بيشتر
1398/6/26 سه‌شنبه
1398/6/26 سه‌شنبه
1398/6/26 سه‌شنبه
1398/6/25 دوشنبه
1398/6/25 دوشنبه
رویدادها
آثار علمی

کتاب ها

نشریات

نشست های علمی

یادداشت ها و مقالات

کتاب ها

نشریات

نشست های علمی
  • هر رانتی لزوما فساد نیست / مصادیق فقهی رانت
    وسائل ـ عضو هیئت علمی دانشگاه مفید به لزوم تفکیک رانت و فساد اشاره کرد و اظهار داشت: باید بین رانت و برخی از مفاهیم تفکیک قائل شویم. مثل تفکیک بین رانت و فساد؛ وقتی در حیطه اقتصاد از فساد تعبیر می‌کنیم، یعنی سوء استفاده از قدرت برای منافع شخصی. ما هرگونه رانتی را فساد نمی‌دانیم، زیرا مطلق رانت، سوء استفاده از قدرت در راستای منافع شخصی نیست.
  • ضرورت اصلاح پیش‌فرض‌های فقه برای عبور از چارچوب‌های سنتی
     استاد دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه احساس می‌شود بعضی از احکام شرعی با عدالت سازگاری ندارد و یا قابل اجرا نیستند، گفت: منشأ این امر به تعریف‌های متفاوت از مفاهیم باز می‎گردد که در گذشته و حال وجود دارد؛ اگر بخواهیم به دنبال راه‌کاری باشیم که به لحاظ نظری و عملی موجه و پذیرفتنی و در عین حال قابل اجرا باشند و اجرای آن‌ها پیامد غیر قابل قبولی به همراه نداشته باشد نیاز است تا پیش فرض‌های فقه را اصلاح کنیم؛ در چارچوب سنتی فقط همان فتوا‌های سنتی حاصل می‌شود.

یادداشت ها و مقالات
گفتگوهای علمی
گزارش تصویری
بيشتر
[Part_Lang] [Part_Search]
[Part_TopMenu] [Part_Banner]
[Part_Adv]
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما