پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن

کارنامه اهل بیت علیه السلام در قرآن

مسئله‌اصلی‌پژوهش،آن‌است که: اگرعترت پيامبر، عِدلِ قرآن وآگاه‏ترين‏ انسان‏ها به‌حقايق وحى‌ِقرآنى هستند،چه راهبردها، کاربست‌ها و اقدامات مشخصی انجام‌داده‌اند تا قرآن ماندگاربماند و از‌كژى‌ها وانحراف‌های‌احتمالی؛ نگاهداری شود؟واصولا درباره‌ی قرآن چه نقش مهمی‌دارند که جایگاه رفیع هم‌طرازی قرآن را یافته‌اند؟
کارنامه اهل بیت علیه السلام در قرآن
نویسنده :: محمد هادی یعقوب نژاد
ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
تهیه کننده: پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن   چکیده کتاب کارنامه اهل بیت(ع)
از نظرگاه‌اسلام، قرآن و عترت دوركنِ اصیل دین شناخته‌شده‌است- هر چند ممکن‌است درچگونگیِ ارتباطِ‌آن‌دو، اختلافاتی میان فرقه‏ های‌اسلامی‌باشد- قرآن، اساس‌اسلام‌است که؛ توسط پیک‌الهی برحضرت محمدابن‌عبدالله صلى ‏الله‏ عليه ‏و‏آله ‏وسلم نازل‌شد. او بارها به‌امرخداوند، قرآن را به ضمیمه‌ی عترت دو حامل میراث ماندگاراسلامی و پیام‌آورسعادت و کمال انسان و هدایت‌گر او به‌سوی معبودِ مطلق معرفی‌نمود ومیان آن‌دو، پیوندی دوسويه‌برقرارکرد كه تمسّك به‌هر يك بدون ديگرى ناتمام‌است. قرآن بدون عترت و عترت بدون قرآن، مورد تأييد قرآن و‌عترت‌نيست.

قرآن،اهل‏بيت عليهم‌السلام را والاترين انسان‏ها معرفى مى‏كند و آيات متعددی در شأن آنان دارد. همان‌گونه‌که، آگاه‏ترين انسان‏ها به‌حقايق وحى‌ِقرآنى، نیز همان اهل‏بيت‌اند، 
مسئله‌اصلی‌پژوهش،آن‌است که: اگرعترت پيامبر، عِدلِ قرآن وآگاه‏ترين‏ انسان‏ها به‌حقايق وحى‌ِقرآنى هستند،چه راهبردها، کاربست‌ها و اقدامات مشخصی انجام‌داده‌اند تا قرآن ماندگاربماند و از‌كژى‌ها وانحراف‌های‌احتمالی؛ نگاهداری شود؟واصولا درباره‌ی قرآن چه نقش مهمی‌دارند که جایگاه رفیع هم‌طرازی قرآن را یافته‌اند؟
تأثير شايسته‏ ى عترت در فهم وشناخت قرآن، راهبردها وکارکرد‌های آنان در حفظ و توسعه این کتاب ماندگار؛ موضوعی بسيار مهمّ، قابل دقّت‏نظر و واکاویِ فراوان‌است.
اندیشمندان، بی‌شمارآثارى که‌درارتباط اهل‏بيت و قرآن نگاشته‏اند، عموما درباره‏ى تاریخ وسیره، فضايل، اوصاف،خصايص وآياتى‌است كه در شأن آنان نازل‌شده‌است. ولى درباره‏ ى موضوع مورد نظر‌كه بحث ازکارنامه عترت در قرآن‌شناسی‌است و به‌کارکردهای آنان در مرزبانى ازحريم قرآن می‌پردازد، كم‏تر کنکاش مستقلی‌شده‌است.
با بررسی‌ها، چنين برآمد كه دراين موضوع، كارمستقل وجامعى‌نشده‌است هرچند اگرهم‌باشد مانع‌كارنيست.آن‏چه قلمی‌شده‌است اندکی از دریای بی‌کران معارف عترت‌معصوم‌پيامبراست که در تمام عرصه‏ ها همراهِ قرآن بوده و رهنمونِ انسانِ خداجویند.

روشن‌‌است اين نوشته‏ ها، به‌فراخور همه‌ی ويژگی‏ها و پهنه‌ی شایستگیِ آنان نيست و كسى هم‌چنين ادعایی ندارد؛ چه این كه رسيدن به‌عمقِ بى‏كرانِ فضايل عترت كارى فوقِ طاقتِ بشرِعادى است.
اين تحقیق، ازسویی؛ پژوهشى‌تاريخى‌است و ورود به‌آن حوصله، دقت نظر، بازدیدمنابع و تلاش زيادى را برمى‏تافت و از سوى‌ديگر؛ به‌بررسى‏ هاى تحليلى‌روايى به‌خصوص روايات‌تفسيرى نيازداشت و از‌سوم‏سو؛ تلفيق ميان مباحث‌تاريخى، روايى، تفسيرى و تحلیل‌چندسویه آن‌ها‌را مى‏ خواست.برای تنظیمِ بهترِ موضوع؛ مباحث کلی وپیش‌داشت‏های‌نظری در«دفتراول» با دوبخش؛  و راهبردها، اقدامات و راهکارهای عملی اهل‌بیتعليهم‌السلام در«دفتردوم» با چهاربخش، سامان یافته‌است و درمجموع، علاوه برمقدمه کوتاه، شامل شش بخش است و هر بخش‏در چند فصل بهم پیوسته تدوین شده است. و سپس، با اشاره به پیامدهای ناگوار جدایی ساحت قرآن از تعالیم عترت، توجه کامل به قرآن وعترت را تنها راه حرکت درست امت مسلمان به سوی تمدن بزرگ اسلامی دانسته و بحث را پایان داده است

کلید واژه ها: 
فهم‌قرآن، تفسیر‌قرآن، راهبردهای‌قرآن‌شناسی، ارزش‌های‌قرآنی، قرآن‌پژوهی، بنیان‌های‌قرآن‌شناسی، اهل‌بیت، قرآن. 
منبع:پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
كلمات كليدي : حجت الاسلام و المسلمین محمد هادی یعقوب نژاد , آثار علمی پژوهشکده فرهنگ و معارف قران

تاریخ خبر: 1399/4/1 يكشنبه
تعداد بازدید کل: 250 تعداد بازدید امروز: 1
 
امتیاز دهی
 
 

[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 251
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما