؛ ویلیام مونتگمرى وات؛ ترجمه خلیل قنبرى؛ 1389.
 10. برهان صدیقین در فلسفه اسلامى؛ سعیده‌سادات نبوى؛ 1389.
 11. توجیه باور، آری یا نه؟؛ محمدعلی مبینی؛ 1389؛ برگزیده در کتاب فصل جمهوری اسلامی1389.
 12. چیستی فلسفه اسلامی؛ یارعلی کرد فیروزجایی؛ 1390.
 13. سید رضی؛ علیرضا اسعدی؛ 1390.
 14. مسئله باید و هست: بحثى در رابطه با ارزش و واقع؛ محسن جوادى؛ 1375؛ برگزیده در کتاب سال دانشجویى 1375.
 15. مسائل اخلاقى؛ مایکل پالمر؛ ترجمه علیرضا آل‌بویه، 1385؛ برگزیده در کتاب سال دانشجویى 1389.
 16. سید مرتضی؛ علیرضا اسعدی؛ 1391.
 17. حکمت الهی یا آفرینش هدفدار؛ امیرشیرزاد؛ 1391؛ برگزیده در کتاب فصل جمهوری اسلامی 1391.
 18. نظریه‌های مادی‌انگارانۀ ذهن؛ علی صبوحی؛ احمدرضا همتی مقدم؛ 1391.
24. مسیحیت ومسئله ذهن وبدن؛ جمعی از مترجمان؛1392.
25. نفس وبدن در متون دینی؛ جمعی از مولفان؛1392.
26. نفس وبدن درفلسفه مشاء وحکمت متعالیه؛ جمعی از مولفان؛1392.
27. وظیفه گرایی اخلاقی کانت، حسین اترک؛1392؛ برگزیده در کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران1392.
28. سه تقریر رقیب در پژوهش های اخلاقی؛حمید شهریاری؛1392.
29. عقل و نص از منظر ابن حزم اندلسی؛ وحید صفری؛1392؛ برگزیده در کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران1392.
 
 
 
 

 

پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت (ع)

پژوهشکده تاریخ و سیره اهل‌بیت علیهم­السلام به منظور بررسی روشمند حوزههای مرتبط با تاریخ و سیره اهلبیت علیهم­السلام و بسترهای تأثیرگذار در آن، از سال 1364 فعالیت خود را آغاز کرد. دست­مایه اولیه تحقیقات پژوهشکده را فیشهایی تشکیل می­داد که جمعی از فضلا و محققان حوزه علمیه قم، پیش از انقلاب گردآوری کرده بودند. به تدریج طرح مفصلتری طراحی شد که به‌زعم پژوهشگران، در مجموع به تصویر تاریخ زندگی و سیره معصومان علیهم­السلام منتهی میگردید.
تمرکز بر جوانب گوناگون تاریخ و سیره امامان علیهم­السلام و سازوکارهای منطقی و اصولی دستیابی به حقایق تاریخی و همچنین مطالعه و تحقیق درباره هویت تاریخی تشیع و نقش آن در فرهنگ و تمدن اسلامی اساسیترین رویکردهای پژوهشکده بوده است.
در کنار انجام فعالیتهای موردی، اجرای پروژههای بزرگی همچون فرهنگ‌نامه مؤلفان اسلامی و دائرة‌المعارف تاریخ رویدادهای تاریخی اسلام از جمله فعالیتهای این مجموعه بوده است. همچنین تدوین دانشنامه اهل­بیت علیهم­السلام و تحقیق در زوایای مبهم فرهنگ و تمدن اسلامی از جمله برنامههای کلان پژوهشکده است که زمینههای انجام آن در سالهای اخیر فراهم آمده است. این پژوهشکده تاکنون 38 اثر منتشر شده و 8 اثر برگزیده داشته است.
 

گروههای پژوهشی

1. سیره اهل بیت علیهم­السلام؛
2. تاریخ تشیع؛
3. فرهنگ و تمدن اسلامی.
 

مهم­ترین آثار منتشر­شده

 1. اضبط المقال فى شرح اسماء الرجال؛ حسن حسن‏زاده آملى؛ 1376.
 2. پیامبر و یهود حجاز؛ مصطفى صادقى؛ 1382؛کسب رتبه تشویقى در کنگره دین پژوهان کشور1380.
 3. نگاهى نو به جریان عاشورا؛ گروهى از محققان زیر نظر سیدعلیرضا واسعى؛1383؛ برگزیده در کنگره دین‌پژوهان 1382.
 4. تحلیل تاریخى نشانه‏هاى ظهور؛ مصطفى صادقى؛ 1385؛برگزیده کنگره دین‌پژوهان کشور1383، کتاب سال دانشجویى1385،  کتاب سال ولایت1386، وجشنواره مسکویه 1389.
 5. خاستگاه تشیع و پیدایش فرقه‏هاى شیعى در عصر امامان؛ على آقانورى؛ 1385.
 6. رویدادهاى تاریخ اسلام ج1؛ گروهى از مترجمان؛ 1385.
 7. اوضاع سیاسى- اجتماعى و فرهنگى شیعه در غیبت صغرا؛ غلامحسن حسین‏زاده شانه‏چى؛ 1386.
 8. جانشینان پیامبر در پرتو شرح نهج‏البلاغه ابن ابى‏الحدید؛ سیدعلیرضا واسعى؛ 1386؛ برگزیده در جشنواره نهج البلاغه، نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه 1385.
 9. درآمدى بر روش تبلیغى ائمه‏(ع)؛ سیدعلیرضا واسعى و محمدشمس‏الدین دیانى؛ 1386.
 10. معرفى و نقد منابع عاشورا؛ سیدعبدالله حسینى؛ 1386؛ برگزیده در کنگره دینپژوهان 1385.
 11. زندقه در سده‏هاى نخستین اسلامى؛ حمیدرضا مطهرى؛ 1387.
 12. سیرى در تاریخ تشیع مازندان؛ یوسف اسماعیلى؛ 1387.
 13. فرهنگ و تمدن اسلامى در ماوراءالنهر؛ على غفرانى؛ 1387.
 14. رویدادهاى تاریخ اسلام ج 2؛ گروهى از مترجمان؛ 1387.
 15. اخبار الملاحم و الفتن؛ عمار عبودى نصار؛ 1387.
 16. فرهنگنامه مؤلفان اسلامى؛ گروهى از محققان؛ 1389.
 17. دولتمردان شیعى در دستگاه خلافت؛ مصطفى صادقى؛ 1390.
 18. نهاد ولایتعهدى در دوره اموى و عصر اول عباسى؛ عباس احمدوند؛ 1390.
 19. سیاست‌های مالى امام على‏(ع)؛ محمدحسین على‏اکبرى؛ 1390.
 20. تقابل سنت‏هاى جاهلى با ارزش‏هاى دینى در واقعه حرّه؛ سیدعلیرضا واسعى؛ 1391؛ برگزیده در کتاب سال حوزه1392.
 21. بازپژوهی تاریخ ولادت و شهادت معصومان‏(ع)؛ یداللَّه مقدسى؛ 1391؛ برگزیده در کتاب سال حوزه1392.
 22. محیط زیست وبهداشت در سنت وسیره نبوی (ص)؛ عبدالحمید ناصری؛1391.
 23. ارزیابی قضاوتهای امیرالمومنین علی(ع)؛ مصطفی صادقی؛ 1392؛ برگزیده کتاب فصل جمهوری اسلامی 1392.
 24. حیات، حکمت و حکومت پیامبر(ص)؛ جمعی از نویسندگان؛ به کوشش حمیدرضا مطهری؛1392.
 25. تاریخ نگاری ابن طاووس ؛ مصطفی صادقی ؛ 1394

 

پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی

پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی در سال 1373 به منظور پژوهش در زمینه علوم و اندیشه سیاسی اسلام، کار خود را آغاز کرد و در طول سالهای گذشته با استفاده از تجربه و توان علمی اندیشمندان حوزه و دانشگاه، گامهای مؤثر و مفیدی را در احیا و بازسازی دانش سیاسی اسلام برداشته است و در حال حاضر با تلاش برای پاسخگویی به پرسشها و معضلات فکری مربوط به حوزه پژوهشی خود و فراهم ساختن زمینههای لازم برای باز تولید فرهنگ سیاسی ـ دینی، و ارائه دانش سیاسی مبتنی بر منابع اسلامی، هویتشناسی و هویتسازی در زمینههای فلسفه سیاسی، فقه سیاسی و علوم‌سیاسی، سند چشمانداز بیست سالۀ جمهوری اسلامی ایران را مبنای کار خود قرار داده و براساس آن، اهداف، وظایف، سیاستها و برنامههای خود را بازتدوین کرده است. این پژوهشکده تاکنون 129 اثر منتشر شده و 23 اثر برگزیده داشته است.
 

گروههای پژوهشی

1. علوم‌سیاسی؛
2. فلسفه سیاسی؛
3. فقه سیاسی.
 

مهم­ترین آثار منتشر­شده

 1. مبانی تحزب در اندیشه سیاسی اسلام؛ سیدعبدالقیوم سجادی؛ 1382؛ برگزیده در کنگره دین‌پژوهان کشور 1381، جشنواره شیخ طوسی 1383.
 2. درآمدی بر الزامات تحول در حوزه عملیه؛ روحانیت، تهدیدها و فرصت‌ها؛ رضا عیسی‌نیا؛ 1388.
 3. مناسبات قدرت و قانون در ایران معاصر؛ عصمت کیخا؛ 1388.
 4. اندیشه سیاسی محقق سبزواری؛ نجف لک­زایی؛1380 ؛ برگزیده در کتاب سال حوزه 1380.
 5. اندیشه سیاسی شیخ طوسی؛ سیدمحمدرضا موسویان؛1380 ؛ برگزیده در کتاب سال حوزه 1380.
 6. اندیشه سیاسی علامه مجلسی؛ ابوالفضل سلطان محمدی؛1381 ؛ برگزیده در کتاب سال حوزه 1381.
 7. اصول مبانی سیاست خارجی دولت اسلامی؛ سیدصادق حقیقت؛ 1385.
 8. بررسی تطبیقی نظریه ولایت فقیه؛ شریف لک­زایی؛ 1385؛ شایسته تقدیر در دوسالانه پژوهش برتر حکومت اسلامی 1385.
 9. چالش سیاست دینی و نظم سلطانی؛ نجف لک­زایی؛ 1385؛ اثر برتر در دوسالانه پژوهش برتر حکومت اسلامی 1385، شایسته تقدیر در کتاب سال جمهوری اسلامی ایران 1387.
 10. قواعد فقه سیاسی؛ روح­الله شریعتی؛ 1387.
 11. نظارت بر قدرت در فقه سیاسی؛ سید سجاد ایزدهی؛ 1387؛ برگزیده در کتاب سال حوزه 1388، شایسته تقدیر در جشنواره بین‌المللی فارابی 1388.
 12. اندیشه سیاسی فارابی؛ محسن مهاجرنیا؛ 1380؛ برگزیده در کتاب سال حوزه 1380، شایسته تقدیر در دوسالانه پژوهش برتر حکومت اسلامی 1385.
 13. اندیشه سیاسی مسکویه؛ محسن مهاجرنیا؛ 1380؛ شایسته قدردانی در دوسالانه پژوهش برتر حکومت اسلامی 1385.
 14. اندیشه سیاسی صدرالمتألهین؛ نجف لک­زایی؛ 1381؛ برگزیده در کتاب سال حوزه 1381، کنگره دین‌پژوهان؛ 1381، شایسته تقدیر در دوسالانه پژوهش برتر حکومت اسلامی 1385، کتاب سال دانشجویی 1381.
 15. تحفه الملوک: گفتارهایی درباره حکمت سیاسی؛ عبدالوهاب فراتی؛ 1381؛ برگزیده در کتاب سال حوزه 1381، کتاب سال دانشجویی 1381.
 16. آزادی در فلسفه سیاسی اسلام؛ منصور میراحمدی؛ 1381؛ برگزیده در کتاب سال حوزه 1381، شایسته تقدیر در دوسالانه پژوهش برتر حکومت اسلامی 1385.
 17. اندیشه سیاسی ابوالحسن عامری؛ علی فریدونی؛ 1382؛ در کتاب سال حوزه 1383، شایسته تقدیر در دوسالانه پژوهش برتر حکومت اسلامی 1385.
 18. چیستی فلسفه سیاسی در حوزه تمدن اسلامی؛ محمد پزشکی؛ 1383؛ برگزیده در کنگره دین‌پژوهان کشور 1382، شایسته تقدیر در دوسالانه پژوهش برتر حکومت اسلامی 1385.
 19. مردم‌سالاری دینی؛ مسعود پورفرد؛ 1384؛ برگزیده در کنگره دین‌پژوهان 1383، شایسته تقدیر در دوسالانه پژوهش برتر حکومت اسلامی 1385، کتاب سال دانشجویی 1385، جشنواره آیین و خرد 1384.
 20. جامعه­گرایان و نقد لیبرالیسم؛ ترجمه جمعی از مترجمان؛ 1385.
 21. وجوه سیاسی فلسفه شیخ اشراق؛ رجبعلی اسفندیار؛ 1385؛ شایسته تقدیر در دوسالانه پژوهش برتر حکومت اسلامی 1385.
 22. مناسبات اخلاق و سیاست در اندیشه اسلامی؛ نجمه کیخا؛ 1386؛ برگزیده در کنگره دین‌پژوهان کشور 1385.
 23. روش­شناسی دانش سیاسی در تمدن اسلامی؛ به کوشش داود فیرحی؛ 1387؛ برگزیده در کنگره دین‌پژوهان کشور 1385.
 24. صورت­بندی مطالعات زنان در جهان اسلام؛ محمد پزشکی؛ 1387.
 25. سکولاریسم اسلامی (نقدی بر دیدگاه روشنفکران مسلمان)؛منصور میراحمدی؛ 1387.
 26. جامعه‌شناسی فلسفه سیاسی؛ محسن رضوانی؛ 1388.
 27. آزادی و دانش؛ شریف لک زایی؛ 1389.
 28. مفهوم­شناسی حکمت سیاسی متعالیه؛ علیرضا صدرا؛ 1389.
 29. مبانی اندیشه سیاسی در آیات مکی (ترجمه)؛ مهران اسماعیلی و مشتاق الحلو؛ 1389.
 30. ولایت و رهبری در اسلام؛ سیدحسن طاهری خرم‌آبادی؛ 1389.
 31. درس گفتارهایی در فقه سیاسی؛ منصور میراحمدی و دیگران؛ 1389.
 32. جمهوری اسلامی ایران و مسئله هویت؛ علیرضا زهیری؛ 1389.
 33. درسنامه سیره سیاسی نبوی(مبانی،حکومت و رفتار سیاسی)؛ عبدالوهاب فراتی؛ 1389.
 34. روحانیت و تجدد: با تأکید بر جریان­های فکری سیاسی موجود در حوزه علمیه قم؛ عبدالوهاب فراتی؛ 1389؛ برگزیده درپژوهشهای برتر دینی1393.
 35. امام خمینی برای نسل سوم؛ سیدعلی قادری؛1390.
 36. تحولات سیاسی اجتماعی ایران معاصر؛ نجف لک‌زایی؛ 1390.
 37. مباحث سیاسی بحارالانوار؛ ابوالفضل سلطان محمدی؛ 1390؛ برگزیده درپژوهشهای برتر دینی1393.
 38. مطالعات فلسفه سیاسی (مجموعه نشست­ها و گفتگوها)؛ به کوشش: رجبعلی اسفندیار؛ 1390.
43. سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه (مجموعه مقالات، 4جلد)؛ به اهتمام: شریف لک­زایی؛ 1390.
44.  پیامدهای سیاسی برنامه­های توسعه در جمهوری اسلامی؛ سیدمحمدتقی آل­غفور؛ 1391؛ برگزیده کتاب فصل جمهوری اسلامی1392؛ برگزیده در کتاب سال حوزه1392.
45. مقایسه انسان شناسی از منظرهابز وعلامه طباطبایی؛ احمد رضا یزدانی مقدم؛ 1391؛ برگزیده جشنواره بین المللی امام خمینی(ره) 1392.
46. بغی و تمرد در حکومت اسلامی؛ مهدی پورحسین؛ 1391.
47. سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه دفتراول،دوم،سوم (نشست­ها و گفتگوها)؛ به اهتمام: شریف لک­زایی؛ 1391.
48. موانع و فرصت های همگرایی در جهان اسلام، محمد ستوده و جمعی از پژوهشگران؛ 1392.
49. درآمدی بر سیاست وحکومت در عرفان اسلامی، قادر فاضلی؛ 1392.
50. درآمدی بر اخلاق فلسفی در حکمت متعالیه، سید خلیل الرحمان طوسی؛ 1392.
51. دانش سیاسی در ایران معاصر(مجموعه مقالات)، به اهتمام رضا عیسی نیا؛ 1392.
52. مبانی معرفتی تفسیر سیاسی قرآن(مجموعه مقالات)، ابوالحسن حسنی وجمعی از پژوهشگران؛1393.
53.انتخابات از نگاه فقه ؛ روح الله شریعتی ؛ 1394
                                  
 
 
 
 
 
 
 

پژوهشکده مهدویت  و آینده پژوهشی

پژوهشکده مهدویت ، از سال 1377 فعالیت خود را با محوریت معارف مهدویت و با رویکردی آینده­نگرانه آغاز نموده است. این پژوهشکده که در ابتدا با عنوان موسسه انتظار نور فعالیت داشت، تلاش می­کند تا در راستای اهداف مقدس نظام جمهوری اسلامی ایران و اهداف پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، با نگاهی عمیق و کاربردی و بر اساس مبانی اسلامی به تبیین اندیشه مهدویت به‌عنوان نظام زندگی دردوران غیبت و عصر ظهور بپردازد. همت پژوهشکده بر آن است تا با استفاده از شاخص‌ها و وی‍ژگی‌های جامعه آرمانی مهدوی و بهره­گیری از روش‌های آینده‌پژوهانه، چشم‌اندازهای مطلوب جامعه اسلامی امروز را بررسی و افق‌های آینده مطلوب و بدیل را برای جامعه منتظر تدوین نماید. از این گروه تاکنون 24 اثر منتشر شده است.
 
 

مهم­ترین آثار منتشر­شده

 1. بررسی تطبیقی مهدویت در روایات شیعه و اهل سنت؛ مهدی اکبرنژاد؛ 1388.
 2. به سوی حکومت جهانی حضرت مهدی؛ علی‌اکبر حصاری؛ 1382.
 3. بررسی توصیفی وتحلیلی کمال‌الدین و تمام النعمه شیخ صدوق؛ حیدرعلی رستمی؛ 1388.
 4. موعودگرایی در ادیان ابراهیمی؛ جمعی از محققان؛ 1386.
 5. بازگشت به دنیا در پایان تاریخ؛ خدامراد سلیمیان؛ 1384.
 6. مهدی در مذاهب اربعه؛ مهدی اکبرنژاد و سعید آذرشینفام؛ 1386.
 7. مجموعه مقالات گفتمان اول تا نهم؛ جمعی از محققان؛ 1380-1387.
 8. درآمدی برفلسفه مهدویت‌پژوهی؛ حسین الهی‌نژاد؛1391.
 9. بررسی توصیفی وتحلیلی کتاب الغیبه شیخ طوسی؛ حیدرعلی رستمی؛1392.
 10. بررسی توصیفی وتحلیلی کتاب الغیبه نعمانی؛ حیدرعلی رستمی؛1392.
 11. مهدویت و آینده پژوهی؛به کوشش:رحیم کارگر؛1392.
 
 

 

پژوهشکده فرهنگ و معارف  قرآن

پژوهشکده فرهنگ و معارف دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم در سال 1366 با هدف گسترش فرهنگ و معارف قرآن و دفاع ازحقانیت آموزه‏هاى آن شکل گرفت و با نگاهى کاملاً نو به عرصه‏هاى تفسیر، ترجمه و موضوعات قرآنى، به جهت‏دهى فعالیت‏هاى قرآنى در حوزه علمیه قم، کمک شایانی نموده است. این مرکز وظایفى همچون: تأمین منابع و اسناد قرآنى، طبقه‏بندى و سازماندهى معارف قرآنى، تدوین فرهنگ‏نامه‏ها و دائرة المعارف‏هاى متنوع قرآنى، پدیدآوردن تفاسیر گوناگون، پاسخگویى به سؤالات و شبهات و شناسایى خلأها و نیازها در عرصه فرهنگ قرآنى را به عهده گرفته است و هم اکنون به عنوان بزرگترین مرکز قرآن پژوهی کشور شناخته می­شود. این مرکز تاکنون 89 اثر منتشر شده و 19 اثر برگزیده داشته است.
 
گروههای پژوهشی
1. علوم قرآنی؛
2. تفسیر قرآن ؛
3. مطالعات تطبیقی ؛
4. دایره المعارف های قرآنی.
 
 

مهم­ترین آثار منتشر­شده

 1. ارتداد بازگشت به تاریکی؛ سیدجعفر صادقی­فدکی؛ 1388؛ برگزیده هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم 1388.
 2. بازخوانی مبانی تفسیر؛ سید محمد رضا صفوی؛ 1391.
 3. بررسی تحلیلی مواجهه قرآن با یهود؛ علی­اکبر مؤمنی؛ 1390.
 4. بررسی دیدگاه­ها درباره اختصاصات پیامبر(ص) از دیدگاه قرآن؛ محمدصادق یوسفی­مقدم؛ 1390.
 5. پرسمان قرآنی پیامبر اعظم(ص)؛ غلامرضا حیدری­ابهری؛ 1389.
 6. پرسمان قرآنی خداشناسی؛ موسی سلیمانی؛ 1389.
 7. پرسمان نبوت؛ سیدعلی هاشمی؛ 1385.
 8. پلورالیسم دینی از منظر قرآن کریم؛ علی مدبر (اسلامی)؛1388؛ برگزیده هجدهمین نمایشگاه بین­المللی قرآن کریم 1389.
 9. ترجمه قرآن بر اساس تفسیر المیزان همراه با نکات تفسیری برگرفته از تفسیر المیزان؛ سیدمحمدرضا صفوی؛ برگزیده نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم 1388، شایسته تقدیرکتاب سال حوزه 1386، شایسته تقدیرکتاب سال جمهوری اسلامی ایران 1390.
 10. تفسیر آموزشی قرآن کریم(تاکنون 8جلدسیدمحمدرضا صفوی؛ 1390؛ پژوهش برتر در نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم 1390.
 11. تفسیر قرآنی سوره‌های جمعه، کافرون، نصر، کوثر و مسد؛ آیت‌الله طاهری خرم‌آبادی؛ 1391.
 12. تفسیر القرآن ؛ سیدمحمدعلی ایازی؛ 1382.
 13. تفسیر راهنما(21جلد)؛ آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و جمعی از محققان مرکز؛ 1371؛ کتاب سال جمهوری اسلامی ایران 1372، کتاب برگزیده دومین همایش کتب برگزیده حوزه، وهمایش مرزبانان وحی، 1378، برگزیده نخستین جشنواره آیین و خرد.
 14. جامعه آرمانی قرآن کریم؛ علی محمدی آشنانی؛ 1392.
 15. دانشنامه قرآن­پژوهان ایران؛ سعید بهمنی؛ 1386.
 16. دایره­المعارف قرآن کریم(تاکنون 12جلد)؛ جمعی از محققان مرکز؛ 1385؛ پژوهش برتر دبیرخانه دین­پژوهان کشور1380. کتاب برتر نمایشگاه بین­المللی قرآن کریم 1383، کتاب برگزیده سال جمهوری اسلامی ایران 1384. کتاب برگزیده نمایشگاه قرآن و عترت 1384،  برگزیده نخستین جشنواره آیین و خرد، کتاب برگزیده قرآنی پانزدهمین نمایشگاه بین­المللی قرآن کریم 1386. برگزیده همایش مرزبانان وحی 1387، پژوهش برتر نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم 1391.
 17. درآمدی بر اجتهاد از منظر قرآن کریم؛ محمدصادق یوسفی­مقدم؛ 1387؛ شایسته تقدیرکتاب فصل جمهوری اسلامی ایران 1388، برگزیده هفدهمین نمایشگاه بین­المللی قرآن کریم 1388.
 18. درآمدی بر اصول تحول فرهنگی با الهام از نزول تدریجی قرآن؛ عبدالکریم بهجت­پور؛ 1389.
 19. درآمدی بر مستندات فلسفه سیاسی امام خمینی(ره)؛ نجف لک­زایی؛ 1386.
 20. روش بیان قرآن؛ علی‌محمد یزدی؛ 1392.
 21. فرهنگ قرآن(33 جلد)؛ آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و جمعی از محققان مرکز؛ 1380؛ پژوهش برتر در دبیرخانه دین­پژوهان کشور1380، کتاب سال حوزه 1384، برگزیده نمایشگاه بین­المللی قرآن کریم 1384، برگزیده همایش مرزبانان وحی 1387،کتاب سال جمهوری اسلامی ایران1390.
 22. فرهنگ موضوعی تفاسیر(3 جلد)؛ جمعی از محققان مرکز؛ 1382؛ کتاب برگزیده قرآنی هفته کتاب 1384.
 23. مبانی و فلسفه تقلید از منظر قرآن؛ محمدصادق یوسفی­مقدم، 1389.
 24. المفتاح الجامع لمصطلحات القرآن و مفاهیمه ؛ سماحه آیت الله الهاشمی الرفسنجانی و مجموعه من المؤلفین لمرکز الثقافه و المعارف القرآنیه؛ 1392.
 25. نقش دانش رجال در تفسیر و علوم قرآن؛ علی­اکبر کلانتری؛ 1384؛ پژوهش برتر دبیرخانه دین­پژوهان کشور 1381.
 26. نقش سیاق در تفسیر قرآن و فقه؛ عباس کوثری؛ 1392.
 27. انوار جاودان در تفسیر قرآن؛ آیت‌الله خزعلی؛ 1391.
 28. پژوهشی در غنا از دیدگاه قرآن وروایات تفسیری؛یوسفی مقدم؛ 1391.
 29. دانشنامه قرآن کریم ویژه نوجوانان(جلد1)؛ جمعی از محققان مرکز؛ 1391.
 30. نگرشی به مبانی تفسیر قرآن؛ سیدمحمد رضا صفوی؛ 1391.
 31. فرهنگ نامه تحلیلی وجوه و نظائر در قرآن؛ عباس کوثری ؛ رتبه دوم نمایشگاه بین المللی قرآن بخش حوزوی 1394
 
 
 
 
 
 
 

پژوهشکده اسلام تمدنی ( شعبه خراسان رضوی)

     پژوهشکده اسلام تمدنی ( شعبه خراسان رضوی) به‌ عنوان یکی ازواحدهای پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی از سال 1368 فعالیت خود را آغاز کرده و هم‌اکنون دارای چهار گروه پژوهشی است. این پژوهشکده تاکنون 91 اثر منتشر شده و 8 اثر برگزیده داشته است.
 

گروه‌های پژوهشی

1. فقه کاربردی   2. حکمت  وکلام جدید  3. قرآن و مطالعات جتماعی
4. هنر وتمدن اسلامی
 

مهم­ترین آثار منتشر­شده

 1. مفاهیم اجتماعی در قرآن مجید( 3جلد)؛ محمدباقر آخوندی و سیدعلی‌نقی ایازی؛ 1389؛ برگزیده درآثار پژوهشی حوزه علمیه خراسان 1389.
 2. کشف الغطاء عن مبهمات الشریعه الغراء؛ شیخ جعفر کاشف الغطاء (جلد1-4عباس تبریزیان؛ 1380.
 3. غنائم الایام؛ میرزا ابوالقاسم قمی(6جلد)؛ عباس تبریزیان؛ 1385.
 4. زیبایی شناسی آیات قرآن مجید؛ سیدحسین سیدی؛ 1390.
 5. خمس: چالش‌ها و راهکارها؛ جمعی از نویسندگان؛ 1386؛ برگزیده دبیرخانه دین‌پژوهان کشور1386.
 6. جایگاه مصلحت در فقه امامیه؛ علی تولایی؛ 1391.
 7. المعجم التطبیق للقواعد الاصولیة(5جلدمحمدحسن ربانی؛ 1389.
 8. بررسی فقهی پدیده غنا ماهیت و حکم آن؛ مجتبی الهی خراسانی؛ 1385.
 9. تاریخ فقه مذاهب اسلامی؛ کاظم مدیرشانه‌چی؛ 1389.
 10. علم عقل دین؛ سیدعلی حقی؛ 1390.
 11. تأثیر قرآن در ساختار و محتوای مثنوی؛ سیداسحاق شجاعی؛ 1390.
 12. تفسیر کاشف(جلد1-8)؛ محمدجواد مغنیه؛ ترجمه: موسی دانش؛ 1383؛ برگزیده کتاب سال جمهوری اسلامی ایران.
 13. هرمنوتیک و نواندیشی دینی؛ جهانگیر مسعودی؛ 1386.
 14. منهج الفاضلین فی معرفه الائمه الکاملین؛ سعید توکلی؛ 1390.
 15. تفسیر قرآن و هرمنوتیک کلاسیک؛ علیرضا آزاد؛ 1391.
 16. تفسیر نفحات الرحمن(5جلد)؛ شیخ محمد نهاوندی؛ 1391.
 17. زن و خانواده در افق وحی؛ جمعی از نویسندگان؛ 1391.
 18. المدخل الی علم الاصول؛ محسن جهانگیری؛ 1392.
 19. سیر تاریخی اعجاز در قرآن؛ سیدحسین سیدی؛ 1392.
 20. موانع اجتماعی تفکر بر اساس آموزه های قرآن؛ سید علی نقی ایازی؛1394
 
 
 
 
 
 
 
 
امتیاز دهی
 
 


مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب

مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب
[Part_Lang]
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 24696
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما