پژوهشکده فقه و حقوق

درآمدی بر تروریسم‌پژوهی

پژوهش حاضر کوشیده است با گذر از چنین مشکلاتی، چشم‌اندازی علمی، دقیق و حرفه‌ای از تروریسم عرضه دارد. نویسنده سعی کرده است تا با وجود آرا و اقوال مختلف در این باب، به درکی درست و گویا از تروریسم برسد و از مجادلات و مباحثات غیرعلمی دوری گزیند
مبلغی، عبدالمجید؛ درآمدی بر تروریسم‌پژوهی (رویکردها، تعاریف، موضوع‌شناسی فقهی)؛ چاپ اول، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، تابستان 1389،‌ 168ص رقعی.

*** 
معرفی موضوع اثر
امروزه مبحث تروریسم با مشکلاتی مواجه است که ریشه در ماهیت بحث برانگیز آن دارند؛ چه اینکه این بحث به رویکردهای غیراصیل و سیاست‌زده میان کشورها مبدل شده است و از سوی دیگر، این مقوله دارای پویایی و تحرک ذاتی و تنوع‌پذیر است و به آسانی نمی‌توان به ادبیاتی متمرکز و اجماعی درباره آن دست یافت. با این حساب پرداختن به این بحث با مشکلاتی همراه است؛ مانند شناسایی منابع دست اول و صحیح در باب تروریسم، تفکیک میان مطالعات علمی و توصیفات شعاری و دارای ادبیات علمی بدون افتادن در اقتضائات ایدئولوژی‌های معطوف به تروریسم.
پژوهش حاضر کوشیده است با گذر از چنین مشکلاتی، چشم‌اندازی علمی، دقیق و حرفه‌ای از تروریسم عرضه دارد. نویسنده سعی کرده است تا با وجود آرا و اقوال مختلف در این باب، به درکی درست و گویا از تروریسم برسد و از مجادلات و مباحثات غیرعلمی دوری گزیند و ازاین‌رو اصلی‌ترین رهاورد خود را موضوع‌شناسی تروریسم می‌داند و فارغ از جهت‌گیری‌هایی که معمولاً منطبق بر مصالح عمومی اطراف دعاوی سیاسی است، مباحث خود را سامان بخشیده است.
پرسش های تحقیق
نکته‌ای که باید در این تحلیل مغفول نماند، آن است که چه چیزی موجب شده است حوزه توصیف تروریسم در گام نخست معطوف به مطالعات سیاسی است و چه چیزی در دانش سیاسی وجود دارد که این دانش را یکی از عرصه‌های اصلی موضوع‌شناسی تروریسم قرار داده است؟

نویسنده ضمن پاسخ به این پرسش، به پرسش‌های دیگری که برای رسیدن به هدف مذکور نیازمند به پاسخ است، پاسخ داده است و در پایان کتاب، پرسش‌هایی درباره تروریسم از منظر ادبیات اسلامی را طرح کرده است.
هر چند نویسنده بر آن است که ردپای این مبحث را در بسیاری از علوم انسانی و مهارت‌های برآمده از آنها می‌توان یافت، در این نوشتار از روشی بهره جسته است که معطوف بر بخش‌هایی از سه دانشِ روان‌شناسی و سیاست و حقوق است.

گزارش محتوایی اثر
به دلیل روشی که نویسنده برای خود برگزیده است،‌ کتاب دارای سه بخش است: بخش اول، روان‌شناسی تروریسم؛ بخش دوم، تروریسم و سیاست؛ بخش سوم، مطالعه حقوقی تروریسم. در بخش نخست وی معتقد است که نباید به صورت از پیش‌تعیین‌شده، تروریست را بر اساس معیارهای معینی شناخت، بلکه باید در هر مورد به بررسی دقیق انگیزه‌های شکل‌دهنده به رویکرد تروریستی پرداخت. در بخش دوم تروریسم را به مثابه پدیده‌ای اجتماعی توضیح داده است. بررسی عناصر مؤثر در ایجاد تروریسم و آرایش قدرت در دورن هر گروه تروریستی و میان گروه‌های تروریستی از جمله مباحث این بخش است. در بخش سوم با رویکرد حقوقی و بعضاً جرم‌شناسانه، موضوع تروریسم بررسی گردیده است.

تاریخ بروز رسانی پنجم فروردین ماه 1399
منبع:اداره نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
كلمات كليدي : دکتر عبدالمجید مبلغی , آثار علمی پژوهشکده فقه و حقوق , معرفی آثار

تاریخ خبر: 1398/12/5 دوشنبه
تعداد بازدید کل: 92 تعداد بازدید امروز: 2
 
امتیاز دهی
 
 

[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 93
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما