جلسه شورای lt با حضور ریاست پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
بازدید ریاست، معاونان و هیات همراه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی از آثار خریدازی شده سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
دیدار هیات سوئدی از پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
جلسه تعیین ساختار سازمانی مرکز همکاری های علمی و بین الملل پژوهشگاه
بازدید سردار نقدی و همراهان از پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی: اثرگذاری فرق کلامی طوائف و گروه های سیاسی در محتوا سازی آموزه های مهدویت
چهل و یکمین درس‌گفتار اندیشه و عمل با موضوع «امنیت در اندیشه امام موسی صدر» با سخنرانی ریاست پژوهشگاه
نشست نقد و بررسی کتاب «فلسفه سیاسی صدرالمتالهین»
رونمایی از کتاب «جایگاه وحی در فلسفه سیاسی»
جلسه شورای مدیران پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
همکاری مشترک پژوهشگاه علوم و فرهنگ و مرکز اسلامی امام علی (ع) در کشور سوئیس
سخنرانی اختتامیه سلسله نشست های تخصصی جامعه شناسی کنسگری روحانیت در انتخابات
پنل اپنجم : سلسله نشست های تخصصی جامعه شناسی کنشگری روحانیت در انتخابات
جلسه برگزاری همایش فقه و هنر با حضور ریاست پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
پنل سوم: سلسله نشست های تخصصی جامعه شناسی کنشگری روحانیت در انتخابات
چهارمین جلسه شورای علمی همایش ملی بررسی آرای تفسیری علامه محمدهادی معرفت
پنل دوم: سلسله نشست های تخصصی جامعه شناسی کنشگری روحانیت در انتخابات
پنل اول: سلسله نشست های تخصصی جامعه شناسی کنشگری روحانیت در انتخابات
دیدار اعضای هیات علمی با ریاست دفتر تبلیعات و رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
اولین جلسه هیات امنای پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در سال 96
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما