پژوهشکده فقه و حقوق - دانش های وابسته به فقه گروه دانش های وابسته به فقه (اصول فقه،قواعد فقه، رجال و حدیث)

این گروه عهده‏ دار مطالعه و پژوهش در زمینه دانش‏ هایى هم‏ چون اصول، قواعد فقهى، رجال و حدیث است.

قلمرو پژوهشى
الف) بررسى آن دسته از قواعد که به رغم برخوردارى از نقش تعیین کننده در استنباط، حجم اندکى را در بحث‏هاى اصولى به خود اختصاص داده‏اند، مانند سیره، تناسب حکم و موضوع، مباحثى که رابطه کتاب و سنت را تنظیم مى‏ کند و... در قلمرو پژوهشى این گروه قرار مى‏ گیرد؛
ب) بررسى آن دسته از قواعدى که در عرصه استنباط مورد بهره‏ بردارى قرار گرفته‏ اند ولى تا به حال در اصول به بحث گذاشته نشده ‏اند، مانند ارتکازات متشرعى و عقلایى و میزان و مقدار دلالت فعل معصوم و... در قلمرو این گروه قرار دارد؛
ج)  آن دسته از مباحث دانش هرمنوتیک و فلسفه زبان تحلیلى که مى‏تواند بر دانش اصول تأثیر داشته باشد در قلمرو پژوهشى این گروه قرار مى‏ گیرد.
د)   آن گروه از موضوعات اصولى، رجالى و حدیثى که تبیین آن‏ها در پیش‏برد اهداف پژوهشکده در زمینه فقه و حقوق اسلامى مؤثر است در قلمرو این گروه قرار مى‏ گیرد.

کلمات کليدي
اخبار پژوهشکده فقه و حقوق, گروه فلسفه فقه و حقوق اسلامی, گروه دانش های وابسته به فقه, گروه مسائل فقهی و حقوقی
 
امتیاز دهی
 
 

[Part_Lang]
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 6315
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما