دومین پیش اجلاسیه كرسے نظریه پردازی آئینگی وحی

منبع:
عكس هاي مرتبط :

تاریخ خبر: 1399/3/22 پنجشنبه
تعداد بازدید کل: 113 تعداد بازدید امروز: 4
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 114
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما