نشریه علمی ترویجی اخلاق شماره 43
نشریه علمی ترویجی اخلاق شماره 43
 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
پژوهشکدۀ الهیات و خانواده
فصلنامۀعلمی – ترویجی  اخلاق
سال یازدهم/ شماره 43، (پیاپی 65 ) پاییز 1400
*
صاحب امتیاز: دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیّۀ قم
مدیر مسئول: عبدالرسول احمدیان
سردبیر: اصغر هادی
مدیر اجرایی: محمد بهارلو

*
هیئت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا):
سیدحسن اسلامی اردکانی / استاد دانشگاه ادیان ومذاهب 
مسعود آذربایجانی/ دانشیار پژوهشگاه حوزه ودانشگاه
مهدی حبیب اللهی / استادیاردانشگاه باقرالعلوم
حسین دیبا/ استادیارپژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی
محمدرضا سالاری‌فر/ استادیار پژوهشگاه حوزه ودانشگاه
مهدی علیزاده/ استادیار پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی
اصغر هادی/ استادیار پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی

همکاران علمی این شماره:
مهدی حبیب‌اللهی، محمدرضا سالاری‌فر، محمد ثناگوئی‌زاده، حسین دیبا، اصغر هادی
*
ویراستار: مریم شیرانی
مترجم انگلیسی: مهدی حبیب‌اللهی
صفحه‌آرا: فاطمه رجبی

*
نشر: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان
چاپ : مؤسسه بوستان کتاب دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

فهرست مطالب
سخن فصلنامه    9
عوامل و مؤلفه‌های تاب‌آوری از منظر قرآن و روایات
مهدی حبیب اللهی    11
مدیریت جنسی خانواده و نقش آن در اخلاق‌مداری و سلامت جنسی فرزندان
مسعود نورعلیزاده میانجی، عبدالله رحیمی    45
بررسی تطبیقی خودگرایی و دیگرگرایی روانشناختی و تبیین دیگرگرایی خداسو
محمدرضا سالاری‌فر، میرمهدی موسوی اصل، محمود اصفهانیان    81
دیگرگروی و شواهد روانشناختی در حوزۀ روان‌شناسی اخلاق
محمدامین خوانساری    115
کشف سازه‌های شخصیت اخلاقی در متون اسلامی؛ یک مطالعۀ کیفی
محمد ثناگویی‌زاده    147
معرفی و بررسی انتقادی سازکار‌های گسست اخلاقی بندورا در توجیه رفتار غیراخلاقی از منظر شهود فطری اخلاقی
حامد مصلحی، سید محمدمهدی روحانی    175

سخن فصلنامه
هوالمحبوب
هر علم قلمرو ویژه‌ای دارد و موضوع، تعریف و اهداف هر علم با علوم دیگر متفاوت است. با این وصف، گاهی مقایسه میان دو علمِ متقارب‌الموضوع، افق‌های جدیدی را به روی محققان می‌گشاید و مباحث دو علم را گسترده‌تر می‌کند و به ژرفای آن‌ می‌افزاید.
دو دانش اخلاق و روان‌شناسی، تقارب زیادی با یکدیگر دارند و گاه این تقارب چنان شدید است که پرداختن به یک مبحث اخلاقی، بدون سخن‌گفتن دربارۀ موضوعات مرتبط روان‌شناسی ممکن نیست. بررسی هم‌زمان یک مسئله از دو دیدگاه اخلاقی و روان‌شناسانه و مقایسۀ دیدگاه‌ها، نتایج ملموسی‌تری را در اختیار محققان قرار می‌دهد؛ به‌گونه‌ای که آن مسئله، کاربردی و به واقعیت نزدیک‌تر می‌شود و مخاطب با آن بهتر رابطه برقرار می‌کند.
در این شماره سعی شده است رابطۀ دانش اخلاق و دانش روان‌شناسی در مسائل گوناگون تبیین و دیدگاه‌های جدیدی به نمایش گذاشته شود.
مقاله‌های ارائه شده در «ویژه‌نامۀ اخلاق و روان‌شناسی» به‌ترتیب عبارت‌اند از: «عوامل و مؤلفه‌های تاب‌آوری از منظر قرآن و روایات»، «مدیریت جنسی خانواده و نقش آن در اخلاق‌مداری و سلامت جنسی فرزندان»، «بررسی تطبیقی خودگرایی و دیگرگرایی روان‌شناختی و تبیین دیگرگرایی خداسو»، «دیگرگروی و شواهد روان‌شناختی در حوزۀ روان‌شناسی اخلاق»، «کشف سازه‌های شخصیت اخلاقی در متون اسلامی؛ یک مطالعۀ کیفی» و «معرفی و بررسی انتقادی سازکار‌های گسست اخلاقی بندورا در توجیه رفتار غیراخلاقی از منظر شهود فطری اخلاقی».
امید است مقالات این شماره برای اخلاق‌پژوهان و روان‌شناسان کارآمد باشد و گوشه‌ای از رابطۀ میان دو دانش اخلاق و روان‌شناسی را برای آنان تبیین کند.


دریافت فایل کامل نشریه در قالب پی دی اف
 
منبع: پژوهشکده الهیات و خانواده
فايلها
فصلنامه علمي ترويجي اخلاق ش 43.pdf 2.91 MB
کلمات کليدي
اخبار پژوهشکده الهیات خانواده, اداره نشریات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
 
امتیاز دهی
 
 

[Part_Lang]
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 216
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما