پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

   منهج تدوین معجم مصطلحات العلوم الاسلامیه

بر اساس تجربه‌های علم مدیریت اطلاعات و دانش شناسی یکی از بهترین منابع و ابزار بسیار با اهمیت در مدیریت اطلاعات و دانش مدون، اصطلاح نامه‌ها به شمار می‌روند که با مدیریت اصطلاحات علمی بر اساس اصولی مشخص؛ به مدیریت اطلاعات یعنی؛ فراهم آوری، سازماندهی، ذخیره، پردازش، بازیابی، اشاعه و ترویج اطلاعات به صورتی پویا کمک شایان توجهی می‌کنند.
   منهج تدوین معجم مصطلحات العلوم الاسلامیه
محمد هادی یعقوب نژاد
تهیه شده در پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
سال 1386

بر اساس تجربه‌های علم مدیریت اطلاعات و دانش شناسی یکی از بهترین منابع و ابزار بسیار با اهمیت در مدیریت اطلاعات و دانش مدون، اصطلاح نامه‌ها به شمار می‌روند که با مدیریت اصطلاحات علمی بر اساس اصولی مشخص؛ به مدیریت اطلاعات یعنی؛ فراهم آوری، سازماندهی، ذخیره، پردازش، بازیابی، اشاعه و ترویج اطلاعات به صورتی پویا کمک شایان توجهی می‌کنند.
اکنون کاربرد اصطلاح نامه‌ها فقط به نمایه سازی و ذخیره و بازیابی اطلاعات محدود نمی‌شود – بلکه دوشادوش تحولات علوم و افزایش مدارک و اطلاعات، اصطلاح نامه‌ها نیز دگرگون می‌شوند و پیوسته دستخوش جرح و تعدیل و حذف و افزایش‌اند و چون معمولاً به رشته و قلمروی ویژه مرتبط‌اند، پویایی رشته مربوط یا قلمرو آن، بر چگونگی تحول مفهومی اصطلاح نامه‌ها و روابط سلسله مراتبی آن‌ها اثر می‌گذارد.

و بدین سبب، اصطلاح نامه‌ها، مدیریت پویا و مستمر دانش‌ها که بر اساس اصطلاحات و مفاهیم مستقر می‌شود را فراهم می‌نمایند. هر گاه اطلاعات حوزه‌های دانشی بر پایه اصطلاح نامه‌ها، فراهم آوری، سازماندهی و ارائه شوند گام‌های اساسی در مدیریت قابل گسترش اطلاعات به درستی برداشته شده و زمینه حرکت در مرزهای دانش و مسیر لازم برای تولید دانش گشوده خواهد شد. بدیهی است که اطلاعات حوزهای دانشی اسلامی و معارف آن از این قاعده مستثنی نیست. و می‌بایست این اطلاعات حقیقی و اثر گذار بر زندگی دنیوی و اخروی انسان، بر پایه اصطلاح نامه‌های علوم اسلامی سازماندهی و ارائه شود و بدین روش اطلاعات اسلامی تنظیم و بر بسترهای فضای مجازی منتشر گردد.

این کتاب برگردان عربی کتاب "درآمدی بر مبانی اصطلاح‌نامه علوم اسلامی" می‌باشد که با اندکی تغییر برای حوزه عرب زبان به عنوان دستنامه طراحی و تدوین اصطلاح نامه مفید است
منبع: اداره نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
كلمات كليدي : محمد هادی یعقوب نژاد , آثار علمی پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

تاریخ خبر: 1399/4/1 يكشنبه
تعداد بازدید کل: 211 تعداد بازدید امروز: 1
 
امتیاز دهی
 
 

[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 212
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما