شایسته های تقدیر
۱۴ برگزیده ششمین جشنواره «کتاب دین و پژوهش‌های برتر» تجلیل شدند؛ شایسته