اداره منابع انسانی اداره منابع انسانی
جمع‌آوری نیاز واحدهای پژوهشگاه به نیروی انسانی، تطبیق با ساختار، پست‌ها و اعتبارات مصوب، همکاری با اداره کارگزینی دفتر مرکزی برای انجام امور مربوط به مأموریت، مرخصی و جابه‌جایی کارمندان، همکاری با اداره آموزش و ارزشیابی برای معرفی کارمندان پژوهشگاه جهت طی دوره‌های آموزشی دفتر، انجام ارزشیابی عملکرد سالانه کارمندان، همکاری با اداره بیمه و رفاه برای استفاده کارمندان از خدمات بیمه‌ای، رفاهی، بهداشتی و ورزشی، هم‌چنین انجام امور دبیرخانه از جمله دریافت، ارسال، ثبت، توزیع و بایگانی مکاتبات و مرسولات اداری و ارائه خدمات فنی و تکثیر پژوهشگاه از اهم وظایف این اداره است.
1. سرپرست اداره (حجت‌الاسلام والمسلمین سید قاسم رزاقی موسوی)
 1. آگاهی از اهداف، خط‎‎مشی‎ها، سیاست‎ها و برنامه‎های منابع انسانی دفتر و اتخاذ سیاست‎های اجرایی هماهنگ با آن؛
 2. اطلاع از قوانین و مقررات آیین‎نامه‎ها و دستورالعمل‎های منابع انسانی و اداری؛
 3. پی‎گیری فرایند تأمین نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای پژوهشگاه برابر ساختار سازمانی نفرات مصوب؛
 4. بررسی مستمر وضعیت نیروی انسانی و ارائه نظرات و پیشنهادهای اصلاحی به معاونت
 5. انجام امور مربوط به مأموریت، مرخصی، جابه جایی و انتقال کارکنان و هماهنگی وسیله نقلیه درون شهری و برون شهری؛
 6. نظارت بر حسن اجرای قوانین، آیین‎نامه‎ها، بخش‎نامه‎‎‎ها و دستورالعمل‎های حوزه اداری و منابع انسانی؛
 7. نظارت بر فعالیت‎های خدمات اداری از قبیل دبیرخانه و تکثیر؛
 8. بازخوردگیری و بررسی فرایندهای اداری موجود و ارایه پیشنهاد لازم به معاون منابع انسانی و پشیتبانی؛
 9. تلاش در ارتقای سطح معلومات اداری کارکنان از طریق طی دوره‎های آموزشی شغلی و برنامه‎های نرم‎افزاری؛
 10. نظارت بر فعالیت‎ها و عملکرد طبقات شغلی زیردست در جهت اطمینان از صحت عملکرد آنان؛
 11. انجام امور رفاهی و بهداشت اعضای هیأت‎‎ علمی و کارکنان؛
 12. تهیه پیش‎نویس  مکاتبات اداری و استخدامی، احکام حقوقی، انتقال، مأموریت و انواع مرخصی‎ها؛
 13. نظارت و کنترل ورود و خروج کارکنان و رفع نواقص مربوط؛
 14. برقراری تعامل با ادارات کارگزینی، اداره آموزش و ارزشیابی و اداره بیمه و رفاه دفتر مرکزی در پی‎گیری امور مربوط به کارکنان؛
 15. تنظیم و ارایه گزارش عملکرد اداره منابع انسانی به معاون منابع انسانی و پشتیبانی؛
 16. تنظیم و پیشنهاد بودجه سالانه اداره منابع انسانی به معاونت منابع انسانی و پشتیبانی؛
 17. تشکیل پرونده اولیه جذب نیروهای پیشنهادی و ارسال آن به اداره جذب و گزینش؛
 18. تهیه و تنظیم سوابق نیروهای ساعتی و پروژه‎ای جهت پی‎گیری امور بیمه معوقه و بازخریدی؛
 19. انجام مکاتبات با مقامات همطراز؛
 20. بررسی و اظهار نظر کارشناسی در خصوص تمامی نامه‎های رسیده به منابع انسانی و تهیه پاسخ مکتوب؛
 21. انجام امور تشریفات مربوط به برگزاری نشست ها وجلسات علمی وعمومی و مهمانان پژوهشگاه؛
 22. بازخورد گیری از نتیجه فعالیتها ، تحلیل آنها و ارائه پیشنهاد به معاونت؛
 23. انجام سایر امور محوله مرتبط با پست سازمانی.
2. متصدی امور اداری (آقای احمد اخلی)
 .2.1 آگاهی از اهداف، خط‎‎مشی‎ها، سیاست‎ها و برنامه‎های خدماتی دفتر؛
2.2. اطلاع از قوانین و مقررات، آیین‎نامه‎ها و دستورالعمل‎های اجرایی؛
2.3. اخذ رسید و یا امضای نامه‎های عادی و طبقه‎بندی شده به طور جداگانه؛
2.4. مراقبت در توزیع نامه‎ها و گزارش‎ها و ثبت آن‎ها در دفاتر ارسال مراسلات؛
2.5. ارتباط با دفتر مرکزی و واحدهای پژوهشگاه، جهت تحویل و دریافت نامه‎ها و موارد مرتبط؛
2.6. پاسخ گویی به ارباب رجوع در حدود وظایف محوله؛
2.7. تهیه ملزومات اداری؛
2.8. انجام سایر امور محوله مرتبط با پست سازمانی.


3. کارشناس امور دبیرخانه (آقای سیداحمد موسوی)
 1. آگاهی از اهداف، خط‎‎مشی‎ها، سیاست‎ها و برنامه‎های اداری مالی دفتر؛
 2. اطلاع از قوانین و مقررات، آیین‎نامه‎ها، دستورالعمل‎های مربوط به دبیرخانه و مکاتبات اداری؛
 3. ثبت نامه‎های وارده و صادره و نظارت بر ثبت اطلاعات در سیستم رایانه‎ای دبیرخانه؛
 4. انجام امور بایگانی و نظارت بر نحوه بایگانی اسناد، نامه‎ها و سایر اوراق در فایل‎های مربوطه و ارائه راهنمایی‎های لازم طبق ضوابط و اصول بایگانی؛
 5. تهیه و تنظیم گزارش‎ها و آمارهای عملکردی از فعالیت‎های دبیرخانه و ارائه به مقام مافوق؛
 6. نظارت بر انجام صحیح و به موقع امور مربوط به ارسال و تحویل نامه‎ها و ثبت آن‎ها در دفاتر مربوط؛
 7. راهنمایی و نظارت بر تفکیک و توزیع روزانه نامه‎ها و مراسلات وارده از طریق پست و پیک برای واحدها و پی‌گیری آن‎ها و دریافت مرسولات ارسالی پژوهشگاه از طریق اداره پست؛
 8. تهیه و تنظیم و پیشنهاد آیین‎نامه‎ها و دستورالعمل‎های مربوط به امور دبیرخانه؛
 9. برقراری ارتباط مفید و مؤثر با ستاد و انجام هماهنگی‎های لازم؛
 10. نظارت بر انجام صحیح اخذ کپی از اسناد و قراردادهای پژوهشی و دستور پرداخت‎ها و سایر موارد جهت تحویل به امور مالی و واحدهای مربوطه و بایگانی و یا ارسال به دفتر مرکزی؛
 11. پاسخگویی به مراجعات (حضوری و تلفنی)؛
 12. ثبت دستور پرداخت‎های کلیه قراردادهای تحقیق و نظارت و خدمات پژوهشی و پروژه‎ای و همکاری‎های علمی و ارجاعات آن‎ها در سیستم ERP؛
 13. نظارت بر دریافت و جمع‌آوری ورود و خروج روزانه مقالات، ارزیابی‎های پژوهشی و دعوت نامه‎های مربوط به جلسات پژوهشی و علمی و کتب و نشریات اهدایی برای اساتید، محققان و مراکز؛
 14. ایجاد پوشه‎های بایگانی برای مکاتبات (نامه‎های وارده و صادره) در سیستم دیدگاه و انجام امور بایگانی نامه‎های ارجاعی جهت بایگانی در پوشه‎های مربوطه؛
 15. انجام سایر امور محوله مرتبط با پست سازمانی.
4. متصدی امور دفتری (آقایان رضا کیهانی‌اشرف و علی مولوی)
4.1. ثبت خلاصه مشخصات و جریان نامه‌های صادره و وارده در سیستم مکانیزه دبیرخانه؛
4.2. ثبت موضوع و شماره نامه‌های وارده و صادره در دفتر اندیکس یا سیستم مکانیزه دبیرخانه و بازبینی ضمائم آنها؛
4.3. ورود اطلاعات نامه‌های اداری از طریق سیستم مکانیزه؛
4.4. بایگانی نامه‌ها و مدارک پیوست آنها با توجه به دستورالعمل بایگانی در پرونده‌های مربوط؛
4.5. ارسال پرونده برای افراد درخواست‌کننده و ثبت در دفتر و کارت بایگانی به منظور کنترل پرونده‌های خارج از بایگانی؛
4.6. آماده‌سازی پرونده‌ها و نامه‌های ارسالی به خارج از واحد مانند برگ‌شمار، لاک و مهرکردن و کنترل ضمائم؛
4.7. به روزنگه‌داشتن پرونده‌های بایگانی و طبقه‌بندی موضوعی آنها؛
4.8. پاسخ‌گویی به ارباب‌رجوع و راهنمایی آنها بر حسب مورد؛
4.9. ورود داده‌ها و تایپ اسناد بر اساس دستورالعمل‌های مربوطه و تحویل آن به مسئولین ذیربط پس از پایان عملیات؛
4.10. بازبینی مطالب تایپ شده و تطبیق آن با نسخه اصلی و تصحیح آنها در صورت لزوم؛
4.11. رعایت آئین‌نگارش و اصول و ضوابط مکاتبات اداری در تایپ نامه‌ها؛
4.12. انجام سایر امور محوله مرتبط با پست سازمانی.
 
5. مسئول تکثیر (آقای حمزه ملاگلی)
 1. آگاهی از اهداف، خط‎‎مشی‎ها، سیاست‎ها و برنامه‎های اجرایی دفتر؛
 2. اطلاع از قوانین و مقررات، آیین‎نامه و دستورالعمل‎های اجرایی؛
 3. ایجاد هماهنگی و نظارت بر امور متصدیان تکثیر؛
 4. تنظیم رسید درخواست تکثیر از مراجعین با امضای مقام مجاز؛
 5. نظارت کپی و تکثیر اوراق مربوط طبق درخواست؛
 6. بررسی کیفیت تکثیر اوراق و اصلاح نواقص؛
 7. تهیه و ارائه لیست به موقع اقلام مورد نیاز به مقام مافوق؛
 8. دریافت، استفاده و نگهداری از انواع وسایل تکثیر و رایانه؛
 9. انجام بررسی و گزارش نواقص دستگاه‎های موجود و انجام تعمیرات جزیی حین کار؛
 10. شارژ و سرویس کلیه کاتریج‎های پرینتر؛
 11. سرویس ماشینهای اداری از قبیل: دستگاه کپی، فاکس و پرینتر؛
 12. تهیه گزارش عملکرد و فعالیت‎های بخش تکثیر به صورت شش‌ماهه؛
 13. انجام سایر امور محوله مرتبط با پست سازمانی.
6. متصدی تکثیر (آقای موسوی طیب)
 1. آگاهی از اهداف، خط‎‎مشی‎ها، سیاست‎ها و برنامه‎های اجرایی دفتر؛
 2. اطلاع از قوانین و مقررات، آیین‎نامه و دستورالعمل‎های اجرایی؛
 3. اخذ رسید درخواست تکثیر از مراجعین با امضای مقام مجاز؛
 4. کپی و تکثیر اوراق مربوط طبق درخواست؛
 5. بررسی کیفیت تکثیر اوراق و اصلاح نواقص؛
 6. انجام امور شماره‎گذاری، طبقه‎بندی و بسته‎بندی اوراق تکثیر شده؛
 7. نگهداری از انواع وسایل تکثیر و رایانه؛
 8. ارائه گزارش نواقص دستگاه‎های موجود به مقام مافوق؛
 9. صحافی فنر جزوات؛
 10. پرس کارت‎های کتابخانه و دیگر کارهای مجموعه؛
 11. پرینت‎های انبوه مجموعه؛
 12. راهنمایی متصدیان تکثیر جزیی دیگر واحدها در صورت نیاز؛
 13. انجام سایر امور محوله مرتبط با پست سازمانی.
7. تایپیست (آقای علی مروجی)
 1. ورود داده‌ها براساس دستورالعمل‌های مربوطه و تحویل آن به مسئولین ذی‌ربط پس از پایان عملیات؛
 2. بازبینی مطالب تایپ‌شده و تطبیق آن با نسخه اصلی و تصحیح آن‎ها در صورت لزوم؛
 3. رعایت آیین نگارش و اصول و ضوابط مکاتبات اداری در تایپ نامه‌ها؛
 4. تهیه نسخه پشتیبان از داده‌های واردشده در مقاطع زمانی موردنیاز؛
 5. دریافت اسناد و مدارک ارجاعی و تحویل آن به مسئول ذی‌ربط پس از پایان عملیات؛
 6. ثبت و ضبط گزارش‎های روزانه و هفتگی جهت ارائه به مقام مافوق؛
 7. انجام امور مربوط به نگهداری و طبقه‌بندی و حفاظت از منابع اطلاعاتی براساس ضوابط تعیین‌شده؛
 8. حفظ و نگهداری سیستم‌های رایانه‌ای و رفع نواقص آن‎ها در حد توان؛
 9. بکارگیری شبکه‌های داخلی و همکاری در جهت انتقال اطلاعات لازم؛
 10. ارائه گزارش میزان فعالیت‌های انجام‌شده و اشکالات فنی به همراه پیشنهادات به مقام مافوق.
فايلها
معرفي معاونت منابع انساني و پشتيباني.pdf 1.06 MB
 
امتیاز دهی
 
 

Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما