کمیته علمی اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی
کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی - محور - سیاستگذاری فرهنگ
کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی: نقد دیدگاه مفسران درباره ماهیت نافرمانی حضرت آدم علیه السلام
شورای علمی کمیته مبانی اسلامی حکمرانی و سیاستگذاری عمومی
اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی
پیش اجلاسیه دوم کرسی نظریه پردازی امنیت متعالیه
نشست علمی بررسی چالش های جنبش های اسلامی معاصر
بازدید و انعقاد تفاهم نامه  رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام isc با پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
نشست علمی بررسی کتاب مقدمه ای بر حکومت اسلامی
ششمین جلسه کمیته دستگاهی
جلسه مشترک پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن با مجمع مشورتی شورای فرهنگی قرآنی
دیدار شورای سیاستگذاری کنگره بین المللی کاشف الغطاء با حضرت آیت محمدجواد فاضل لنکرانی
سلسله نشست های معنویت پژوهی : با موضوع مطالعات معنویت با فقه کلامی و عرفان
اولین نشست تخصصی طرح نظام سازی قرآنی
جلسه شورای دبیرخانه مجمع اندیشمندان ایران و عرب
کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی: آینده پژوهی تغییر ارزش ها در خانواده در جمهوری اسلامی ایران
دیدار با حضرت آیت الله حسینی بوشهری
جلسه شورای مدیران پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
دیدار با حضرت آیت الله جناتی (دامت برکاته)
سلسله نشست های معناشناسی آیات سبک زندگی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما