پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی

اندیشه سیاسی جلال الدین دوانی

محقق دوانی از فیلسوفان بزرگ و مشهور قرن نهم و دهم هجری است، او در دو حوزه حکمت نظری و حکمت عملی آثاری را از خود به جا گذارده است؛ بیان بنیادهای معرفتی و هستی‌شناختی اندیشه سیاسی دوانی توصیف و تحلیل چگونگی تأثیرگذاری این بنیادها بر دیدگاه‌ها و نظریات سیاسی وی در موضوعات و مسائل حکمت عملی، سیاست، جامعه و دولت‌داری از جمله موضوعات اساسی این کتاب می‌باشد
عنوان اثر:اندیشه سیاسی جلال الدین دوانی
نویسنده: مرتضی یوسفی راد
موضوع: اندیشه سیاسی
زبان: فارسی
سال نش: 1387
تیراژ:1500
تعداد صفحات: 260ص
تعداد جلد: 1ج
نوبت چاپ: اوّل
سال نشر:1387
ناشر:بوستان کتاب قم


فهرست مطالب کتاب
•    بخش اوّل: حیات علمی و سیاسی جلال‌الدین دوانی
o    فصل اوّل: زندگی و زمانه جلال‌الدین دوانی
o    فصل دوم: سیاست در اندیشه دوانی
•    بخش دوم: شرح سیاست مدن لوامع‌الاشراق فی مکارم‌الاخلاق
o    فصل سوم: شرح لامع سوم(سیاست مدن و رسوم دولت‌داری)
o    خاتمه: نتیجه‌گیری

•    بخش سوم: متن لامع سوم(سیاست مدن و رسوم دولت‌داری)
•    کتاب‌نامه

•    نمایه


موضوع اثر و اهمیت آن
محقق دوانی از فیلسوفان بزرگ و مشهور قرن نهم و دهم هجری است، او در دو حوزه حکمت نظری و حکمت عملی آثاری را از خود به جا گذارده است؛ بیان بنیادهای معرفتی و هستی‌شناختی اندیشه سیاسی دوانی توصیف و تحلیل چگونگی تأثیرگذاری این بنیادها بر دیدگاه‌ها و نظریات سیاسی وی در موضوعات و مسائل حکمت عملی، سیاست، جامعه و دولت‌داری از جمله موضوعات اساسی این کتاب می‌باشد. این کتاب با هدف تبیین و بازخوانی اندیشه سیاسی یکی از عالمان بزرگ حوزه تمدن اسلام به توصیف فلسفی مدیریت زندگی دنیوی و حیات سیاسی و پاسخ‌گویی به چیستی و چرایی آن دو بر پایه سنت فلسفی و دینی می‌پردازد.


برجستگی‌های اثر نسبت به آثار مشابه
این کتاب اولین اثری است که با نگرش سیاسی و ماهیت فلسفی - سیاسی به توصیف و تحلیل اندیشه سیاسی جلال‌الدین دوانی پرداخته و در ادامه با ارائه متن کامل لامع سوم از کتاب «لوامع‌ الاشراق فی مکارم الاخلاق» وجوه سیاسی فلسفه جلال‌الدین دوانی را تشریح کرده است.


روش تحقیق و شیوه ارائه مطالب
روش تحقیق این کتاب، توصیفی - تحلیلی است و مبادی معرفت‌شناسانه و هستی‌شناسانه و مبانی انسان‌شناسانه و جامعه‌شناسانه را در نگرش دوانی به سیاست و سیاست‌ورزی مورد بررسی قرار می‌دهد.


نتیجۀ اثر
جلال‌الدین دوانی به سنت فلسفی دوره کلاسیک اسلامی می‌اندیشید و تأملات و نظریه سیاسی خود را در امر حکومت‌داری و سیاست‌ورزی مبتنی بر نظریه فلسفی خود می‌کند. دوانی برخلاف ارسطو که راه تعیین اعتدال و میانه‌روی را به‌وسیله عقل می‌داند، معتقد است اصل پذیرش و ضرورت اعتدال و میانه‌روی در حکمت عملی، عقلی است، اما در تأثیرپذیری از آموزه‌های قرآنی و وحیانی، نحوه تعیین آن به عهده شریعت الهی است. از نظر وی، ماهیت اعتدال و تعیین آن کاری بسیار مشکل می‌باشد و از عهده عقل برنمی‌آید و باید محتوای آن را از قانون الهی (وحی) اخذ نمود. در سیر تحول اندیشه دوانی با تحلیلی که از رابطه عقل و وحی و دیگر منابع معرفتی قائل است، زمینه سوق دادن فلسفه اسلامی به مراتب بعدی فراهم می‌شود. به‌طوری که در دوره بعد از وی، با ظهور صدرالمتألهین شیرازی تحول اساسی دیگری در حیات فلسفه و فلسفه سیاسی پیدا می‌شود و نتیجه آن، پیدایش حکمت متعالیه است.


مباحث اصلی اثر
کتاب حاضر در سه بخش به تبیین اندیشه سیاسی جلال‌الدین دوانی پرداخته است در بخش نخست، به بررسی اوضاع سیاسی – اجتماعی و علمی – فرهنگی و حیات علمی و نیز مبانی معرفتی و هستی‌شناسانه و انسان‌شناسانه دوانی و طرح دیدگاه‌های سیاسی ایشان در زمینه اجتماع، سیاست، حکومت و انواع آن و عوامل ثبات و پایداری دولت ‌پرداخته شد.در بخش دوم به شرح سیاست مدن کتاب «لوامع الاشراق فی مکارم‌الاخلاق» پرداخته است که به هفت لمعه تقسیم شده و هر لمعه معرّف بخشی از دیدگاه‌های سیاسی وی می‌باشد: لمعه اول از ضرورت جامعه و نحوه شکل‌گیری و پیدایش آن، سیاست و چیستی و ضرورت و لوازم و ضروریات آن بحث می‌کند؛ لمعه دوم از ماهیت روابط اجتماعی سخن به میان می‌آورد؛ لمعه سوم از جامعه سیاسی مطلوب دوانی سخن می‌گوید؛ لمعه چهارم درباره اسباب و عوامل ثبات و پایداری جامعه و دولت بحث می‌کند و لمعه پنجم و ششم و هفتم در زمینه مدیریت سیاسی و سیاست‌ورزی و کیفیت روابط اجتماعی سخن به میان آورده است.بخش سوم به متن لامع سوم (سیاست مدن و رسوم دولت‌داری) لوامع الاشراق فی مکارم الاخلاق اختصاص

 
منبع:پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
كلمات كليدي : مرتضی یوسفی راد , آثار علمی , آثار علمی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی

تاریخ خبر: 1398/11/12 شنبه
تعداد بازدید کل: 104 تعداد بازدید امروز: 1
 
امتیاز دهی
 
 

[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 105
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما