پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی - فلسفه سیاسی

معرفی گروه فلسفه سیاسی
گروه فلسفه سیاسی یکی از سه گروه پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی است. نخستین فعالیت های این گروه به نیمه دوم دهه هفتاد شمسی مى رسد. می توان ادعا کرد که این گروه در زمان تأسیس، تنها گروه فلسفه سیاسی فعال و نخستین گروه فلسفه سیاسی در ایران به شمار می‌رود.
دکتر محمد پزشکی مدیریت اولیه این گروه را برعهده داشته و پس از وی دکتر مرتضی یوسفی راد مدیریت گروه را عهده دار بوده است. در سال های اخیر، دکتر احمد رضا یزدانی مقدم و در حال حاضر دکتر شریف لک زایی مدیریت این گروه را برعهده داشته اند.
حدود یک صد طرح پژوهشی تا کنون در گروه فلسفه سیاسی تحقیق شده است که بیش از شصت طرح پس از اتمام به دست چاپ سپرده شده است. طرح پژوهشی اندیشه سیاسی متفکران مسلمان، حکمت سیاسی متعالیه در قالب مجموعه سیاست متعالیه، حکمت سیاسی مشاء، اخلاق و سیاست و فلسفه علم سیاست در میان طرح های برجسته این گروه است.
این گروه در برگزاری بیش از یک صد نشست علمی را در کارنامه خود دارد. همچنین بیش از ده نقد کتاب در حوزه فلسفه سیاسی و حدود ده کارگاه پژوهشی در گروه برگزار شده است.
نخستین همایش سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه در سال 1387 با اشراف حضرت آیت الله جوادی آملی نیز توسط این گروه برنامه ریزی و انجام شد. از این مجموعه تا کنون 16 اثر چاپ و منتشر شده است و آثار جدیدتری در دست چاپ دارد.
برنامه ریزی برای برگزاری هم اندیشی صاحب نظران عرصه فلسفه سیاسی به منظور بررسی وضعیت فلسفه سیاسی در ایران از جمله برنامه های آتی گروه فلسفه سیاسی است.
همچنین گروه فلسفه سیاسی به عنوان نخستین گروه فلسفه سیاسی در ایران بر آن است فصلنامه فلسفه سیاسی را راه اندازی و منتشر سازد.

قلمرو پژوهشی گروه فلسفه سیاسی 
الف) حوزه های پژوهشی
1 – فلسفه سیاسی
2 – کلام سیاسی
3 – عرفان سیاسی
4 – اخلاق سیاسی
5 – انسان شناسی سیاسی
6 – روش شناسی و معرفت شناسی سیاسی
7- فلسفه علم سیاست

ب) اولویت های موضوعی
1 – جریان های فلسفی سیاسی معاصر در ایران
2 – معضلات فلسفه سیاسی در جمهوری اسلامی
3 – فلسفه سیاسی معاصر در جهان اسلام
4 – فلسفه سیاسی معاصر غرب
5- مباحث جدید روش شناختی
6- نقد تراث سیاسی

طرح های پژوهشی کلان گروه فلسفه سیاسی
اندیشه سیاسی متفکران مسلمان
اخلاق سیاسی
حکمت سیاسی اشراق
حکمت سیاسی متعالیه
حکمت سیاسی مشاء
فلسفه سیاسی جمهوری اسلامی ایران
فلسفه سیاسی معاصر
فلسفه علم سیاست
وحی در فلسفه سیاسی اسلامی

اعضای هیأت علمی تمام وقت گروه فلسفه سیاسی
1.    دکتر احمدرضا یزدانی مقدم
2.    دکتر رجبعلی اسفندیار
3.    دکتر شریف لک زایی
4.    دکتر محمد پزشگی
5.    دکتر مرتضی یوسفی راد

پژوهشگران همکار گروه فلسفه سیاسی
 1.    آقای ابوالحسن حسنی
2.    آقای احمد مبلغی
3.    آقای قادر فاضلی
4.    آقای محسن جبارنژاد
5.    آقای محمد سلمان
6.    آقای محمدرضا ملایی
7.    آقای مصطفی فضائلی
8.    دکتر احمد بستانی
9.    دکتر احمد واعظی
10.    دکتر آقاجانی قناد
11.    دکتر بهرام دلیر
12.    دکتر حسن روزبه
13.    دکتر حسن روزبه
14.    دکتر داود فیرحی
15.    دکتر روح الله شاطری
16.    دکتر سید جواد میرخلیلی
17.    دکتر سید خلیل الرحمان طوسی
18.    دکتر سید محمد ناصر تقوی
19.    دکتر سیدمحمدرضا شریعتمدار
20.    دکتر طیبه محمدی کیا
21.    دکتر عباس حیدری بهنوئیه
22.    دکتر عبدالرضا احمدی سفیدان
23.    دکتر علی آقاجانی قناد
24.    دکتر علی فریدونی
25.    دکتر علیرضا صدرا
26.    دکتر غلامرضا بهروزلک
27.    دکتر محسن رضوانی
28.    دکتر محسن مهاجرنیا
29.    دکتر محمد اکرم عارفی
30.    دکتر محمدعلی سوادی
31.    دکتر محمدعلی فتح الهی
32.    دکتر مرتضی واعظ جوادی
33.    دکتر مسعود پورفرد
34.    دکتر مسعود معینی پور
35.    دکتر منصور شاه ولی
36.    دکتر منصور شاه ولی
37.    دکتر منصور میراحمدی
38.    دکتر مهدی امیدی
39.    دکتر نجف لک‌زایی
40.    دکتر نجمه کیخا

آثار منتشره گروه فلسفه سیاسی

ردیف نام کتاب مولف/مترجم سال نشر ناشر
1

زبان سیاسی اسلام

ترجمه غلامرضا بهروزی لک

1378

بوستان کتاب قم

2

مفهوم آزادی از دیدگاه مسلمانان

ترجمه منصور میراحمدی

1379

بوستان کتاب قم

3

اندیشه سیاسی اخوان الصفا

علی فریدونی

1380

بوستان کتاب قم

4

اندیشه سیاسی خواجه نصرالدین طوسی

مرتضی یوسفی راد

1380

بوستان کتاب قم

5

اندیشه سیاسی فارابی

محسن مهاجرنیا

1380

بوستان کتاب قم

6

اندیشه سیاسی مسکویه

محسن مهاجرنیا

1380

بوستان کتاب قم

7

اندیشه سیاسی آیت الله مطهری

به کوشش نجف لک زایی

1381

بوستان کتاب قم

8

اندیشه سیاسی صدرالمتألهین

نجف لک زایی

1381

بوستان کتاب قم

9

تحفه الملوک: گفتارهایی درباره حکمت سیاسی

عبدالوهاب فراتی

1381

بوستان کتاب قم

10

آزادی در فلسفه سیاسی اسلام

منصور میراحمدی

1381

بوستان کتاب قم

11

روضه‌الانوار عباسی: مبانی اندیشه سیاسی و آیین مملکتداری

به کوشش نجف لک زایی

1381

بوستان کتاب قم

12

اندیشه سیاسی ابوالحسن عامری

علی فریدونی

1382

بوستان کتاب قم

13

چیستی فلسفه سیاسی در حوزه تمدن اسلامی

محمد پزشکی

1383

بوستان کتاب قم

14

ساختار منطقی اندیشه سیاسی

ترجمه مصطفی فضائلی

1383

بوستان کتاب قم

15

دوام اندیشه سیاسی (ارزیابی تحلیلی نظریه زوال اندیشه سیاسی)

دکتر سید محمد ناصر تقوی

1384

بوستان کتاب قم

16

مردم سالاری دینی

مسعود پورفرد

1384

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

17

اندیشه علامه جعفری

مرتضی یوسفی راد

1385

بوستان کتاب قم

18

جامعه‌گرایان و نقد لیبرالیسم (ترجمه)

جمعی از مترجمان

1385

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

19

وجوه سیاسی فلسفه شیخ اشراق

رجبعلی اسفندیار

1385

بوستان کتاب قم

20

اندیشه سیاسی قطب‌الدین شیرازی

مرتضی یوسفی راد

1386

بوستان کتاب قم

21

اندیشه سیاسی مسعودی

مرتضی یوسفی راد

1386

بوستان کتاب قم

22

سیره سیاسی پیامبر اعظم(ص)

جمعی از محققان

1386

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

23

اندیشه سیاسی ملامحمد مهدی نراقی

محمد اکرم عارفی

1386

بوستان کتاب قم

24

اندیشه سیاسی متفکران مسلمان (دفتر اول)

جمعی از محققان

1386

بوستان کتاب قم

25

مناسبات اخلاق و سیاست در اندیشه اسلامی

نجمه کیخا

1386

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

26

امکان فلسفه سیاسی اسلام

به کوشش مرتضی یوسفی راد

1386

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

27

روش‌شناسی دانش سیاسی در تمدن اسلامی

به کوشش داود فیرحی

1387

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

28

صورت‌بندی مطالعات زنان در جهان اسلام

محمد پزشگی

1387

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

29

سکولاریسم اسلامی (نقدی بر دیدگاه روشنفکران مسلمان)

منصور میراحمدی

1387

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

30

مفهوم شناسی فلسفه سیاسی مشاء

مرتضی یوسفی راد

1387

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

31

اندیشه سیاسی جلال‌الدین دوانی

مرتضی یوسفی راد

1387

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

32

سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه، دفتر اول (نشست ها و گفتگوها)

به اهتمام

شریف لک زایی

1387

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

33

سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه (چکیده نشست ها و مقاله‌ها)

به اهتمام

شریف لک زایی

1387

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

34

سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه، مجموعه مقالات (جلد اول)

به اهتمام

شریف لک زایی

1388

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

35

جامعه شناسی فلسفه سیاسی

محسن رضوانی

1388

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

36

آزادی و دانش

شریف لک زایی

1389

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

37

مقدمه ای بر حکمت سیاسی متعالیه

ابوالحسن حسنی

1389

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

38

سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه، مجموعه مقالات (جلد دوم)

به اهتمام

شریف لک زایی

1389

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

39

چکیده آثار پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی

به اهتمام رجبعلی اسفندیار

1389

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

40

مفهوم شناسی حکمت سیاسی متعالیه

علیرضا صدرا

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

41

مطالعات فلسفه سیاسی (مجموعه نشست ها و گفتگوها)

به کوشش رجبعلی اسفندیار

1390

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

42

سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه، مجموعه مقالات (جلد سوم)

به اهتمام

شریف لک زایی

1390

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

42

سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه، مجموعه مقالات (جلد چهارم)

به اهتمام

شریف لک زایی

1390

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

44

اندیشه سیاسی ابن رشد

محمد سلمان

1390

بوستان کتاب

45

انسان شناسی و پیامدهای آن در اندیشه سیاسی هابز و علامه طباطبایی

احمد رضا یزدانی مقدم

1391

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

46

سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه متعالیه، دفترسوم (نشست ها و سخنرانی ها)

به اهتمام

شریف لک زایی

1391

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

47

درآمدی بر اخلاق فلسفی در حکمت متعالیه

سید خلیل الرحمان طوسی

1392

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

48

درآمدی بر سیاست و حکومت در عرفان اسلامی

قادر فاضلی

1392

بوستان کتاب

49

عقل و سیاست در اندیشه سیاسی ایران معاصر

سیدمحمدرضا شریعتمدار

1393

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

50

درآمدی برفلسفه سیاسی صدرالمتالهین

سیدخلیل الرحمان طوسی

1393

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

51

مبانی فلسفه سیاسی مشاء

مرتضی یوسفی راد

1394

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

52

درآمدی بر فلسفه سیاسی اسلام

احمد واعظی

1395

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

53

فلسفه سیاسی صدرالمتألهین

شریف لک زایی

1395

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

54

جایگاه وحی در فلسفه سیاسی اسلامی

احمد رضا یزدانی مقدم

1395

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

55

خوانش سیاسی متون حکمت سیاسی متعالیه

علیرضا صدرا

1396

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

56

آرمان شهر مهدوی در فلسفه سیاسی اسلامی

محمد سلمان

1396

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

57

تأملات فلسفه سیاسی در ایران معاصر

مرتضی یوسفی راد

1396

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

58

مناسبات اخلاق و سیاست در حکمت متعالیه

نجمه کیخا

1397

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

59

در آمدی بر اندیشه سیاسی امام موسی صدر

شریف لک زایی

1397

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

60

اندیشه سیاسی علامه سید محمد حسین حسینی طهرانی

محمد رضا ملایی

1397

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

61 سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه دفتر چهارم نشست ها و گفتگوها

شریف لک زایی

1398

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

آثار در حال آماده سازی برای انتشار گروه فلسفه سیاسی

ردیف نام کتاب مؤلف
1

زبان و ناسازه ها در سخن مشروطه

عباس حیدری بهنوئیه

2

اندیشه سیاسی علامه شعرانی

محمد سلمان

3

درس گفتار سیاست الهیه در حکمت متعالیه (خوانش مشهد پنجم الشواهد الربوبیه)

مرتضی واعظ جوادی

4

چیستی فلسفه سیاسی مشاء

مرتضی یوسفی راد

5

امنیت متعالیه

نجف لک زایی

آثار در دست تحقیق گروه فلسفه سیاسی

ردیف عنوان تحقیق محقق
1

درس گفتار فلسفه امنیت

نجف لک زایی

2

جایگاه وحی در فلسفه سیاسی معاصر

احمدرضا یزدانی مقدم

3

وجوه تمایز مکاتب فلسفه سیاسی اسلامی

مرتضی یوسفی‌راد

4

اندیشه سیاسی امام موسی صدر (مجموعه نشست‌ها)

شریف لک زایی

5

حکمت سیاسی متعالیه و انقلاب اسلامی

سید علی میر خلیلی

6

اندیشه سیاسی ایت الله شاه آبادی

سید جواد میرخلیلی
7

تحلیل اندیشه سیاسی علمای شیعه در دوره قاجار

رجبعلی اسفندیار
8

مبانی فلسفه علم سیاست

محمد پزشگی
9

فلسفه سیاسی علامه طباطبایی

احمد رضا یزدانی مقدم
10

حکمت سیاسی متعالیه

شریف لک‌ زایی
11

شرح سیاسی المظاهرالاهیه       

مرتضی واعظ جوادی
12

بررسی مبانی حاکمیت علمای اسلام از منظر علمای اهل سنت

علی آقاجانی قناد
13

بررسی نظریه دولت از منظر امام و رهبری

مسعود معینی پور

14

نظریه واقعگرایی متعالی(نظریه فلسفه علم سیاست براساس حکمت اسلامی)

محمد پزشگی

15

مبانی، مؤلفه ها و شاخصه های نظریه کارآمدی اسلامی- ایرانی

محمدعلی سوادی

16

نسبت فلسفه سیاسی متعالیه و کارآمدی

محسن جبارنژاد

17

محیط زیست متعالی

منصور شاه ولی

18

کارآمدی در اندیشه و عمل سیاسی متفکران مسلمان( مجموعه مقالات)

رجبعلی اسفندیار

19

صداقت در تراث سیاسی اسلام

طیبه محمدی کیا

20

نظریه امنیت و سبک زندگی

مرتضی یوسفی راد

21

آزادی و کارآمدی در جمهوری اسلامی ایران

شریف لک زایی

22

بررسی کارآمدی فلسفه علوم اجتماعی اسلامی در مقایسه با سه فلسفه علم الاجتماع اثباتی تفسیری و انتقادی

محمد پزشگی

23

ارتقای کارآمدی(ساختاری- راهبردی)نظام سیاسی ج.ا.ا

علیرضا صدرا

24

نقش تعادل بخشی دولت در کارآمدی نظام با تأکید بر آرای خواجه نصیر طوسی

مرتضی یوسفی راد

25

مطالعات فلسفه سیاسی (دفتر دوم)

پرویز کاظمی

26

فلسفه فقه سیاسی متعالیه

احمد مبلغی

27

نظریه عدالت سیاسی در فلسفه سیاسی اسلامی از فارابی تا علامه طباطبایی

احمدرضا یزدانی مقدم

آثار منتشره به زبان عربی گروه فلسفه سیاسی

ردیف نام کتاب مولف مترجم سال نشر ناشر
1

آفاق الفکر السیاسی عند مسکویه رازی

محسن مهاجرنیا

حیدر حبّ الله

1425 هـ . ق

مؤسسه دائرة‌ المعارف فقه اسلامی

2

آفاق الفکر السیاسی للسیّد محمدباقر الصدر

مسعود عبدالحسین پورفرد

کمال السیّد

1425 هـ . ق

دارالهدی

3

آفاق الفکر السیاسی عند ابی الحسن عامری

علی فریدونی

نوال خلیل

1426 هـ . ق

مؤسسه دائرة‌ المعارف فقه اسلامی

4

آفاق الفکر السیاسی عند الاستاد الشهید المطهری

نجف لک زایی

ولید محسن

1426 هـ . ق

مؤسسه دائرة‌ المعارف فقه اسلامی

5

آفاق الفکر السیاسی عندصدرالمتألهین

نجف لک زایی

ولید محسن

1426 هـ . ق

مؤسسه دائرة‌ المعارف فقه اسلامی

6

آفاق الفکر السیاسی عند السبزواری

نجف لک زایی

محمد عبدالرزاق

1426 هـ . ق

مؤسسه دائرة‌ المعارف فقه اسلامی

7

آفاق الفکر السیاسی عند اخوان‌الصفا

علی فریدونی

عبدالحسن آل‌نجف

1427 هـ . ق

مؤسسه دائرة‌ المعارف فقه اسلامی

8

آفاق الفکر السیاسی عندالحکیم الفارابی

محسن مهاجرنیا

علاء رضائی

1427 هـ . ق

مؤسسه دائرة ‌المعارف فقه اسلامی

9

آفاق الفکر السیاسی عندالخواجه نصیرالدین الطوسی

مرتضی یوسفی‌راد

علی عباس الموسوی

1429 هـ . ق

مؤسسه دائرة ‌المعارف فقه اسلامی

10

العلمانیة الاسلامیة(عرض نقدی للفکر الإسلامی المعاصر)

منصور میراحمدی

علی بیضون

1435 هـ . ق

دارالمعارف الحکمیة

11

ماهیّة الفلسفة السیاسیّة فی الحضارة الإسلامیّة

محمّد پزشکی

علی آل دهر الجزائری

1436 هـ . ق

مرکز الحضارة لتنمیة الفکر الاسلامی

آثار منتشره دیجیتال گروه فلسفه سیاسی (pajoohaan_ir)
1- سیره سیاسی پیامبر اعظم (صلی الله علیه وآله)، جمعی از محققان
2- مقدمه ای بر حکمت سیاسی متعالیه، ابوالحسن حسنی
3- مناسبات اخلاق و سیاست در اندیشه اسلامی، نجمه کیخا
4- روش شناسی دانش سیاسی در تمدن اسلامی، داود فیرحی
5- صورت بندی مطالعات زنان در جهان اسلام، محمد پزشگی
6- درآمدی بر فلسفه سیاسی صدرالمتألهین، سید خلیل الرحمان طوسی
7- مطالعات سیاسی : فلسفه سیاسی (جلد 1)، رجبعلی اسفندیار
8- درآمدی بر فلسفه سیاسی اسلامی، احمد واعظی
9- مفهوم شناسی فلسفه سیاسی مشاء، مرتضی یوسفی راد
10- سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه، مجموعه مقالات، جلد اول، شریف لک زایی
11- سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه، مجموعه مقالات: انسان، امامت، سیاست جلد سوم، شریف لک زایی
12- سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه، مجموعه مقالات: اخلاق و سیاست جلد چهارم، شریف لک زایی
13- سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه، نشست ها و گفت وگوها: دفتر اول، شریف لک زایی
14- سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه، نشست ها و گفتوگوها: دفتر دوم، شریف لک زایی
15- سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه، سخنرانی ها و نشست های همایش: دفتر سوم، شریف لک زایی
16- سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه، چکیده نشست ها و مقاله ها، شریف لک زایی
17- سکولاریسم اسلامی : در اندیشه روشنفکران مسلمان، منصور میراحمدی
18- آزادی و دانش، شریف لک زایی
19- مفهوم شناسی حکمت متعالی سیاسی، علیرضا صدرا
20- امکان فلسفه سیاسی اسلام، مرتضی یوسفی راد
21- در آمدی بر اخلاق فلسفی در حکمت متعالیه، سید خلیل الرحمان طوسی
22- جامعه شناسی فلسفه سیاسی، محسن رضوانی
23- انسان شناسی و پیامدهای آن در اندیشه سیاسی هابز و علامه طباطبایی، احمدرضا یزدانی مقدم
24- عقل و سیاست در اندیشه سیاسی ایران معاصر، سید محمد رضا شریعتمدار
25- جامعه ‏گرایان و نقد لیبرالیسم: گزیده اندیشه های (سندل، مک اسنتایر، تیلور، والرز)، جمعی از مترجمان
24- فلسفه سیاسی صدرالمتألهین، شریف لک زایی
25. جایگاه وحی در فلسفه سیاسی، احمد رضا یزدانی مقدم
26. خوانش سیاسی متون حکمت متعالیه، علیرضا صدرا
27.آرمان شهر مهدوی در فلسفه سیاسی اسلامی، محمد سلمان
28. تأملات فلسفه سیاسی در ایران معاصر، مرتضی یوسفی راد
29. مناسبات اخلاق و سیاست در حکمت متعالیه، نجمه کیخا

نشست ها و همایش های گروه فلسفه سیاسی 
گروه فلسفه سیاسی تا کنون بیش از یکصد نشست در موضوعات مختلف فلسفه سیاسی برگزار کرده است. این گروه همچنین برگزاری همایش سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه را در کارنامه خود دارد که در سوم بهمن 1387 در مرکز همایش ¬های دفتر تبلیغات اسلامی با سخنرانی آیت الله جوادی آملی برگزار شد. همچنین برگزاری دومین همایش سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه در دستور کار گروه فلسفه سیاسی است. گروه فلسفه سیاسی همچنین بیش از ده کارگاه آموزشی و پژوهشی در موضوعات مختلف فلسفه سیاسی برگزار کرده است.

نشست‌های علمی و کرسی‌های نقد و ترویجی برگزار شده گروه فلسفه سیاسی

ردیف عنوان بحث استاد ارائه دهنده دبیر علمی تاریخ برگزاری
1

سلسله نشست هاي روش شناسي انديشه سياسي اسلام (یازده نشست)

داود فيرحي

مرتضی یوسفی راد

فروردين 1381

2

سلسله نشست هاي روش شناسي (سه نشست)

عباس منوچهري

"

بهمن 1381

3

روش هاي فهم انديشه سياسي

عباس منوچهري

"

بهمن 1381

4

رابطه عرفان و سياست            

فرناز ناظرزاده

"

ارديبهشت 1382

5

امكان و عدم امكان فلسفه سياسي اسلام (1)

داود فيرحي

"

خرداد 1382

6

بررسي جايگاه فلسفه سياسي در جغرافياي كلي علوم      

مصطفي ملكيان

"

تير 1382

7

امكان و عدم امكان فلسفه سياسي اسلام (2)

حميد پارسانيا

"

مرداد 1382

8

امكان و عدم امكان فلسفه سياسي اسلام (3)

حاتم قادري

"

مهر 1382

9

امكان و عدم امكان فلسفه سياسي اسلام (4)

مصطفي ملكيان

"

آبان 1382

10

امكان و عدم امكان فلسفه سياسي اسلام (5)               

سید محمد مهدی ميرباقري

"

آبان 1382

11

چالش‌هاي فلسفه سياسي فراروي جمهوري اسلامي ايران (1)       

حاتم قادري

"

آذر 1382

12

امكان و عدم امكان فلسفه سياسي اسلام (6)

عليرضا صدرا

"

بهمن 1382

13

امكان و عدم امكان فلسفه سياسي اسلام (7)

غلامرضا فياضي

"

اسفند 1382

14

چالش هاي فلسفه سياسي فراروي جمهوري اسلامي ايران (2)      

داود فيرحي

"

اسفند 1382

15

چالش هاي فلسفه سياسي فراروي جمهوري اسلامي ايران (3)      

عباس منوچهري

"

اسفند 1382

16

جريان شناسي انديشه سياسي اسلام در دوره معاصر                

سيدعلي ميرموسوي

محمد پزشکی

اسفند 1382

17

امكان و عدم امكان فلسفه سياسي اسلام (8)               

سيد جواد طباطبايي

مرتضی یوسفی راد

اسفند 1382

18

امكان و عدم امكان فلسفه سياسي اسلام (9)               

محمد تفي سبحاني و داود فيرحي

"

آذر 1383

19

امكان و عدم امكان فلسفه سياسي اسلام (10)    

رضا حاج ابراهيمي

"

دي 1383

20

وجوه تمايز گرايشات فلسفه اسلامي (مشاء، اشراق، حكمت متعاليه)

عبدالرسول عبوديت

"

بهمن 1383

21

امكان و عدم امكان فلسفه سياسي اسلام (11)

محمدتقي سبحاني

"

بهمن 1383

22

امكان و عدم امكان فلسفه سياسي اسلام (12)    

محمد تقي سبحاني و داود فيرحي

"

بهمن 1383

23

تأثير مسايل جديد كلامي بر فلسفه سياسي

مصطفی ملكيان

"

اسفند 1383

24

اسلام و ليبرال دمكراسي

تيموتي گارتن اش

شریف لک زایی

شهريور 1383

25

تمايزات گرايشات فلسفه اسلامي 

ابوالفضل كياشمشكي

مرتضی یوسفی راد

آذر 1384

26

رابطه عرفان و سياست

حميد پارسانيا

بهرام دلیر

دي 1384

27

رابطه عرفان و سياست            

قادر فاضلي

شریف لک زایی

دي 1384

28

مفهوم عدالت اجتماعي از منظر اسلام و غرب               

احمد واعظي

"

بهمن 1384

29

سطوح عدالت، مطالعه موردي ايران       

نجف لك زايي

"

بهمن 1384

30

حكمت متعاليه و ظرفيت‌هاي ورود به حيات سياسي و اجتماعي (1)        

ابوالفضل كياشمشكي

"

اسفند 1384

31

مسائل جديد فلسفه سياسي               

جهانگیر معيني علمداري

محمد پزشگی

بهمن 1385

32

وجوه سياسي حكمت متعاليه (2)

عبدالرسول عبوديت

شریف لک زایی

آذر 1385

33

وجوه سياسي حكمت متعاليه (3)

نجف لک زایی

"

دی 1385

34

اصالت وجود، حرکت جوهری و ولایت فقیه (4)             

محسن غرويان

"

بهمن 1385

35

حکمت متعالیه و فلسفه سیاسی معاصر (5)

حمید پارسانيا

"

بهمن 1385

36

روش شناسی حکمت متعالیه و تأثیر آن بر دانش سیاسی (6)

علیرضا صدرا

"

بهمن 1385

37

جایگاه حیات دنیوی در منظومه حکمت متعالیه (7)       

علی  اله بداشتی

"

بهمن 1385

38

تبیین فلسفی انقلاب اسلامی براساس حکمت متعالیه (8)

عماد افروغ

"

بهمن 1385

39

توان مندی های حکمت متعالیه در امر سیاست (9)        

مرتضی جوادی آملی و  عبدالحسین خسروپناه

"

اردیبهشت 1386

40

سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه (10)

عبدالله جوادی آملی

نجف لک ‌زایی

خرداد 1386

41

فلسفه سیاسی و پرسش های پیش رو (انسان شناسی فلسفی و فلسفه سیاسی) (11)        

ابوالفضل کیاشمشکی

مرتضی یوسفی راد

آبان 1386

42

سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه (12)

عبدالله جوادی آملی

نجف لک زایی

آبان 1386

43

تکوین و تعالی فلسفه و فلسفه سیاسی در حکمت متعالیه (13)

احمد عابدی

شریف لک زایی

آبان 1386

44

فلسفه سیاسی قدیم و جدید               

داود فیرحی

مرتضی یوسفی راد

آذر 1386

45

اتحاد ملی و انسجام اسلامی در پرتو سیره نظری و عملی امام موسی صدر

سید صادق طباطبایی

شریف لک زایی

دی 1386

46

فلسفه سیاسی ملاصدرا (14)    

سیدخلیل علاقه‌بند طوسی

"

بهمن 1386

47

سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه (15)

عبدالله جوادی آملی

نجف لک زایی

بهمن 1386

48

سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه (16)

عبدالله جوادی آملی

"

بهمن 1386

49

سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه (17)

عبدالله جوادی آملی

"

اسفند 1386

50

سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه (18)

عبدالله جوادی آملی

"

اسفند1386

51

معرفی نرم افزار نورالحکمه برای نگارش مقالات حکمت سیاسی متعالیه(19)

جواد مظلومی

شریف لک زایی

خرداد 1387

52

ضرورت حضور علمی پژوهشگران اندیشه سیاسی در غرب 

سیدخلیل علاقه‌بندی طوسی

"

خرداد 1387

53

چشم انداز فلسفه سیاسی متعالیه (20)

علیرضا صدرا

"

تیر 1387

54

وجوه سیاسی حکمت متعالیه (21)       

محمدرضا  نکونام

"

تیر 1387

55

نظام پرسش های حکمت متعالیه (پیش فرض های نظام پرسش های حکمت متعالیه) (22)

مهدی علیزاده

"

تیر 1387

56

دلایل سیاسی اجتماعی اقبال به ملاصدرا (23)

محمدعلی فتح الهی

"

شهریور 1387

57

فلسفه سیاسی علامه طباطبایی

احمدرضا یزدانی‌مقدم و مهدی امیدی

محمد پزشکی

پاییز 1388

58

تاثیر حکمت متعالیه بر فقه سیاسی (24)

احمد مبلغی

شریف لک زایی

پاییز 1388

59

علم الاسمای تاريخی              

رضا سليمان حشمت

احمدرضا یزدانی مقدم

تابستان 1389

60

نظریه استخدام و لوازم آن در فلسفه سیاسی علامه طباطبایی (با همکاری انجمن مطالعات سیاسی حوزه)

احمد بهشتی

"

پاییز 1389

61

حلقه  بحث و گفت و گوی «حکمت سیاسی متعالیه» (یازده نشست)        

علیرضا صدرا

شریف لک زایی

از 1389 تا 1391

62

نشست ادله اربعه و جايگاه آن در تحليل  سياسی

بهرام دلير

"

بهمن 1388

63

نتايج و پيامدهای مسئله زمان در حکمت سياسی متعاليه (25)

مهدی منفرد

"

بهمن 1388

64

رابطه شريعت و سياست در حکمت سياسی متعاليه (27)

احمد بهشتی

"

بهمن 1388

65

حکمت متعالیه و انقلاب اسلامی (28)             

علیرضا صدرا

داود مهدوی زادگان

مرتضی واعظ جوادی

نجف لک زایی

"

بهمن 1389

66

شرح سیاسی بر شرح منظومه ملاهادی سبزواری (هجده نشست)

علیرضا صدرا

شریف لک زایی

1391-1392

67

 شرح سیاسی بر مشهد پنجم شواهدالربوبیه (39جلسه)

مرتضی واعظ جوادی

"

1392-1393

68

فلسفه فقه سیاسی متعالیه

احمد مبلغی

"

1391

69

تحول هندسه قدرت:گذار از قدرت متدانی به قدرت متعالی

نجف لک زایی- علیرضا صدرا

رجبعلی اسفندیار

1392/11/24

70

خوانش «المظاهر الالهیه» (تا کنون 38 نشست)

مرتضی واعظ جوادی

شریف لک‌زایی

1392-1395

71

ظرفیت سنجی حکمت متعالیه در تمدن سازی نوین اسلامی

علیرضا صدرا

"

1394/9/30

72

ظرفیت شناسی حکمت متعالیه در تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

احمد واعظی

علیرضا صدرا

نجف لک زایی

عبدالمجید مبلغی

-73

کرسی دولت و ملت در فلسفه سیاسی امام خمینی

داود مهدوی زادگان

احمدرضا یزدانی مقدم

مرتضی یوسفی راد

1394/11/21

74

روح تشریع در اسلام

ابوالقاسم علیدوست

علی اصغر نصرتی

1394/10/2

75

عقل عملی در اندیشه ملاصدرا (1)

احمد مبلغی

شریف لک زایی

1394/8/21

76

شرایط سیاسی و اجتماعی عصر آقاعلی مدرس زنوزی

منوچهر صدوقی ‌سها

محمدعلی فتح‌ الهی علیرضا صدرا

نجف لک زایی

رجبعلی اسفندیار

1394/9/5

77

کرسی نقد نظریه های وحی در فلسفه سیاسی فارابی

احمد رضا یزدانی مقدم

مرتضی یوسفی راد

شریف لک زایی

1395/3/6

78

کرسی ترویجی و ایده پردازی حیات معقول در فلسفه سیاسی علامه محمد تقی جعفری

علیرضا صدرا

عبدالله نصری

قادر فاضلی

مرتضی یوسفی راد

1395/8/20

79

نظریه های وحی در فلسفه سیاسی شیخ اشراق

رائه دهنده: احمدرضا یزدانی مقدم

ناقد: احمدبستانی

رجبعلی اسفندیار

1395/10/30

80

جایگاه وحی در فلسفه سیاسی ابن سینا

ارائه دهنده: احمدرضا یزدانی مقدم

ناقد: ابولفضل شکوری

مرتضی یوسفی راد

1396/6/8

81

توسعه و تعالی علم سیاست و اخلاق

ارائه کنندگان

دکتر نجف لک زایی

-دکتر علیرضاصدرا

مرتضی جوادی آملی

دکترمهدی علیزاده

دبیر علمی

دکترمحمد پزشگی

1396/2/20

82

برسی نظریه امنیت در اندیشه سیاسی آیت الله جوادی آملی

ارائه دهنده: نجف لکزایی-ناقد محمد ستوده-

دبیرعلمی محمد صمدپور

1396/7/18

83

فقه امنیت در اندیشه سیاسی آیت الله آصفی

ارائه دهنده: نجف لکزایی

دبیرعلمی : مختار شیخ حسینی

آبان 96

84

ذات گرایی جدید و استلزامات علمی آن در علم سیاست

ارائه دهنده: یدالله دادجو

دبیر علمی : شریف لک زایی

1397/4/21

85

راهبرد کارآمدی نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران ( 4 نشست)

دکتر صدرا

دبیر علمی: رضا لک زایی

1397

86

کرسی نظریه پردازی آئینگی وحی الهی ( نظریه دباب وحی و نبوت؛  حکومت و قانون در سنت فلسفه سیاسی اسلامی

ارائه ئه دهنده: احمدرضا یزدانی مقدم

ناقدین . دکتر نجف لک زایی- دکتر میراحمدی- دکتر میرموسوی و دکتر قدردان قراملکی

مشاوران. دکتر فیرحی دکتر حقیقت و دکتر شاطر

دبیر علمی . دکتر شریف لک زایی

1397/12/6

87

کارآمدی و نسبت آن با فلسفه سیاسی

دکتر نجف لک زایی

دبیر علمی: محسن جبارنژاد

1398/5/2

88

کارآمدی دولت از منظر فلسفه سیاسی

دکتر علیرضا صدرا

دبیر علمی: محسن جبارنژاد

1398/6/14

89

الزامات راهبردی گام دوم انقلاب اسلامی

دکتر علیرضا صدرا

ناقد: مرتضی یوسفی راد

دبیرعلمی: دکتر شریف لک زایی

1398/6/14

90

کارویژه فلسفه سیاسی در وجوه متکثر حکومت اسلامی

دکتر علی اکبر علیخانی

دبیر علمی: محسن جبارنژاد

1398/8/2

91

کارآمدی دولت در نسبت با نظریه دولت اسلامی

دکتر محمدعلی فتح الهی

دبیر علمی: محسن جبارنژاد

1398/9/2   دفتر تهران

92

مشروعیت و کارآمدی نظام سیاسی در علم مدنی فارابی

دکتر سیدمهدی امامی جمعه

دبیر علمی: محسن جبارنژاد

1398/9/7   دفتر اصفهان

93

کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی « ضرورت دولت معدل در فلسفه سیاسی اسلامی

ارائه : دکتر مرتضی یوسفی راد

ناقد: دکتر احمدرضا یزدانی مقدم

دبیرعلمی: دکتر شریف لک زایی

1398/9/27 ( هفته پژوهش)

نقدهای کتاب برگزار شده گروه فلسفه سیاسی 

ردیف عنوان ناقد تاریخ برگزاری
1

نظام سياسي و دولت در اسلام، تأليف داود فيرحي

سید صادق حقيقت

سید علی ميرموسوي

بهمن 1382

2

انديشه سياسي صدرالمتألهين، تأليف نجف لك‌زايي

سید علی ميرموسوي

سید صادق حقيقت

بهمن 1382

3

چيستي فلسفه سياسي در حوزه تمدن اسلامي، تأليف محمد پزشكي

منصور ميراحمدي

احمد بستاني

محسن رضواني

آبان 1383

4

آزادي در فلسفه سياسي اسلام، تأليف ميراحمدي

محمد پزشگي

شريف لك زايي

شهريور 1384

5

مراتب ظهور فلسفه سياسي در تمدن اسلامي، تأليف موسي نجفي

غلامرضا بهروزی لك

محسن مهاجرنيا

شریف لک زایی

مهر 1384

6

فلسفه سياسي ابن سينا، تأليف ابوالفضل شكوري

داود فيرحي

منصور ميراحمدي

شریف لک زایی

بهمن 1384

7

لئواشتراوس و فلسفه سياسي اسلامي، تأليف محسن رضواني

منصور ميراحمدي

احمد بستاني

شریف لک زایی

دی 1385

8

درآمدی بر مستندات قرانی فلسفه سیاسی امام خمینی، تألیف نجف لک زایی

کاظم قاضی‌زاده

موسی نجفی

مرتضی یوسفی راد

خرداد 1387

9

سکولاریسم اسلامی: نقدی بر دیدگاه روشنفکران مسلمان، تألیف منصور میراحمدی

سید صادق حقیقت

احمدرضا یزدانی مقدم

آذر 1387

10

مفهوم شناسی حکمت متعالی سیاسی، تألیف علیرضا صدرا (با مشارکت خانه کتاب)

شریف لک زایی

آبان 1393

11

اندیشه سیاسی امام خمینی، تألیف نجف لک‌زایی

علیرضا صدرا

محسن مهاجرنیا

علیرضا زهیری

14/11/1394

12

انسان شناسی و پیامدهای آن در اندیشه سیاسی هابز و علامه طباطبایی، تألیف احمد رضا یزدانی مقدم (با همکاری انجمن مطالعات سیاسی حوزه)

مهدی امیدی

غلامرضا بهروزی لک

شریف لک زایی

آبان 1394

13

نقد مجموعه آثار تاريخ انديشه سياسي متفكران مسلمان (با همكاري انجمن مطالعات سياسي حوزه)

علیرضا صدرا

و محسن رضواني

بهمن 1383

14

نقد کتاب جایگاه وحی در فلسفه سیاسی اسلام   مؤلف: احمدرضا یزدانی مقدم

ناقدان: ابوالفضل کیاشمشکی و عبدالله نصری

دبیر علمی سیدجواد میر خلیلی

24/2/96مکان برگزاری: تهران فرهنگ سرای اندیشه

15

نقد کتاب فلسفه سیاسی صدرالمتألهین          مؤلف: شریف لک زایی

ناقدان: ابراهیم برزگر و محمدعلی فتح الهی

دبیر علمی سیدجواد میرخلیلی

31/2/96

مکان برگزاری: فرهنگ سرای اندیشه

16

نقد کتاب: فلسفه سیاسی صدرالمتألهین، تألیف شریف لک‌زایی

عماد افروغ

محسن جبارنژاد

4 /2 1398

17

نقد کتاب درآمدی بر فلسفه سیاسی اسلامی، تألیف احمد واعظی

سید صادق حقیقت

شریف لک‌زایی

26 /2 1398

18

نقد کتاب جایگاه وحی در فلسفه سیاسی

مؤلف: احمدرضا یزدانی مقدم

ناقد: محمدکاظم شاکر

دبیرعلمی : محسن جبارنژاد

1398/3/23

19

نقد کتاب « مناسبات اخلاق و سیاست در حکمت متعالیه» تألیف خانم دکتر نجمه کیخا

ناقد: دکتر مهدی فدایی مهربانی

دبیر علمی: محسن جبارنژاد

1398/4/20

20

نقد کتاب«فقه سیاسی به مثابه دانش سیاسی اسلامی»

ارائه: دکتر منصور میراحمدی.

ناقدان : دکتر سیدعلی میرموسوی- دکتر رضا خراسانی

دبیرعلمی: محسن جبارنژاد

1398/7/15

21

نقد کتاب: فلسفه سیاسی صدرالمتألهین، تألیف شریف لک‌زایی

ارائه: دکتر شریف لک زایی

ناقد: دکتر سید مهدی امامی جمعه

دبیرعلمی: محسن جبارنژاد

1398/9/7 دفتر اصفهان

همایش‌ها و هم اندیشی‌های برگزار شده گروه فلسفه سیاسی

ردیف عنوان مجری تاریخ برگزاری
1

همايش سيره سياسی و حکومتی پيامبر اعظم(ص)

با همکاری جامعه اسلامی فرهنگيان کشور

بهمن 1385

2

گرامي داشت شهدای روحانی تاسوکی و ميزگرد سطوح تقريب

با همکاری روابط عمومی دفتر تبليغات حوزه علميه قم

اسفند 1385

3

فاجعه تروریستی تاسوکی، زمینه‌ها و پیامدها

با همکاری روابط عمومی دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم

اسفند 1386

4

سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه (با اشراف حضرت آیت الله جوادی آملی)

پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی (با همکاری پژوهشکده علوم

 وحیانی معارج، مجمع عالی حکمت اسلامی و انجمن مطالعات سیاسی)

سوم بهمن 1387

5

گفتگو برای زندگی: بررسی تجربه امام موسی صدر

ماموستا ملاقادر قادری

عبدالکریم بی آزار شیرازی

کشیش سبو سرکیسیان

سرکار خانم حورا صدر

نجف لک زایی

1394/11/28

6

گفتگو و تمدن در اندیشه امام موسی صدر

محسن الویری

شریف لک زایی

محمد باغستانی

محمد رضا بهمنی

1395/11/28

همکاری‌های علمی و پژوهشی و تفاهم نامه‌ های گروه فلسفه سیاسی

ردیف نام موسسه همکار سال شروع همکاری موضوعات همکاری
1

دانشگاه باقرالعلوم(ع)

1379

تأمين استاد/ برگزاري دوره‌هاي آموزشي/پژوهشهاي مشترك و ...

2

معاونت پژوهشي حوزه علميه قم

1382

همكاري در تأسیس انجمن مطالعات سياسي، پژوهش‌هاي مشترك، نقد كتاب و ...

3

جامعه اسلامی فرهنگيان کشور

1385

برگزاری همايش سيره سياسی و حکومتی پيامبر اعظم(ص)

4

پژوهشکده مطالعات اجتماعی و فرهنگی

1385

برگزاری همايش سيره سياسی پيامبر اکرم(ص)، همايش دانش سياسی، پژوهش‌های مشترک

5

پژوهشکده معارج

1386

همکاری در پروژه وجوه سیاسی حکمت متعالیه، همایش سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه، برگزاری نشست با آیت الله جوادی آملی

6

معاونت پژوهشی و انتشارات کالج اسلامی لندن

1387

همکاری پژوهشی در زمینه‌های مورد توافق، برگزاری نشست‌های علمی مشترک تبادل اطلاعات در زمینه‌های تخصصی و ترجمه متون

7

انجمن مطالعات سیاسی

1387

همکاری پژوهشی، برگزاری نشست‌های علمی مشترک و تبادل اطلاعات در موضوعات تخصصی

8

اندیشکده سیاست مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

1393

نشست های مشترک، حضور در جلسات علمی، تشکیل حلقه الگوی حکمت متعالیه و...

9

مجمع عالی حکمت اسلامی

1393

حضور در جلسات گروه فلسفه سیاسی، نشست های مشترک، داوری مقالات و ...

10

مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر

1394

برگزاری نشست های مشترک و ...

11

دائرة المعارف فلسفه سیاسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

1393

حضور در جلسات علمی و....

12

دانشنامه حکمت سیاسی اسلامی (مؤسسه حکمت و پژوهش معاصر)

1390

نگارش مقاله، داوری مقالات، حضور در جلسات علمی

13

بنیاد نشر آثار علامه محمد تقی جعفری

1395

برگزاری نشست های مشترک و...

افتخارات و جوایز گروه فلسفه سیاسی

ردیف عنوان مولف سال
1 انسان شناسی و پیامدهای آن در اندیشه سیاسی هابز و علامه طباطبایی احمد رضا یزدانی مقدم 1392

آثار برگزيده جشنواره آيين و خرد

ردیف عنوان مولف سال
2

مجموعه آثار تاريخ انديشه سياسي متفكران مسلمان

متعدد

1384
3

مردم سالاری دینی

مسعودپورفرد

1384

برگزيده جشنواره مرزبانی وحی و خرد

دیف عنوان مولف سال
4 مجموعه اندیشه سیاسی متفکران مسلمان متعدد 1387

برگزيده جشنواره کتاب دین

ردیف عنوان مولف سال
5 درآمدی بر فلسفه سیاسی صدرالمتألهین سید خلیل الرحمان طوسی 1395

برگزیده کتاب سال حوزه

ردیف عنوان مولف سال
6

اندیشه سیاسی صدرالمتألهین

نجف لک زایی

1381

7

آزادی در فلسفه سیاسی اسلام

منصور میراحمدی

1381

8

اندیشه سیاسی فارابی

محسن مهاجرنیا

1380

9

اندیشه سیاسی محقق سبزواری

نجف لک زایی

1380

10

اندیشه سیاسی ابن عامری

علی فریدونی

1383

11

جایگاه وحی در فلسفه سیاسی اسلام

احمدرضا یزدانی مقدم

1396

12

تأملات فلسفه سیاسی در ایران معاصر

مرتضی یوسفی راد

1397

برگزیده کنگره دین پژوهان کشور

ردیف عنوان مولف سال
13

اندیشه سیاسی صدرالمتألهین

نجف لک زایی

1381

14

چیستی فلسفه سیاسی در حوزه تمدن اسلامی

محمدپزشگی

1382

15

مردم سالاری دینی

مسعودپورفرد

1383

16

روش شناسی دانش سیاسی تمدن اسلامی

جمعی از نویسندگان

1385

17

اخلاق و سیاست در اندیشه سیاسی اسلام

نجمه کیخا

1385

اثر شایسته قدردانی دوسالانه پژوهش برتر حکومت اسلامی

ردیف عنوان مولف سال
18

آزادی در فلسفه سیاسی اسلام

منصور میراحمدی

1385

19

چیستی فلسفه سیاسی در حوزه تمدن اسلامی

محمدپزشگی

1385

20

مردم سالاری دینی

مسعودپورفرد

1385

21

ساختارمنطقی اندیشه سیاسی اسلام

مصطفی فضائلی

1385

22

اندیشه سیاسی فارابی

محسن مهاجرنیا

1385

23

اندیشه سیاسی ابن عامری

علی فریدونی

1385

24

اندیشه سیاسی اخوان الصفا

علی فریدونی

1385

25

اندیشه سیاسی مسکویه

محسن مهاجرنیا

1385

26

وجوه سیاسی فلسفه سیاسی شیخ اشراق سهروردی

رجبعلی اسفندیار

1385

27

مسئله شناسی مطالعات سیاسی اسلامی

سیدصادق حقیقت

1385

برگزیده کتاب سال دانشجویی

ردیف عنوان مولف سال
28 صورت بندی مطالعات زنان در جهان اسلام محمدپزشگی 1388

آدرس گروه فلسفه سیاسی
قم: چهار راه شهدا، ابتدای خیابان معلم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، طبقه سوم، پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی، گروه فلسفه سیاسی
تلفکس: 02537831729

پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی:
http://www.isca.ac.ir

پایگاه اطلاع رسانی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی:
http://cpt.isca.ac.ir

برای دریافت تکمیلی فایل پیوست را مطالعه کنید. 

تاریخ به روز رسانی در سایت 12 آذر ماه 1398


 

منبع: تولید محتوای پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی
فايلها
معرفي گروه فلسفه سياسي 20-09-98.pdf 694.057 KB
کلمات کليدي
پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی- گروه های پژوهشی
 
امتیاز دهی
 
 


مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب
[Part_Lang]
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 11026
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما