روش نقد و بررسی روايات مهدويّت - خدامراد سلیمیان
 • 1396/7/22 شنبه پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی روش نقد و بررسی روايات مهدويّت - خدامراد سلیمیان
  وضعيت‌سنجي روايات مهدويّت و منابع موجود برای بازنمايي روشي فراگير در راستاي نقد اين سخنان از جهت سند و محتوا محور نوشتار حاضر است و می‌کوشد گستره‌هاي دگرگون‌شدة برخی روايات و منابع را مد توجه قرار دهد، دگرگونی‌هايی که گاهي خواسته و ناخواسته صورت گرفته و گاهي از سر بی‌دقّتي و گاهي از سر سوء نيّت. نقل به معنا، تقطيع، تصحيف، تحريف و گاهي جعل روايت نقش پراهميتی در این تغییر و تحول‌ها دارند. غور در ژرفاي اين دگرگوني‌ها و انگيزه‌هاي آن، راهبرد بررسی روايات بر پاية نقد سند و متن را بايسته می‌نمايد. تشکيل خانوادة حديث، گرداگرد يک روايتِ محوري، می‌تواند آغازي بر اعتبارسنجي پذيرفته در اين زمينه باشد.
مسئله نفس و بدن در حکمت صدرایی
اسداء الرغاب فی مساله الحجاب -السید محمدباقر اللکهنوی الکشمیری
 • 1396/11/15 يكشنبه مرکز احیای آثار اسلامی اسداء الرغاب فی مساله الحجاب -السید محمدباقر اللکهنوی الکشمیری
  تحتلّ مسألة الحجاب مكانةً فائقة الأهميّة بين المسائل الدينيّة والاجتماعيّة والأخلاقيّة والسياسيّة في العالم الإسلامي. وقد تعرّضت هذه المسألة في العصور المختلفة، كما في العهد البهلوي في إيران وما شهده من مسألة كشف الحجاب، وكما تجابهه الآن في الأوساط غير الملتزمة والمجتمعات الغربيّة من تحدّياتٍ مستمرّة وإثارةٍ للشبهات والتساؤلات عن جدوى الحجاب، حتّى وصل الحال في العصر الحاضر الذي يمتاز بالتطوّر الصناعي والعلمي والانتشار فائق السرعة للأخبار والمعلومات بظهور الموجة الجديدة من الحركات النسائيّة التي تمرّدت على الحجاب وشكّلت تحدّياً جدّياً مطروحاً أمام الفئات المتديّنة. وقد انتبه العلماء إلى هذا الموضوع ومنذ الأيّام الأُولى لظهور الإسلام، فانبرى المحقّقون الإسلاميّون ـ‌وخصوصا الشيعة منهم‌ـ للقيام بتحقيقاتٍ قيّمة استندوا فيها إلى الآيات والروايات، وقدّموا مئات الكتب والمقالات في هذا المجال. والكتاب الحالي ـ إسداء الرغاب ـ يندرج ضمن هذه الكتب المعاصرة المهمّة والفريدة التي تهدف إلى إثبات مشروعيّة الحجاب، والردّ على أبرز التساؤلات والشبهات المطروحة في المسألة، وكلّ ذلك في سياق التأكيد على المكانة السامية للمرأة وقي
استنباط حکم اخلاقی از متون دینی و ادله لفظی- محمد عالم زاده نوری
 • 1396/11/15 يكشنبه پژوهشکده اخلاق و معنویت استنباط حکم اخلاقی از متون دینی و ادله لفظی- محمد عالم زاده نوری
  اهتمام اصلی این اثر «فهم روشمند گزاره‌های اخلاقی در متون دینی» است؛ البته این بحث به سطح گزاره‌های خاص و موارد جزئی کشیده نمی‌شود و فهم یک آیه یا حدیثِ مشخص، مد نظر نیست؛ بلکه امور عامی که در تفسیر گزاره‌های اخلاقی مصادیق پرشمار و کاربرد فراوان دارد، بحث و بررسی شده‌اند. بنابراین این نوشتار اصالتاً یک اثر اصولی است که درصدد بیان برخی از «مباحث الفاظ فقه اخلاق» است. در این کتاب ـ به روش اصولیان در تدوین مباحث الفاظ و به صورت استقرایی ـ مسائل شایع و پرکاربردی که در فهم مفاد آیات و مدلول روایات اخلاقی مؤثر است، کشف و بررسی شده است تا از این رهگذر امکان استنباط روشمند آموزه‌های اخلاقی از منابع دین بیشتر فراهم آید.
فقه قرائت (فقه ادا و فقه موسيقى ادا) -محمد صادق یوسفی مقدم
 • 1396/7/22 شنبه پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن فقه قرائت (فقه ادا و فقه موسيقى ادا) -محمد صادق یوسفی مقدم
  پيامبر اعظم ص و صحابه آن حضرت به قرائت صحيح قرآن اهميت فراوانى مى‌دادند. در اين ميان برخى صحابه برتری خاصى در زمينه قرائت كسب كردند و به امتياز مرجعيت تعليم يا تصحيح قرائت ديگران دست يافتند. اين اهتمام سبب شد قرائت ميراث نبوی تلقی گردد و در طول قرن‌ها ابعاد مختلف آن واكاوی شود و دانش‌هاى گوناگونی در زمینه آن پديد آيد و تأليفات گسترده‌ای از نثر و نظم تدوين شود. اين امر برای آن مهم بوده كه افزون بر نقش قرائت در درك معنا، پايه صحيح صيانت از قرآن كريم، حفظ‌كردن، درست‌نويسى به ويژه قرائت صحيح آن مطابق احكام و قواعد قرائت است. این اثر مباحث مربوط به پيامبر اعظم ص و صحابه آن حضرت به قرائت صحيح قرآن اهميت فراوانى مى‌دادند. در اين ميان برخى صحابه برتری خاصى در زمينه قرائت كسب كردند و به امتياز مرجعيت تعليم يا تصحيح قرائت ديگران دست يافتند. اين اهتمام سبب شد قرائت ميراث نبوی تلقی گردد و در طول قرن‌ها ابعاد مختلف آن واكاوی شود و دانش‌هاى گوناگونی در زمینه آن پديد آيد و تأليفات گسترده‌ای از نثر و نظم تدوين شود. اين امر برای آن مهم بوده كه افزون بر نقش قرائت در درك معنا، پايه صحيح صيانت از قرآن كريم، حفظ‌كردن، درست‌نوي
 رؤیا انگاری وحی - ابوالفضل ساجدی و حامد ساجدی
 • 1396/7/22 شنبه پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی رؤیا انگاری وحی - ابوالفضل ساجدی و حامد ساجدی
  دكتر عبدالکريم سروش در رويكرد اخیر وحي را رؤياي پيامبر9 و لذا زبان آن را غيرواقع شمرده است؛ بر اين اساس نمي‌توان توصيفات آن در مورد دنيا يا جهان آخرت را در خارج از عالم رؤیا واقعي دانست؛ به‌علاوه در فهم تمام آيات (اعم از ايات ناظر به عقايد، احكام، و اخلاق) نبايد ظاهر آن را پذيرفت، بلكه بايد همچون هر خوابنامۀ ديگري آن را تعبير كرد نه تفسير. نوشتار حاضر پرداختی ارزیابانه به اين نظريه است.
روایات سیاسی - حکومتی غررالحکم -سید سجاد ایزدهی
 • 1396/7/22 شنبه پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی روایات سیاسی - حکومتی غررالحکم -سید سجاد ایزدهی
  کتب روایی شیعه، مشتمل بر روایاتی مرتبط با عرصه سیاست و حکومت است که در عرصه مدیریت امور جامعه کاربرد دارند؛ بخش مهمی از این میراث روایی، احادیثی است که حضرت علی7 به عنوان حاکم اسلامی در اموری چون «هدایت و تدبیر جامعه»، «دیدگاه‌های شریعت درخصوص ارکان و مؤلفه‌های حکومت»، «تبیین اخلاق سیاسی حاکم و کارگزاران» و «عوامل مؤثر در زوال و بقای حکومت دینی»، بیان کرده است. این تحقیق درصدد است با گزینش روایات عرصه سیاست و حکومت از کتاب غرر الحکم و با دسته‌بندی و ایجاد نظام منطقی برای این روایات، نظامی از روایات تخصّصی گستره سیاست را به محققان، سیاستمداران، کارگزاران و حاکمان اسلامی بنماید.
راهبرد اخلاق انتظار - بهروز محمدی منفرد
 • 1396/7/22 شنبه پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی راهبرد اخلاق انتظار - بهروز محمدی منفرد
  راهبرد اخلاق انتظار طرحی اصولی است که با توجه به شناخت دقیق اصول و مبانی اندیشه مهدویت و همچنین بحران¬ها و آسیب¬های تهدیدکننده و مانع ظهور منجی موعود، انسان منتظر را ملزم به اقداماتی اخلاقی در جهت دستیابی به مهم¬ترین هدف و آرمان انسان منتظر یعنی ظهور منجی می‌کند. در این تصویر آنچه اهمیت بیشتری دارد، طراحی اصول و فرایند شکل‌گیری جامعه¬ای اخلاقی برای دستیابی به اهداف متعالی آن یعنی همان تحقق ظهور منجی موعود و صلح و امنیت جهانی و کمال نهایی است.
خوانش سیاسی متون حکمت متعالیه - علیرضا صدر
 • 1396/7/22 شنبه پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی خوانش سیاسی متون حکمت متعالیه - علیرضا صدر
  اثر حاضر به خوانش و شرح پاره‌ای از مباحث حکمت مدنی کتاب مبدأ و معاد و الشواهد الربوبیه از آثار صدرالمتألهین شیرازی می‌پردازد. در این اثر ضمن توجه به ظرفیت‌های سیاسی فلسفه متعالیه به تناسب دربارۀ مباحثی مانند نبوت، ولایت، سیاست، انتظام، تمدن، اجتماع، تعاون، انسان، مدنی‌الطبع، امکان فلسفه سیاسی صدرایی بحث و گفتگو می‌شود.
 تأثیر گناه بر معرفت - زهرا پورسینا
 • 1396/7/22 شنبه پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی تأثیر گناه بر معرفت - زهرا پورسینا
  معرفت یقینی در نظام معرفت‌شناسی غزالی، با عنایت به تأثیر و تأثرات متقابل ساحت‌های نفس، محصول فرایندی معرفتی ـ اخلاقی است. در این نظام، عالی‌ترین مرتبۀ معرفت، مرتبۀ نبوی است و غایت نهایی آفرینش همۀ انسان‌ها نیز دستیابی به چنان سطحی از معرفت است. به باور نگارنده این سطح از معرفت، معرفتی کشفی است، ولی نه به معنای صوفیانه‌‌، بلکه کشفی مبتنی بر برهان که به لحاظ‌ ماهوی ظهور عالی‌تر مرتبۀ عقل استدلالی است. دستیابی به چنان مرتبه‌ای افزون بر تحصیل علم، مستلزم پاکسـازی سـاحت‌های عاطفی ـ ارادی از «گناه» اسـت. تأثیر گناه بر معرفت در اندیشۀ غزالی تأثیری واقعی و نفس‌الامری است و عقل برای روی‌کردن به مبادی عالی، نیازمند یاری کسی است که در مرتبۀ عقل قدسی قرار دارد؛ از‌این‌رو نیاز انسان‌ها به نبی، نه به دلیل ناتوانی عقلشان، بلکه به دلیل آسیب‌پذیری عقل از تأثیرات گناهان و نیازمندی به محافظت از توانمندی آن است.
پیش درآمدی بر سبک زندگی ایرانی اسلامی - منصوره اولیایی
 • 1396/7/20 پنجشنبه مرکز مطالعات اجتماعی و تمدنی پیش درآمدی بر سبک زندگی ایرانی اسلامی - منصوره اولیایی
  اهمیت سبک زندگی این است که سطحی‌ترین لایه‌های زندگی را با عمیق‌ترین لایه‌های آن پیوند می‌دهد و از این منظر مهم‌ترین منبع هویت جامعه انسانی است. اما تعریف مادی غرب از آن و در تضادبودن آن با چارچوب اسلام و محدودشدن آن به نوعی الگوی مصرف و ترویج رسانه‌ها و پررنگ‌شدن عناصر آن در کشورهای اسلامی و هشدار مقام معظم رهبری به کاوش در این زمینه اساس این تحقیق را گذاشته است. نویسنده با نقد و بررسی دیدگاه‌های جامعه‌شناسانه حول این موضوع و بر اساس روایات اسلامی به تدوین شاخص‌های سبک زندگی اسلامی پرداخته و موانع اجرایی‌شدن آن را توضیح داده است.
آرمان شهر مهدوی در اندیشه سیاسی اسلامی- محمد سلمان
اعجاز قران با گرایش شبهه پژوهی- محمدعلی محمدی
 • 1396/7/20 پنجشنبه پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن اعجاز قران با گرایش شبهه پژوهی- محمدعلی محمدی
  اعجاز قرآن یکی از مهم ترین مباحث علوم قرآن بلکه پایه و اساس مباحث قرآنی است. قرآن کریم تنها معجزۀ جاوید و ماندگار خداوند است که از زمان نزول تا کنون همه جنّ و انس را به هماوردی طلبیده و با صدای بلند اعلام می‌کند: اگر دربارۀ قرآن و صحّت انتساب آن به خداوند تردید دارید، همانند آن یا ده سوره یا لااقل یک سوره عرضه کنید. با توجه به اهمیت بحث اعجاز، تحدی و نقشی که اثباتِ اعجاز در تربیت انسان‌ها و به ویژه مسلمانان بر عهده دارد، عده‌ای شبهاتی در‌این‌باره مطرح کرده‌اند. در مجموعۀ فرارو سعی شده به این شبهات پاسخ داده شود.
وظیفه گرایی اخلاق کانت - حسین اترک
 • 1394/11/5 دوشنبه پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی وظیفه گرایی اخلاق کانت - حسین اترک
  کتاب حاضر به تبیین، بررسی و نقد یکی از مهم‌ترین نظریه‌های اخلاقی می‌پردازد. ایمانوئل کانت، با توجه به نیت فاعل و دخالت‌دادن آن در ارزش اخلاقی عمل، ذاتی‌دانستن اوصاف درستی و نادرستی برای اعمال و دخیل‌ ندانستن نتایج در آنها و ارائۀ اصل صوری ناظر به وظیفه، یک نظریۀ اخلاقیِ وظیفه‌گرایانۀ ناب و تمام‌عیار عرضه کرد. گرچه نظریۀ وظیفه‌گرایی اخلاقی به حوزۀ اخلاق هنجاری مربوط است، کانت مباحث فرا‌اخلاقی مهمی دارد که تأثیر مستقیمی در نظریۀ هنجاری او داشته است. ویژگی کتاب حاضر توجه به مباحث فرا‌اخلاقی نظریۀ کانت در کنار مباحث هنجاری اوست. همچنین، با پرداختن به پیش‌فرض‌های وظیفه‌گرایی کانت و لوازم نظری و عملی او تلاش شده است نگاه جامعی به نظریۀ او صورت گیرد.
نظریه وحدت موضوعی سوره های قرآن نگرش ها و چالش ها - سید علی اکبر حسینی
 • 1394/11/5 دوشنبه مرکز فرهنگ و معارف قرآن نظریه وحدت موضوعی سوره های قرآن نگرش ها و چالش ها - سید علی اکبر حسینی
  تناسب آیات و سوره‌های قرآن از جمله مباحث مهم در حوزه اسلوب قرآن است. نقش مؤثر و فزاینده آن موضوع در تفسیر و فهم قرآن، موجب شده در دانشی مستقل به‌بحث و نظر درآید. در این دانش بیش از بیست گونه مناسبت میان سوره‌ها و آیات قرآن مدار توجه قرار گرفته است. «ارتباط و پیوستگی معنایی تمامی آیات یک سوره» از مهم‌ترین گونه‌های تناسب میان آیات است، که به نظریة وحدت موضوعی شهرت دارد. تحقیق حاضر دیدگاه مزبور را به‌تفصیل بررسی و نقد می‌کند.
نهاد ولایت عهدی در خلافت اموی و عصر اول عباسی - عباس احمدوند
نوبختیان - سیدعلی حسینی‌زاده خضرآباد
 • 1394/11/5 دوشنبه پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی نوبختیان - سیدعلی حسینی‌زاده خضرآباد
  ابو‌سهل و ابو‌محمد نوبختی از برجستهترین متکلمان امامیه در عصر غیبت صغرا هستند. آنان پس از افول مدرسۀ کلامیِ کوفه، در محیط معتزلیِ بغداد، مدرسۀ کلامیِ امامیه را پایه‌گذاری کردند که رونق دوبارۀ کلام امامیه را در‌پی‌داشت. کلام نوبختیان در روش و محتوا تفاوت‌هایی با مدرسه کلامیِ کوفه داشت. آنان سر‌آغازی بر مدرسۀ کلامیِ امامیه در بغداد ‌هستند که به دست شیخ مفید، شاگرد با واسطۀ آنان، و در ادامه با سید‌مرتضی به بلوغ کامل رسید. روش و محتوای فکری این مدرسه سال‌ها کلام رسمیِ امامیه را نمایندگی می‌کرد. از‌این‌رو، شناخت زندگی و آثار آنان در درک بهتر تاریخ کلام امامیه به‌خصوص در دوران غیبت صغرا یاری‌رسان است. در این اثر نویسنده تلاش نموده با تکیه بر گزارش‌های پراکندۀ برجای‌مانده از اندیشه‌های نوبختیان در منابع و با توجه به عناوین آثار آنان که در اختیار نیست تا حد ‌امکان مجموعه‌ای از اندیشه‌ها و آرای کلامی آنان را بازیابی نماید و نسبتِ آن اندیشه‌ها را با مدرسۀ کلامیِ کوفه و مدرسة کلامیِ معتزله بسنجد.
نوآوری و مطالعات دینی - عبدالمجید مبلغی
 • 1394/11/5 دوشنبه اداره همکاری‌های علمی و پژوهشی نوآوری و مطالعات دینی - عبدالمجید مبلغی
  بخشی از نوآوری های جامعه علمی و پژوهشی حوزه مطالعات انسانی و اسلامی در رساله های سطح چهار حوزه‌های علمیه و مقطع دکتری دانشگاه‌های کشور منعکس می‌شود، چه آنکه فارغ‌التحصیلان این تکمیلی‌ترین دوره‌های آموزشی، نهایی‌ترین تأملات ناشی از سال‌ها آموزش خود را در قالب نظریه‌ای تازه ارائه می‌دهند. ذیل چنین دریافتی از جایگاه پایان‌نامه های مقاطع پایان تحصیلات رسمی در حوزه و دانشگاه، ادارة همکاری‌های علمی و پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیه قم برگزاری جشنواره ایده‌های برتر را در دستور کار خود قرار داد. آنچه عرضه می‌شود مقالات علمی محققان پایان‌نامه‌های برتر و برگزیدة این جشنواره ـ به سفارش این اداره‌ـ است که طی آن از وجوه نوآورانه پایان‌نامه‌های خویش یاد کرده‌اند.
نواندیشی دینی - عبدالمجید مبلغی
 • 1394/11/5 دوشنبه اداره همکاری های علمی و پژوهشی نواندیشی دینی - عبدالمجید مبلغی
  کتاب پیش روی در سطوح مختلف به مبحث مهم نواندیشی دینی ورود کرده است و ابعاد متعدد آن را موضوع تأمل و موضع دقت قرار داده است. مباحث کتاب عرصه‌های متنوعی را شامل می‌شود: مباحث معرفتی پیرامون نواندیشی دینی گرفته تا مطالعات تطبیقی در ارتباط با آن؛ بررسی‌های مفهوم شناسانه جهت تحصیل فهمی تحلیلی و انتقادی از این مفهوم تا نگرش‌های تاریخی در باب چندوچون شکل‌گیری و نحوه گسترش. کتاب حاصل همایشی است با عنوان «نواندیشی دینی». مجموعه مقالات برتر همایش در کتاب ارائه شده است.
اخلاق کاربردی - جمعی از نویسندگان
 • 1394/11/5 دوشنبه گروه اخلاق و تربیت اخلاق کاربردی - جمعی از نویسندگان
  در آغاز هزاره سوم ظهور فن‌آوری نوین در عرصه‌هایی مانند اطلاعات، پزشکی، آموزش، تجارت و جنگ از یک سو، درهم ریختگی مرزهای فرهنگی و هویت‌های ملی در کشاکش چالش با فرایند جهانی شدن از دیگر سو و ظهور انسان تک‌ساحتی، خانواده‌های هسته‌ای، کلان شهرها، گسست نسل‌ها، دولت الکترونیک، جوامع شبکه‌ای و شکل‌گیری نهضت‌هایی چون محیط زیست‌گرایی، فمینیسم اخلاقی، معنویت‌های سکولار و دیانت‌های ساخت‌زدایی شده، جملگی زندگی معاصر را با مسائل پیچیده‌ای روبه‌رو کرده و در تطبیق معیارهای اخلاقی و تشخیص عملکرد درست و زندگی خوب به چالش کشیده است. تأسیس رشته جدیدی در مطالعات اخلاقی به نام اخلاق کاربردی بازتاب پیدایی این عرصه‌های نوین و بروز آن معضلات شده است.
1 2 3 4 5 6 7 8
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 48578
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما