مرکز مطالعات اجتماعی و تمدنی

چکیده مقالات همایش گفتگوهای فرهنگی در جشم انداز تمدنی ایران و جهان عرب

اثر حاضر چیکده مقالات همایش گفتگوهای فرهنگی در چشم انداز تمدنی ایران و جهان عرب است که هر چکیده به مسئله یا نقطه عطفی در فرایند این گفتگو پرداخته است. ارائه دهندگان چکیده ها نمایندگان نخبگان فکری در ایران و جهان عرب هستند که به طرح ایده خود در راستای تحقق گفتگوهای فرهنگی در عرصه های مختلف و متنوعی همچون هنر، معماری، ادبیات، رسانه، ارتباطات، توسعه، آرای اندیشمندان مسلمان و... همت گماشته اند.
<p dir="RTL" style="margin-bottom:8pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="text-justify:kashida"><span style="text-kashida:0%"><span style="line-height:125%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:8pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="color:#1abc9c"><strong><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="line-height:125%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span lang="FA">چکیده مقالات همایش گفتگوهای فرهنگی در جشم انداز تمدنی ایران و جهان عرب</span></span></span></span></span></span></strong></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:8pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="color:#1abc9c"><strong><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="line-height:125%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA">تنظیم: گروه مطالعات تمدنی</span></span></span></span></span></span></strong></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:8pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="color:#1abc9c"><strong><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="line-height:125%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA">&nbsp;تهیه: مرکز مطالعات اجتماعی و تمدنی</span></span></span></span></span></span></strong></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:8pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="color:#1abc9c"><strong><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="line-height:125%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA">&nbsp;نوبت چاپ: اول، </span><span lang="FA">1398</span></span></span></span></span></span></strong></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:8pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="color:#1abc9c"><strong><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="line-height:125%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA">صفحات: </span><span lang="FA">۱۷۲</span><span lang="AR-SA"></span></span></span></span></span></span></strong></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:8pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="color:#1abc9c"><strong><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="line-height:125%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA">&nbsp;قطع : رقعی، شومیز</span></span></span></span></span></span></strong></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:8pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="color:#1abc9c"><strong><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="line-height:125%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA">&nbsp;قیمت: </span><span lang="FA">۳۰۰۰۰۰</span><span lang="AR-SA"> ریال</span></span></span></span></span></span></strong></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:8pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="color:#1abc9c"><strong><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="line-height:125%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA">&nbsp;کد: </span><span lang="FA">۵۵۷<br /> <img alt="" src="../picture/?765946/چکیده-مقالات-همایش-گفتگوهای-فرهنگی-در-جشم-انداز-تمدنی-ایران-و-جهان-عرب" /></span><span lang="AR-SA"></span></span></span></span></span></span></strong></span></p> <p dir="RTL" style="margin-bottom:8pt; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm; text-align:justify"><span style="color:#0033ff"><span style="font-family:Verdana,Geneva,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="line-height:125%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA">گفتگوی فرهنگی میان گستره های تمدنی، نیازمند فهم مسائل وکشف &nbsp;نقاط عطفی است که دو گستره تمدنی را به یکدیگر نزدیک یا دور می کند.<br /> در این میان گفتگوی نخبگانی سهم بسزایی در تسهیل این فرایند ایفا می کند.<br /> اثر حاضر چیکده مقالات همایش گفتگوهای فرهنگی در چشم انداز تمدنی ایران و جهان عرب است که هر چکیده به مسئله یا نقطه عطفی در فرایند این گفتگو پرداخته است.<br /> ارائه دهندگان چکیده ها نمایندگان نخبگان فکری در ایران و جهان عرب هستند که به طرح ایده خود در راستای تحقق گفتگوهای فرهنگی در عرصه های مختلف و متنوعی همچون هنر، معماری، ادبیات، رسانه، ارتباطات، توسعه، آرای اندیشمندان مسلمان و... همت گماشته اند.</span></span></span></span></span></span></span></p>
منبع:پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
كلمات كليدي : آثار علمی , آثار پژوهشی , آثار علمی مرکز مطالعات اجتماعی و تمدنی

تاریخ خبر: 1398/11/2 چهارشنبه
تعداد بازدید کل: 55 تعداد بازدید امروز: 3
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 56
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما