پژوهشکده اسلام تمدنی - حکمت و کلام جدید

گروه حکمت و کلام جدید
دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، در سال ۱۳۷۴، گروهی پژوهشی تحت عنوان فلسفه و کلام اسلامی تأسیس نمود؛ گروه مزبور که اینک با عنوان حکمت و کلام جدید (یکی از چهار گروه پژوهشکده اسلام تمدنی وابسته به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی) رسمیت یافته است، با پیشینه‌ای بیش از دو دهه و با جلب همکاری ۵۰ تن از فرهیختگان فلسفه و حکمت اسلامی، توانسته است پروژه‌های متعددی را اجرا نموده و در قالب کتب، مقالات، یادنامه‌ها و نشست‌های فاخر علمی، با حضور نخبگان حوزه و دانشگاه، ارائه نماید. گروه حکمت و کلام جدید، به عنوان یکی از با سابقه‌ترین گروه‌های پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی، به منظور نیل به چشم‌انداز خود، اهداف ذیل را تنظیم و بر اساس آن برنامه‌های خود را اجرایی نموده است:

 مدیرگروه:
دکتر سید مجید ظهیری

کارشناس گروه:
حسین نعمت شاهی

اعضای هیأت علمی گروه:
دکتر سیدمجید ظهیری
دکتر محمد مسعود سعیدی
دکتر سیدعباس صالحی

 مأموریت:
توسعه و نشر اندیشه های فلسفی و کلامی متناسب با حل مسائل روز جامعه

 اهداف گروه :
1.    تعمیق و توسعه اندیشه دینی در حوزه معرفت فلسفی و کلامی؛
2.    تبیین و دفاع از اعتقادات دینی؛
3.    تقویت بنیان های فلسفی ـ کلامی نظام اسلامی .

سیاست‌ها :
1.    بازخوانی و بازسازی فلسفه اسلامی در جهت پاسخگویی به مشکلات انسان معاصر؛
2.    واکاوی جریان‌های روشنفکری دینی در جهان اسلام؛
3.    تبیین مساله تقابل سنت و تجدد؛
4.    شناخت راه‌های بازسازی و احیای دین در جهان معاصر؛
5.    بازخوانی و بازسازی سنت فلسفی ـ کلامی اسلام در جهت حل معضلات کلامی جدید.

برنامه‌ها:
برنامه های این گروه در زمینه پروژه های کاربردی و بنیادی عبارت اند از:
1.    شناخت ویژگی ها و باورهای انسان جدید؛
2.    شناخت بحران های دنیای جدید؛
3.    بررسی تشکیکات وارد شده بر فلسفه اسلامی و فلسفه‌های مشابه آن و دست‍یابی به راه‌کارهایی برای کارآمد کردن فلسفه اسلامی؛
4.    کالبد شکافی جریان های روشنفکری دینی؛
5.    شناخت بایسته سنت های فکری در جهان اسلام؛
6.    شناخت جریان های فلسفی ـ فرهنگی ایران معاصر؛
7.    نگاه بیرونی به اندیشه های فلسفی و کلامی در عالم اسلام؛
8.    بررسی فرآیند نوفهمی دینی و جنبش نرم افزاری از منظر فلسفی.
 
محصولات گروه حکمت و کلام جدید از زمان تأسیس تا کنون:
21 مجلد کتاب چاپ شده؛
۱۴ طرح پژوهشی پایان یافته و آماده ارزیابی و انتشار؛
۴ طرح پژوهشی در حال اجرا.

 شورای علمی گروه: حکمت و کلام جدید
1.    سیدمجید ظهیری، استادیار؛ عضوهیئت علمى پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
2.    محمدمسعود سعیدى نامقی ،استادیار؛ عضوهیئت علمی پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی
3.    جهانگیر مسعودی ،دانشیار؛ عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی
4.    داوود حیدری، استادیار،عضوهیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد
5.    علی رضایی تهرانی ،استادیار، مدیر مجمع عالی حکمت اسلامی و عضوهیئت علمی گروه فلسفه و کلام دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام
6.    عباس جوارشکیان؛ دانشیار، مدیر گروه فلسفه وحکمت اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

 محققان:
1.    سیدعلی حقی: دانشیارعضوهیئت علمی دانشگاه فردوسی
2.     سعیده فخارنوغانی: استادیارعضوهیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه
3.     هادی رستگارمقدم: دانش آموخته کارشناسی ارشد فلسفه دانشگاه فردوسی مشهد
4.     سیدعلی طالقانی: استادیارگروه فلسفه وکلام اسلامی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام
5.     علی رضایی تهرانی: سطح چهار،استادیار،عضوهیئت علمی گروه فلسفه وکلام دانشگاه باقرالعلوم(ع)
6.     حجت ایمانی کیا: دانشجوی د کتری فلسفه دانشگاه تربیت مدر ستهران
7.    منصورمعتمدی: دانشیار، عضوهیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
8.     فیاض قرائی: دانشیار،عضوهیئت علمی دانشگاه فردوس مشهد
9.     عباس جوارشکیان: دانشیار،عضوهیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
10.     داوود حیدری: استادیار،عضوهیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد

 کتب چاپ شده
1.    افقهای کمال:  سید محمد حیدر علوی نژاد- حکمت و کلام جدید- بوستان-۷۸        
2.    زهره الریاض و نزهه المرتاض سید بن طاووس- محمد الحسینی النیسابوری- حکمت و کلام جدید- بوستان-۸۲    
3.    نقد و بررسی نظریه تفکیک- محمد رضا ارشادی نیا- فلسفه- حکمت و کلام جدید-  بوستان-  ۸۲  
4.    اشعه اللمعات(الشیخ نورالدین عبدالرحمن جامی- هادی رستگار مقدم-حکمت و کلام جدید- بوستان- ۸۳ 
5.    انوارالعرفان (ملا اسماعیل اسفراینی رویینی- سعید نظری توکلی- حکمت و کلام جدید-  بوستان- ۸۳       
6.    سیری در کانون نویسندگان ایران- مسلم نجفی-فلسفه-حکمت و کلام جدید- بوستان-۸۳          
7.    تأثیر مبانی فلسفی در متون دینی از دیدگاه امام خمینی(ره)– محمد رضا ارشادی نیا-فلسفه- حکمت و کلام جدید-بوستان-۸۴ 
8.    صدرای زمان یادنامه حکیم متاله سید جلال الدین آشتیانی- جمعی ازنویسندگان- فلسفه- حکمت و کلام جدید- بوستان-۸۴
9.    عدالت درگفتمان انقلاب اسلامی– محمد علی ندایی- فلسفه-حکمت و کلام جدید- بوستان- ۸۵  
10.    فقیه پارسا (یادنامه آیت‌الله العظمی فلسفی- جمعی از نویسندگان-  فلسفه-حکمت و کلام جدید- مشهد- ۸۵              
11.    مدرس صالح (یادنامه آیهالله صالحی- جمعی از نویسندگان- فلسفه- حکمت و کلام جدید-  مشهد-  ۸۵     
12.    نظریه های امروزی شناخت- سید علی حقی-فلسفه- حکمت و کلام جدید- پژوهشگاه- ۸۵        
13.    هرمنوتیک و نواندیشی دینی– جهانگیر مسعودی- فلسفه- حکمت و کلام جدید- بوستان  –۸۶      
14.    علم عقل دین-سید علی حقی- فلسفه- حکمت و کلام جدید-پژوهشگاه-۹۰             
15.    منهج الفاضلین فی معرفه الائمه الکاملین- سعید توکلی- حکمت و کلام جدید- بوستان-۹۰        
16.    تفسیر قرآن و هرمنوتیک کلاسیک– علی‌رضا آزاد-فلسفه–حکمت و کلام جدید- بوستان  –۹۱      
17.    استاد حکیم (یادنگار آیت‌الله سید عزّالدین زنجانی- جمعی از نویسندگان-فلسفه-حکمت و کلام جدید-مشهد-۹۲        
18.    آینده ادیان در روند جهانی‌شدن-مهران رضایی-فلسفه-حکمت و کلام جدید- بوستان- ۹۳
19.    امامت سر خاتمیت (پژوهشی تحلیلی در خاتمیت و رابطه آن با امامت- عباس جوارشکیان-فلسفه-حکمت و کلام جدید- بوستان-۹۴
20.    معرفت‌شناسی تجربه دینی (ترجمه) - سید علی حقی-فلسفه-حکمت و کلام جدید- پژوهشگاه  ۹۵     
21.     تاریخ روابط اسلام و مسیحیت- دکتر منصور معتمدی- ۹۸
22.     دین در دنیای مدرن؛ دکتر فیاض قرائی- ۹۸

 طرح‌های پژوهشی:
1.    معرفی نظام های منطق توسعه یافته و جایگزین- سید مجید ظهیری
2.    مدل بایسته گفتمان دینی و گفتمان مدرنیته– جهانگیر مسعودی
3.    معرفت شناسی دینی بر اساس رویکرد اخلاقی به فضایل معرفتی-سعیده فخّار
4.    ترجمه و نقد کتاب: مدل نواندیشی فضل الرحمان ملک با تمرکز بر کتاب اسلام و مدرنیته-حجت ایمانی کیا
5.     داستان کوتاه با موضوع اخلاق تبلیغ دین، حجت الاسلام حمید ایزدی،  تولید محتوا، در دست تحقیق، ۱۳۹۷
6.    حکایات و آثار علما در حوزه صداقت برای کودکان و نوجوانان، حجت الاسلام حمید ایزدی، تولید محتوا، در دست تحقیق، ۱۳۹۷ 
7.    همایش ملی مردم سالاری دینی از منظر حکمت نوصدرایی، همایش، در دست تحقیق، ۱۳۹۷
8.    پیام های اخلاقی برای مبلغان، تولید محتوا، در دست تحقیق، ۱۳۹۷
9.    «نظریه معنویت در قرآن» دکتر محمد مسعود سعیدی نامقی (در حال انتشار)
10.    «درآمدی بر بازسازی نظام‌های منطقی حاکم بر حکمت متعالیه»؛ دکتر سید مجید ظهیری (در حال انتشار)
11.    «جامعه شناسی دین و معنویت؛ترجمه گزیده ، نقد و بررسی» دکتر محمد مسعود سعیدی


تاریخ به روز رسانی  هفدهم مهرماه 1398

منبع: اخبار پژوهشکده اسلام تمدنی
کلمات کليدي
گروه هنر و تمدن اسلامی, گروه قرآن و مطالعات اجتماعی, گروه فقه کاربردی, اخبار پژوهشکده اسلام تمدنی, پژوهشکده اسلام تمدنی - گروه علمی
 
امتیاز دهی
 
 

[Part_Lang]
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 6307
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما