پنل پنجم: دیدگاه های تفسیری علامه معرفت (ره) در تفسیر اثری
پنل چهارم: قواعد و روش های تفسیری در تفسیر اثری
پنل سوم: گرایش های تفسیری در تفسیر اثری
پنل اول و دوم: مباحث علمی و معارف تطبیقی در تفسیر اثری
افتتاحیه همایش ملی بررسی آرای تفسیری علامه محمدهادی معرفت (ره) همراه با تمبر یادبود (بخش دوم)
افتتاحیه همایش ملی بررسی آرای تفسیری علامه محمدهادی معرفت (ره) همراه با تمبر یادبود (بخش اول)
مجموعه نشست های همایش حوزه انقلابی - نشست چهارم: کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی: «نقش حوزه در اسلامی سازی علوم انسانی»
جلسه شورای مدیران 29 آبان ماه 1396
کنفرانس خبری همایش ملی بررسی آرای تفسیری علامه محمدهادی معرفت
کمیته علمی همایش گفتگوی های فرهنگی در چشم انداز تمدنی ایران و جهان عرب
اولین گردهمایی کتابخانه های دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی: واکنش مردم در برابر رسالت های انبیا (از محور تفسیری موضوعی نبوت عامه با گرایش شبهه پژوهی)
گزارش تصویری از اولین روز نمایشگاه دیجیتال مصلای تهران 21 آبان ماه 1396
آماده سازی غرفه نمایشگاه دیجیتال مصلای تهران 19 آبان ماه 96 با همکاری روابط عمومی دفتر تبلیغات و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
جلسه شورای مدیران پژوهشگاه 15 آبان ماه 1396
جلسه شورای علمی همایش بررسی آراء تفسیری علامه محمدهادی معرفت
چهارمین نشست «وجوه تمایز مکاتبات فلسفه سیاسی اسلام» برگزار شد
هم اندیشی کمیته علمی: همایش بین الملی گفتگوهای فرهنگی در چشم انداز تمدنی ایران و جهان عرب
کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی: ابعاد فقهی اعتراض و تجمع مدنی و صنفی
جلسه مشترک شورای راهبری قطبهای فکری و فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی با  معاونان و مدیران پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما