روش شناسی مهدویت پژوهی

دویت پژوهی به عنوان یک حوزه مطالعاتی دارای ظرفیت های عظیم دانشی و رویکردی و کارکردی است ظرفیت های دانشی مهدویت پژوهی در قالب گرایش، رشته و چند رشته قابل توجیه می باشد و ظرفیت های رویکردی مهدویت پژوهی در قالب تأثیر گذاری در حوزه های مختلف فرهنگی، اعتقادی، اجتماعی، تمدنی خودنمائی می کند و ظرفیت کارکردی مهدویت پژوهی، در گستره فردی و اجتماعی، مذهبی و فرامذهبی، دینی و فرادینی، این جهانی و آن جهانی، نمایان می شود.
عنوان : روش شناسی مهدویت
 مؤلف: حسین الهی نژاد
ناشر :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
تاریخ انتشار:پاییز 1398

چکیده کتاب:
مهدویت پژوهی به عنوان یک حوزه مطالعاتی دارای ظرفیت های عظیم دانشی و رویکردی و کارکردی است ظرفیت های دانشی مهدویت پژوهی در قالب گرایش، رشته و چند رشته قابل توجیه می باشد و ظرفیت های رویکردی مهدویت پژوهی در قالب تأثیر گذاری در حوزه های مختلف فرهنگی، اعتقادی، اجتماعی، تمدنی خودنمائی می کند و ظرفیت کارکردی مهدویت پژوهی، در گستره فردی و اجتماعی، مذهبی و فرامذهبی، دینی و فرادینی، این جهانی و آن جهانی، نمایان می شود. مهدویت پژوهی به عنوان حوزه معرفتی دارای انتظام ساختاری و انسجام دانشی بوده و با این نگاه دارای موضوعی به نام مهدویت و غایتی به نام پژوهش های مهدوی می باشد. مهدویت پژوهی از نظر مسائل، از سوئی به جهت اقبال عمومی و فراگیر مسلمانان و از سوی دیگر به جهت نیازمندی و مطالبات عمومی مردم و از دیگر سو به جهت نثار حجم عظیمی از شبهات و ایرادات از طرف دشمنان و مخالفان مهدویت، پرگستره و پردامنه شده است. بطوری که  پاسخ دقیق و درخور به این حجم عظیم از مسائل و شبهات بدون کاربست روش و بدون طرح روش شناسی ممکن نمی باشد. بر این اساس بحث روش شناسی برای حوزه مهدویت پژوهی به جهت فربگی مسائل و تکثر و تنوعات مختلف آن که تداعی گر گوناگونی و چند تباری مسائل مهدویت پژوهی است، ضروری می باشد. تنوعات و گوناگونی و چند تباری مسائل و مباحث مهدویت پژوهی می طلبد تا در بحث روش شناسی از تنوعات روش¬ها نظیر روش نقلی، روش عقلی، روش شهودی، روش تجربی، روش تلفیقی (نقلی ـ عقلی، نقلی ـ شهودی، عقلی ـ شهودی، عقلی ـ تجربی) استفاده شود.  
 
منبع:اخبار پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی
كلمات كليدي : اخبار پژوهشکده مهدویت و آینده‌پژوهی , آثار علمی-پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی

تاریخ خبر: 1398/10/1 يكشنبه
تعداد بازدید کل: 117 تعداد بازدید امروز: 2
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر

مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب

مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 118
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما