پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

  فرهنگ موضوعات و چکیده آثار شهید مطهری

از آنجا که آثار شهید مطهری (ره) مشتمل بر موضوعات و مباحث متنوعی است از مسائل فلسفی گرفته تا مسائل جزیی دنیوی و اخروی، عبادی و اعتقادی، اخلاقی و ارشادی، فردی و اجتماعی، طبیعی و تاریخی، همچنین اشخاص، مکان‌ها و سازمان‌های خاص. صحیح نیست که موضوعات مختلف را در تنگنای چند مقوله و سر موضوع معدود بگنجانیم
  فرهنگ موضوعات و چکیده آثار شهید مطهری
محمد هادی یعقوب نژاد
تهیه شده در پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
سال 1396

از آنجا که آثار شهید مطهری (ره) مشتمل بر موضوعات و مباحث متنوعی است از مسائل فلسفی گرفته تا مسائل جزیی دنیوی و اخروی، عبادی و اعتقادی، اخلاقی و ارشادی، فردی و اجتماعی، طبیعی و تاریخی، همچنین اشخاص، مکان‌ها و سازمان‌های خاص. صحیح نیست که موضوعات مختلف را در تنگنای چند مقوله و سر موضوع معدود بگنجانیم.
لذا مبنای کار بر نمایه سازی موضوعی از زوایای متن آثار شهید استوار شده است – صفحه به صفحه و در مواردی پاراگراف‌های آنها بررسی و تحلیل موضوعی شده و با احتیاط کامل و رعایت جنبه‌های معنایی و مفهومی مطالب؛ چکیده‌های جزیی از هر اثر تهیه شده و موضوع و یا موضوعات مورد نیاز با استفاده از منطق اصطلاح نامه و به ویژه اصطلاح نامه‌های علوم اسلامی برای قطعات متن برگزیده شده است و حتی المقدور از تعبیرات خود استاد برای انتخاب شکل موضوع استفاده شده است.
در آغاز، کلیدواژهای برگزیده اصلی و ارجاعی به 18339 می‌رسید، ولی با بررسی‌ها و حذف و اصلاحات لازم و با ملاحظه این که حجم اثر بزرگ نشود، در نهایت 10450 کلید واژه برگزیده شده است. از این رو فرهنگ موضوعی حاضر – 4563 موضوع و یا اصطلاح اصلی و 5887 اصطلاح ارجاعی را دربر دارد و از این لحاظ مرحله جدیدی در طرح و تدوین فرهنگ موضوعات آثار شهید مطهری به شمار می‌آید.

این اثر مشتمل بر چکیده 92 جلد از آثار استاد شهید مطهری(ره) به ضمیمه راهنمای موضوعات آن و در دو قسمت به شرح ذیل تنظیم شده است:
1. «راهنمای موضوعات»: در این بخش، از طریق موضوعات به چکیده‌ها و محتوای آثار راهنمایی می‌شوید. بدین ترتیب که موضوعات و کلید واژه‌ها، همچنین اسامی اشخاص، مکان‌ها و سازمان‌های خاص که در آثار شهید مطهری از آنها بحث شده، به صورت الفبایی ردیف شده است و جای بحث آن‌ها (نام منبع و صفحه) از تمامی آثار شهید مطهری یک جا گرد آمده است. شما می‌توانید با توجه به نماد «چ» یعنی چکیده و شماره پس از آن، مطالب، تحلیل‌ها، دیدگاه‌ها، و نقد و بررسی‌های استاد شهید را در قسمت «چکیده آثار» پیگیری نموده و ببینید.
2. «چکیده آثار»: عناوین آثار شهید مطهری به صورت الفبا مرتب شده و چکیده‌های کلی هر اثر، ً با استفاده از متن آثار و مقدمه آنها و مطالبی که شورای نظارت بر آثار شهید مطهری آورده‌اند تنظیم شده است و بدنبال آن؛ چکیده‌های عنوانی ریز از هر کتاب به ترتیب صفحات و با یک شماره خاص یک جا قرار گرفته است تا جوینده با مرور آنها، از محتوای کامل هر کتاب آگاه شود. این قسمت علاوه بر چکیده هر کتاب؛ مشتمل بر 14000 چکیده عنوانی از آثار شهید مطهری است. با این که این بخش به تنهایی قابل استفاده است ولی برای دسترسی به آثار به صورت موضوعی، بخش یک «راهنمای موضوعات» نیز ضمیمه شده است. 


 
منبع: اداره نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
كلمات كليدي : محمد هادی یعقوب نژاد , آثار علمی پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

تاریخ خبر: 1399/4/1 يكشنبه
تعداد بازدید کل: 200 تعداد بازدید امروز: 2
 
امتیاز دهی
 
 

[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 201
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما