مرکز همکاری های علمی و بین المللی


رزومه همکاران مرکز همکاری‌های علمی و بین‌الملل

رجبعلی اسفنديار (رئیس مرکز)

زندگی‌نامه علمی (CV)

 • متولد دهم فروردین 1345 فیروزکوه، دماوند، تهران، ایران .
  دکتری علوم سیاسی، علاقمند به مطالعه فلسفه سیاسی، مسایل ایران و اندیشه امام خمینی(ره)، آشنا به دو زبان عربی و انگلیسی.
  عضو هیأت علمی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
  دانش‌آموخته حوزه علمیه قم، خارج فقه و اصول.

دوره‌های آموزشی          
1 - دورة زبان انگليسی مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم(ع)، مقدماتی و پيشرفته (1370 _1373)
  2 - دورة ترجمه زبان انگليسی (Traslation) مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم(ع) (يک ترم 1374)
 3 - دورة آموزشی اينترنت، مرکز مطالعات و تحقيقات اسلامی (1382)
 4 - دورة آموزش کامپيوتر، پژوهشکده علوم و انديشه سياسی (1382)
 5 - کارگاه آموزشی درس آشنايي با قانون اساسی (1384)            
 6 - کارگاه روش نگارش مقالات علمی _ پژوهشی (ويژه گرايش انقلاب اسلامی) (1384)    
 7 - کارگاه آموزشی درس انديشه سياسی امام خمينی (1385)      
 8 - کارگاه آموزشی درس آشنايی با قانون اساسی (1385)          
 9 - کارگاه آموزشی اصول و روش نگارش علمی (1385)               
 10 - کارگاه علمی - پژوهشی جنگ و صلح از منظر فلسفه سیاسی معاصر (1386)   
11 - کارگاه علمی - پژوهشی نسبت دین و سیاست در فلسفه سیاسی معاصر (1387)    
12- کارگاه علمی – روش خوانش متون فلسفه سیاسی کلاسیک یونان (1390
        

          تحقیق و تألیف

           کتاب       
  1 - «وجوه سياسی فلسفه شيخ اشراق» / بوستان کتاب، 1385 .    
  2 - المعجم المفهرس لالفاظ احاديث بحارالانوار (مجلد 11 تا 14) / گروهی / مرکز مطالعات و تحقيقات اسلامی دفتر تبليغات اسلامی، 1375.    
  3 - المعجم المفهرس لاعلام احاديث بحارالانوار (مجلد 1 تا 3) / گروهی / مرکز مطالعات و تحقيقات اسلامی دفتر تبليغات اسلامی، 1378 .   
4- «روش‌شناسی حکمت اشراق مجموعه مقالات روش‌شناسی در حوزه تمدن اسلامی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،  1387 . 
  5 - مطالعات فلسفه سیاسی، مجموعه نشست‌ها و گفتگوها / پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1390.       
  6 - قانون اساسی مدينه و مسئله امنيت در دولت نبوی، مجموعه مقالات سيره سياسی پيامبر اعظم(ع)، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1386.        
  7 - چکیده آثار منتشر شده پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی / گردآوری / پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،   1
389

         مقاله

        1 - حاکم مطلوب از ديدگاه شيخ اشراق / فصلنامه علوم سياسی / شماره 17 .    .               

        2 - روش‌شناسی انديشه سياسی اشراق / فصلنامه علوم سياسی / شماره 28 .                                           

        3 - معرفی کتاب «رايات الجهاد فی اعلام العباد» / اثر شيخ ابوالحسن بن محمد کاظم جاجرمی / فصلنامه علوم سياسی/  شماره 16 .   

        4 - فلسفه سياسی سهروردی / روزنامه همشهری / 10 خرداد 83  .    

        5 - مأخذشناسی انديشة سياسی اسلام، فصلنامه پژوهش و حوزه / شماره 22 21 .      

        6 - حاکمیت عقل قدسی / روزنامه همشهری / 17 فروردین 1388.         

        7 - معرفی کتاب «الإسلام والأمن الاجتماعی» فصلنامه علوم سياسی، شماره 33.

        8- اندیشه سیاسی شیخ شهاب الدین سهروردی / فصلنامه سیاست متعالیه شماره 3. 

        9- مناسبات فرهنگ و سیاست از دیدگاه امام خمینی(ره) / مطالعات پژوهش های معاصر انقلاب اسلامی /شماره1، بهار 1394 .

        10-آزادی /مقاله مشترک  در اندیشه نامه انقلاب اسلامی /موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی،حفظ و نشر آثارحضرت  آیت الله خامنه ای/ 1395 .

         11- سرمایه داری  /مقاله مشترک در اندیشه نامه انقلاب اسلامی /موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی،حفظ و نشر آثارحضرت آیت الله خامنه ای/ 1396 .

        12- سیاست خارجی  /مقاله مشترک در اندیشه نامه انقلاب اسلامی /موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی،حفظ و نشر آثارحضرت آیت الله خامنه ای/ 1396 .

       13- نظم مطلوب در اندیشه سیاسی حاج ملاهادی سبزواری و سید جعفر کشفی/فصلنامه علوم سیاسی/شماره79

 • تدریس

           1 - درس « انقلاب اسلامی ایران» / دانشگاه شهيد چمران و علوم پزشکی اهواز / دانشگاه شهيد رجايي تهران (سال1381 - 1390) .           

           2 - درس «تاريخ اسلام» / دانشگاه شهيد چمران اهواز / (از سال 1381) .

           3 - درس «آشنايي با قانون اساسی جمهوری اسلامی» / دانشگاه شهيد چمران اهواز (از سال 1384) .

           4 - درس انقلاب اسلامی ایران / دانشگاه شهید رجایی تهران « (سال 1385) .

          5- فن دیپلماسی و آداب کنسولی /دانشگاه شهید چمران اهواز (سال 1393 و 1394)

          6- سیاست خارجی قدرت های بزرگ / دانشگاه شهید چمران اهواز (سال 1393 و 1394).

          7- انقلاب اسلامی ایران 1و2 /موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه خواهران ، سطح3 ، 1393 و 1394).

          8-نظام سیاسی اسلام /  موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه خواهران،  سطح2 ، (1394).

 • عضویت، مسئولیت و همکاری علمی - پژوهشی

            1 - مدير امور پژوهشی پژوهشکده علوم و انديشه سياسی (از سال 1381 تا 1393) .     

           2 -  مدير گروه تشکيل پرونده علمی دانشنامه امام خمينی(ره)، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام(ره) (1381 1390)       

           3 - عضو شورای علمی گروه فلسفه سياسی، پژوهشکده علوم و انديشه سياسی (از سال 1379) .     

           4 - دبير کارگروه علوم و انديشه سياسی / نهضت نرم‌افزاری و توليد دانش دفتر تبليغات اسلامی (سال 1383).

           5 - همکاری با گروه خبر راديو معارف در قسمت دبيری و سردبيری برنامه معارف در مطبوعات (1378   1379) .

          6 - همکاری با واحد نمايه مرکز مطالعات و تحقيقات اسلامی (1375 - 1376) .

          7 - همکاری با واحد معجم بحارالانوار مرکز مطالعات و  تحقيقات اسلامی (1373 - 1375) .

          8 دبير کميته علمي همايش «سيره سياسي و حکومتي پيامبر اعظم(ص)» (1385).                  

         9 کارشناس مسئول هيأت علمي دفتر تبليغات اسلامي(1386).                     

        10 عضو کمیته کارشناسی هیأت علمی دفتر تبلیغات اسلامی(از سال 1387 1390).          

         11 دبیر کمیته فرهنگی اجتماعی کمیسیون مطالعات اسلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام (سال 1388).

          12 مدیر گروه اجتماع و سیاست دانشنامه امام خمینی(ره)، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) (سال 1388   1389).

        13-عضوشورای علمی همایش ملی روحانیت وانقلاب اسلامی(سال1388)                

         14-دبیراجرایی همایش روحانیت وانقلاب اسلامی (1388) 

         15-عضو کمیته علمی همایش سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه (1387)       

          16-دبیراجرایی همایش سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه (1387)      

          17-عضو کمیسیون فلسفه سیاسی همایش ملی چشم انداز دانش سیاسی در ایران(ازسال1387)      

          18-مدیر کلان پروژه اندیشه سیاسی متفکران مسلمان(ازسال1388)         

         19 سرپرست حوزه ریاست پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (از سال 1389و1390 و از 1393). 

        20 رییس مرکز همکاری های علمی و بین الملل (از سال1396). 


 

ماشااله پاپی جوهرزاده (مسئول دفتر مرکز)

خلاصه سوابق علمی

 • متولد دهم دی‌ماه 1350 دزفول، خوزستان، ایرن
 • فارغ‌التحصیل دانشگاه علامه طباطبایی در رشته کارشناسی مترجمی زبان فرانسه
 • آشنا به زبان‌های انگلیسی و فرانسه
 • تخصص: ترجمه متون فرانسوی

دوره‌های آموزشی:

 1. برنامه‌ریزی و کنترل امور خدمات
 2. خلاصه‌سازی مکاتبات و نوشته‌های اداری
 3. مبانی مدیریت اسناد
 4. نحوه نگارش مقالات علمی و پژوهشی
 5. نرم افزارهای تحقیقی

سوابق اجرایی:

 1. معلم حق‌التدریسی آموزش و پرورش (تهران- 1378)
 2. بازرس هتل‌ها (دو دوره طی سال‌های 1377 و 1378)
 3. مدیر اجرایی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه رامین اهواز (1384 و 1385)
 4. مسئول دفتر مرکز ملی پاسخ‌گویی به سؤالات دینی (1386 تا 1388)
 5. مسئول بخش اپراتوری مرکز ملی پاسخ‌گویی به سؤالات دینی (1388 تا 1391)
 6. کارشناس مترجم زبان فرانسه در مرکز امور بین‌الملل (1391 تا 1396)
 7. مسئول دفتر مرکز همکاری‌های علمی و بین‌الملل (1396 تا ...)

سوابق علمی: تحقیق و ترجمه گزارشات و مقالات در حوزه مسلمانان اروپا:

 1. اسلام در فرانسه، از تصویر تا واقعیت
 2. اسلام در جمهوری فرانسه
 3. تحقیقی پیرامون گستره و پیشرفت اسلام در فرانسه
 4. جایگاه فردی مسلمانان در فرانسه
 5. مسلمانان اروپا - گزارشی از یازده شهر اتحادیه اروپا
 6. مسلمانان بلژیک
 7. مسلمانان مارسی
 8. نگاه اروپایی‌ها به  اسلام
 9. وضعیت مسلمانان سوییس
 10. مسیحیان لبنان
 11. و ...

رجبعلی اسفنديار (سرپرست اداره همکاری های علمی)

زندگی‌نامه علمی (CV)

 • متولد دهم فروردین 1345 فیروزکوه، دماوند، تهران، ایران .
 • دکتری علوم سیاسی، علاقمند به مطالعه فلسفه سیاسی، مسایل ایران و اندیشه امام خمینی(ره)، آشنا به دو زبان عربی و انگلیسی.
 • عضو هیأت علمی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
 • دانش‌آموخته حوزه علمیه قم، خارج فقه و اصول.

دوره‌های آموزشی

            1 - دورة زبان انگليسی مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم(ع)، مقدماتی و پيشرفته (1370 _1373)

            2 - دورة ترجمه زبان انگليسی (Traslation) مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم(ع) (يک ترم 1374)

            3 - دورة آموزشی اينترنت، مرکز مطالعات و تحقيقات اسلامی (1382)

            4 - دورة آموزش کامپيوتر، پژوهشکده علوم و انديشه سياسی (1382)

            5 - کارگاه آموزشی درس آشنايي با قانون اساسی (1384)            

            6 - کارگاه روش نگارش مقالات علمی _ پژوهشی (ويژه گرايش انقلاب اسلامی) (1384)    

            7 - کارگاه آموزشی درس انديشه سياسی امام خمينی (1385)      

            8 - کارگاه آموزشی درس آشنايی با قانون اساسی (1385)          

            9 - کارگاه آموزشی اصول و روش نگارش علمی (1385)               

           10 - کارگاه علمی - پژوهشی جنگ و صلح از منظر فلسفه سیاسی معاصر (1386)   

           11 - کارگاه علمی - پژوهشی نسبت دین و سیاست در فلسفه سیاسی معاصر (1387)    

          12- کارگاه علمی روش خوانش متون فلسفه سیاسی کلاسیک یونان (1390)         

          تحقیق و تألیف

           کتاب

           1 - «وجوه سياسی فلسفه شيخ اشراق» / بوستان کتاب، 1385 .    

          2 - المعجم المفهرس لالفاظ احاديث بحارالانوار (مجلد 11 تا 14) / گروهی / مرکز مطالعات و تحقيقات اسلامی دفتر تبليغات اسلامی، 1375.    

          3 - المعجم المفهرس لاعلام احاديث بحارالانوار (مجلد 1 تا 3) / گروهی / مرکز مطالعات و تحقيقات اسلامی دفتر تبليغات اسلامی، 1378 .          4 - «روش‌شناسی حکمت اشراق مجموعه مقالات روش‌شناسی در حوزه تمدن اسلامی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،  1387 . 

         5 - مطالعات فلسفه سیاسی، مجموعه نشست‌ها و گفتگوها / پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1390.       

        6 - قانون اساسی مدينه و مسئله امنيت در دولت نبوی، مجموعه مقالات سيره سياسی پيامبر اعظم(ع)، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1386.        

        7 - چکیده آثار منتشر شده پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی / گردآوری / پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،   1389.             

         مقاله

        1 - حاکم مطلوب از ديدگاه شيخ اشراق / فصلنامه علوم سياسی / شماره 17 .    .               

        2 - روش‌شناسی انديشه سياسی اشراق / فصلنامه علوم سياسی / شماره 28 .                                           

        3 - معرفی کتاب «رايات الجهاد فی اعلام العباد» / اثر شيخ ابوالحسن بن محمد کاظم جاجرمی / فصلنامه علوم سياسی/  شماره 16 .   

        4 - فلسفه سياسی سهروردی / روزنامه همشهری / 10 خرداد 83  .    

        5 - مأخذشناسی انديشة سياسی اسلام، فصلنامه پژوهش و حوزه / شماره 22 21 .      

        6 - حاکمیت عقل قدسی / روزنامه همشهری / 17 فروردین 1388.         

        7 - معرفی کتاب «الإسلام والأمن الاجتماعی» فصلنامه علوم سياسی، شماره 33.

        8- اندیشه سیاسی شیخ شهاب الدین سهروردی / فصلنامه سیاست متعالیه شماره 3. 

        9- مناسبات فرهنگ و سیاست از دیدگاه امام خمینی(ره) / مطالعات پژوهش های معاصر انقلاب اسلامی /شماره1، بهار 1394 .

        10-آزادی /مقاله مشترک  در اندیشه نامه انقلاب اسلامی /موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی،حفظ و نشر آثارحضرت  آیت الله خامنه ای/ 1395 .

         11- سرمایه داری  /مقاله مشترک در اندیشه نامه انقلاب اسلامی /موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی،حفظ و نشر آثارحضرت آیت الله خامنه ای/ 1396 .

        12- سیاست خارجی  /مقاله مشترک در اندیشه نامه انقلاب اسلامی /موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی،حفظ و نشر آثارحضرت آیت الله خامنه ای/ 1396 .

       13- نظم مطلوب در اندیشه سیاسی حاج ملاهادی سبزواری و سید جعفر کشفی/فصلنامه علوم سیاسی/شماره79

 • تدریس

           1 - درس « انقلاب اسلامی ایران» / دانشگاه شهيد چمران و علوم پزشکی اهواز / دانشگاه شهيد رجايي تهران (سال1381 - 1390) .           

           2 - درس «تاريخ اسلام» / دانشگاه شهيد چمران اهواز / (از سال 1381) .

           3 - درس «آشنايي با قانون اساسی جمهوری اسلامی» / دانشگاه شهيد چمران اهواز (از سال 1384) .

           4 - درس انقلاب اسلامی ایران / دانشگاه شهید رجایی تهران « (سال 1385) .

          5- فن دیپلماسی و آداب کنسولی /دانشگاه شهید چمران اهواز (سال 1393 و 1394)

          6- سیاست خارجی قدرت های بزرگ / دانشگاه شهید چمران اهواز (سال 1393 و 1394).

          7- انقلاب اسلامی ایران 1و2 /موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه خواهران ، سطح3 ، 1393 و 1394).

          8-نظام سیاسی اسلام /  موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه خواهران،  سطح2 ، (1394).

 • عضویت، مسئولیت و همکاری علمی - پژوهشی

            1 - مدير امور پژوهشی پژوهشکده علوم و انديشه سياسی (از سال 1381 تا 1393) .     

           2 -  مدير گروه تشکيل پرونده علمی دانشنامه امام خمينی(ره)، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام(ره) (1381 1390)       

           3 - عضو شورای علمی گروه فلسفه سياسی، پژوهشکده علوم و انديشه سياسی (از سال 1379) .     

           4 - دبير کارگروه علوم و انديشه سياسی / نهضت نرم‌افزاری و توليد دانش دفتر تبليغات اسلامی (سال 1383).

           5 - همکاری با گروه خبر راديو معارف در قسمت دبيری و سردبيری برنامه معارف در مطبوعات (1378   1379) .

          6 - همکاری با واحد نمايه مرکز مطالعات و تحقيقات اسلامی (1375 - 1376) .

          7 - همکاری با واحد معجم بحارالانوار مرکز مطالعات و  تحقيقات اسلامی (1373 - 1375) .

          8 دبير کميته علمي همايش «سيره سياسي و حکومتي پيامبر اعظم(ص)» (1385).                 

         9 کارشناس مسئول هيأت علمي دفتر تبليغات اسلامي(1386).                      

        10 عضو کمیته کارشناسی هیأت علمی دفتر تبلیغات اسلامی(از سال 1387 1390).          

         11 دبیر کمیته فرهنگی اجتماعی کمیسیون مطالعات اسلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام (سال 1388).

          12 مدیر گروه اجتماع و سیاست دانشنامه امام خمینی(ره)، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) (سال 1388   1389).

        13-عضوشورای علمی همایش ملی روحانیت وانقلاب اسلامی(سال1388)                

         14-دبیراجرایی همایش روحانیت وانقلاب اسلامی (1388) 

         15-عضو کمیته علمی همایش سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه (1387)       

          16-دبیراجرایی همایش سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه (1387)      

          17-عضو کمیسیون فلسفه سیاسی همایش ملی چشم انداز دانش سیاسی در ایران(ازسال1387)      

          18-مدیر کلان پروژه اندیشه سیاسی متفکران مسلمان(ازسال1388)         

         19 سرپرست حوزه ریاست پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (از سال 1389و1390 و از 1393). 

        20 رییس مرکز همکاری های علمی و بین الملل (از سال1396). 


                                                               

باسمه تعالی

رزومه 
قاسم جعفر زاده(کارشناس کرسی ها و نشست ها)
  

سوابق علمي:

 • حوزه علميه: ورود به حوزه علميه سال1374 ، اتمام سطوح حوزه و  شركت در درس خارج
 • دانشگاه: فارغ التحصيل دوره كارشناسي دانشگاه مفيد در رشته علوم سياسي (فارغ‌التحصيل سال 1386).
 • فارغ التحصيل دانشگاه باقرالعلوم (ع) مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم سياسي در سال 1390
 • سوابق پژوهشي:

   1. تاليف كتاب زندگي سياسي اجتماعي صاحب عروه

  2. تاليف چندين مقاله علمی چاپ شده

 3. عضو هیت تحریر فصل نامه خردنامه(همشهری) و فصل نامه علوم اسلامی انسانی صدرا

سوابق اجرایی:

 • دو سال همكاري (86 الي 88 ) در كلان پروژه پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامي به عنوان نيازسنجي و تعامل دفتر تبليغات با دستگاه‌هاي نظام به‌خصوص مجلس شوراي اسلامي
 • همكاری (از 88 تا کنون) با مركز همكاري‌هاي هاي علمي پژوهشي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي ( نوع فعاليت در سالهاي گذشته به ترتيب: 1. مسئول دفتر رياست،‌ 2. ويرايش و خلاصه نويسي نشست‌ها و کرسیهای علمي جنبش نرم افزاري،‌ 3. كارشناس مديريت سامان‌دهي پژوهش‌هاي ديني، 4. همكاري با سايت ايسكا و ديپنا در تهيه مقاله و گزارشات علمي، 5. كارشناس همكاري هاي علمي و پژوهشي 6. کارشناس جنبش نرم افزاری همكاري هاي علمي و پژوهشي 7. کارشناس برگزاری کرسی های علمی مرکز همکاری های علمی و بین المللی و دبیر خانه هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

متفرقه:(اجرایی- علمی)

 • شركت در دوره‌هاي تخصصی مساجد(حوزه علميه- دارالشفاء)
 • فارغ التحصيل دوره‌هاي آموزش پودماني تربيت مبلغ دفتر تبليغات.
 • دارای پرونده تبلیغی در دفتر تبلیغات و نه سال سابقه تبلیغی در مناطق مختلف کشور
 • دو سال همکاری های علمی اجرایی با انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه قم
 • سه سال همكاري با فصل‌نامه خردنامه همشهري، هیئت تحریریه( تهيه مقالات و مصاحبه هاي علمي و ويرايش آن ها)
 • همكاري با مجله حورا (متعلق به دفتر مطالعات و تحقيقات زنان) به عنوان ويراستار
 • دو سال همكاري با فصل‌نامه علوم انساني اسلامي صدرا، هیئت تحریریه ( تهيه مقالات و مصاحبه هاي علمي و ويرايش آن ها)
 • همكاري علمي و اجرايي با كنگره بين المللي آخوند خراساني
 • همكاري علمي و اجرايي با كنگره كاشف الغطاء.
 • همكاري علمي و اجرايي با كنگره بين المللي محمدكاظم طباطبايي يزدي(صاحب عروه)
 • همکاری در برگزاری همایش های متعدد برگزار شده در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

                    

علی میرزایی(کارشناس رسانه و ارتباطات)

سوابق علمی اجرایی

متولد 31 بهمن1356، ساری، مازندران، ایران

ایمیل: Merzaei.ali@gmail.com

سوابق تحصیلی حوزه:

سطح دو حوزه (معادل کارشناسی و هم اکنون اشتغال به تحصیل در حوزه)

سوابق تحصیلی دانشگاه:

 کارشناسی فقه و مبانی حقوق از دانشگاه پیام نور

دوره های آموزشی  ضمن خدمت در دفتر:

1. دوره کاردانی هادیان سیاسی از دانشگاه شهید محلاتی

2.آموزش دوره های گذرانده  ضمن خدمت در دفتر تا کنون 765 ساعت که دوره های گذرانده شده طبق مرتبط با پست سازمانی(کارشناس رسانه و ارتباطات) تاکنون : 277:00 ساعت می باشد

مشاغل اجرایی در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم:

 1. متصدی امور دفتری مدیریت جنبش نرم‌افزاری، از 23/10/88 تا 25/11/89
 2. مسئول امور دفتری و بایگانی مرکز همکاری‌های علمی و پژوهشی، از 25/11/89 تا 1/1/91

3. مسئول دفتر پژوهشی مرکز همکاری‌های علمی و پژوهشی، از 1/1/91 تا 4/7/91

4. کمک‌کارشناس اطلاع‌رسانی و تبلیغات،(ساختار مصوب کارشناسی) از 4/7/91 تا 20/11/95

4.کارشناس اطلاع رسانی و تبلیغات، از 20/11/95 تا 1/4/96

5. کارشناس رسانه و ارتباطات مرکز همکاری های علمی و بین الملل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، از 1396 تا کنون

سابقه تبلیغی:

بیش از 5 سال سابقه تبلیغی در مناسبات‌های مختلف سال

برخی از سوابق اجرایی:

 1. امور اجرایی و کمک در برگزاری بیش از 30 همایش ملی و بین المللی
 2. امور اجرایی و برگزاری بیش از 100 کرسی علمی و ترویجی، عرضه و نقد ایده علمی
 3. امور اجرایی و برگزاری حدود 10 کرسی نظریه پردازی
 4. امور اجرایی و برگزاری بیش از 200 نشست علمی

 

حسن عبدی‌پور (رئیس اداره امور بین‌الملل)

متولد اول فروردین 1346 کوهدشت ، لرستان، ، ایران .

دانش‌آموخته حوزه علمیه قم، خارج فقه و اصول.

آخرين مدرک علمي معتبر حوزوي: سطح سه رشته، مذاهب اسلامي سال اخذ مدرک: 14/8/88

محل اخذ مدرک: حوزه علمیه قم

دارای مدرک سطح سه کارشناسی ارشد رشته تخصصی مذاهب اسلامی

دانشگاهي مقطع: دكتري  رشته تاريخ اسلام  (درحال دفاع ) 

ايميل  .habdipoor@jamail.com

 سوابق اجرایی دفتر

1 - رئیس اداره بین الملل 

2 - مدیریت ارتباطات و همکارهای پژوهشی و بین الملل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

3 - اداره ساماندهی پژوهش های دینی

4 - اداره همکارهای علمی و پژوهشی (همایش های بین المللی)

5 - معاون فرهنگی موسسه انتظار نور

سوابق علمی

کتاب‌ها:

1 - فرهنگ غيبت در اسلام تهران  اقليم     1376                                           

2 - نقش اجتماعي انتظار  قم     بوستان كتاب چاب اول 1386                            

 3 - بررسی اوضاع سیاسی اجتماعی زمانه حضرت زهرا(س) موسسه امام حسن عسکری     1372                   

4 - شادی و نشاط از منظر اسلام  قم   چاپخانه اسراء  1393                              

5 -   جريان شناسي سلفي گری معاصر   قم  چاپخانه اسراء 1393                        

6 - مجری و طراح پروژه فلسفه دعا و نیایش درتاریخ زندگی انسان معاصر مبتنی بر ادعیه های قرآن، نهج البلاغه، و صحیفه سجادیه و اقبال الاعمال قم  چاپخانه اسراء 1394                                                         

7 -   جستاری در تاریخ و تمدن اسلامی  قم  چاپخانه اسراء 1394                       

8 - بررسی و تحیل سیره علمی و عملی علامه ملا عبدالله بهابادی یزدی          قم  انتشارات علامه بهابادی 1395  

تدریس

1 - معارف اسلامی، دانشگاه پیام نور سردشت و سقز   15         1369                       

2 - تاریخ اسلام،  تربیت معلم کردستان     12        1384                                

3 - تاریخ اسلام  ،  تربیت مدرس             12        1385                                

4 - انقلاب اسلامی  ،   دانشگاه پیام نور           18        1393                                

5 - تاریخ و تمدن ، دانشگاه پیام نور           8         1394                                

6 - اندیشه سیاسی امام خمینی ، دانشگاه پیام نور           8         1395                                

پژوهش‌هاي در دست نشر 

1 - امید منجی گرایانه و توسعه اجتماعی

2 - بررسی و تحیل تاریخی خلافت اندیشی                                                                         

مقالات منتشر شده درمجلات علمي - پژوهشي، علمي مروري، علمي - ترويجي

1 - راهبرهای و راهکارهای پیشگیری از چالش های مذهبی" کتب روحانیت و انقلاب اسلامی1389 تخصصی       

2 -   مکتب اشاعره‌ و سیر تطورات آن در جهان اسلام اخذ اکسپت آی اس آی  1392  علمي پژوهشي                   

3 -   بازخوانی علل وعوامل توسعه نیافتگی جوامع اسلامی از نگاه اندیشمندان مسلمانی، همایش الگویی پیشرفت اسلامی ایرانی   1389،  علمي - ترويجي                          

4 -   بررسی تفاوت های مقو له تولید ملی در دو نظام ارزشی،خردنامه همشهری 1391 ،  علمي - ترويجي          

5 -   بررسی مقوله های عدالت ، رفاه و راستی گرایی در حکومت امام علی (ع) خردنامه همشهری 75  1390

6- تاثیرهاى اجتماعى اعتقاد به مهدویت از دیدگاه جامعه شناختى  مجله تخصصی انتظار 5 1381         تخصصی ،  علمي - ترويجي                                                                   

7  - تولید ملی؛ زمینه ها و ضرورت ها خردنامه همشهری 96  خرداد 1391 ،  علمي - ترويجي              

8  - حکومت مهدوی و آزادی  خردنامه همشهری  101   مرداد 1391  ،  علمي - ترويجي                   

- دولت توسعه و امنیت  مجله تبیان    1380   ،  علمي - ترويجي       

10 -   مولف مجموعه مقالات مهدوی آخرالزمان  مجله الرشاد       1378   ،  علمي - ترويجي             

11  - حوزه های علمیه و وحدت اسلامی( آسیب ها و راهکارها)  مجموعه مقالات  1389       تخصصی            

14ثیرهای اجتماعی اعتقاد به مهدویت از دیدگاه جامعه شناسی12  - مقایسه تطبیقی نقش آموزه‌های شیعی در نهضت مشروطیت و انقلاب اسلامی  مجله تخصصی انتظار مجموعه مقالات دانشگاه تبریز  5  1381  تخصصی                             

13- رسالت علما و اندیشمندان اسلامی در اتحاد مسلمانان در زمینه سازی اجرای شریعت در جوامع اسلامیه

فصلنامه تبیان 1379                                                                 

14  - جلوه‌هایی از فرهنگ و تمدن اسلامی در حکومت حفصیان     1392  علمی ترویجی                   

15 - تاثیر پزشکان مورخ در تاریخ نگاری اسلامی    فصلنامه پژوهش نامه   تاریخ/علمی پژوهشی 1396           

16 -ماهیت و بایسته‌های شرح حال‌نگاری   فصلنامه فرهنگ و تمدنففف                                                                 

17 -  بررسی ماهیت و بسترهای تکوین و تحول عقاید علویان سوریه  ژورنال آی اس سی isc                                               

18 - از واگرای تا همگرای آل بویه و فاطمیان  فصلنامه فرهنگ و تمدن                             

19 - مکتب اشاعره‌ و سیر تطورات آن در جهان اسلام  ژرنال آی اس آی isi                                                                

20 - علوم اسلامی در اندلس فصلنامه تاریخ دانشگاه اصفهان                                                                             

21 -  آخر الزمان و مدلولات سیاسی اجتماعی آن   کنگره بین المللی مشروطه و انقلاب اسلامی  فصلنامه مشرق موعود علمی   1397   

مقالات کنفرانس‌هاي علمي معتبر

 1. - انجازات المراکز للعلوم الدینه فی الحوزه العلمیه فی قم   
 2. - تطور مسارا ت العلوم والمعارف فی الجمهوری الاسلامیه  رایزنی ایران در لبنان
 3. - قرآن ومسایل جامعه معاصراز دیدگاه جامعه شناختی
 4. - غیاب الفکر الفلسفی و انعکاساته علی النشاطات الثقافیه                                    

   بررسي و نقد، ويرايش علمي و تصحيح انتقادي کتاب معتبر

    تفسیر تسنیم(نقد و برسی ترجمه عربی )   نشر اسراء  - 1390    

   کتاب التشکیک علامه ملا عبدالله بهابادی یزدی

 کتاب الارشاد الاذهان علامه ملا عبدالله بهابادی یزدی

  راهنمايي، مشاوره و نظارت پايان‌نامه‌ها و پروژه‌ها

 1. مشاوره وطرح تحقیق کارشناسی با موضوع رابطه افسردگی با مقوله انتظار - آموزشی
 2. مقطع لیسانس  دانشگاه آزاد بویراحمد - 1379
 3. مجموعه مقالات کنگره شرف الدین فارسی و عربی        پژوهشگاه علوم  و فرهنگ اسلامی - 1384            
 4. مشاور و ناظر طرح تحقیق اسلام و آینده بشریت  پژوهشي مرتبط موسسه انتظار نور(پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی  1380                                                                                   
 5. مشاوره وتحقیق محتوایی نشریه الرشاد شماره سه بامحوریت مباحث مهدوی به زبان عربی و انگلیسی  آموزشی  سازمان مدارس خارج از کشور 1382                                                  
 6. مشاور و مجری طرح مجموعه دستاوردهای مراکز حوزوی در حوزه دین به زبان عربی و انگلیسی     پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  1378                                                          
 7. ناظرو ایده پرداز کتاب زندگینامه سیاسی،اجتماعی سید محمد کاظم یزدی(صاحب عروه)  مطالعاتی  دبیرخانه کنگره بین المللی صاحب عروه  1391                                                    
 8. مجموعه مقالات کنگره علامه شرف الدین،ناظرو اریاب  مطالعاتی  پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی چاپ شده       
 9. کتاب نو آوری و مطالعات دینی،ناظروهماهنگی های علمی تا حصول مقاله   مطالعاتی   پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  دست چاب                                                                      
 10. مستند موعود ادیان ،طراح آموزشی موسسه انتظار نور

11 - ترجمه ترسي به انگليسي يا عربي و برعکس و ترجمه کتاب براي رشته‌هاي خاص علوم انساني

ترجمه کتاب

زیارت پِیامبر بدعت یا عبادت  سید محمد بن علوی مالکی - نشر مشعر - 250صفحه                          

حضور در نمایشگاه های بین المللی

1  نماشگاه بين المللي قران، رساله جامعه معاصر  دانشگاه اصفهان   مسئول ستاد اجرايي                       

2  نمايشگاه تازه هاي پژوهشي  نمايشگاه بين المللي الجزاير   مسئول نمايشگاه                            

3  نمايشگاه علمی، پژوهشي  فرانكفورت آلمان   مسئول نمايشگاه                                  

4  نمايشگاه پژوهشي دوحه مسئول نمايشگاه                                                 

5  نمايشگاه نوآوری های پژوهشي بيروت مسئول نمايشگاه   

برگزاری کنفرانس ها بین المللی

1 -  گفتمان هاي مهدويت(شش دوره) - دارشفاء   1378تا1383 - فضلای حوزه

2  - بیست شش نشست تخصصی در موضوع مهدویت  موسسه انتظار نور    1378تا1383

3  -  چهل سه کارگاه  وعلمی نشست علمی    پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  -  1384تا 1388    

4  -  کنگره بین المللی علامه شرف الدین - بیروت و صور -  1385                             

5  کنگره بین المللی علامه بلاغی    ایران مرکز همایش های دفتر -  1387                        

6  کنگره بین المللی آخوند خراسانی - مرکز همایش های دفتر    - ایران

7  کنگره بین المللی سید محمد کاظم طباطبایی یزدی(صاحب عروه)  ایران مرکز فقهی ائمه الاطهار - 1391 

8  کنگره بین المللی القران والقضایا مجتمع المعاصر  -  1386تا 1388 تا1388                   

  مديريت و همکاري اجرايي در امور دانشگاه و مراکز تحقيقاتي

1 - معاونت فرهنگی موسسه انتظار نور - معاون   1378ت1383                                    

2 - مدیریت ارتباطات و همکارهای پژوهشی و بین المللی  -  مدیر  1385                       

3 - مرکز ترجمه بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء   - مدیر   1389تا1391                     

4 - ساماندهی پژوهش های دینی  -  مدیر  1388تا1391                                            

5 - مرکز تخصصی ترجمان دینی   - مدیر مسئول     ازسال1386 تاکنون                          

6 - معاونت فرهنگی موسسه آینده روشن - معاونت    1384تا1385                               

7 - مرکز بزرگ اسلامی بوکان و شاهین دژ  -  مسئول     1374تا1375                            

8 - مجتمع علمی آموزشی شهید صدوقی - معاون   1387                                           

9 - سازمان روحانیت غرب کشور   - رئیس   1375                                                 

10 - کنگره بین المللی سید محمد کاظم طباطبایی یزدی  -  دبیر اجرایی   1391

فعاليت در کميته‌هاي داخلي و خارج از دانشگاه و مراکز تحقيقاتي

1 -  مشاورو مسئول کمیته طرح وبرنامه های رادیو وتلویز یونی  موسسه انتظار نور، شبکه دو، رادیو معارف و شبکه چهار وشبکه عربی الکوثر  -   1378تا1382 -   تولید بیش از پانصد ساعت برنامه رادیویی و تلویزیون

2 - جشنواره برترین های مهدویت موسسه انتظار نورو مرکز پژوهش های صدا .سیما  -  1379 - یک سال

3 - همایش بین المللی قرآن و مسایل جامعه معاصر، پژوهشگاه و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی- 1388- دوسال

4 - کمیته سیاست گذاری زیبا شناسی قرآن  وزارت ارشاد   1386 -   یک سال

5 - کمیته بیوتکنولوژی    وزارت بهداشت  -  1387 -   یک سال

دوره‌های آموزشی

1 - فارغ التحصیل دوره زبان عربی        دانشگاه باقر العلوم       1380تا1382             

2 -  زبان انگلیسی    موسسه قطب راوندی و دانشگاه آزاد،تهران-جنوب                          

مصاحبه ها

تا کنون 50 مصاحبه از اینجانب در خبرگزاری های معتبر درج شده است

سفرهای خارجی:

ترکیه،لبنان، عراق ،سوریه ،قطر،الجرایر،تونس،عمان،آلمان ،روسیه
 


 

عدالت عابدینی (کارشناس بین‌الملل:  بسط و توسعه همکاری‌ها )

متولد: مهر 1357

کارشناس مترجمی زبان انگلیسی و آشنا به زبان های انگلیسی و ترکی

تحقیق و تالیف:

چاپ مجموعه گزارشاتی  (در حدود 80  گزارش) در خصوص مردم نگاری و ایران پژوهی با عناوین کلی «ایران را بگردیم»، «تجربه های سفر»، «خاطرات سفر» در نشریات «سلام بچه ها»، «مهیار»، «ماشین دودی»

چاپ و انتشار مقالاتی در خصوص معرفی کشورهای «ترکیه»، «گرجستان»، «ارمنستان»، «مالزی»، «لبنان»، «روسیه» و «تاجیکستان» در نشریات و سایت های داخل کشور

چاپ مقالاتی در خصوص معرفی ایران به زبان انگلیسی در روزنامه Tehran Times

ترجمه مقالاتی به از زبان انگلیسی به فارسی در مرکز امور بین الملل

 • اجتماعی مسلمانان امریکایی
 • اسلام رادیکال در محیط های دانشگاهی انگلستان
 • افراطی گرایی اسلامی نگرانی مشترک مردم
 • امریکاییان و اختلاط با ادیان دیگر
 • جامعه مسلمانان بنگلادش
 • جامعه مسلمانان عربستان سعودی در انگلستان
 • جامعه مسلمانان در ایرلند
 • جنبش های و شبکه های مسلمان در غرب
 • مسلمانان در سوئد
 • اسلام در ایتالیا
 • جامعه مسلمانان ایرانی در انگلستان
 • جلوه هایی از اسلام در تایلند جنوبی
 • جمعیت مسلمانان در آلمان
 • ترجمه دو نشریه داعش با عنوان «دابق»
 • آینده مسلمانان جهان
 • تئوری انتقادی
 • جامعه مسلمانان اسپانیا
 • جامعه مسلمانان در فرانسه
 • جامعه مسلمانان در هلند
 • جامعه مسلمانان کانادا
 • جامعه مسلمانان یونان
 • دولت ها و جوامع مسلمان در غرب
 • مدارس اسلامی  در سه کشور غربی
 • مسلمانان در انگلستان
 • استراتژی امنیت ملی
 • جامعه مسلمانان آرژانتین
 • چهره در حال تغییر اسلام در بلغارستان
 • حقوق اقلیت ها در قانون بین الملل
 • قدرت های نوعی؛ وضعیت متزلزی فرانسه و انگلستان

ارائه برنامه تلویزیونی در شبکه استانی و شبکه سراسری در خصوص سفر ارزان و  سفر با دوچرخه

دارنده دیپلم افتخار در حوزه عکاسی از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و دو بار برگزیده در جشنواره سفرنامه نویسی ناصر خسرو و جشنواره سفرنامه نویسی قشم

ساخت مجموعه فیلم های کوتاه از ایران و خارج کشور

ساخت  دو فیلم مستند بلند با عناوین «سفر به تاجیکستان؛ یادگار دیار پارسیان» و «سفر به خراسان بزرگ»


سید ابراهیم عباسی(کارشناس بین‌الملل: تبادل آثار و ظرفیت‌ها)

  

 1. تاریخ تولد : 4 0 / 1 0 / 1346
 2. محل صدور : ایلام

سوابق تحصیلی :

 1. لیسانس حقوق ( از دانشگاه علامه طباطبایی تهران )
 2. دانشجوی فوق لیسانس حقوق جزا و جرم شناسی ( از دانشگاه پیام نور مرکز تهران )
 3. سطح 2 ( از حوزه علمه )
 4. سطح 3 ( از حوزه علمیه )
 5. خارج فقه و حقوق ( از حوزه علمیه )

سوابق آموزشی :

 1. دوره برنامه ریزی استراتژیک
 2. دوره اندیشه سیاسی در اسلام
 3. دوره مبانی مدیریت اسناد
 4. دوره عکاسی و فیلم
 5. آسیب شناسی فضای مجازی
 6. آموزش ضمن خدمت ( 744 ساعت )

سوابق علمی : چاپ شده :

راهبرهای و راهکارهای پیشگیری از چالش های مذهبی" کتاب مجموعه مقالات روحانیت و انقلاب اسلامی1389 تخصصی چاپ نشده :

 1. صبر از دیدگاه امام حسین ( ع ) تألیف
 2. نقش توبه در مجازات محارب و مفسد فی الارض تألیف
 3. اضطرب ( مجموعه مقالات ) گردآوری
 4. رسالت حوزه علمیه در عرصه بین الملل تألیف

سوابق اجرایی :

الف ) سوابق اجرایی خارج از دفتر تبلیغات اسلامی :

 1. رئیس مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور مریوان ( 1370 1372 )
 2. رئیس دفتر نظارت نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استان چهار محال و بختیاری لردگان (1369)
 3. معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان مرکزی ( 1369 )
 4. رئیس دارالقرآن سازمان تبلیغات اسلامی با حفظ سمت معاون فرهنگی ( 1369 )

ب ) سوابق اجرایی در دفتر تبلیغات اسلامی :

 1. دفتر دار حوزه ریاست مرکز تحقیقات اسلامی دفتر ( پژوهشگاه ) ( 1273 1380)
 2. مدیر اجرایی پیام پژوهش مرکز تحقیقات اسلامی دفتر و پژوهشگاه (1380 1381 )
 3. امور پیگیری اجرایی پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی ( 1381 )
 4. کارشناس حقوقی پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی (1381 – 1385)
 5. کارشناس همکاری های علمی پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی ( 1385 1391 )
 6. کاشناس رسانه پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی ( 1391 1396 )
 7. کارشناس بین الملل آثار و ظرفیت ها پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی ( از 1396 تاکنون )
 8. عضو کمیته اجرایی همایش بین المللی امام هادی (ع) ( 1396 )

سوابق تبلیغی:

 1.  ماه مبارک رمضان در سال های مختلف (استان های  قزوین، مرکزی، فارس، چهار محال و بختیاری ،کردستان ، ایلام  )
 2. دهه اول محرم و دهه آخر صفر و دهه فاطمیه ( استان های مرکزی ، فارس ، ایلام ، لرستان ،)

سوابق ایثار گری :

 1. حضور بسیجی در جبهه غرب کشور استان کردستان ( عملیات والفجر 4 )
 2. حضور تبلیغی در جبهه غرب کشور استان ایلام ( جبهه مهران و چنگوله )
 3. حضور بسیجی در جبهه غرب کشور ( عملیات مرصاد )
 4. حضور بسیجی در جبهه جنوب کشور استان خوزستان ( جبهه شلمچه عملیات کربلای 4 )
 5. حضور بسیجی در جبهه جنوب کشور استان خوزستان ( جبهه شلمچه عملیات کربلای 5 )
 6. حضور بسیجی در جبهه جنوب کشور استان خوزستان ( جبهه جزیره مجنون)
 7. مجروحیت و افتخارجانبازی در جبهه جنوب کشور (شلمچه عملیات کربلای 5 )

علی عامری نژاد (کارشناس بین‌الملل:  شناسایی و معرفی)

متولد 14مرداد 1354 کرمان

تحصیل

- دوران ابتدایی و متوسطه در مدارس شهدا، نواب صفوی، امام خمینی (ره) و دکتر حسابی شهر کرمان /

- تحصیل در رشته اقتصاد دانشگاه شهید باهنر به مدت یک ترم و نیم/ انصراف بدلیل پاره ای مشکلات.

- تحصیل در سطح کارشناسی رشته معارف اسلامی دانشگاه فرهنگ معارف اسلامی وابسته موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) پس از مهاجرت به شهر مقدم قم در سال 1384/

- تحصیل در سطح کارشناسی ارشد رشته مطالعات منطقه ای دانشگاه مفید قم/

دوره های آموزشی زبان

- گذراندن دوره های آموزشی زبان انگلیسی موسسه کانون زبان ایران/

- گذراندن دوره های زبان انگلیسی دانشگاه باقرالعلوم/

- شرکت در دوره های آموزشی پیشرفته زبان موسسه اکسین قم/

سابقه اجرایی

- کتابدار مرکز فقهی قوه قضائیه

- مسئول دفتر رئیس مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی

- کارشناس بین الملل مرکز امور بین الملل دفتر تبلیغات

- مسئول و ناظر ورود محتوای علمی سایت انگلسی زبان اسلام پرتال

- کارشناس بین الملل اداره بین الملل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

ترجمه:

- وضعیت مسلمانان سومالی در انگلستان
 

مظاهر رضایی(متصدی تشریفات)

متولد: .1 آبان 1351، زنجان، ایران،

سوابق تحصیلی:

 دیپلم علوم انسانی و تحصیلات حوزوی.

شرکت در دوره های آموزشی:

1- آیین نگارش و مکاتبات اداری

2- بنیانهای حکومت اسلامی و ولایت فقیه (ولایت فقیه استدلالی)

3-  اصول بیمه

4- مسابقه کتابخوانی _ کتاب بهداشت حرفه ای و خطرات تهدیدکننده سلامت اداری کارکنان

5- ورد کاربردی

6-  قانون کار و تامین اجتماعی

7- آییننامههای اختصاصی (آیین نامه حقوق و دستمزد)

8- آشنایی با نظام احکام اسلامی

9- آمار کاربردی

10- مسابقه کتابخوانی تفسیر آیات برگزیده قرآن کریم

11- آداب و اسرار نماز

12- بنیانهای حکومت اسلامی و ولایت فقیه (ولایت فقیه مقدماتی)

13- منشور حقوق شهروندی

14- آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به بازنشستگی و وظیفه

15- قوانین و مقررات اداری و استخدامی

16- سیستم دبیرخانه و بایگانی مکانیزه (اتوماسیون اداری)

17- اخلاق اداری (روابط خانوادگی)

18- اخلاق اداری (اخلاق فردی)

19- صفحه گستردهها (Excel)

20- واژه پردازها (Word)

21- ارائه مطالب (PowerPoint)

22- بانکهای اطلاعاتی (Access)

مشاغل اجرایی در دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم:

متصدی در معاونت فرهنگی هنری .

فعالیت در نگارستان اشراق .

فعالیت در صندوق دفتر(متصدی) .

فعالیت در دفتر ریاست محترم دفتر، جناب آقای ربانی 4سال(متصدی و کارپرداز) .

فعالیت در دبیرخانه پژوهشگاه (3سال).

فعالیت در قسمت پشتیبانی پژوهشگاه (3سال).

مسئول دفتر رئیس وقت مرکز همکاری های علمی وبین الملل(دکتر نصرتی) .

نامه رسان و مسئول باکس پژوهشگاه در اداره پست .

فعالیت و حضوردرعرصه های مختلف فرهنگی و ورزشی مخصوصا فوتبال ،به مدت حدودا 20 سال.

کسب مقام قهرمانی کشوری و استانی (26 بار).

اجرای مداحی و اجرای اشعار  در برنامه  و مناسبت های مختلف رادیو و تلویزیون.

عضوگروه سرود و خواننده اشعار حماسی وسرودهای مختلف در زمان جنگ تحمیلی.

برگزاری کلاس های مختلف مداحی و سبک بیان برای دانش آموزان و طلاب .

سرمربی حال حاضر تیم فوتسال فدائیان و کسب سه جام قهرمانی در استان. (جام فدائیان ولایت. جام مدافعان حرم. جام ولایت.)

سابقه تبلیغی:

بیش از 15 سال سابقه تبلیغی در مناسبات های مختلف سال

اباصلت غريب (کارشناس مسئول تشریفات)

آدرس الکترونیکی: Abasalt711@yahoo.com 

2- میزان تحصیلات :

حوزوی: سطح2 حوزه علمیه  

سوابق فعاليت هاي فرهنگی و اجرايي:

ردیف

ردیف

نام مرکز

عنوان فعاليت

وظایف محوله

زمان

1

دفتر امام جمعه ساوه

مسئول دفتر

امور اجرايي دفتر و مسئول کتابخانه حوزه علميه ساوه

به مدت 1 سال

 

2

مرکز مديريت حوزه علميه

مسئول دفتر مدارج علمي

امور دفتري و هماهنگي با بخش هاي مرتبط و پيگيري هاي ويژه و  مراجعات مدارج علمي

به مدت 2 سال

 

3

پژوهشگاه دفتر تبليغات اسلامي

متصدي امور دفتري و بايگاني مديريت ساماندهي پژوهش‌هاي ديني

امور دفتري و بايگاني‌ها

از سال 87 به مدت 3 سال

 

4

همکاري در همايش هاي بزرگ و نشست هاي علمي

مثل همايش پايان نامه هاي برتر در عرصه دين پژوهي، کنگره بين المللي آخوند خراساني و نشست هاي مرکز همکاري ها  و همايش فقه و ارتباطات و ........

امور اجرايي، امور رسانه اي، امور بين الملل و تشريفات

 

5

مرکز همکارهاي علمي و پژوهشي

همکاري در بانک اطلاعات دين پژوهان

هماهنگي براي مصاحبه 700 تن از اساتيد دين پژوه

 

6

مرکز همکارهاي علمي و پژوهشي

مسئول ارتباطات و هماهنگی برگزاری جشنواره هم انديشي در پايان نامه هاي برتر در عرصه دين پژوهي

ارتباطات و هماهنگي ها و تعامل با مراکز دين پژوهي

 

7

مرکز همکارهاي علمي و پژوهشي

مسول امور مالي مرکز

امور مالي

به مدت 2 سال

 

8

اداره همکارهاي علمي و پژوهشي پژوهشگاه دفتر تبليغات اسلامي

کارشناس ارتباطات پژوهشی و همکاری‌های علمی

1/6/94 تا 96

 

9

مرکز همکارهاي علمي و بین الملل

کارشناس همکاری‌های علمی

96

 

10

مرکز همکارهاي علمي و بین الملل

کارشناس مسئول ارتباطات و تشریفات

از ابتدای سال 97

 

برگزاری کارگاه های آموزشی

مرکز آموزش

تاریخ پایان

تاریخ شروع

عنوان دوره

ردیف

دفتر تبلیغات اسلامی

1392/11/28

1392/11/14

قانون دیوان محاسبات کشور

دفتر تبلیغات اسلامی

1395/02/22

1395/02/19

بنیان‌های حکومت اسلامی و ولایت فقیه (ولایت فقیه استدلالی)

دفتر تبلیغات اسلامی

1394/11/24

1394/11/05

ورد کاربردی

دفتر تبلیغات اسلامی

1393/08/20

1393/07/01

حکومت مهدوی و وظایف منتظران

دفتر تبلیغات اسلامی

1396/09/09

1396/09/09

آسیب شناسی فضای مجازی

دفتر تبلیغات اسلامی

1395/12/21

1395/11/02

توجیهی بدو خدمت

دفتر تبلیغات اسلامی

1393/09/16

1393/09/09

فن بیان و آئین سخنوری

دفتر تبلیغات اسلامی

1392/11/28

1392/11/14

خصوصیات شخصیتی و رفتاری مسوولان دفاتر و منشی‌ها

دفتر تبلیغات اسلامی

1392/09/26

1392/09/26

ارتباطات سازمانی

دفتر تبلیغات اسلامی

1393/06/19

1393/06/15

آیین‌نامه‌های عمومی دفتر تبلیغات اسلامی

دفتر تبلیغات اسلامی

1392/10/15

1392/10/14

وظایف اداری و دفتری

دفتر تبلیغات اسلامی

1396/10/05

1396/09/28

آشنایی با نمایه سازی (مقدماتی)

دفتر تبلیغات اسلامی

1396/11/03

1396/10/26

آشنایی با نمایه سازی (مقدماتی)

دفتر تبلیغات اسلامی

1394/11/14

1394/10/26

بنیان‌های حکومت اسلامی و ولایت فقیه (ولایت فقیه مقدماتی)

دفتر تبلیغات اسلامی

1396/11/25

1396/11/17

منشور حقوق شهروندی

دفتر تبلیغات اسلامی

1396/12/12

1396/11/23

اکسل کاربردی

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

سال 96

کارگاه روش تحقیق

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

سال 96

کارگاه آموزش فرایند ثبت طرح پژوهشی

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

سال 96

کارگاه مبانی و الزامات مسأله محوری

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

سال 96

کارگاه شیوه رتبه بندی مراکز پژوهشی

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

سال 96

کارگاه معرفی پایگاه اطلاعات علوم اسلامی

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

سال 96

کارگاه کاربرد فرهنگ نامه قرآن در علوم انسانی

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

سال 96

روش مقاله نویسی دائره المعارفی با گرایش مداخل فقهی و اخلاقی

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

سال 96

شیوه تدوین راهبردنویسی در پروژه‌های ناظر به کارآمدی

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

سال 96

کارگاه کاربرد مطالعات میان رشته ای در دانشنامه نویسی

;

منبع: اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
فايلها
روزمه همکاران مرکز همکاري ها .pdf 1.02 MB
کلمات کليدي
اخبار, معرفی مرکز, معرفی پژوهشگاه
 
امتیاز دهی
 
 

[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 8383
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما