پژوهشکده فقه و حقوق - فلسفه فقه و حقوق گروه فلسفه فقه و حقوق اسلامی

این گروه عهده ‏دار تحقیق و مطالعه فقه و حقوق با نگاه بیرونى است و به پرسش‏ هایى که در زمینه روش، مبانى، منابع، اهداف و... علم فقه و حقوق اسلامى مطرح می ‏شود، پاسخ می دهد.

قلمرو پژوهشى
الف) مطالعه و تحقیق در زمینه کلیه مسائل چالش ‏برانگیز در سطح جامعه که جنبه فلسفه فقهى دارند، به ویژه مسائل زیربنایى در زمینه حکومت دینى در قلمرو گروه فلسفه فقه و حقوق اسلامى قرار دارد.
ب)تبیین، ردّ و اثبات آن دسته از مسائل علوم مرتبط با فقه (کلام، حقوق، اخلاق و...) که از منظر تأثیرگذارى آن علوم در فقه نیازمند بررسى است، در قلمرو این گروه قرار دارد.
ج)با توجّه به ضرورت بحث از فلسفه برخى احکام از یک سو و عدم وجود گروه پژوهشى مستقل در پژوهشکده، در شرایط کنونى، مسائل مربوط به فلسفه احکام، به صورت موقت در قلمرو این گروه قرار دارد.
د)تحقیق و پژوهش درباره فلسفه علم به صورت مستقل در قلمرو این گروه قرار ندارد ولى مطالعه، مشاوره، برگزارى نشست علمى به منظور کسب آگاهى کلان از محورهاى اصلى آن و انطباق آن بر فقه و حقوق اسلامى در قلمرو این گروه قرار مى‏گیرد.

کلمات کليدي
اخبار پژوهشکده فقه و حقوق, گروه فلسفه فقه و حقوق اسلامی, گروه دانش های وابسته به فقه, گروه مسائل فقهی و حقوقی
 
امتیاز دهی
 
 

[Part_Lang]
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 6323
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما