پژوهشکده اسلام تمدنی - هنر و تمدن اسلامی

گروه هنر و تمدن اسلامی پژوهشکده اسلام تمدنی

گروه در یک نگاه:

  • مدیر : دکترمحمد باغستانی کوزه‌گر
  • تأسیس: ۱۳۷۳ شمسی
  • ۳۴ اثر منتشر شده
  • اجرای بیش از ۱۲پروژه

اعضای هیئت علمی

  • دکترمحمد باغستانی کوزه‌گر
  • دکترسیدعلیرضا واسعی

افتخارات

  • رتبه اول کتاب سال حوزه
  • رتبه اول، جشنواره پژوهشی حوزه
  • مقاله برگزیده کمیسیون مطالعات تمدن
  • کتاب برگزیده در سی و هفتمین جشنواره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران

معرفی:

با تصویب پژوهشکدۀ اسلام تمدنی در سال ۱۳۹۵ و با نظر به رویکرد جدید، گروه‌های «مطالعات شرق اسلامی» (تأسیس سال ۱۳۷۳) و «ادبیات و هنر دینی»(تأسیس ۱۳۸۴) در هم آمیخته گردید و گروه «هنر و تمدن اسلامی» شکل گرفت. این گروه با بیش از دو دهه تجربه و پشتوانه بسیار خوب و ریشه دار انبوهی از مطالعات و پژوهش های روشمند در عرصه های تمدنی و هنری، با رویکردی متناسب با نیازهای جامعه علمی، اعم از دانشگاهی و حوزوی به انجام فعالیت های پژوهشی روی کرده و بر آن است تا با شناسایی آن چه بر جهان تمدنی اسلامی گذشته و تجارب بلندی که اندوخته، تمدن نوین اسلامی را تعریف کرده و  راهکارهای ایجاد آن را جستجو کند. مأموریت و اهداف این گروه و ظرفیت ها،‌برنامه ها و اقدامات آن به اجمال چنین است:

مأموریت:

مطالعات هنر اسلامی و تمدن اسلامی به عنوان یکی از رویکردهای کلان حوزه‌های مطالعاتی تمدن و هنر اسلامی است که رویکردهای جدیدی را در ارتباط با اسلام و مطالعات تمدنی از جمله:  ارتباط اسلام با علوم، اسلام و سیاست، اسلام و هنر، اسلام و جامعه، اسلام و فلسفه، و اسلام و اسطورهشناسی را در بر می‌گیرد.

اهداف کوتاه مدت (۲ ساله)

۱- مطالعات انتقادی نظریات معطوف به مبانی هنر و تمدن اسلامی؛

۲-فلسفۀ تمدن اسلامی، مبانی و ماهیت آن؛

۳- نقش معماری شیعی در الگوی توسعه اسلامی ـ ایرانی.

اهداف بلندمدت (۵ ساله)

۱- مسائل میانرشته‌ای مفاهیم و مبانی هنر و تمدن ایرانی‌ اسلامی؛

۲- ظرفیت‌شناسی منابع اسلامی با تأکید بر هنر و تمدن اسلامی.

اعضای  گروه:

۱-دکترمحمد باغستانی کوزه‌گر مدیر گروه؛ استادیار؛ عضوهیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

۲-دکترسیدعلیرضا واسعی ، دانشیارعضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

اعضای شورای علمی گروه:

۱- دکتر محمد باغستانی کوزه‌گر، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

۲- دکتر سیدعلیرضا واسعی،  دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

۳- دکتر جعفر طاهری، دانشیار و رئیس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد

۴- دکتر یونس فرهمند، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

۵- دکتر علیرضا روحی استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

محققان:

۱-دکتر فرزاد قائمی استادیار دانشگاه فردوسی مشهد؛

۲-دکتر زهیر صیامیان گرجی    استادیار دانشگاه شهید بهشتی؛

۳- محمد محمدی دارای مدرک دکتری زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه فردوسی مشهد؛

۴- دکتر جعفر طاهری دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد؛

۵- دکتر جواد امین خندقی استادیار موسسه آموزش عالی فردوس؛

۶- استاد غلامرضا جلالی استادیار بازنشسته پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

پروژه های در دست تحقیق در سال ۱۴۰۱:

۱- ساختارشناسی عناصر مولد فرهنگ و تمدن با تأکید بر عملکرد حوزه در ایران عصرقاجار غلامرضا جلالی؛

۲- کاربست آیات قرآنی در تاریخنگاری اسلامی با تأکید بر تاریخ طبری دکتر زهیر صیامیان.

۳- نقش و جایگاه مطالعات تمدنی  در تمدن  نوین اسلامی (مطالعه تطبیقی، ایران، ترکیه و مالزی) غلامرضا جلالی

۴- نیازسنجی و شبکه مسائل مطالعات اسلامی هنر(به استثنای فقه هنر) دکتر جواد امین خندقی

۵- بازتاب صداقت در اشعار شاعران فارسی زبان از سدۀ  سوم تا پیدایش شعر نو   محمد محمدی

۶- استخراج و بازتولید حکایات با موضوع صداقت در آثار بزرگان شعر و ادب فارسی دکتر فرزاد قائمی

۷- راه یابی نگره های تصوف در مناقب نگاری معصومان (ع) حجت الاسلام دکتر محمد غفوری

۸- بررسی جریان های  مدیریتی  حاکم  بر علم در عصر شکوفایی تمدن اسلامی (سده های چهارم تا نیمه سده پنجم ه.ق) دکتر محمد باغستانی کوزه‌گر

۹- فرآیند تمدن اندیشی از بینش تا دانش در تمدن اسلامی دکتر محمد باغستانی کوزه‌گر

۱۰ علم در حیات مسلمانی؛ چرایی، چگونگی و نظریه ها (علم در تمدن اسلامی، از چرایی تا چگونگی، در نگاهی به نظریه ها) دکتر سیدعلیرضا واسعی

آثار منتشرشده تا پاییز ۱۴۰۱ :

۱- اصول و مبانی ادبیات اسلامی؛ مطالعه موردی شعر دکتر سیّدحسین سیدی؛

۲- نقش علمای شیعه در گسترش تشیع در هند راضیه نجاتی ‌حسینی؛

۳- میراث علمی امام حسن و امام حسین (ع) دکترمحمد باغستانی کوزه گر؛

۴- مکتب های عرفانی حوزه‌های علمی شیعه در ایران و عراق استاد غلامرضا جلالی؛

۵- آفرینش‌های هنری در نهج‌البلاغه دکتر سیدحسین سیدی؛

۶- فرهنگ چند معنایی، روایتی دیگر از اسلام دکترغلامرضا خدیوی؛

۷- زمانه، زندگی و کارنامه ملا حسین واعظ کاشفی  دکتر مصطفی گوهری فخرآباد؛

۸بافتارهای خیزش علمی شیعه در سده‌های چهارم و پنجم قمری با تأکید برآثارشیخ مفید(ره) دکترمحمد باغستانی کوزه گر؛

۹- نظریه‌های زبان‌شناسی دانشمندان مسلمان دکتر سیدحسین سیدی؛

۱۰- مکتب های عرفانی حوزه‌های شیعه در هند و پاکستان استاد غلامرضا جلالی؛

۱۱- فلسفه تمدن اسلامی؛ چیستی، مبانی و مراحل دکتر سیدعلیرضا واسعی؛

۱۲- شهر اسلامی، شناسه ها ، نشانه‌ها ( اثر علامه جعفر مرتضی عاملی  )، ترجمه محمد تقدّمی صابری

۱۳- زیبایی شناسی آیات قرآن مجید دکتر سید حسین سیدی

۱۴- تأثیر قرآن در ساختار و محتوای مثنوی معنوی   سید اسحاق شجاعی

۱۵- سیر تاریخی اعجاز در قرآن دکتر سید حسین سیدی

۱۶- چگونگی پیدایش شهرهای علمی در تمدن اسلامی وجیهه میری، سمیه طلوع برکاتی

۱۷- بررسی ظرفیتهای شرق اسلامی (مجموعه مقالات هند شناخت) به کوشش دکتر محمد باغستانی کوزه گر

۱۸- معنای هنر شیعی (دین‌مداری هنر در گستره ی تمدن شیعی) استاد غلامرضا جلالی

۱۹زمینه‌های بافتاری کوشش های شیعی در  استمرار تمدن اسلامی در  دورۀ مغول، نمونه پژوهی تاریخی: اندیشه‌ها و کنشگری‌های خواجه نصیرالدین طوسی دکتر محمد باغستانی کوزه‌گر؛

آثار در دست نشر تا پاییز ۱۴۰۱ :

۱- فلسفه تمدن اسلامی؛ آسیب شناسی تمدن و بایسته های اصلاح آن با تأکید بر عهد فروپاشی خلافت عباسی دکتر سیدعلیرضا واسعی؛

۲- صنف بنّایان و معماران دوران اسلامی؛ آداب ، اندیشه ها و حیات حرفه ای دکتر جعفر طاهری

۳- جایگاه زبان فارسی در تمدن اسلامی از حمله مغول تا پایان عصر ایلخانی (۶۱۶-۷۵۳ق) دکتر محمد باغستانی کوزه گر؛

کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی

1- کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی ارائه شده توسط دکتر سیدعلیرضا واسعی با عنوان «نقد کتاب واقعۀ حرّه» (۲۸/۰۷/۱۳۹۵) و با حضور دکتر محمد باغستانی و دکتر سیدحسین سیدی(اساتید ناقد)

۲-کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی  ارائه شده توسط دکتر سید حسین سیدی با عنوان «نقد و بررسی کتاب اصول و مبانی ادبیات اسلامی مطالعه موردی شعر» (۱۷/۵/۱۳۹۶) و با حضور دکتر علی باقر طاهری نیا و حجت الاسلام محمد غفوری(اساتید ناقد)

۳- کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی ارائه شده توسط استاد غلامرضا جلالی با عنوان «جایگاه نظریه محبت براساس آموزه‌های اسلامی در تمدن اسلامی» (۱۰/۱۱/۱۳۹۶ و با حضور دکتر سیدحسین سیدی(استاد ناقد)

۴- کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی ارائه شده توسط دکتر محمد باغستانی  با عنوان «میراث علمی امام حسن و امام حسین (ع) در رویارویی با حکومت اموی» (۱۰/۰۲/۱۳۹۸) و با حضور حجت الاسلام دکتر حمیدرضا مطهری(استاد ناقد)

۵- کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی ارائه شده توسط دکتر سیدعلیرضا واسعی با عنوان «بازنمایی شاخصمند تمدن اسلامی در ادوار تاریخی» (۲۱/۱۱/۱۳۹۸) و با حضور حجت الاسلام دکتر محسن الویری(استاد ناقد)

۶- کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی ارائه شده توسط دکتر محمد باغستانی با عنوان « بررسی بینش و کنش های تمدنی سید مرتضی» (۰۲/۱۰/۱۳۹۹) و با حضور حجت الاسلام محمد  علی اکبری و دکتر نعمت الله صفری فروشانی(اساتید ناقد)

۷- کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی ارائه شده توسط دکتر سیدعلیرضا واسعی با عنوان «تبیین تمدنی از مقوله حب خداوند در قرآن» (۲۹/۰۹/۱۴۰۰) و با حضور دکتر نعمت الله صفری فروشانی(استاد ناقد)

۸- کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی ارائه شده توسط دکتر سیدعلیرضا واسعی با عنوان « اسلام حمزه در چالش سه عنصر ناموری، انتفاع،  و عصبیت؛ تبیینی برپایه تئوری حقیقت خواهی» (۲۵/۱۰/۱۴۰۰) و با حضور حجت الاسلام دکتر صادقی(استاد ناقد)

جوایز و آثار برگزیده:

۱-راهبردهای ائمه در مواجهه با ناهنجاریهای اجتماعی

نویسنده:دکتر سید علیرضا واسعی/ عنوان جایزه یا برگزیدگی: رتبه اول کتاب سال حوزه/ مرجع اعطاکننده: مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان/ سطح جایزه: استانی. ۵۶۵۴۶۲/۹۶/۹/۷ ؛

۲-روش شناسی مطالعات تاریخی مرحوم عطاردی،  عنوان جایزه یا برگزیدگی: رتبه دوم(مقاله)، مرجع اعطاکننده: حوزه علمیه خراسان/ سطح جایزه: استانی. ۵۶۵۴۶۲/۹۶/۹/۷؛

۳- کتاب واقعه حرّه، سید علیرضا واسعی، رتبه اول، جشنواره پژوهشی حوزه علمیه خراسان استانی،۹۵ ؛

۴بررسی موقعیت های دانش تمدن شناسی در تمدن اسلامی،محمد باغستانی، مقاله برگزیده کمیسیون مطالعات تمدن و تمدن شناسی، دبیرخانه نخستین هفته علمی تمدن نوین اسلامی؛

۵- کتاب فرهنگنامه مؤلفان اسلامی، حجت الاسلام محمد غفوری و جمعی از نویسندگان، کتاب برگزیده در سی و هفتمین جشنواره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، پاییز ۱۳۹۹

به روز رسانی شده در آبان ماه 1401.

منبع: اخبار پژوهشکده اسلام تمدنی
کلمات کليدي
پژ.هشکده اسلام تمدنی-گروه های پژوهشی
 
امتیاز دهی
 
 


مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب

مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب
[Part_Lang]
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 10818
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما