وظیفه گرایی اخلاق کانت - حسین اترک
 • 1394/11/5 دوشنبه پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی وظیفه گرایی اخلاق کانت - حسین اترک
  کتاب حاضر به تبیین، بررسی و نقد یکی از مهم‌ترین نظریه‌های اخلاقی می‌پردازد. ایمانوئل کانت، با توجه به نیت فاعل و دخالت‌دادن آن در ارزش اخلاقی عمل، ذاتی‌دانستن اوصاف درستی و نادرستی برای اعمال و دخیل‌ ندانستن نتایج در آنها و ارائۀ اصل صوری ناظر به وظیفه، یک نظریۀ اخلاقیِ وظیفه‌گرایانۀ ناب و تمام‌عیار عرضه کرد. گرچه نظریۀ وظیفه‌گرایی اخلاقی به حوزۀ اخلاق هنجاری مربوط است، کانت مباحث فرا‌اخلاقی مهمی دارد که تأثیر مستقیمی در نظریۀ هنجاری او داشته است. ویژگی کتاب حاضر توجه به مباحث فرا‌اخلاقی نظریۀ کانت در کنار مباحث هنجاری اوست. همچنین، با پرداختن به پیش‌فرض‌های وظیفه‌گرایی کانت و لوازم نظری و عملی او تلاش شده است نگاه جامعی به نظریۀ او صورت گیرد.
نظریه وحدت موضوعی سوره های قرآن نگرش ها و چالش ها - سید علی اکبر حسینی
 • 1394/11/5 دوشنبه مرکز فرهنگ و معارف قرآن نظریه وحدت موضوعی سوره های قرآن نگرش ها و چالش ها - سید علی اکبر حسینی
  تناسب آیات و سوره‌های قرآن از جمله مباحث مهم در حوزه اسلوب قرآن است. نقش مؤثر و فزاینده آن موضوع در تفسیر و فهم قرآن، موجب شده در دانشی مستقل به‌بحث و نظر درآید. در این دانش بیش از بیست گونه مناسبت میان سوره‌ها و آیات قرآن مدار توجه قرار گرفته است. «ارتباط و پیوستگی معنایی تمامی آیات یک سوره» از مهم‌ترین گونه‌های تناسب میان آیات است، که به نظریة وحدت موضوعی شهرت دارد. تحقیق حاضر دیدگاه مزبور را به‌تفصیل بررسی و نقد می‌کند.
نهاد ولایت عهدی در خلافت اموی و عصر اول عباسی - عباس احمدوند
نوبختیان - سیدعلی حسینی‌زاده خضرآباد
 • 1394/11/5 دوشنبه پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی نوبختیان - سیدعلی حسینی‌زاده خضرآباد
  ابو‌سهل و ابو‌محمد نوبختی از برجستهترین متکلمان امامیه در عصر غیبت صغرا هستند. آنان پس از افول مدرسۀ کلامیِ کوفه، در محیط معتزلیِ بغداد، مدرسۀ کلامیِ امامیه را پایه‌گذاری کردند که رونق دوبارۀ کلام امامیه را در‌پی‌داشت. کلام نوبختیان در روش و محتوا تفاوت‌هایی با مدرسه کلامیِ کوفه داشت. آنان سر‌آغازی بر مدرسۀ کلامیِ امامیه در بغداد ‌هستند که به دست شیخ مفید، شاگرد با واسطۀ آنان، و در ادامه با سید‌مرتضی به بلوغ کامل رسید. روش و محتوای فکری این مدرسه سال‌ها کلام رسمیِ امامیه را نمایندگی می‌کرد. از‌این‌رو، شناخت زندگی و آثار آنان در درک بهتر تاریخ کلام امامیه به‌خصوص در دوران غیبت صغرا یاری‌رسان است. در این اثر نویسنده تلاش نموده با تکیه بر گزارش‌های پراکندۀ برجای‌مانده از اندیشه‌های نوبختیان در منابع و با توجه به عناوین آثار آنان که در اختیار نیست تا حد ‌امکان مجموعه‌ای از اندیشه‌ها و آرای کلامی آنان را بازیابی نماید و نسبتِ آن اندیشه‌ها را با مدرسۀ کلامیِ کوفه و مدرسة کلامیِ معتزله بسنجد.
نوآوری و مطالعات دینی - عبدالمجید مبلغی
 • 1394/11/5 دوشنبه اداره همکاری‌های علمی و پژوهشی نوآوری و مطالعات دینی - عبدالمجید مبلغی
  بخشی از نوآوری های جامعه علمی و پژوهشی حوزه مطالعات انسانی و اسلامی در رساله های سطح چهار حوزه‌های علمیه و مقطع دکتری دانشگاه‌های کشور منعکس می‌شود، چه آنکه فارغ‌التحصیلان این تکمیلی‌ترین دوره‌های آموزشی، نهایی‌ترین تأملات ناشی از سال‌ها آموزش خود را در قالب نظریه‌ای تازه ارائه می‌دهند. ذیل چنین دریافتی از جایگاه پایان‌نامه های مقاطع پایان تحصیلات رسمی در حوزه و دانشگاه، ادارة همکاری‌های علمی و پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیه قم برگزاری جشنواره ایده‌های برتر را در دستور کار خود قرار داد. آنچه عرضه می‌شود مقالات علمی محققان پایان‌نامه‌های برتر و برگزیدة این جشنواره ـ به سفارش این اداره‌ـ است که طی آن از وجوه نوآورانه پایان‌نامه‌های خویش یاد کرده‌اند.
نواندیشی دینی - عبدالمجید مبلغی
 • 1394/11/5 دوشنبه اداره همکاری های علمی و پژوهشی نواندیشی دینی - عبدالمجید مبلغی
  کتاب پیش روی در سطوح مختلف به مبحث مهم نواندیشی دینی ورود کرده است و ابعاد متعدد آن را موضوع تأمل و موضع دقت قرار داده است. مباحث کتاب عرصه‌های متنوعی را شامل می‌شود: مباحث معرفتی پیرامون نواندیشی دینی گرفته تا مطالعات تطبیقی در ارتباط با آن؛ بررسی‌های مفهوم شناسانه جهت تحصیل فهمی تحلیلی و انتقادی از این مفهوم تا نگرش‌های تاریخی در باب چندوچون شکل‌گیری و نحوه گسترش. کتاب حاصل همایشی است با عنوان «نواندیشی دینی». مجموعه مقالات برتر همایش در کتاب ارائه شده است.
اخلاق کاربردی - جمعی از نویسندگان
 • 1394/11/5 دوشنبه گروه اخلاق و تربیت اخلاق کاربردی - جمعی از نویسندگان
  در آغاز هزاره سوم ظهور فن‌آوری نوین در عرصه‌هایی مانند اطلاعات، پزشکی، آموزش، تجارت و جنگ از یک سو، درهم ریختگی مرزهای فرهنگی و هویت‌های ملی در کشاکش چالش با فرایند جهانی شدن از دیگر سو و ظهور انسان تک‌ساحتی، خانواده‌های هسته‌ای، کلان شهرها، گسست نسل‌ها، دولت الکترونیک، جوامع شبکه‌ای و شکل‌گیری نهضت‌هایی چون محیط زیست‌گرایی، فمینیسم اخلاقی، معنویت‌های سکولار و دیانت‌های ساخت‌زدایی شده، جملگی زندگی معاصر را با مسائل پیچیده‌ای روبه‌رو کرده و در تطبیق معیارهای اخلاقی و تشخیص عملکرد درست و زندگی خوب به چالش کشیده است. تأسیس رشته جدیدی در مطالعات اخلاقی به نام اخلاق کاربردی بازتاب پیدایی این عرصه‌های نوین و بروز آن معضلات شده است.
نقش مربی در تربیت اخلاقی - معنوی - محمد عالم‌زاده نوری، حسن بوسلیکی، حسین مرادی
 • 1394/11/5 دوشنبه مرکز اخلاق و تربیت نقش مربی در تربیت اخلاقی - معنوی - محمد عالم‌زاده نوری، حسن بوسلیکی، حسین مرادی
  آیا پیمودن مسیر سعادت الزاماً نیاز به استاد دارد؟ چگونه می‌توان مربی شایسته‌ای برای حرکت شناخت؟ آیا چنین مربی، قابل دست‌یابی است؟ چه بهره‌ای از استاد می‌توان گرفت و چگونه باید با او مواجه شد؟... این قبیل پرسش‌ها، ابهام‌هایی است که ذهن جوانان مشتاق کمال را عموماً فراگرفته و پاسخی روشمند، روشن، گویا و بموقع می‌طلبد. پاسخی مثبت برای آنکه مشتاقان سعادت بتوانند اصل ضرورت، نوع نیاز، کیفیت و زمان مراجعه به مربی را بدانند و پاسخی منفی برای آنکه مدعیان دروغین و کم‌بضاعت را بشناسند و مورد سوء استفاده قرار نگیرند. علی‌رغم رواج این پرسش‌ها و اهمیت این دغدغه‌ها، به جهت سنت تحفّظ یا کتمان در پرداختن به این‌گونه موضوعات از سوی فرزانگان شهرت‌گریز، کشف پاسخ این سؤال‌ها دشوار و نوعی رازآلودگی بر آن تحمیل شده است. این ویژگی به‌رغم تحریک کنجکاوی و هوشیاری افراد، این موضوع را از معرض بررسی‌های عالمانه خارج ساخته، به برخورد سلیقه‌ای و غیر قابل اعتماد مبتلا کرده است. در این نوشته تلاش شده فضای عمومی بحث مربی به صورتی جامع و گویا برای مخاطب روشن گردد.
نقش سیاق در تفسیر قرآن و فقه - عباس کوثری
 • 1394/11/5 دوشنبه مرکز فرهنگ و معارف قرآن نقش سیاق در تفسیر قرآن و فقه - عباس کوثری
  گستره علوم قرآنی همانند دیگر علوم می‌تواند بسترساز بسیاری از قواعد و مسائل مستحدثه‌ای باشد که در روشنگری برخی از ابعاد قرآن نقش‌آفرین است. از مسائل جدید علوم قرآنی می‌توان به موضوع سیاق و نقش آن در استنباط فقهی و تفسیر قرآن اشاره کرد. کلمه سیاق در کلمات پیشینان کاربرد داشته است و حتی برخی مفسران همانند علامه طباطبایی آفاق جدیدی از معارف قرآنی را بر اساس آن ترسیم نموده‌اند، اما حقیقت سیاق، حجیّت آن، ابعاد و آثار مختلف آن، عناصر کاربردی و چگونگی تحقّق و شکل‌گیری سیاق و... به صورت خاص بررسی نگردیده است. در اثر پیش‌رو این مسئله با عنوان «نقش سیاق در تفسیر قرآن و فقه» مورد تحقیق قرار گرفته و به جایگاه آن در فقه، اصول، تفسیر و ادبیات پرداخته شده است.
نقد نگرش های حداقلی در فقه سیاسی - سید سجاد ایزدهی
 • 1394/11/4 يكشنبه پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی نقد نگرش های حداقلی در فقه سیاسی - سید سجاد ایزدهی
  تحقیق نقد نگرش‌های حداقلی در فقه سیاسی در صدد است با عنایت به مبانی فقه شیعه و آموزه‌های آن، ضمن اثباتِ گستره فراگیر فقه شیعه در سه بُعدِ «جاودانگی»، «فرامکانی» و «تعمیم به همه شئون زندگی بشری»، دیدگاه‌ها و نگرش‌های متفاوت در فقه سیاسی را بررسی کند. آنچه در این تحقیق محور و ملاک محسوب می‌شود، استفاده حداکثری از فقه برای استنباط احکام شرعی ناظر به زندگی سیاسی و پاسخگویی به نیازهای فرد و جامعه به‌منظور هدایت جامعه به‌سوی غایات اسلامی با محوریت مکتب فقهی امام‌خمینی است.
نفس و بدن و مسئله معاد - جمعی از پژوهشگران
 • 1394/11/4 يكشنبه پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی نفس و بدن و مسئله معاد - جمعی از پژوهشگران
  مسئله نفس و بدن از جمله مسائل مهم فلسفی است که از دیرباز مورد توجه متفکران بوده و در دهه‌های اخیر نیز در پژوهش‌های فلسفی اقبال گسترده‌ای بدان شده است. از همین‌رو و نیز به جهت اهمیت مباحث انسان‌شناسی و نفس‌شناسی از دیدگاه اسلام و دیگر ادیان، به‌ویژه ادیان ابراهیمی و نیز تأثیر فلسفه نفس بر مباحث الهیاتی، پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی بر آن شد مطالعاتی را در حوزه فلسفه نفس آغاز کند تا اولاً، سنت علم‌النفس متفکران مسلمان را که از ابعاد مغفول‌مانده تفکر اسلامی است معرفی کند و ثانیاً، با طرح مباحث جدید در حوزۀ فلسفه نفس و عرضه آنها بر علم‌النفس اسلامی، ابعاد ناشناخته تفکر فلسفی در جهان اسلام را آشکار سازد و نظریه‌پردازی در این حوزه را میسر گرداند. در این راستا، این پژوهشکده کلان‌طرح «رابطه نفس و بدن» را در دستور کار خود قرار داد و به منظور گشودن قلمروهای تازه در مسئله نفس و بدن و ارتقای کیفی بحث‌ها و دفاع روزآمد از آموزه‌های دینی، همایش بین‌المللی «آموزه‌های دینی و مسئله نفس و بدن» را در اسفندماه 1389 برگزار کرد که فرهیختگانی از داخل و خارج کشور، با ارائه مقالات خود، بر غنای علمی این همایش افزودند. اکنون با تلاش هم
نفس و بدن در متون دینی - جمعی از پژوهشگران
 • 1394/11/4 يكشنبه پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی نفس و بدن در متون دینی - جمعی از پژوهشگران
  مسئله نفس و بدن از جمله مسائل مهم فلسفی است که از دیرباز مورد توجه متفکران بوده و در دهه‌های اخیر نیز در پژوهش‌های فلسفی اقبال گسترده‌ای بدان شده است. از همین‌رو و نیز به جهت اهمیت مباحث انسان‌شناسی و نفس‌شناسی از دیدگاه اسلام و دیگر ادیان، به‌ویژه ادیان ابراهیمی و نیز تأثیر فلسفه نفس بر مباحث الهیاتی، پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی بر آن شد مطالعاتی را در حوزه فلسفه نفس آغاز کند تا اولاً، سنت علم‌النفس متفکران مسلمان را که از ابعاد مغفول‌مانده تفکر اسلامی است معرفی کند و ثانیاً، با طرح مباحث جدید در حوزۀ فلسفه نفس و عرضه آنها بر علم‌النفس اسلامی، ابعاد ناشناخته تفکر فلسفی در جهان اسلام را آشکار سازد و نظریه‌پردازی در این حوزه را میسر گرداند. در این راستا، این پژوهشکده کلان‌طرح «رابطه نفس و بدن» را در دستور کار خود قرار داد و به منظور گشودن قلمروهای تازه در مسئله نفس و بدن و ارتقای کیفی بحث‌ها و دفاع روزآمد از آموزه‌های دینی، همایش بین‌المللی «آموزه‌های دینی و مسئله نفس و بدن» را در اسفندماه 1389 برگزار کرد که فرهیختگانی از داخل و خارج کشور، با ارائه مقالات خود، بر غنای علمی این همایش افزودند. اکنون با تلاش ه
کتاب نفس و بدن در مساله مشاء و حکمت متعالیه(1) - مجموعه مقالات همایش بین المللی آموزه های دینی و مساله نفس و بدن
 • 1394/11/4 يكشنبه پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی کتاب نفس و بدن در مساله مشاء و حکمت متعالیه(1) - مجموعه مقالات همایش بین المللی آموزه های دینی و مساله نفس و بدن
  مسئله نفس و بدن از جمله مسائل مهم فلسفی است که از دیرباز مورد توجه متفکران بوده و در دهه‌های اخیر نیز در پژوهش‌های فلسفی اقبال گسترده‌ای بدان شده است. از همین‌رو و نیز به جهت اهمیت مباحث انسان‌شناسی و نفس‌شناسی از دیدگاه اسلام و دیگر ادیان، به‌ویژه ادیان ابراهیمی و نیز تأثیر فلسفه نفس بر مباحث الهیاتی، پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی بر آن شد مطالعاتی را در حوزه فلسفه نفس آغاز کند تا اولاً، سنت علم‌النفس متفکران مسلمان را که از ابعاد مغفول‌مانده تفکر اسلامی است معرفی کند و ثانیاً، با طرح مباحث جدید در حوزۀ فلسفه نفس و عرضه آنها بر علم‌النفس اسلامی، ابعاد ناشناخته تفکر فلسفی در جهان اسلام را آشکار سازد و نظریه‌پردازی در این حوزه را میسر گرداند. در این راستا، این پژوهشکده کلان‌طرح «رابطه نفس و بدن» را در دستور کار خود قرار داد و به منظور گشودن قلمروهای تازه در مسئله نفس و بدن و ارتقای کیفی بحث‌ها و دفاع روزآمد از آموزه‌های دینی، همایش بین‌المللی «آموزه‌های دینی و مسئله نفس و بدن» را در اسفندماه 1389 برگزار کرد که فرهیختگانی از داخل و خارج کشور، با ارائه مقالات خود، بر غنای علمی این همایش افزودند. اکنون با تلاش ه
نفس و بدن در الهیات تطبیقی - جمعی از پژوهشگران
 • 1394/11/4 يكشنبه پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی نفس و بدن در الهیات تطبیقی - جمعی از پژوهشگران
  مسئله نفس و بدن از جمله مسائل مهم فلسفی است که از دیرباز مورد توجه متفکران بوده و در دهه‌های اخیر نیز در پژوهش‌های فلسفی اقبال گسترده‌ای بدان شده است. از همین‌رو و نیز به جهت اهمیت مباحث انسان‌شناسی و نفس‌شناسی از دیدگاه اسلام و دیگر ادیان، به‌ویژه ادیان ابراهیمی و نیز تأثیر فلسفه نفس بر مباحث الهیاتی، پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی بر آن شد مطالعاتی را در حوزه فلسفه نفس آغاز کند تا اولاً، سنت علم‌النفس متفکران مسلمان را که از ابعاد مغفول‌مانده تفکر اسلامی است معرفی کند و ثانیاً، با طرح مباحث جدید در حوزۀ فلسفه نفس و عرضه آنها بر علم‌النفس اسلامی، ابعاد ناشناخته تفکر فلسفی در جهان اسلام را آشکار سازد و نظریه‌پردازی در این حوزه را میسر گرداند. در این راستا، این پژوهشکده کلان‌طرح «رابطه نفس و بدن» را در دستور کار خود قرار داد و به منظور گشودن قلمروهای تازه در مسئله نفس و بدن و ارتقای کیفی بحث‌ها و دفاع روزآمد از آموزه‌های دینی، همایش بین‌المللی «آموزه‌های دینی و مسئله نفس و بدن» را در اسفندماه 1389 برگزار کرد که فرهیختگانی از داخل و خارج کشور، با ارائه مقالات خود، بر غنای علمی این همایش افزودند. اکنون با تلاش هم
نفس و بدن در اخلاق و انسان شناسی - جمعی از پژوهشگران
 • 1394/11/4 يكشنبه پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی نفس و بدن در اخلاق و انسان شناسی - جمعی از پژوهشگران
  مسئله نفس و بدن از جمله مسائل مهم فلسفی است که از دیرباز مورد توجه متفکران بوده و در دهه‌های اخیر نیز در پژوهش‌های فلسفی اقبال گسترده‌ای بدان شده است. از همین‌رو و نیز به جهت اهمیت مباحث انسان‌شناسی و نفس‌شناسی از دیدگاه اسلام و دیگر ادیان، به‌ویژه ادیان ابراهیمی و نیز تأثیر فلسفه نفس بر مباحث الهیاتی، پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی بر آن شد مطالعاتی را در حوزه فلسفه نفس آغاز کند تا اولاً، سنت علم‌النفس متفکران مسلمان را که از ابعاد مغفول‌مانده تفکر اسلامی است معرفی کند و ثانیاً، با طرح مباحث جدید در حوزۀ فلسفه نفس و عرضه آنها بر علم‌النفس اسلامی، ابعاد ناشناخته تفکر فلسفی در جهان اسلام را آشکار سازد و نظریه‌پردازی در این حوزه را میسر گرداند. در این راستا، این پژوهشکده کلان‌طرح «رابطه نفس و بدن» را در دستور کار خود قرار داد و به منظور گشودن قلمروهای تازه در مسئله نفس و بدن و ارتقای کیفی بحث‌ها و دفاع روزآمد از آموزه‌های دینی، همایش بین‌المللی «آموزه‌های دینی و مسئله نفس و بدن» را در اسفندماه 1389 برگزار کرد که فرهیختگانی از داخل و خارج کشور، با ارائه مقالات خود، بر غنای علمی این همایش افزودند. اکنون با تلاش هم
نفس و بدن پیش و پس از مرگ - جمعی از پژوهشگران
 • 1394/11/4 يكشنبه پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی نفس و بدن پیش و پس از مرگ - جمعی از پژوهشگران
  مسئله نفس و بدن از جمله مسائل مهم فلسفی است که از دیرباز مورد توجه متفکران بوده و در دهه‌های اخیر نیز در پژوهش‌های فلسفی اقبال گسترده‌ای بدان شده است. از همین‌رو و نیز به جهت اهمیت مباحث انسان‌شناسی و نفس‌شناسی از دیدگاه اسلام و دیگر ادیان، به‌ویژه ادیان ابراهیمی و نیز تأثیر فلسفه نفس بر مباحث الهیاتی، پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی بر آن شد مطالعاتی را در حوزه فلسفه نفس آغاز کند تا اولاً، سنت علم‌النفس متفکران مسلمان را که از ابعاد مغفول‌مانده تفکر اسلامی است معرفی کند و ثانیاً، با طرح مباحث جدید در حوزۀ فلسفه نفس و عرضه آنها بر علم‌النفس اسلامی، ابعاد ناشناخته تفکر فلسفی در جهان اسلام را آشکار سازد و نظریه‌پردازی در این حوزه را میسر گرداند. در این راستا، این پژوهشکده کلان‌طرح «رابطه نفس و بدن» را در دستور کار خود قرار داد و به منظور گشودن قلمروهای تازه در مسئله نفس و بدن و ارتقای کیفی بحث‌ها و دفاع روزآمد از آموزه‌های دینی، همایش بین‌المللی «آموزه‌های دینی و مسئله نفس و بدن» را در اسفندماه 1389 برگزار کرد که فرهیختگانی از داخل و خارج کشور، با ارائه مقالات خود، بر غنای علمی این همایش افزودند. اکنون با تلاش هم
نظریه کارکرد گرایی در فلسفه ذهن - ترجمة یاسر پوراسماعیل
 • 1394/11/4 يكشنبه پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی نظریه کارکرد گرایی در فلسفه ذهن - ترجمة یاسر پوراسماعیل
  کارکردگرایی نظریه‌ای در فلسفه ذهن است که حالات ذهنی را اموری کارکردی می‌داند که می‌توانند با حالات مغزی تحقق یابند، هرچند به حالات مغزی فروکاسته نمی‌شوند. انواع مختلفی از این دیدگاه وجود دارد؛ برخی از دیدگاه‌ها حالات ذهنی را کارکردهایی محاسباتی از ورودی‌ها (محرک‌های پیرامونی) به خروجی‌ها (رفتارها) می‌دانند و برخی آنها را کارکردهای زیستی می‌انگارند. این کتاب، در کنار سه مجموعه دیگر، ‌مقاله‌های برگزیده از میان مقالات کلاسیک و بسیار مهم را درباره هر کدام از نظریه‌های پیش‌گفته عرضه می‌کند؛ نخستین مجموعه به نظریه‌های دوگانه‌انگاری و رفتارگرایی مربوط است. دومین مجموعه به نظریۀ این‌همانی ذهن و مغز اختصاص دارد. مجموعه سوم (همین مجلد) مقالاتی دربارۀ کارکردگرایی است. مقالات مجموعه چهارم نیز به نظریه مادّی‌انگاری حذفی می‌پردازد.
نظریه دوگانه انگاری و رفتار گرایی در فلسفه ذهن - جمعی از مترجمان
 • 1394/11/4 يكشنبه پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی نظریه دوگانه انگاری و رفتار گرایی در فلسفه ذهن - جمعی از مترجمان
  پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی در راستای کلان‌طرح رابطۀ نفس و بدن، مجموعه‌مقالاتی برگزیده از میان مقالات کلاسیک در مباحث نفس‌شناسی را در چندین مجلد در دست انتشار دارد که به معرفی مهم‌ترین نظریه‌ها در فلسفۀ ذهن می‌پردازد. نخستین مجموعه (همین مجلد) به نظریه‌های دوگانه‌انگاری و رفتارگرایی می‌پردازد. طبق نظریۀ دوگانه‌انگاری جوهری، بدن و نفس دو جوهر مستقل‌اند که در تعامل‌ باهم‌اند. نحوۀ این تعامل مهم‌ترین مشکل قائلان به این نظریه است و از همین‌رو نقدهایی جدّی‌ در عصر جدید بر آن وارد شده و نظریه‌های بدیلی در مقابل آن ارائه شده است. یکی از این نظریه‌های بدیل، رفتارگرایی است که رویکردی مادی‌انگارانه به ذهن دارد و حالات ذهنی را به رفتارهای بالفعل و بالقوه‌ای که با آن حالات همراهند، فرو می‌کاهد. دومین مجموعه به نظریۀ این‌همانی ذهن و مغز، مجموعه سوم به نظریۀ کارکردگرایی و مجموعه چهارم به نظریه مادّی‌انگاری حذفی می‌پردازد.
نظریه حذف گرایی در فلسفه ذهن - یاسر پوراسماعیل
 • 1394/11/4 يكشنبه پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی نظریه حذف گرایی در فلسفه ذهن - یاسر پوراسماعیل
  حذف‌گرایی نظریه‌ای مادّی‌انگارانه در فلسفه ذهن است که اساساً در استناد به شهود یا فهم عرفی تردید دارد. حذف‌گرایان معتقدند شهود یا فهم عرفی ما دربارۀ یک واقعیت (مانند اسناد حالات ذهنی) منبع معرفت نیست؛ بلکه خود نظریه‌ای خام و اولیه دربارۀ واقعیت‌هاست که می‌تواند با نظریه‌های پیشرفته‌تری جایگزین شود. به باور ایشان باید به‌کلی وجود حالات ذهنی همچون باور، میل و درد انکار شوند. پاول و پاتریشا چرچلند که از برجسته‌ترین طرفداران حذف‌گرایی‌اند‌، معتقدند با وجود نظریه‌های عصب‌شناختی جدید باید به‌کلی حالات ذهنی را حذف و حالات عصبی را جایگزین آنها کنیم. این کتاب در کنار سه مجموعه دیگر، ‌مقاله‌های برگزیده از میان مقالات کلاسیک و بسیار مهم را درباره مهم‌ترین نظریه‌های مطرح در فلسفۀ ذهن عرضه می‌کند. نخستین مجموعه به نظریه‌های دوگانه‌انگاری و رفتارگرایی مربوط است. دومین مجموعه به نظریۀ این‌همانی ذهن و مغز اختصاص دارد. مجموعه سوم مقالاتی دربارۀ کارکردگرایی است و مقالات مجموعه چهارم (همین مجلد) نیز به نظریه حذف‌گرایی می‌پردازد.
نظریه این همانی در فلسفه ذهن - جمعی از مترجمان
 • 1394/11/4 يكشنبه پژوهشکده فلسفه و کلام اسلمی نظریه این همانی در فلسفه ذهن - جمعی از مترجمان
  این‌همانی نظریه‌ای مادی‌انگارانه در فلسفۀ ذهن است که فیلسوفانی مانند جی. جی. سی. اسمارت، یو. تی. پِلِیس، دیوید آرمسترانگ و دیوید لوئیس آن را پیشنهاد داده‌اند. به باور ایشان، ذهن همان مغز است یا به تعبیر دقیق‌تر، حالات ذهنی همان حالات مغزی یا عصبی‌اند. شکل اولیۀ این نظریه دربارۀ این‌همانیِ «انواع حالات ذهنی» و «انواع حالات عصبی» است؛ بدین معنا که در این نظریه یک نوع خاص از حالت ذهنی با نوع خاصی از حالت عصبی این‌همان دانسته می‌شود. این کتاب در کنار سه مجموعه دیگر، ‌مقاله‌هایی برگزیده از میان مقالات کلاسیک و بسیار مهم را درباره مهم‌ترین نظریه‌های مطرح در فلسفۀ ذهن عرضه می‌کند؛ نخستین مجموعه به نظریه‌های دوگانه‌انگاری و رفتارگرایی مربوط است. دومین مجموعه (همین مجلد) به نظریۀ این‌همانی ذهن و مغز اختصاص دارد. مجموعه سوم مقالاتی دربارۀ کارکردگرایی است و مقالات مجموعه چهارم نیز به نظریه مادّی‌انگاری حذفی می‌پردازد.
1 2 3 4 5 6 7
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما