پژوهشکده اسلام تمدنی
پژوهشکده اسلام تمدنی

«پژوهشکدۀ اسلام تمدنی» از پژوهشکده  های پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  است که از سال ۱۳۹۵ با تصویب پژوهشگاه و تأیید هیئت امنای دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیه قم، با این عنوان مذکور و با تعریف مأموریت جدید فعالیت خود را آغاز کرد. این نهاد پژوهشی، پیش از این ، از سال ۱۳۶۸ در قالب معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی،‌ فعالیت های پژوهشی خود را با همراهی گروهی از پژوهشگران زبدۀ حوزه و دانشگاه آغاز کرده بود و بعدها در مسیر سازمان پذیری، با عنوان مرکز پژوهش ¬های علوم اسلامی و انسانی به ادامۀ فعالیت پرداخت و با برنامه  ها و اقداماتی مختلف کوشید تا در تولید علم، تعمیق فکر و ترویج فرهنگ اسلامی، نقش  آفرینی کند.
 برگزاری نشست  های فاخر علمی، گفتگوها و مناظره  های چالشی، نقد کتاب و فیلم، دوره  های کارگاهی، نوشتن مقاله و تألیف کتاب، گونه  های فعالیتی این بخش پژوهشی بود که به  واقع در نوع خود بی  نظیر می نمود. تا آنجاکه محققان و دغدغه  مندان آشنای به مرکز، آن را به مثابه نقطۀ امید خویش می  دانستند. این مرکز در طول بیش از دو دهه فعالیت با استفاده از ظرفیت‌های حوزۀ علمیۀ خراسان و دانشگاه‌های منطقه، پژوهش  هایی را در شاخه  های مختلف علوم اسلامی و انسانی همچون مطالعات  قرآنی، حکمت و کلام اسلامی، علوم اجتماعی، تاریخ، فقه و ادبیات سامان داد که برخی از آنها در مجامع رسمی و علمی به کسب افتخار و رتبه و دریافت امتیازهای علمی گردید.
دستاورهای پژوهشی و مسأله ¬محور مرکز پژوهشی موجب شد تا کوششی جدی در جهت رسمیت  بخشی آن صورت گیرد. نتیجۀ این تلاش ها، با پی  گیری های چندین ساله،‌ هم فکری  و همراهی  اعضای محترم هیأت علمی و مسئولین دفتر خراسان منجر به تأسیس «پژوهشکدۀ اسلام تمدنی» با اهداف، مأموریت و ساختار جدید شد.
 «پژوهشکدۀ اسلام تمدنی» همان طور که از عنوان آن برمی  آید مطالعات و پژوهش  های معطوف به توانایی اسلام در ساخت تمدن پاسخگو و درخور نیازهای همه جانبه انسانی را در دستور کار دارد و طبعاً بر آورده ¬ها، داشته ¬ها، یافته¬ ها و ظرفیت¬ های اسلام در گذشته، حال و آینده متمرکز است و می کوشد تا اسلام را آن گونه که شایسته آن است در عرصه کارآمدی اش بررسی و معرفی نماید، به همین سبب و در راستای تحقق اهداف سازمانی، چهار گروه پژوهشیِ «قرآن و مطالعات اجتماعی»، «فقه کاربردی»، «هنر و تمدن اسلامی» و «حکمت و کلام جدید» را با رویکردهای تخصصی در ساختار خود باز تعریف کرده است.
هم اکنون پژوهشکدۀ اسلام تمدنی با ریاست آقای دکتر سیدمصطفی احمدزاده(استاد یار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی) و فعالیت مستمر «شورای پژوهشی پژوهشکده»؛ «اداره¬ امور پژوهشی اداره کل پژوهش، «اداره پژوهشی پژوهشکده،»؛ «اداره کتابخانه و اطلاع رسانی» و «اداره نشریات و فصلنامه ها»؛ عضویت تمام¬ وقت سیزده هیئت علمی رسمی، همچنین همکاری شمار زیادی از پژوهشگران و اعضای هیئت علمی دانشگاه¬ های مختلف؛ در پیِ انجام مأموریت سازمانی در تلاش است.
این پژوهشکده تاکنون یکصد و سی و شش جلد اثر علمی(یکصدو یازده عنوان )، در قالب کتاب منتشر کرده که برخی از آن ها در جلدهای متعدد است. همچنین چهار مجله علمی نیز با عناوین: «فصلنامۀ علمی- پژوهشی پژوهش های قرآنی»؛ «فصلنامۀ علمی- تخصصی مطالعات ادبی متون اسلامی»؛ «دوفصلنامۀ علمی- پژوهشی پژوهش های عقلی نوین»؛ «دوفصلنامۀ علمی - ترویجی سیره ¬پژوهی اهل بیت (ع)» را برابر زمان بندی تعیین شده منتشر می کند.
نگاهی اجمالی به مأموریت، اهداف، ساختار و دستاوردهای پژوهشکدۀ اسلام تمدنی

– مأموریت:
تأمین پشتوانه‌های علمی تمدن نوین اسلامی ـ ایرانی از طریق نگرش به اسلام به مثابه دین تمدن‌ساز و توانمند در پربایی جامعه متعالی.
– اهداف کوتاه  مدت (۲ ساله):

پژوهش در زمینه های:
1.    مبانی هنر و تمدن اسلامی با رویکرد به الگوی توسعه اسلامی ـ ایرانی؛
2.    بازسازی منطق، روش‌شناسی و مدل نواندیشی دینی در تمدن نوین اسلامی؛
3.    تفسیر اجتماعی قرآن کریم معطوف به نیازهای تمدّن نوین اسلامی؛
4.    ساختارهای علم فقه، فقه شهرنشینی، فقه مذاهب و نقد سلفیه.

– اهداف بلندمدت (۵ ساله):
پژوهش در زمینه  های:
1.    پیشینۀ تمدن اسلامی ـ ایرانی در حوزۀ علوم، تشکیلات و هنر؛
2.    بنیادهای نظری تمدن اسلامی ـ ایرانی؛
3.    آموزه‌های قرآنی معطوف به ایجاد جامعه متعالی ؛
4.    پاسخ فقه شیعی به نیازهای تمدنی دنیای جدید.

رئیس پژوهشکده: جناب آقای دکتر سیدمصطفی احمدزاده
 اسامی اعضای هیئت علمی گروه‌های پژوهشی پژوهشکده اسلام تمدنی:
دکتر محمد باغستانی کوزه‌گر گروه هنر و تمدن اسلامی(مدیر گروه)
دکتر سیدعلیرضا واسعی گروه هنر و تمدن اسلامی
غلامرضا جلالی گروه هنر و تمدن اسلامی
محمد غفوری گروه هنر و تمدن اسلامی
دکتر سیدمحمد حسینی گروه فقه کاربردی
دکتر سیدمجید ظهیری ممقانی گروه حکمت و کلام جدید(مدیرگروه)
دکتر سیدعباس صالح  شریعتی گروه حکمت و کلام جدید
دکتر محمدمسعود سعیدی گروه حکمت و کلام جدید
محمد بهرامی گروه قرآن و مطالعات اجتماعی(مدیر گروه)
دکتر سیدمصطفی احمدزاده گروه قرآن و مطالعات اجتماعی
دکتر سیدعلی نقی ایازی گروه قرآن و مطالعات اجتماعی 
سیدمحسن میرسندسی گروه قرآن و مطالعات اجتماعی 
دکتر محمد خامه گر گروه قرآن و مطالعات اجتماعی (مأمور به پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن)

اعضای شورای پژوهشی پژوهشکده:
1.    دکتر سید مصطفی احمدزاده- استادیار، رئیس پژوهشکده اسلام تمدنی(رئیس جلسه)
2.    مجتبی فانی؛ رئیس اداره امور پژوهشی پژوهشکده اسلام تمدنی(دبیر جلسه)
3.    دکتر سید مجید ظهیری ممقانی- استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
4.    دکتر محمد باغستانی کوزه گر- استادیارپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
5.    محمد بهرامی- استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
6.    حجت الاسلام علی شفیعی- استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
7.    حجت الاسلام دکتر مهدی ابراهیمی- استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
8.    دکتر محمد تقی فخلعی- استاد دانشگاه فردوسی مشهد
9.    حجت الاسلام دکتر غلامرضا صدیق اورعی- دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
10.    دکتر جهانگیر مسعودی- دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
11.    دکتر عبدالرحیم قنوات – دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

شورای مدیران پژوهشکده:
1.    دکتر سید مصطفی احمدزاده - مدیرکل پژوهش و رئیس پژوهشکده اسلام تمدنی(رئیس جلسه)
2.    عباسعلی نصرآبادی- رئیس اداره امورپژوهشی اداره کل پژوهش(دبیر جلسه)
3.    مجتبی فانی- رئیس اداره امور پژوهشی پژوهشکده اسلام تمدنی
4.    وحید شریفی- رئیس اداره کتابخانه و  اطلاع رسانی
5.    حجت جعفری- رئیس اداره نشریات و فصلنامه ها
6.    دکتر محمد باغستانی کوزه گر-  مدیر گروه هنر و تمدن اسلامی
7.    محمد بهرامی- مدیر گروه قرآن و مطالعات اجتماعی
8.    دکتر سیدمجید ظهیری ممقانی- مدیر گروه حکمت و کلام جدید

کارگروه توانایی علمی پژوهشکده:
1.    دکتر سید مصطفی احمدزاده- رئیس پژوهشکده اسلام تمدنی- رئیس جلسه
2.    دکتر جهانگیر مسعودی- دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد- عضو کارگروه
3.    دکتر محمد مسعود سعیدی- استادیار گروه حکمت و کلام جدید پژوهشکده اسلام تمدنی- عضو کارگروه
4.     مجتبی فانی- رئیس اداره امور پژوهشی پژوهشکده اسلام تمدنی- دبیر جلسه

 
برای اطلاعات تفصیلی پژوهشکده اسلام تمدنی کلیک کنید(بوروشور) تاریخ به روز رسانی  1401/04/11

کتاب های منتشر شده در سال 1398 تاریخ به روز رسانی  1398/11/28

 
منبع: اخبار پژوهشکده اسلام تمدنی
فايلها
A4 Pazhouheshkadeh2 980919.pdf 1.89 MB
کتابهاي چاپ 98 ـ 2.pdf 1.08 MB
کلمات کليدي
پژوهش های علوم اسلامی و اسلامی, مرکز, پژوهشکده الهیات خانواده, پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی, پژوهشکده تاریخ و سیره, پژوهشکده فقه و حقوق
 
امتیاز دهی
 
 

[Part_Lang]
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 38840
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما