وحدت حقیقی حوزه و دانشگاه در گرو تحقق علم دینی است.، دکتر سید مجید ظهیری عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در یاداشتی به مناسبت فرارسیدن روز وحدت حوزه و دانشگاه نوشت: علم دینی تحقق پیدا نمی کند، جز با هم اندیشی حوزویان و دانشگاهیان. پس وحدت حقیقی حوزه و دانشگاه در گرو تحقق علم دینی است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پژوهشکده اسلام تمدنی،  دکتر سید مجید ظهیری رئیس پژوهشکده اسلام تمدنی در یاداشتی که در خبرگزاری فارس به مناسبت فرارسیدن روز وحدت حوزه و دانشگاه منتشر شده است، نوشت: حوزه و دانشگاه در هویت علمی داشتن تفاوت ندارند؛ ولی در نوع نگاه به علم تفاوت های جدی دارند. حوزه پرچمدار علم دینی است، ولی در دانشگاه علم الزاما وابستگی به دین ندارد.
اکثر علوم دانشگاهی در بستری سکولار پدید آمده و رشد پیدا کرده اند؛ اگرچه دانشمندان دانشگاهی ما دیندار و متعهد هستند. به عنوان مثال دانش روان شناسی یا جامعه شناسی در بستر جوامع لیبرال شکل گرفته و به لحاظ بنیادی ریشه در اومانیسم (اصالت انسان)، ایندیویدوالیسم (اصالت فرد)، پراگماتبسم (اصالت عمل) و یوتیلیتاریانیسم (اصالت فایده) دارد.
معارف و آموزه های اسلامی با این مبانی مشکل دارد. لذا وحدت حوزه و دانشگاه نیازمند بن مایه و ریشه است و آن علم دینی است. علم دینی تحقق پیدا نمی کند، جز با هم اندیشی حوزویان و دانشگاهیان. پس وحدت حقیقی حوزه و دانشگاه در گرو تحقق علم دینی است.
سخن در این نیست که جامعه شناسی اسلامی شود یا روان شناسی اسلامی شود یا فیزیک و شیمی و غیره. سخن این است که مبانی معرفت شناسی علم جدید ریشه در چهار بنیاد فوق دارد. لذا نتیجه و دستاوردهای آن نسبت به مبانی اش بی تفاوت نیستند. اگر دانشی مبانی اش را از آموزه های وحیانی بگیرد هرگز نتیجه و دستاورد آن به آسیب دیدن محیط زیست، دست کاری ژنتبک موجودات، سلاح های کشتار جمعی و از این قبیل نمی انجامد.
تفاوت نگاه حوزه و دانشگاه به علم مساله ای قابل حل است و با تحول در علوم انسانی با رجوع به مبانی وحیانی، و توانمند سازی علوم اسلامی در مبناسازی برای علوم انسانی و طبیعی مطابق آنچه در بیانیه گام دوم انقلاب تاکید شده است طلیعه وحدت حقیقی حوزه و دانشگاه را با یکسان نمودن نگاه مبنایی به علم می توان به زودی مشاهده کردد.

 
منبع: پژوهشکده اسلام تمدنی
کلمات کليدي
اخبار پژوهشکده اسلام تمدنی
 
امتیاز دهی
 
 

[Part_Lang]
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 471
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما