نسخه آزمایشی
ویدئو ها
دومین کنگره ملی حکمت سیاسی متعالیه
دومین کنگره ملی حکمت سیاسی متعالیه  آئین افتتاحیه دومین کنگره ملی حکمت سیاسی متعالیه
آئین اختتامیه دومین کنگره ملی حکمت سیاسی متعالیه
دومین کنگره حکمت سیاسی متعالیه-کمیسیون تخصصی دولت در فلسفه سیاسی اسلامی
دومین کنگره حکمت سیاسی متعالیه -کمیسیون تخصصی دولت مطلوب از منظر حکمت سیاسی
دومین کنگره حکمت سیاسی متعالیه-کمیسیون تخصصی تجربه حکمرانی در جمهوری اسلامی 
منبع: روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
 
امتیاز دهی
 
 

[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 712
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما